Představení: Acronis True Image 8 – fotíme pevný disk

Udržet v dnešní době výpočetní techniku funkční je základním kamenem úspěchu. Počítače se totiž postupně stávají klíčovým partnerem v naší práci a i jejich chvilková nedostupnost se často může stát velmi nepříjemným faktorem ovlivňujícím naši výkonnost.

Související odkazy

Slovník
DVD
FAT
FireWire
IEEE
image
komprese
linux
NTFS
OEM
partition
PCMCIA
SCSI
USB

Věrným pomocníkem pro rychlé obnovení havarovaných disků a obnovení uživatelsky poškozených operačních systémů může být produkt Acronis True Image 8 CZ, který si dnes blíže představíme.

O co vlastně jde?

Člověk, který někdy musel řešit havárii pevného disku, vícenásobnou instalaci operačního systému či průběžnou údržbu „fungujícího“ PC, zajisté bude znát pojem „image“. Pomocí speciální aplikace si vytvoří „obraz“ disku v podobě datového souboru, z něhož lze kdykoliv velmi rychle obnovit stav počítače ve chvíli vytváření tohoto obrazu. Image (obraz) disku nebo diskového oddílu (partition) je klasický soubor, který obsahuje kopii všech informací uložených na disku - instalovaný operační systém, všechny programy a veškeré dokumenty i nastavení.

Produkty pro vytváření obrazu disků se používají ve dvou případech: po instalaci „čistého“ počítače – taková image pak umožní velmi rychlou reinstalaci PC do výchozího stavu – nebo pro pravidelné „zálohování“ počítače například před zásadnějšími změnami konfigurace či před instalací potenciálně nebezpečného softwarového balíku. Uživatel tak může ve chvíli, kdy třeba zhavaruje pevný disk, vložit do počítače nový kus, vzít obraz předchozího disku a na nový disk vytvořit věrnou kopii předchozích dat.

Celkově je nutno rozeznávat dva pojmy. Prvním z nich je obraz disku, který obsahuje kompletní zálohu celého pevného disku, a druhým je pak obraz tzv. partition (diskového oddílu), což by se zjednodušeně dalo přirovnat k jednomu logickému oddílu na disku – například disku D:, E: nebo F: v rámci jednoho fyzického pevného disku.

Vlastnosti

Acronis True Image je primárně určen pro vytváření obrazu disků za účelem jejich rychlé obnovy v případě havárie hardware či poškození operačního systému. Lze si ho však za určitých okolností představit i v roli zálohování souborů - převážně kvůli schopnosti inkrementálních záloh. Cílem zálohování je však vždy minimálně jeden diskový oddíl.

Produkt Acronis True Image umí uživateli posloužit k vytváření obrazů částí disků (partitions) či celých disků. Data posléze dokáže vrátit zpět na stejné zařízení nebo v případě potřeby i na nový disk. Samozřejmostí je možnost změny velikostí oddílů disku. Zjednodušeně řečeno, můžete zvládnout přeinstalování systému se všemi programy během několika minut.

Výsledný obraz disku může být v podobě jediného souboru nebo v podobě fragmentů naporcovaných přesně na velikost konkrétního datového média. Těch je podporováno velké spektrum: lokální pevné disky, síťové disky, jednotky výměnných nosičů s rozhraním IDE, SCSI, FireWire (IEEE-1394), USB (1.0, 1.1 nebo 2.0),PC card (dříve známé pod názvem PCMCIA) a také CD-R/W, zapisovatelné DVD, magnetooptické disky a jednotky Iomega Zip a Jaz.

Zajímavostí je možnost připojit existující obraz disku jako logickou jednotku. Snadno tak například můžete zkopírovat potřebné soubory z obsahu disku, který byl na daném počítači před několika měsíci.

Acronis True Image již podle čísla verze (8.0) není úplnou novinkou ve světě produktů této kategorie. Nová verze však přinesla řadu jiných, zajímavých vlastností:

 • nastavení priority pro proces vytváření diskového obrazu (image)
 • vyloučení odkládacích souborů či souborů pro hibernaci z obsahu obrazu, což má za následek zmenšení velikosti souboru s obrazem disku
 • kontrola integrity obrazu diskového oddílu nebo disku před obnovou
 • kontrola integrity souborového systému oddílu nebo disku po obnově
 • prohlížení logů (protokolů)
 • dvě varianty bootovacího disku: úplná a bezpečná
 • vylepšené rozhraní a zlepšený výkon.

Instalace produktu

Instalace produktu proběhla rychle a bezproblémově. V jejím průběhu je uživatel nejprve vyzván k zadání instalačního kódu. Po úporném přeťukání dlouhého řetězce následuje možnost vytvoření bootovatelného média (disketa nebo CD-R/W), pomocí kterého lze zahájit záchranné práce v případě havárie disku.

