Představujeme osobnosti Světa informačních systémů 2007

Ve dnech 16. a 17. dubna se ve Zlíně bude konat mezinárodní konference Svět informačních systémů 2007. Jak se již u této konference stalo tradicí, zúčastní se jí mnoho významných přednášejících a hostů, kteří vystoupí v panelových diskusích. Následující představení vybraných špičkových osobností konference přijměte zároveň jako pozvánku na toto setkání u nás, na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Peter Trawnicek (Rakousko), regionální ředitel, Microsoft Dynamics CEE

Peter Trawnicek zahájil svou profesní dráhu v roce 1989 po studiích v Rakousku, USA a Bruselu jako ředitel speciálních projektů ve společnosti Unisys ve Vídni. Dva roky poté přešel do společnosti Oracle, kde se stal obchodním ředitelem pro Rakousko. V roce 1995 nastoupil do společnosti SAP, kde zastával různé pozice v odděleních prodeje, marketingu, rozvoje obchodu a profesionálních služeb. Měl na starosti také rozvoj obchodu SAP ve střední a východní Evropě. Pro Microsoft začal Peter Trawnicek pracovat v roce 2005. Je zodpovědný za produkty Microsoft Dynamics ve střední a východní Evropě. Má na starosti řízení obchodu, rozvoj prodeje, připravenost produktu, řízení jeho vstupu na trh a řízení obchodních modelů na regionální úrovni. Před vstupem do Microsoftu byl ředitelem Fujitsu Siemens Computers v Rakousku. Peter Trawnicek bude prezentovat možnosti podnikového softwaru jako nástroje pracujícího podle uživatelských potřeb.

Jiří Hejduk, generální ředitel, IDS Scheer ČR

Po dokončení studií oboru Automatizované systémy řízení na Fakultě technické kybernetiky Vojenské akademie v Liptovském Mikuláši působil Jiří Hejduk šest let ve společnosti EDS, kde začínal jako projektový manažer a kde se postupně vypracoval na pozici Client Delivery Manager pro střední a východní Evropu. Před svým nástupem do společnosti IDS Scheer řídil tým konzultantů ve společnosti IXOS Software. Ve společnosti IDS Scheer ČR působil zpočátku jako ředitel divize Consulting & Services. V této roli se mj. významně podílel na integraci společnosti Plaut Consulting do společnosti IDS Scheer. Od února 2004 pak v této společnosti zastává funkci jejího generálního ředitele a zároveň jednatele. Jiří Hejduk bude hovořit na téma procesního řízení a zúčastní se panelové diskuse o aktuálních trendech v oblasti IS/ICT.

František Kostka, generální ředitel, Siemens IT Solutions and Services

František Kostka působí v této pozici od roku 1998. Během této doby se mu podařilo vybudovat jednu z nejvýznamnějších firem nabízející služby v oblasti IT na českém trhu. Svou profesní dráhu začal jako vývojář ve zlínské společnosti Incoma, poté působil na manažerských pozicích ve společnosti Siemens. Absolvoval také řadu pracovních a odborných stážích a zahraničních školení. František Kostka vystoupí v panelové diskusi o aktuálních trendech v oblasti IS/ICT.

prof. Zbyněk Pitra, předseda Rady expertů, Česká manažerská asociace

Po absolvování strojní fakulty ČVUT působil Zbyněk Pitra v různých funkcích v průmyslu (VŽKG Ostrava, Spofa Praha, Škoda Praha), v aplikovaném (Inorga Praha) a základním (ČSAV) výzkumu, ve státní správě (MŠMT ČSR), jako učitel na vysokých školách (ČVUT, Universita HK, Soukromá VŠ ekonomických studií) a ve vzdělávacích a poradenských společnostech (České manažerské centrum, Sindat CS Consulting). V letech 1996-2001 byl vicepresidentem České manažerské asociace a od roku 2006 je předsedou Rady expertů této organizace. Profesor Pitra je autorem 25 knih a učebních textů a více než 350 odborných článků a příspěvků publikovaných doma i v zahraničí. Zbyněk Pitra bude na konferenci hovořit o vlivu IS/ICT na inovační aktivity organizace.

Michael Spaeth (SRN), vedoucí vývoje pro automobilový průmysl, Infor EMEA

Michael Spaeth působí jako konzultant pro automobilový průmysl více než 16 let. Během této doby vedl řadu projektů v nadnárodních společnostech, jako jsou Volkswagen, Siemens a TRW. Ve své současné pozici v Infor Global Solutions má na starosti rozvoj SRM/SCM řešení na evropském trhu. Jeho tým je zodpovědný za podporu strategických projektů stejně jako za organizaci prodeje. Jeho úkolem je ochrana tržního podílu a rozvoj nového obchodního potenciálu společnosti Infor v Evropě. Michael Spaeth se bude ve svém vystoupení věnovat využití dodavatelů jako aktivního prvku při optimalizaci procesů.

