Příliš mnoho mýtů o internetové telefonii

Internetová telefonie je zvláštní bytost. Z vyspělejších zemí přichází zpráva za zprávou o jejím šíření a názory, že se v budoucnu bude volat pouze tímto způsobem, jsou spíše pravidlem než výjimkou – a přesto se u nás o této technologii ví málo. Závažnější však je, že i v odborných médiích bývají publikovány naprosto zcestné názory.

Zbavme se mýtů

Související odkazy

Slovník
Bluetooth
firewall
P2P
provider
proxy
WiFi

Před několika dny byl na tomto místě zveřejněn článek s výmluvným názvem „Vytlačí VoIP telefony? Radši ne…“. Kromě citelné skepse vůči VoIP (technický název pro internetovou telefonii) obsahuje tvrzení, z nichž jde hlava kolem – tím více, že jsou publikovány v médiu, které samo sebe označuje jako „expert-focused website about telecommunications“. To je, jako kdyby v roce 2005 publikoval National Geografic redakční názor, že země nemůže být kulatá, protože ti dole by přece spadli.

O tvrdošíjnosti mýtů okolo VoIP svědčí i to, že se mezi čtenáři zmiňovaného média nalezl jen jeden, který vůči chybám v materiálu protestoval – jak je vidět, mýty přežívají i mezi fokusovanými experty. Důvod existuje poměrně zřejmý: v České republice funguje zatím jen několik společností, které se VoIP na konzumentské úrovni zabývají. Tyto firmy jsou však poměrně malé a nemají dostatečnou moc protlačit do médií více informací. Naopak silné telekomunikační společnosti mají spíše zájem VoIP potlačovat a také přispívat k zamlžování informací; proto cítíme potřebu zatím malý a neduživý trh konzumentského VoIP demýtizovat.

1. VoIP potřebuje počítač: nikoli, nikdy nepotřeboval, nepotřebuje a potřebovat nebude. Za zásadní omyl, v němž ale žije zřejmě většina uživatelů, lze označit to, že k telefonování přes internet je potřeba počítač (který je k internetu připojený). Jde o mýtus tak logický, že jeho tvrdošíjné prezentování není třeba autorovi článku příliš vytýkat – jak se zdá, musí to přece fungovat tak, že k internetu je připojen počítač (jak jinak?), a z toho počítače je nějak vyvedený telefonek.

Pravda je ale přesně opačná. VoIP (jako technologie, tedy „voice over IP“, hlas přes internetový protokol) potřebuje jen jedinou věc – onen internetový protokol čili připojení k internetu. Telefony využívající VoIP se proto nazývají IP telefony, neboť umějí coby koncové či průchozí zařízení komunikovat „s internetem“ přímo; zjednodušeně řečeno, připojíte je „k internetu“ tak jako počítač.

Jako hrdý a relativně spokojený uživatel služby Fayn (nějaké mušky se ještě najdou…) mohu potvrdit, že telefonuji bez ohledu na to, zda je počítač zapnutý nebo ne, zda jsou na něm Windows nebo Mandrake či něco jiného…, ale i bez ohledu na to, jestli je počítač zrovna vytížený nebo ne. (Dokonce telefonuji také v případě, že je vypnutá elektřina, plyn, voda, prší, sněží, je nálet kobylek či jiná živelná katastrofa – bez elektřiny ovšem proto, že mám záložní zdroj.) Internetový telefon je umístěn mezi „zdrojem internetu“ a počítačem, který za ním ale ani nemusí být; je možná i zbytečné dodávat, že pokud volám, nijak tím není dotčena možnost práce na počítači, včetně práce s internetem.

2. Existují případy, kdy je počítač potřeba? Jistě, existují: například tehdy, když chcete ušetřit peníze za telefonní přístroj a využijete počítač i zvukovou kartu v něm pro zpracování paketů na zvuk a zpět. To je levné, a svým způsobem i amatérské řešení, které určitě nelze považovat za standardní – hodí se třeba pro vyzkoušení služby, protože mnoho nestojí (jde o zařízení v řádu desetikorun).

3. Co je to Skype? Jedná se o jednu z možností, jak volat přes internet. Díky této pozoruhodné, celosvětově fungující službě (viz www.skype.com) je možné volání přes internet nejen mezi dvěma účastníky této služby, ale nověji i do ostatních sítí (pevné linky, operátoři – placená služba).

Skype má několik výhod a několik nevýhod. Služba samotná je zcela zdarma (volání přes internet). Ačkoli je především určena pro volání s pomocí počítače (viz bod 1), objevují se i telefony, které Skype podporují a u kterých počítač potřeba není. Kvalita hovoru je dobrá – hovor se umí „prostřelit“ přes firewally, proxy brány a jiná zařízení na internetu, což bývá někdy problém u jiných VoIP služeb. Zatím poslední novinkou je možnost volání z pevných linek na Skype – skrze klasické telefonní číslo, které obdržíte po zaplacení poplatku (více zde).

Za zásadní nevýhodu služby Skype pak můžeme považovat to, že je postavena na separátní, „proprietární“ technologii, ne však na některém ze standardních VoIP protokolů. Znamená to, že se vytváří jakási oddělená síť uživatelů Skype, kteří nemají problém hovořit spolu, ale jejich propojení s jinými sítěmi (pevnolinkovými, mobilními i VoIP) přináší obtíže. Odborníci proto Skype nemají příliš rádi, neboť pro technologii VoIP existují kvalitní, velmi vyspělé standardy, kterých se všichni ostatní hráči drží. Proto není žádným problémem jejich spolupráce, interoperabilita.

4. Přes koho jiného lze volat pomocí internetu? Je možné, ba dokonce pravděpodobné, že přes internet voláte, ale ani o tom nevíte. Velké společnosti (s tisíci zaměstnanci a více) u nás už VoIP běžně používají – tak, že jejich telefonní ústředna podle toho, s kým dotyčný hovoří, buď volí tradiční analogovou cestu, nebo hovor přemění na datové pakety a „prožene jej internetem“.

Typické to bývá u velkých firem s mnoha pobočkami (např. banky, státní úřady), jejichž zaměstnanci velmi často hovoří mezi sebou – jejich hovory tak zcela míjejí síť Českého Telecomu (neplatí mu tedy žádné poplatky) a jdou přes internet. Pro volané i přijímané hovory je to zcela transparentní – nevědí, kdy hovor jde přes internet a kdy ne (i v kvalitě hovoru není rozdíl).

Toto nasazení ale vyžaduje jednak firemní „tlusté“ připojení k internetu, jednak poměrně drahou ústřednu (řádově stovky tisíc korun); pro koncového uživatele v domácnosti nebo malou firmu to není vhodné. Zákazníky pak obsluhují „rezidenční“ VoIP provozovatelé, kteří existují už v každé zemi – u nás například již zmíněná služba Fayn. (Provozovatelů je více, ale přímé zkušenosti s nimi nemám.) Tito telekomunikační operátoři fungují tak jako každý jiný operátor: dostanete telefon, telefonní číslo s celosvětovou platností, a můžete volat kamkoli (i vám se kdokoli dovolá).

5. Jaká je kvalita volání přes IP (případně jiné zádrhely)? Autor zmíněného článku opět naznačuje jakési „nepěkné věci“ a „indispozice“, což je nutné opět jednoznačně označit za další z mýtů okolo VoIP. Kvalita hovoru je dobrá: lepší než u mobilů a zřejmě mírně horší než u pevné linky. Výpadky či jiné problémy nenastávají, pokud je vaše připojení k internetu kvalitní.

Označit službu za zcela bezproblémovou (která ale takovou je?) rovněž nelze: někdy je obtížné se „prokopnout“ přes firewall nebo proxy server. Proto v případě, kdy je vaše připojení k internetu na straně providera hlídáno nějakou obzvlášť sveřepou bránou, je potřeba chvilku ladit či providera požádat o změnu nastavení. Tak jako u řady internetových služeb i u VoIP platí, že trochu práce dá jen úvodní nastavení, a pak už to „běží samo“ (když do toho ovšem uživatel nerýpe).

6. Jaká je budoucnost VoIP? Autor už vícekrát zmíněného článku v úvodu píše, že „VoIP jako kompletní náhrada telefonu, to by bylo terno!“. Přitom dále tuto bezpochyby naivní myšlenku zavrhuje a likviduje. Jenomže vtip je v tom, že VoIP skutečně je a bude kompletní náhradou telefonu, se vším všudy, a dokonce ještě něčím navíc.

Kdyby měli všichni lidé doma pevnou internetovou linku, pevnolinkový operátor by velmi záhy přišel o veškeré příjmy z telefonování – lidé by si pořídili internetové telefony a volali by si navzájem zadarmo. Volání Internet-Internet je zdarma u všech rezidenčních VoIP operátorů – musí být, protože se odehrává jaksi napřímo (u Skype formou „P2P“, podobně jako u výměnných sítí), operátor ani do něj nemůže moc zasahovat. Funguje zde totiž zákon sněhové koule – čím více lidí má VoIP, tím více si volá přes internet a tím více se volá zadarmo.

Budoucnost je ale ještě více vzrušující. Už nyní se vyrábějí VoIP mobilní telefony, a dá se předpokládat, že v blízké budoucnosti (2-3 roky) se objeví na trhu zcela běžně za „běžné“ peníze, jako jiné mobily. Výraz VoIP mobil označuje přenosný telefonek (tj. „mobil“), který umí ze vzduchu chytat jak signál od mobilního operátora, tak „internet“ přes bezdrátové technologie (WiFi, Bluetooth, WiMax atd.).

Vtip je opět v tom, že takový mobil si bude umět sám zvolit, které volání je výhodnější – vytočíte kamaráda, mobil si „pingne“ a zjistí, že je rovněž na internetu, a tak mu přes něj zavolá. Vy budete třeba v Praze v kavárně, on v Buenos Aires v parku: oba máte mobily a oba spolu voláte nekonečně dlouho a zdarma. Není to „terno“? Právě tuto a podobné představy mají na mysli analytici ve vyspělých zemích, když očekávají obrovský nástup internetové telefonie a její postupné převládání na úkor nejen pevnolinkové, ale i mobilní telefonie.

Konkurence malých operátorů

Může se takové představě něco postavit do cesty? Jistě si „své“ řeknou telekomunikační operátoři, jejich možnosti ale nejsou bůhvíjaké. To dobře vědí a je dnes už skoro jisté, že půjdou cestou if you can´t beat them, join them (když je nemůžeš porazit, přidej se k nim): podobné služby tak začnou nabízet sami (na konec roku údajně v tomto směru cosi chystá i Český Telecom).

Situaci jim ale „zkomplikují“ malí a nezávislí VoIP operátoři, kteří jim budou cenově konkurovat. Jednou ze specialit technologie VoIP – která je právem označována za disruptivní, tedy bořící technologii – je, že k tomu, aby ji firma mohla provozovat a prakticky celosvětově nabízet, nejsou zapotřebí žádné velké investice. (Například již zmíněný Skype, který má dnes už několik desítek milionů uživatelů, je vlastně soukromou firmičkou živenou nepatrným investičním kapitálem.)

Provozovatel VoIP totiž nemusí stavět žádnou síť, o „pokrytí“ se postarají ty firmy, které nabízejí připojení k internetu. Vzhledem k tomu, že VoIP je v podstatě softwarové řešení, nemusí se ani vybavovat extrémně nákladným hardwarem (tj. specializovanými ústřednami, přepínači atd.). To dnes nejen zatěžuje pevnolinkové i mobilní operátory, ale promítá se pochopitelně i do cen za hovorné.

Zájem o VoIP přece jen roste

Technologii VoIP brání v dalším rozvoji překážky, které jsou však jiné, než jaké uvádí autor článku. Tato technologie je mladá a vyvíjí se, stávající řešení jsou – tak jako většina proprietárních technologií – velmi propracovaná, vyzkoušená i robustní a jsou na ně navázány neméně propracované a robustní billingové (účtovací) systémy.

VoIP čekají v tomto směru ještě roky vývoje; nicméně jde o souboj typu „inteligence versus hrubá síla“, software vs. hardware. Z mnoha jiných příkladů víme, že v takovém soupeření časem převládne ten první. Přejít na VoIP znamená změnit zvyklosti stovek milionů lidí, a navíc je přece jen vázáno na dostupnost kvalitního internetového připojení, může tedy přijít jen tam, kde je internet.

Ačkoli zlatá léta internetové telefonie jsou ještě mírně vzdálená, máme na druhé straně za sebou i první dětské krůčky: VoIP dnes běžně (i u nás!) využívají stovky tisíc lidí ve firmách a desítky tisíc uživatelů internetu v domácnostech; počet domácích uživatelů VoIP se meziročně také u nás přinejmenším zdvojnásobuje. Rychlejšímu růstu ale brání především chybějící povědomí o tom, že telefonování přes internet je „normální a snadné“. Pokud si své vědomosti jako první doplní odborní redaktoři expertně fokusovaných websitů o telekomunikacích, tak jsme na dobré cestě.

Diskuze (66) Další článek: Hackerům slouží víc než milión počítačů

Témata článku: Internet, Malý operátor, Telefonní ústředna, Investiční kapitál, Změna dráhy, Beat, Obrovský nástup, Proxy, Celosvětové pokrytí, Dobrá cesta, Bořič, Zásadní omyl, Buenos Aires, Tel, Kompletní pokrytí, Hrubá síla, Zásadní problém, Mobilní telefonie, Zlatý důl


Určitě si přečtěte

Je to dobré, cetky z AliExpressu budou nejspíše relativně levné i v roce 2021

Je to dobré, cetky z AliExpressu budou nejspíše relativně levné i v roce 2021

** V roce 2021 začneme platit DPH i u laciného zboží z asijských e-shopů ** Daň ale budeme většinou platit už na e-shopech ** Nemusíte se bát zdlouhavého a drahého celního řízení

Jakub Čížek | 74

Windows 10 May 2020 Update je venku. Odstraňuje hesla a přináší Linux

Windows 10 May 2020 Update je venku. Odstraňuje hesla a přináší Linux

** Jarní aktualizace Desítek přináší dost novinek, jsou ale spíš menší ** Zlepšují se stabilita, rychlost i komfort ovládání ** Revoluce ve Windows 10 teprve přijde

Vladislav Kluska | 93


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest SSD s kapacitou 1 TB

Srovnávací test robotických vysavačů

Vybíráme nejlepší telefony na trhu

Jak zlepšit zvuk televize