Proč Facebook šlápl novým designem vedle?

Facebook změnil rozvržení a design své služby. Řada uživatelů je nespokojena a při bližším zkoumání zjistíme, že zcela právem. Změna totiž mění podstatu celé služby.

Článek původně vyšel na novém českém blogu o Facebooku www.fb1.cz.

V rozmezí 11. až 13. března 2009 provedl Facebook výrazné změny podoby a funkčnosti hlavní uživatelské stránky své služby. Jako každá změna, i tato vyvolala obrovské množství negativních reakcí uživatelů. Jsou tyto stížnosti jen tradničním povzdechem těch, co jsou proti všemu novému, nebo šlápl Facebook opravdu vedle? Při bližším zkoumání vychází najevo, že změny byly natolik výrazné, že stojí za to se na ně, a hlavně na jejich důsledky, podívat podrobněji.

Pro začátek malá rekapitulace: Facebook oznámil na začátku března změny v designu hlavní stránky, tedy místa, kde uživatelé tráví nejvíce času a které mají mnohdy celý den, třeba i na pozadí, spuštěné ve svém prohlížeči. Přestože jsem to nezkoumal, dovolím si tvrdit, že se jedná v současné době o stránku, na které uživatelé na celém internetu tráví nejvíce času – o to víc je každý zásah do její podoby věcí velmi citlivou.

Prvotní cíl Facebooku byl úpravami hlavní stránky zpřehlednit a zjednodušit filtrování informací, které se objevují v hlavním proudu, a umožnit jejich jednodušší filtrování pomocí skupin přátel.

Klepněte pro větší obrázek   Klepněte pro větší obrázek
Původní podoba Facebooku • Nový Facebook

Navíc tím, jak množství informací v hlavním streamu narůstá (máte více a více přátel a ti sdílejí více a více obsahu), měnil se tento obsah velmi často. Vypíchnutím nejzajímavějších událostí do pravého sloupce, nazvaného “Highlights”, se pak Facebook snažil upozornit na to nejpopulárnější, co se děje ve vašem virtuálním okolí na Facebooku (což se také nazývá sociální graf).

Záměr byl v podstatě logický – s tím, jak narůstá množství dat, které váš okruh přátel na Facebooku generuje, bylo třeba práci s nimi nějak ulehčit a zároveň upozornit na to, co by jinak mohlo v tom množství zapadnout. Facebook ale k této reorganizaci přistoupil ze špatného směru. Následující odstavce popisují důvody, které tento špatný směr indikují a v konečném důsledku by mohly vést k poklesu popularity Facebooku.

Změny, ovlivňující chování lidí na Facebooku

První a pro rozvoj Facebooku naprosto kardinální chybou je odstranění některých druhů zpráv z hlavní stránky. Mám na mysli zprávy o tom, kdo si koho přidal mezi přátele, kdo se stal členem jaké skupiny či fanouškem které stránky, zprávy o změnách v profilech (ano, hlavně tolik populární a kontroverzni relationship status), účasti na akcích, tagování fotek či videa a další. Právě tyto notifikace, jak je Facebook nazývá, byly základem a klíčovým aspektem virálního šíření informací Facebookem. Tím, že se člověk přidal k nejaké skupině a informace o tom se objevila jeho přátelům, přispěl pasivně k propagaci této skupiny.

Tyto notifikace nezmizely úplně – jsou částečně k vidění jednak na osobním profilu každého člověka, jednak v nově vytvřené části Inboxu s názvem Notifikace. Nicméně zde jsou jen notifikace týkající se vlastního profilu a vlastní aktivity, o akcích svých přátel se zde nedozvíte nic. A hlavně, více “zapadlé” místo na Facebooku by člověk těžko našel.

Důkazem, že tato změna způsobuje v pokles všech vedlejších aktivit na Facebooku, je např. počet pageviews a nových fanoušků jednoho veřejného profilu, který jsem na začátku roku založil pro jednu již nežijící českou herečku. Nebudu zde uvádět konkrétní odkaz, aby byla data relevantní i nadále, ale daná stránka má již téměř 3000 fanoušků, a to je vcelku slušný vzorek.

V posledních dvou týdnech před změnou zaznamenala každý den cca 50 až 60 zobrazení, od pátku 13. března pak v průměru jen 14 zobrazení. Počet nových fanoušků denně klesl z průměrných 25 na 5. Bude zajímavé sledovat, zda tento trend bude poračovat i nadále, ale jsem přesvědčen, že ano.

Klepněte pro větší obrázek
Také Živě.cz má na Facebooku svou stránku

Druhou zásadní chybou Facebooku je, že naprosto zrušil možnost přizpůsobení si obsahu hlavní stránky podle preferencí uživatelů. 175 milionů uživatelů už z prinipu musí mít různé preference v tom, co je zajímá, a tato možnost, ačkoli ani předtím nebyla nikterak rozsáhlá, je nyný drasticky omezena. Facebook se rozhodl vložit důraz na možnost filtrovat zprávy ne podle jejich typu, ale podle toho, kdo je jejich autorem. Tato možnost ale byla i ve starém Facebooku, a to dokonce na úrovni každého jednotlivého uživatele. Nelíbilo se vám, že vaše spolužačka aktualizuje status každou hodinu a píše tam nesmysly? Dřív bylo možné si vyžádat méně informací o této osobě a byl klid. Nyní je možnost pouze tohoto člověka vypnout úplně.

Touto “obsahovou totalitou”, kdy Facebook neumožňuje uživatelům volit ten typ obsahu, o který mají zájem a který je u jejich přátel zajímá, porušil jedno ze základních pravidel tohoto druhu byznysu: Pokud máte o některé funkci pochyby, umožněte užovatelům více možností, ne méně. Důsledkem této změny pak může být skutečnost, že uživatel přestane mít zájem Facebook pravidelně navštěvovat, protože mu bude jeho hlavní stránka servírovat informace, které jej nezajímají a naopak ty, o které má zájem, nebude moci jednoduše najít.

Exemplárním příkladem naprosto nezvládnutého přístupu je nemožnost zablokovat výstup konkrétní aplikace do vaší stránky. Také vám Facebook zamořily nejrůznější stupidní výsledky ještě stupidnějších kvízů? Při pokusu blokovat tuto aplikaci Facebook jen suše oznámil, že blokace aplikace ještě neznamená, že se vám nebudou zobrazovat zprávy této aplikace, které vytvoří aktivita vašich přátel… Jinak než arogancí to nazvat nejde.

Chyby, které používání Facebooku dělají složité a nepohodlné

Třetí zásadní chybou jsou evidentní kroky zpět v oblasti použitelnosti. Facebook byl pro mnoho nových uživatelů na první pohled složitý, ale změny tuto složitost ještě znásobily, přestože měly za cíl zjednodušení. Uvedu to na příkladu formy zobrazení jednotlivých textů v news feedu.

Zatímco dříve byla důležitost a význam jednotlivých položek určena jejich typografií a grafickým zpracováním – texty statusu jednotlivých uživatelů se zobrazovaly tučně, nejrůznější notifikace standardním písmem s ikonkou, uvozující typ notifikace, a vložené externí odkazy (na texty, fotky, video atd.) byly ohraničeny světle šedým rámečkem. Na první pohled tak bylo jasné, co je důležité a co méně. Nyní má každá položka stejnou podobu a ta se slívá do jednoho neidentifikovatelného proudu dat bez rozlišení vizuální hierarchie.

Další příklad – každý tvůrce webu vám potvrdí, že stejně znějící odkaz či stejně vypadají ikonka by měl vést na stejnou cílovou stránku. Nový Facebook toto pravidlo porušuje na několika místech a dotváří tak dílo zkázy k dokonalosti. Zkuste si například kliknout na ikonku Fotky (Photos) v levém sloupci s filtry a poté ve spodní liště s ovládacími tlačítky. Zmatek, že?

Klepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázek
Kliknutí na "Fotky" poprvé • kliknutí na stejně pojmenovaný odkaz níže

To však nejsou všechny nedostatky nového Facebooku. Někeré se týkají např. využití prostoru. Také jste si všimli, že vpravo dole vedle zpráv je obrovská bíla plocha? Dříve zde bylo možné umístit aplikace nebo hry, které člověk denně používal a měl je stále na očích. Nyní je možné tyto aplikace mít pouze na svém profilu, což vede ke zbytečnému a ve svém důsledku nesmyslnému klikání na vlastní profil. Mám za to, že svůj profil zná každý velmi dobře… Stejně tak se pod každým příspěvkem na hlavní stránce objevilo otevřené okno pro komentář s vlastní fotkou vedle něj. Facebook tím chce více tlačit uživatele ke komentování, tyto boxy ale zabírají v celkovém součtu obrovské množství prostoru.