Piotr Kozłowski (Polsko), prezident, IFS CEE

Piotr Kozłowski pracoval před nástupem do IFS 13 let pro společnost EDS. Řídil několik významných evropských projektů, zodpovídal například za expanzi General Motors v Polsku. V období 1995 až 1998, byl ředitelem EDS Polsko. V rámci organizační struktury IFS je Piotr Kozłowski členem výkonného managementu zodpovědného za rozvoj společnosti a její řízení v globálním měřítku. Piotr Kozłowski působí také jako člen Rady poradců při Polsko-americkém Centru Managementu. Přednáší v MBA studiu na Robert H. Smith Business School. Je také čestným prezidentem Polského svazu golfu. Piotr Kozłowski bude na konferenci hovořit o aktuálních trendech v oblasti projektového řízení.

Martin Illner, generální ředitel, Oracle Czech

Martin Illner vyrůstal od svých dětských let v USA, kam s ním emigrovali jeho rodiče. Studoval vojenskou akademii West Point, promoval na právech v Americe a ve Francii. Studoval i MBA v New Yorku na Columbia Business School. Do České republiky se vrátil před deseti lety. Ředitelem české pobočky Oracle se stal v září 2003. Do společnosti Oracle přišel s bohatými profesními zkušenostmi z mnoha oblastí. Svou kariéru začal jako strategický konzultant ve společnosti Bain & Company v Ženevě a poté působil ve společnosti McKinsey & Company v Praze. Na těchto pozicích zodpovídal za klienty známých jmen jako například Digital Equipment, Hewlett-Packard, Cable & Wireless a Hilti. Martin Illner se zúčastní panelové diskuse o aktuálních trendech v oblasti IS/ICT.

prof. Karel Rais, rektor, Vysoké učení technické v Brně

Karel Rais patří k nejvýznamnějším osobnostem českého vysokého školství. Původním vzděláním je informatik, postupně se specializoval na oblast operační a systémové analýzy, problematiku tvorby znalostních systémů, rozhodování v podniku a řízení rizik. Za svůj dosavadní profesní život působil v mnoha oblastech, počínaje konzultační a projektovou činností v podnikatelské praxi, až po pedagogickou, vědeckou a výzkumnou práci na českých i zahraničních univerzitách. Za všechny uveďme přednáškovou činnost na Staffordshire University a Univerzitě M. Koperníka v Toruni či organizační vedení MBA studia na VUT v Brně ve spolupráci s Nottingham Trent University. Karel Rais bude na konferenci hovořit o řízení rizik při vrcholovém rozhodování.

František Klíma, ředitel KPC-Group, Gartner Representative

František Klíma je spoluzakladatelem české afilace společnosti Gartner, v níž působí jako ředitel se zaměřením na Consulting & Measurement. Podílí se také na realizaci projektů Gartner v ČR, SR a Rakousku. František Klíma absolvoval ČVUT v Praze. Kandidátské studium ukončil rovněž na ČVUT v oboru adaptivní regulace a řízení. Po škole pracoval jako programátor-analytik v ČKD Polovodiče, později vedl realizační a projekční týmy v oblasti automatizace technologických procesů. Po roce 1992 zastával funkci technického ředitele se zodpovědností za lokalizaci a implementaci ERP systému v zastoupení SSA Global v ČR. Od roku 1999 ve firmě Great Plains Czech odpovídal za lokalizaci ERP produktu Dynamics a eEnterprise a pilotní implementace pro klíčové zákazníky. František Klíma se bude ve svém vystoupení věnovat měření nákladů a přínosů IS/ICT.

prof. Jiří Voříšek, prezident České společnosti pro systémovou integraci

Jiří Voříšek je absolventem VŠE oboru ekonomicko-matematické výpočty. V současnosti je vedoucím katedry informačních technologií na VŠE v Praze, mimořádným profesorem Pfeiffer University, Charlotte, North Carolina, prezidentem České společnosti pro systémovou integraci a ředitelem poradenské společnosti ITG. Specializuje se na strategické řízení informačních systémů, systémovou integraci, outsourcing a metodiky vývoje a provozu podnikových informačních systémů. Je autorem nebo spoluautorem sedmi knih a mnoha desítek skript, článků a příspěvků na konferencích. Jiří Voříšek vystoupí s přednáškou na téma výběru optimální varianty outsourcingu.

Jaroslav Řasa, předseda představenstva, ABRA Software

Jaroslav Řasa je spoluzakladatelem společnosti ABRA Software (dříve Aktis), výrobce informačních systémů ABRA. Společnost pod jeho vedením dosáhla během uplynulých 15 let nemalých úspěchů. Za všechny uveďme alespoň získání (1996) a pravidelné udržování certifikace ISO 9001 a tisíce zákazníků užívajících produkty ABRA Gx na platformě klient/server. Jaroslav Řasa je absolventem ČVUT v Praze. Významně podporuje také aktivity v oblasti vzdělávání. Stál u založení Soukromé školy výpočetní techniky a je také jedním z iniciátorů projektu Diplomová práce roku vyhlašovaným společně s Českou společností pro systémovou integraci, pod záštitou Ministerstva informatiky ČR. Jaroslav Řasa se na konferenci zúčastní panelové diskuse o budoucnosti ERP systémů.

Branislav Ludva, generální ředitel, KARAT Software

Branislav Ludva začínal podnikatelskou kariéru na pozici obchodního manažera ve společnosti Diskont Trade. V roce 1995 převzal ve společnosti Diskont IS pozici obchodního ředitele s odpovědností za prodej produktů a rozvoj obchodních příležitostí. Po roce působení a reorganizaci původní společnosti přešel na pozici obchodního ředitele u současné společnosti KARAT Software, působící v té době ještě pod názvem I.F.T. Progres. Od roku 1999 je Branislav Ludva generálním ředitelem společnosti KARAT Software. V letech 1998-2002 absolvoval řadu specializovaných manažerských kurzů u společností Altego a Mercuri International. V roce 2005 získal studiem executive managementu titul MBA na University of Chicago. Branislav Ludva se na konferenci zúčastní panelové diskuse o budoucnosti ERP systémů.

Jan Dvořák, předseda představenstva, SIKO Koupelny

Jan Dvořák působí ve společnosti SIKO Koupelny od roku 1997. Postupně prošel různými manažerskými pozicemi, věnoval se mj. projektovému managementu se zodpovědností za IT. V roce 2003 se stal předsedou představenstva. Jan Dvořák je absolventem VŠE. Před nástupem do společnosti SIKO Koupelny pracoval jako samostatný ekonom a vedoucí oddělení plánování a financování ve společnosti ČEZ, mj. na Jaderné elektrárně Temelín. Jan Dvořák vystoupí s prezentací praktických zkušeností z implementace informačního systému a jeho využití jako nástroje k plnění strategických cílů procesně řízené organizace. Zúčastní se také panelové diskuse nad budoucností ERP systémů.

Arnold Schura (SRN), technický ředitel, Kardex Bellhemier Metallwerk

Arnold Schura je diplomovaným inženýrem v oboru strojní konstrukce a výrobní techniky. Má dlouholetou praxi u firem Thyssen Krupp a Kardex. Jeho cílem bylo zajistit konkurenceschopnost podniku trvalým zlepšováním řídících a výrobních procesů. Od března 2006, po úspěšné restrukturalizaci výrobních procesů, působí jako technický ředitel u společnosti Kardex Bellheimer Metallwerk. Arnold Schura bude na konferenci hovořit o praktických zkušenostech s integrací pokročilého plánování výroby v ERP systému.

Petr Karásek, ředitel divize vývoje, Microsoft ČR

Petr Karásek je absolventem VUT v Brně. Nejprve pracoval jako programátor a posléze jako správce systému a databázový specialista ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a FCC Folprecht Brno. Od roku 1996 se podílel na mnoha implementačních projektech ERP systémů belgické společnosti SoftCell v České republice i v zahraničí. Od roku 1998 působil ve společnosti Navision Software, nejprve jako produktový manažer, později jako produktový ředitel. Po akvizici společnosti Navision se stal Petr Karásek ředitelem Microsoftu zodpovědným za podniková aplikační řešení. Od 1. listopadu 2006 působí Petr Karásek na pozici ředitele divize vývoje. Petr Karásek se na konferenci zúčastní panelové diskuse o aktuálních trendech v oblasti IS/ICT.

Tomáš Matějovský, obchodní ředitel, Infor ESG Eastern Europe

Tomáš Matějovský vystudoval ČVUT v Praze a poté pracoval ve společnostech Avia Praha a Pikaz Praha. Od roku 1990 byl vedoucím odboru Systémy IBM ve společnosti INORGA a následně byl i zástupcem generálního ředitele. V roce 1992 spoluzaložil společnost JBA a byl jejím ředitelem. Po akvizici JBA společností Geac zastával Tomáš Matějovsky řadu dalších řídících funkcí s mezinárodní působností. V letech 2002-2006 byl výkonným ředitelem jednotek Geac ve střední a východní Evropě a generálním ředitelem Geac v České republice. Po převzetí společnosti Geac společností Infor vykonává funkci obchodního ředitele Infor Global Solutions pro východní Evropu. Tomáš Matějovský vystoupí v panelové diskusi věnované aktuálním trendům v oblasti IS/ICT.

Jan Přerovský, generální ředitel a předseda představenstva, LCS International

Jan Přerovský, ještě jako student vysoké školy, založil v roce 1990 společnost LCS International. Do té doby pracoval jako programátor a konzultant v ekonomické oblasti. V roce 1994 transformoval LCS International na akciovou společnost a postupně z ní vybudoval dominantního hráče českého softwarového trhu, který v současnosti zaměstnává 185 pracovníků při obratu 233 mil. Kč (2004) a disponuje sítí 45 partnerských organizací. Jan Přerovský je zkušeným manažerem v oblasti podnikové ekonomiky, finančnictví, marketingu a personalistiky. Vedle řízení chodu firmy dohlíží také na dceřiné společnosti LCS Slovensko v Bratislavě a LCS Deutschland v Berlíně. Jan Přerovský se na konferenci zúčastní panelové diskuse k aktuálním trendům v oblasti IS/ICT.

Váš názor Další článek: Živě.cz hledá redaktora: chcete psát o hardwaru?

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,