Přednáška o výzkumu umělé inteligence v Keen Software

(Inzerce) Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku a diskuzi o projektu univerzální umělé inteligence na kterém pracujeme ve společnosti Keen Software House

Termín: 16.3.2015, 18:00 – 19:30

Místo: ČVUT , Praha, Thákurova 9, posluchárna T9:111

Jazyk: angličtina

Vstup zdarma

Přednáška se bude nahrávat, záznam bude k dispozici na youtube.

Přednáška

Vývojáři z Keen Software House představí jejich výzkumný projekt univerzální umělé inteligence a jeho dlouhodobé cíle. Okomentují nástroje a metody, které používají. Kromě ukázky vlastního vývojového prostředí a průběžných výsledků zmíní řadu otevřených problémů a témat, na kterých pracují nebo je plánují zkoumat. Po úvodním shrnutí bude především prostor pro dotazy a širokou diskuzi.

Cílem tohoto výzkumného projektu je vytvořit univerzální umělou inteligenci: umělý mozek, který dokáže vnímat, učit se a adaptovat se na prostředí stejným způsobem jako lidé. Návrh systému je částečně inspirovaný neokortexem (zahrnuje senzorické vnímání, motorické příkazy, učení, hierarchickou prostorovou a časovou paměť a usuzování, autonomní rozhodování, volbu cílů, motivace, atd.), ale vesměs implementovaný pomocí nebiologických postupů (rekurentní neuronové sítě, redukované holografické reprezentace, hierarchická sekvenční paměť, deep learning, samoorganizační mapy, rostoucí neuronový plyn, počítačové vidění, Hopfieldovy sítě, SVD, Kalmanův filtr, reservoir computing, spikovací neuronové sítě) simulovaných na platformě CUDA.

Přednášejíci

Marek Rosa založil v roce 2010 nezávislé herní studio Keen Software House. První velký úspěch přišel v roce 2013 s vydáním hry Space Engineers. Prodeje přesáhly milion kusů a tento komerční úspěch umožnil realizaci Markova snu: vývoj univerzální umělé inteligence. Projekt se rozvíjí od začátku roku 2014 a pracuje na něm dvanáctičlenný tým výzkumníků a programátorů.

Ing. Dušan Fedorčák Ph.D. je výzkumníkem ve společnosti Keen Software House se specializací na vývoj obecné umělé inteligence. Během svého postgraduálního studia na  katedře informatiky VŠB-TU Ostrava, se zabýval umělými neuronovými sítěmi, konkrétně výzkumem kompetitivních sítí. Dále spolupracoval na několika výzkumných projektech zaměřených na modelování dopravy nebo detekci a modelování přírodních katastrof. Mimo jiné se zajímá o počítačovou grafiku, vizualizaci dat, kognitivní neurovědu a software design.

Mgr. Martin Bálek je výzkumníkem ve společnosti Keen Software House  se specializací na vývoj obecné umělé inteligence. Vystudoval matematiku na MFF UK v Praze. Poté pracoval v Institutu teoretické informatiky MFF UK, kde studoval kombinatoriku, teorii grafů a matematickou estetiku. Spolupracoval také na tvorbě matematických teorií pro modelování biologických buněk a mentálních procesů.

Další článek: K ovládnutí všech verzí a ochran Windows stačila změna jednoho bitu

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , ,