Profi ochrana a záloha dat od Microsoftu

System Center Data Protection Manager 2007 je mocný nástroj pro ochranu a zabezpečení cenných dat.

Autor: Jan Dryml, Microsoft

Soubor produktů System Center obsahuje řadu produktů pro správu IT prostředí. Některé komponenty této rodiny jsou dnes již poměrně dobře známé – například nástroje pro operační a změnovou správu System Center Operations Manager 2007 a System Center Configurations Manager 2007. V tomto článku si představíme další součást, kterou je nástroj pro ochranu dat a zálohování System Center Data Protection Manager 2007 (DPM 2007).

Rychlé zmrazení

Data Protection Manager 2007 je určen těm, kteří potřebují vyřešit problém zálohování kritických dat Microsoft technologií na disková pole a páskové jednotky. Produkt je postaven na službě Volume Shadow Copy, kterou Microsoft uvedl poprvé ve Windows Serveru 2003 jako nástroj pro vytváření „otisků“ (snapshots) zálohovaných dat. Příklad. Potřebuji provést zálohu SQL databáze. Problém je, že databáze je otevřená a data nejsou v konzistentním stavu. Existuje ovšem služba Volume Shadow Copy a SQL Server VSS Writer. Zálohovací aplikace jej využije, databázi na okamžik „zmrazí“ – uvede do konzistentního stavu, a provede se výše zmíněný snapshot databáze. Tento offline snapshot pak lze zálohovat běžným způsobem – již se nejedná o živá data. Vše je rychlé a efektivní a řeší se problém otevřených dat.

Jaké jsou požadavky pro instalaci DPM 2007? Je vyžadováno prostředí Active Directory, Windows Server 2003 nebo Windows Server 2008 a SQL 2005 databáze (ta je součástí instalačního CD). Architektura vypadá následovně:

Klepněte pro větší obrázek
Obrázek 1. Architektura DPM 2007

Z obrázku je patrné, že DPM 2007 nativně podporuje zálohování těchto technologií:

  • Windows Server 2003 a 2008
  • Windows XP SP2, Windows Vista (pro desktopy, které jsou nepřetržitě připojeny do firemní sítě)
  • Microsoft Exchange Server (2003 a 2007)
  • Microsoft SQL Server (2000 a 2005)
  • Microsoft SharePoint (MOSS 2007 a WSS 3.0)
  • Microsoft Virtual Server 2005 R2 SP1
  • Windows Cluster
  • System state – stav Windows systému
  • Bare Metal Recovery – záloha/obnova kompletního Windows systému
  • DPM 2007 (vzájemná ochrana DPM serverů)

Nativní podpora znamená, že tyto produkty DPM rozezná a pomocí průvodců správci usnadní vytvoření politiky zálohovaní. Nabízejí se ovšem další kombinace. Pokud má například zákazník aplikaci postavenou na SQL databázi a souborovém systému, může tuto bez problémů zálohovat pomocí DPM.

Funkčnost produktu si popíšeme na postupu, kterým projde administrátor prostředí při konfiguraci. Po dokončení instalace nabídne DPM 2007 správci konzolu pro správu (stejně jakou u všech serverových produktů poslední generace lze DPM 2007 kompletně spravovat pomocí Windows Powershell). Správce zde provede základní konfiguraci serveru. Nejprve v záložce Management nainstaluje agenty na počítače, které budou chráněny systémem DPM 2007. Agent je služba, která na chráněném systému kontinuálně sleduje změny dat a tyto změny synchronizuje s DPM serverem. Je samozřejmostí, že se přenášejí pouze bitové změny, ne celé soubory. V části Management správce zároveň alokuje disková úložiště a páskové jednotky pro potřeby DPM serveru.

Klepněte pro větší obrázek
Obrázek 2 – Konzola pro správu

Instalace agenta je jednoduchý proces, ve kterém správce specifikuje, které počítače budou chráněny a zadá účet pro „push“ instalaci. Zbytek proběhne naprosto automaticky.

Klepněte pro větší obrázek
Obrázek 3 – Instalace agenta

Tím je připravena základní infrastruktura DPM a můžeme přejít k vlastnímu zálohování.