Stejně tak zmizela možnost nastavit si způsob zobrazení zpráv – jednořádkově, trojřádkově nebo v celém znění. Nyní všechny zprávy vypadají jako aktualizace statusu, ať je to přidaný odkaz nebo zápis na zeď. Na zahraničních webech se objevuje pocit, že Facebook je “status heavy”. Opojení soubojem s Twittrem (co je Twitter popisuje skvěle tento článek Marka Prokopa a Adama Javůrka) zatmělo tvůrcům Facebooku mozek a jako by zapoměli, že přestože byl status jednou z nejpopulárnějších součástí jejich služby, pořád zde je dalších X funkcí, které Facebook udělaly tolik populární.

Klepněte pro větší obrázek  Klepněte pro větší obrázek
Nový Facebook a Twitter – inspirace je patrná na první pohled

Velká kritika se snesla také na pravý sloupec, ve kterém se kromě narozenin a kalendáře nejbližšch akcí zobrazují hlavně Highlights, neboli nejdůležitější události. Jeho obsah je tvořen automaticky a člověk nemůže ovlivnit, jakou podbu bude mít. Navíc, často je jeho podoba několi dní neměnná a co vede k jisté formě bannerové slepoty – uživatel bude podvědomě tuto plochu ignorovat, protože mu její studování nepřinese nic nového. Highlights také nejsou nijak napojeny na filtry přátel či aplikací v levém sloupci a nijak se po jejich přepnutí nemění, přestože právě změna jejich obsahu podle kontextu vybrané skupiny přátel by mohla být zajímavá. Jak jsou tyto odkazy a náhledy generovány není příliš jasné, není výjimkou, že se zde objeví odkaz na fotoalbum, přidané před více než rokem.

Technické chyby, které neodstranilo uživatelské testování

Další nedostatky představují už přímo technické chyby, které nebyly dostatečným testováním odstraněny. Například pokud někdo přidává vice fotek, jeho přátelům se každá jednotlivá fotka objeví za jistých okolností na jejich stránce pod sebou a pokud je těchto fotek více, dokáže to úplně vytlačit ostatní zprávy. Dříve při generování více podobných aktivit docházelo k jejich automatickému sdružování, nyní se každá z nich objevuje samostatně. Že to vede k nepřiměřenému zahlcování stránky jedním uživatelem je nasnadně.

Facebook také před změnou anoncoval, že zprávy se budou zobrazovat na hlavní stránce “v reálném čase”, tedy podobně, jako se dříve zobrazovala záložka Live feed. To se však zatím nestalo, uživatel musí stránku pro zobrazení nových zpráv aktualizovat. Zřejmě mají ve Facebooku odlišný výklad pojmu “reálný čas”, záložka live feed ale zmizeka nadobro.

Chybou je také nemožnost editovat vlastní komentáře, při vkládání externího odkazu není možné zakázat zobrazení náhledu stránky (což mnohdy vede k zobrazení nerelevantího obrázku) nebo při vkládání statusu či jiného obsahu nejde nastavit, jaká tlačítka u tohoto odesílacího proužku (nyní nazývaního Publisher) budou zobrazena.

Když opustíme hlavní stránku, tak na osobním profilu se údaje o vás nezobrazují chronologicky – většina jich je v bloku “Recent activity”, statusy a příspěvky na zeď jsou ale mimo nich. Mnohé aktivity navíc neozbrazují čas, kdy se staly, což sice není tak důležité, ale někdy se hodí vedět, co se kdy stalo.

Tagování fotek, dříve tak oblíbená činost, která umožňovala sledovat vaše přátele v cizích albech, bylo upozaděno, protože o tom, kdo byl kde otagován, se dozvíte jen na jedné, nepříliš výrazné záložce aplikace Photos.

Při rozesílání pozvánek na akci nebo do skupiny je možné využít předdefinované skupiny, nicméně seznam skupin je až na konci seznamu přítel – takže pokud o této možnosti nevíte, nejprve naklikáte vybrané přátele a nakonec proklejete tvůrce Facebooku za jejich rozhodnutí umístit odkazy na seznamy přátel až na konec.

Zdůraznění seznamů přátel jejich umístěním na prominentní místo na hlavní stránce je jedním z mála pozitiv nového vzhledu. Doposud byla tato možnost jen ukryta v záložce Přátelé a mnoho uživatelů o možnosti třídit přátele do skupin vůbec nevědělo. Možná by Facebook měl tuto možnost ještě propagovat ve směru lepšího nastavení soukromí, které je stále, například v oblasti sdílení fotoalb, velmi nejasné. Pokud by Facebook při nabídce Řadit přátele do skupin upozornil také na možnost nastavit si úroveň soukromí pro každou jednotlivou skupinu, určitě by předešel mnoha zklámaní z toho, co všechno se “někde” zveřejňuje, aniž by nad tím měl uživatel kontrolu.