Vytváření záchranného disku je možné přeskočit, případně ho můžete dodatečně vytvořit přímo za běhu produktu. Budete potřebovat jeden kus CD-R/W média nebo pět disket (případně dvě diskety pro bezpečnou variantu média, která neobsahuje ovladače pro USB, PC card a SCSI). Krabicová verze produktu již záchranné médium obsahuje.

Acronis True Image si podle údajů výrobce vystačí s procesorem Pentium nebo kompatibilním, 32 MB operační paměti RAM, disketovou jednotku nebo jednotku CD-ROM a samozřejmým doplňkem je volné místo na pevném disku pro soubory obrazů (image).

Po dokončení instalace a vynuceném restartu vám bude odměnou relativně přehledné okno s českým rozhraním programu, které nabízí výběr z hlavních voleb - vytvořit obraz disku (image) či jeho oddílu, obnovit disk či oddíl, instalovat nový disk a konečně možnost prozkoumat soubor s obrazem ve formě připojení obrazu jako logického disku.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Etapa první – vytváříme obraz

Abychom měli v případě havárie disku nebo poškození systému vůbec co opravovat, musíme nejprve začít s prvním krokem – vytvořením obrazu disku. K tomu uživateli slouží jednoduchý průvodce v češtině, který každý krok podrobně komentuje.

Klepněte pro větší obrázek

Hned v úvodu se automaticky provede prohledání všech disků a diskových oddílů na počítači, které je možné zálohovat. Navazuje volba jména souboru a cílového adresáře. Obraz je možné uložit prakticky kamkoliv – od pevných a síťových disků až po CD-R/W a DVD média. Logicky je nutné umístit výsledný obraz disku na jiný pevný disk či na jinou oblast disku, než pro kterou právě soubor s obrazem vytváříme.

Klepněte pro větší obrázek

Acronis True Image umí vytvářet i inkrementální diskový obraz, který obsahuje pouze data z těch sektorů pevného disku, které se změnily po vytvoření předchozího diskového obrazu (úplného nebo inkrementálního). Inkrementální diskový obraz je výrazně menší a jeho vytvoření trvá kratší dobu než v případě úplného diskového obrazu. Protože však neobsahuje všechny potřebné informace o discích (diskových oddílech), je pro obnovu potřeba více než jeden diskový obraz, a to aktuální inkrementální diskový obraz a nejméně jeden předchozí diskový obraz, nebo v ideálním případě všechny předchozí inkrementální diskové obrazy a počáteční úplný diskový obraz.

Klepněte pro větší obrázek

Vzhledem k tomu, že obrazy disku dosahují často nemalých velikostí, nabízí další krok možnost rozdělení výsledného souboru do několika souvisejících částí (tzv. rozprostřený svazek), což umožní snadný přenos obrazu na trvanlivá média (například CD-R/W nebo DVD).

Klepněte pro větší obrázek

Ke snížení velikosti vytvářeného obrazu disku slouží míra komprese dat. Nabízí se čtyři úrovně, respektive spíše tři, protože komprese „žádná“ není kompresí. Stupeň komprese samozřejmě ovlivní kromě velikosti výsledného souboru i výsledný čas. Při pokusu o vytvoření obrazu diskového oddílu o velikosti 2,1 GB dat program uváděl následující teoretické hodnoty (notebook Celeron 850 MHz, 256 MB RAM, Windows 2000).

 • žádná (bez komprese) – 10 minut, výsledná velikost obrazu 2,056 GB
 • normální – 6 minut, výsledná velikost obrazu 1,12 GB
 • vysoký – 15 minut, výsledná velikost obrazu 1,076 GB
 • maximální – 30 minut, výsledná velikost obrazu 1,049 GB

Posledním z kroků je možnost ochrany výsledného souboru pomocí hesla a možnost vložení popisného komentáře.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Soubory diskových obrazů Acronis True Image mají implicitně příponu “.tib”.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Uživatele může potěšit schopnost přímého vypalování na CD/DVD disky. K tomu je však nutné mít instalovaný UDF vypalovací software. Acronis True Image je otestován s produkty Roxio DirectCD, Ahead InCD (Nero), Veritas DLA (a jeho OEM verze) a Pinnacle InstantCD/DVD. Obecně by však měl být podporován veškerý vypalovací software DVD s UDF pakety.

Etapa druhá – obnovujeme obraz

Nutnost obnovy ze souboru s obrazem může být čekaná, nebo nečekaná. V případě, že vše funguje, postačí spuštění nainstalovaného programu. V opačném případě (například havárie pevného disku) máme v záloze bootovací médium. Průvodce opět nabízí několik možností – obnovu disku, diskového oddílu nebo instalaci nového pevného disku.