Správce vybere servery, které bude pomocí DPM 2007 zálohovat. Nastavení politiky zálohování provede v záložce Protection. Spustí průvodce pro vytvoření tzv. Protection group. Pomocí Protection group definuje skupiny serverů, disků, databází a technologií, které bude chránit. Zároveň definuje, jak je bude chránit – vytváří časový plán, volí, zda se budou jako úložiště využívat disková pole nebo pásky či obojí (záloha disk-to-disk, disk-to-tape , disk-to-disk-to-tape) atd. Následující obrázky zobrazují situaci, kdy správce zálohuje databázi a stav systému SQL serveru, jako krátkodobé úložiště volí disková pole, dlouhodobé pásku a nastavuje parametry četnosti záloh.

Klepněte pro větší obrázek
Obrázek 4 – Vytváření Protection group: záloha databáze SQL a stavu Windows systém
 
Klepněte pro větší obrázek
Obrázek 5 – Vytváření Protection group: volba typu úložiště
 
Klepněte pro větší obrázek
Obrázek 6 – Vytváření Protection group: nastavení parametrů četnosti záloh
 
Klepněte pro větší obrázek 
Obrázek 7 – Hotová Protection group

Obnova dat

Obnovu dat lze provádět dvěma způsoby. V případě souborových záloh (souborové servery) lze obnovu ponechat na koncovém uživateli. V praxi je to velmi snadné. Uživatel vybere soubor, kde se chce vrátit k předchozí verzi, zvolí pravé tlačítko myši, vlastnosti, a záložku Previous version (Předchozí verze). Zde se mu zobrazí všechny předchozí verze, uživatel si vybere tu, ke které se chce vrátit, a stiskne Restore (Obnovit). Podobně může obnovit smazané soubory, složky atd.

Klepněte pro větší obrázek
Obrázek 8 – Návrat k předchozí verzi souboru

Pro složitější scénáře obnovy je třeba opět sáhnout po konzoli pro správu. V záložce Recovery jsou k dispozici veškeré zálohované servery a jejich data. V našem případě správce potřebuje obnovit SQL databázi. V levé části tedy vybere patřičný server a databázi, ve střední části se objeví kalendář se seznamem všech Recovery points (bodů obnovy). Správce vybere, k jakému termínu se chce vrátit, a v pravé části zvolí Recover. Dále rozhodne, kam databázi obnoví a nastaví další parametry. Po dokončení průvodce a potvrzení se data obnoví.

Klepněte pro větší obrázek
Obrázek 9 – Volba databáze pro obnovu

Klepněte pro větší obrázek
Obrázek 10 – Volba typu obnovy

Pozorný čtenář si jistě všimne, že jsme při výkladu na obrázcích vynechali dvě poslední záložky – Monitoring a Reporting. K čemu slouží je podle popisu hned jasné. V záložce Monitoring sleduje správce informace o stavu DPM. Tyto informace mohou být centrálně sbírány pomocí podnikového nástroje pro operační správu, například produktem System Center Operations Manager 2007. V části Reporting DPM 2007 nabízí řadu reportů o využití systému.

Klepněte pro větší obrázek
Obrázek 11 – Reportování

Pokud vás tato komponenta rodiny System Center zaujala a hledáte další informace o produktu (včetně možnosti stažení zkušební verze), přejděte na www.microsoft.com/dpm.

 

 Tip: sledujte Microsoft Technet na Živě

Články ze série Microsoft TechNet nevytváří redakce Živě.cz, ale partneři programu Microsoft TechNet. Jsou publikovány v rámci mediálního partnerství Živě.cz a společnosti Microsoft.

Diskuze (20) Další článek: Ke stažení: alternativa k Total Commanderu

Témata článku: Microsoft, Windows, Záloha, Rychlá záloha, Správce, Metal, Prof, Recovery, Chráněná složka, Základní infrastruktura, Střední část, Obrázek, Copy, Shadow, Zálohovací aplikace, Páska, Reporting, Nativní stav, Tape, Předchozí nástroj, Profi, Moss

Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest mobilů do 5 500 Kč

Test levných herních notebooků

Hrajeme na Xbox Series X

Programy pro kontrolu dětí na počítači