Závěrečné povzdechnutí

Co je důležité říct – každý projekt prochází změnami a vývoj je jeho logickou součástí. Sociální síť takových rozměrů a dynamiky rozvoje jako Facebook však zřejmě nemůže aplikovat tak rozsáhlé změny způsobem, jakého jsme byli svědky. Mohu jen spekulovat, zda ve Facebooku podcenili testování nebo byly některé změny, které většina vnímá jako změny k horšímu, prostě záměrem. Facebook si ovšem musí uvědomit, že uživatelé jsou to jediné “bohatství”, které vlastní – přičemž loňské ekonomické výsledky ukazují, že na jednom registrovaném uživateli nedokázal Facebook vydělat ani dva dolary!

Pokud si někdo po změnách designu bude stěžovat na to, že jeho obrázek má kulaté rohy, netřeba se tím zřejmě hluboce zabývat. Pokud ale desítky tisíc lidí postrádají základní funkce, které učinily Facebook tak populární, stojí to za hluboké zamyšlení. Opravdu změna, kterou na našem projektu chceme provést a kterou jsme si odůvodnili ze všech stran, nepřinese spíš více škody než užitku, ačkoli to tak zprvu nevypadá?

Poslední myšlenka bude patřit ohlasům na změny Facebooku. Zatímco změnám podmínek použití, které vyvolaly takový poprask před měsícem, byl věnován obrovský prostor a hovořilo se o nich i v mainstreamových médiích, aktuální výrazné změny zatím nepřinesly větší ohlas. Přičemž dle mého názoru už ze samotného principu znění podmínek použití nemohlo nijak ovlivnit větší množství lidí, zda Facebook budou používat nebo ne (protože otázky soukromí většinu uživatelů prostě netrápí). Naopak tak rozsáhlé změny použitelnosti a funkčnosti služby mohou přispět k úpadku jeho popularity – a stejně rychle, jak Facebook vystřelil k výšinám může nastoupit k rychlému poklesu oblíbenosti. Aby se nakonec neukázalo, že zvolit pro klíčovou změnu podoby Facebooku pátek třináctého nebyl ten nejlepší nápad.

Článek původně vyšel na novém českém blogu o Facebooku www.fb1.cz.

Diskuze (61) Další článek: Nová kniha: Excel 2007 Kontingenční tabulky a grafy

Témata článku: Sociální sítě, Internet, Design, Špatný směr, První komentář, Nová chyba, Celé znění, Nová možnost, Externí odkaz, Activity, Přítel, Nový, Pravý sloupec, Jednotlivé fotky, Tvůrce webu, Důležitý sloupec, Velká kritika, Hlavní stream, Původní podoba, Fotka, Toto, Obrovské množství, Prominentní místo, Heavy, Tito


Určitě si přečtěte

Čistič moře nejenže nefunguje, ale navíc se láme

Čistič moře nejenže nefunguje, ale navíc se láme

** Zařízení v hodnotě 40 milionů dolarů mělo sbírat z hladiny oceánu plovoucí plastový odpad ** Mise ale nenaplňuje očekávání ** Šest set metrů dlouhé monstrum nejen moře nečistí, ale navíc rozpadá

Jaroslav Petr | 25

Osudová havárie Concordu: Před 18 lety přišel konec nadzvukových dopravních letadel

Osudová havárie Concordu: Před 18 lety přišel konec nadzvukových dopravních letadel

** Concorde byl nejrychlejším dopravním letadlem ** Atlantik dokázal přeletět za cca 3 až 3,5 hodiny ** Před osmnácti lety tragická havárie provoz těchto letadel prakticky ukončila

David Polesný, Jiří Černý | 39

Modelářský zázrak: Maketa raketoplánu Columbia, která létá jako skutečná raketa

Modelářský zázrak: Maketa raketoplánu Columbia, která létá jako skutečná raketa

** Model raketoplánu Columbia od českého konstruktéra umí i létat ** Obdivuhodný model si vzal 1600 hodin práce ** Podívejte se na fotografie ze stavby a prvního letu

Karel Jeřábek | 20Aktuální číslo časopisu Computer

Jak nastavit a ochránit nový mobil

Velký test bezdrátových klávesnicí a myší

Počítače v roce 2019

Srovnání barevných laserových multifunkcí