Celý proces obnovy je velmi jednoduchý. Stačí provést výběr archivního souboru s obrazem a určit cílový prostor, kam bude obraz obnoven.

Pokud není poškozen celý disk, ale pouze některá konkrétní data, lze s výhodou použít volbu Prozkoumat image. Z libovolného, vybraného obrazu se rázem stane logická disková jednotka, otevře se Průzkumník a možnému kopírování nic nestojí v cestě.

Klepněte pro větší obrázek

Přidaná hodnota

Zajímavostí produktu je možnost Acronis Secure Zone (bezpečná zóna Acronis). Jedná se o speciální skrytý systémový diskový oddíl (partition), určený pro uložení obrazů disků a diskových oddílů. Běžné aplikace k němu z důvodu bezpečnosti nemohou přistupovat – přístup má pouze aplikace Acronis True Image.

Pokud zónu vytvoříte, bude uvedena v seznamu za všemi disky PC, které jsou dostupné pro vytváření a obnovu obrazu. Acronis Secure Zone je určena především pro použití s Acronis F11 Managerem (viz níže). Pokud není v zóně dost místa, starší obrazy mohou být automaticky odstraněny. Uživatel tak může automaticky vytvářet diskové obrazy podle časového harmonogramu a nemusí se zabývat otázkami dostatku volného místa v oblasti.

Klepněte pro větší obrázek

Když operační systém nenabíhá

Jestliže se operační systém z libovolného důvodu nezavede, lze hned po startu počítače spustit Acronis F11 Manager (pokud jste jej před tím včas nainstalovali). Během bootování PC stačí stisknout klávesu F11 a Acronis True Image naběhne ve speciální verzi, která nepotřebuje funkční operační systém. Následně je samozřejmě možná obnova disku z uložených obrazů.

Klepněte pro větší obrázek

Závěr

Program Acronis True Image patří nabízenými parametry mezi špičku svého oboru, našemu trhu navíc dobře svědčí plná lokalizace do českého jazyka doplněná o 85 stránkový manuál, rovněž v češtině.

Produkt podporuje kromě FAT, FAT32 a NTFS i nejpopulárnější souborové systémy Linuxu, tedy Ext2, Ext3 a ReiserFS. Zálohy diskových oddílů mohou být vytvářeny na pevných discích a jiných zařízeních pro ukládání dat, která jsou podporována ve Windows 95/98/Ме/NT4/2000/XP.

 Acronis True Image 8 CZ
 nástroj pro vytváření a obnovu obrazů pevných disků
 Zdroj:  Zebra systém s.r.o.
 Cena:  1452 Kč
 Minimální konfigurace:   procesor Pentium, 32 MB RAM,
 disketová nebo CD-ROM jednotka 

Diskuze (83) Další článek: 20 zemí spouští kampaň proti zombiím

Témata článku: Windows, Linux, Pevné disky, Vylepšené rozhraní, Disko, Bootovací médium, PCMCIA, Archivní soubor, Disk, Obraz, Stejné zařízení, Výsledný obraz, Fragment, Snadný přenos, Zóna, Stránkový manuál, Představení, Zebra, Bootovací disk, Plná lokalizace, Diskový oddíl, Záchranné médium, Velké spektrum, Klasický soubor, Celá etapa


Určitě si přečtěte

Hledá se způsob, jak uložit elektřinu. Možná pomohou obří gravitační baterie

Hledá se způsob, jak uložit elektřinu. Možná pomohou obří gravitační baterie

** Jak uložit elektřinu z fotovoltaiky a větrných turbín ** Pomohou třeba staré autobaterie, nebo setrvačníky ** A pak tu jsou bizarní gravitační akumulátory velikosti mrakodrapu

Jakub Čížek | 254

Dnes nastal konec Windows 7. Ale nepropadejte panice, počítač vám nastartuje i zítra

Dnes nastal konec Windows 7. Ale nepropadejte panice, počítač vám nastartuje i zítra

** Dnes končí podpora Windows 7 a systém formálně umírá ** Co to ale znamená v praxi a bude mi PC fungovat i zítra? ** A mohu i v lednu 2020 zdarma přejít na Windows 10?

Jakub Čížek | 121

Výkon herního počítače za 139 Kč nebo i úplně zadarmo. Geforce Now startuje!

Výkon herního počítače za 139 Kč nebo i úplně zadarmo. Geforce Now startuje!

** Dlouhý betatest končí a nyní všichni mohou hrát přes internet ** Nemusíte žádné hry kupovat znovu. Jede to, co už máte v knihovnách na Steamu, Uplay, Battle.net a jinde ** Roční náklady odpovídají ceně jedné běžné hry

Tomáš Holčík | 66



Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest 12 bezdrátových sluchátek

Vyplatí se Apple z bazaru?

Test batohů pro notebooky

Vybíráme nejlepší sportovní hodinky