PRODUKT 21 pro e-business

Společnosti AMI a AGMANOVA uvádějí na trh novou službu pro efektivní využití Internetu v průmyslových a obchodních společnostech – PRODUKT 21.
Společnosti AMI a AGMANOVA uvádějí na trh novou službu pro efektivní využití Internetu v průmyslových a obchodních společnostech – PRODUKT 21. Jedná se o kombinaci internetové strategie a výzkumu trhu pro obchodování typu business-to-business, tj. o verzi vzájemného obchodování mezi firmami a institucemi. PRODUKT 21 není namířen cestou nabízení technologií, nýbrž nové strategie obchodování.

PRODUKT 21 získal podporu společnosti IBM ČR, pro niž je oblast e-businessu hlavní strategií. PRODUKT 21 se má stát základním kamenem pro naplnění filosofie e-businessu jako nejefektivnější cesty rozvoje podnikání, a tedy naplnění vize inovativního způsobu obchodování, komunikace a spolupráce.

Obsahem PRODUKTu 21 je provedení vnější analýzy podle metodických postupů AMI a AGMANOVA (analýza forem a stupňů využití Internetu, analýza webové prezentace zadavatele a konkurence, analýza názorů významných účastníků trhu – pohled bez Internetu, pohled s Internetem).

Výstupem PRODUKTu 21 jsou konkrétní strategická doporučení pro zefektivnění využití Internetu, přípravu e-businessu v souladu s hlavní náplní činnosti podniku a v souladu s marketingovými a obchodními trendy na trhu.

Živě komentuje: PRODUKT 21 je placenou osvětou, i když mnohdy nutnou. Otevření internetového obchodu firmou Computer Press je oproti tomu zdarma a pro každého, a to na adrese www.vltava2000.cz. V současné době už je na obchodním místě www.vltava2000.cz zboží ve finančním objemu přes 120 milionů korun.

Váš názor Další článek: Nejčastější chyby tvůrců webových stránek

Témata článku: , , , , , , , ,