Poznání online – přehled webových encyklopedií

Pokud budete hledat obecné informace a stručné definice, údaje o slavném sportovci či určitém politickém směru, záhy zjistíte, že Internet vám čas příliš neušetří. Naštěstí jedno řešení existuje – encyklopedie online.
Tento článek vyšel v časopise Computer 3/01 dne 22. února 2001

Milan Hausner: Pokud budete hledat obecné informace a stručné definice, údaje o slavném sportovci či určitém politickém směru, záhy zjistíte, že Internet vám čas příliš neušetří. Naštěstí jedno řešení existuje – encyklopedie online.

Internet je sice nepřeberným zdrojem informací, ale jak je najít? Pokud uživatelé Internetu (a to ještě ti, pro které je angličtina cizím jazykem) hledají konkrétní informace, jsou běžné vyhledávače spíše brzdou než pomocníkem. Většinou přinášejí podružné odkazy, které je obtížné využít i vůbec prolistovat.

Naštěstí existuje několik významných online encyklopedií, a ty se vám pokusím přiblížit. Až na dvě české výjimky jsou však v angličtině.

Zvládnete potají cizí jazyk?

Internetové encyklopedie jsou většinou psány „spisovnou“ angličtinou s výrazným omezením slangu a nepříliš známých výrazů. To platí zejména pro ty renomované. Zastavíme se ale také u „moderních“ encyklopedických portálů, na nichž to se spisovnou angličtinou už tak slavné není.

Encyklopedie mívá shodné řazení hesel a strukturu členění. Jednotný grafický design i rozvržení hesel pak poskytují dobré vodítko pro systematické čtení textu a vnímání celé řady slovních vazeb zcela nevědomě. Pravidelné používání encyklopedií tak může sloužit i jako nevědomá výuka cizího jazyka.

Určitá míra neaktuálnosti, kterou s sebou učebnice, kniha a tedy i encyklopedie nese, není na závadu. Jen málokdy je nutno „dohledat“ přímou aktualizaci. Nicméně webové encyklopedie mohou být aktualizovány velmi rychle a zvláště v politických a geografických heslech je tento přístup žádoucí.

Ach, ti Američané!

Jen několik z internetových encyklopedií umožňuje přístup zdarma, případně tzv. trial připojení, které dovolí využívat encyklopedii po omezenou dobu. Některé encyklopedie nabízejí i nadstavbové programy, materiály pro učitele, pracovní listy a další pomůcky pro přímé využití ve školách. Nejsou tedy encyklopedií v klasickém slova smyslu, ale spíše encyklopedickým portálem. Pokud má mít online encyklopedie smysl, pak by se měla ubírat právě touto cestou. Pozor ale na autorská práva! Každý zdroj má ošetřena autorská práva a využití textů či médií je poměrně silně omezeno.

Každá encyklopedie má své přednosti. Některá je popisná, jiná je bohatá na média, další přináší živý a současný text, jiná zůstává formulačně na hranici spisovné angličtiny. Ve všech jsem zadal hesla Česká republika, srdce a abeceda, abych si udělal představu, v čem se encyklopedie liší a k čemu jich lze využít.

Pro Středoevropana asi nebude přijatelný americký egocentrismus, i když je pochopitelné, že domácí problematika bude vždy doménou vlastních aplikací. Z tohoto hlediska se tedy zdá, že je nutné použít některá rozšíření, která v anglofonních oblastech nejsou tak důležitá.

Všechny uvedené služby jsou zdarma a nesou v sobě částečně reklamy či odskoky na komerční servery, které pravděpodobně vytvářejí odpovídající zdroje pro provozování těchto služeb. Jednotlivé encyklopedie jsou v rozsahu dat v zásadě rovnocenné, jen řazení a technologická řešení jsou poměrně rozdílná. Samozřejmě jsem posuzoval i aktuálnost poskytovaných informací.

*****

Microsoft Encarta je asi nejznámějším encyklopedickým titulem. Její verze na cédéčku (2 000 Kč) byly opakovaně recenzovány jak na Internetu, tak v tisku. Webová podoba Encarty je součástí velkého komplexu služeb včetně učitelských poznámek, kurzů a dalších doplňků.

Hesla jsou pravidelně aktualizována, údaje o České republice jsou poměrně nové, ale opravdové aktualizační nástroje jsou k dispozici pouze v placené sekci serveru. Vyhledávání „Search“ nabízí i další přidružené stránky s obdobným tématem. Program ve standardní struktuře nabízí základní článek a některá média (obrázky, video). Jejich zpracování je velmi dobré a většinou vystihuje podstatu článku.

Úroveň jazyka je přiměřená středně pokročilému studentovi anglického jazyka. Tomu odpovídá i zpracování hesel. Využití některých obrázků je samozřejmě možné (za podmínek daných autorskými právy). Výborné jsou dostupné kvizy, týdenní aktualizace i novinky doručované do vaší elektronické schránky. K dispozici máte rovněž významový a etymologický slovník angličtiny. Pro jazykovou výuku je k dispozici také chat a didaktické hry.

MS Encarta je komplexním produktem a asi nejvýkonnějším encyklopedickým modulem na Internetu. Její těžiště leží v textové informaci s mnoha odkazy. Sílu MS Encarty vidím v širokém spektru možností, které uživateli nabízí. Všechny materiály, které lze vytisknout, nesou odpovídající copyrighty.

*****

Tato encyklopedie je poměrně málo známá, i když patří k běžným součástem MS Encarty v offlinové podobě. Knihovna přístupných médií je z hlediska rozsahu i obsahu nejlepší ze všech testovaných encyklopedií. Vynikající prezentace vysvětlují celou řadu fyzikálních, biologických i technických jevů v animovaných klipech, které lze dobře a s nevelkou časovou prodlevou zobrazit i na dětských počítačích (fotografie, virtuální výpravy, mapy, fotografie, animace, obrázky, projevy apod.). Skvělé jsou například citáty slavných osobností. Vysoko hodnotím i zvukovou úroveň encyklopedie. Komentáře jsou namluveny spisovnou a dobře srozumitelnou angličtinou, takže si umím představit například přehrání schématu fotosyntézy včetně anglického komentáře.

Tak, jak jsou výborné knihovny médií a příklady referátů pro studenty, tak jsou bohužel zastaralé informace zeměpisného a ekonomického charakteru (některé údaje se vztahují k roku 1995). Počet šablon a příkladů referátů také není neomezený a má spíše jen názorný význam. Na druhé straně jsou k dispozici jasně formulované principy využití elektronických médií pro různé projekty.

Texty jsou méně odborné než v Encartě; jsou zaměřeny na běžného uživatele a i zvolená slovní zásoba je poměrně stabilní. Funk and Wagnalls má široce postavený výkladový slovník (nechybí ani Encartě), který umožňuje vyhledat vícenásobné významy anglických termínů. Hledání je jednoduché a relevantní. Většina prezentací je animována ve Flashi a navíc jsou dostupné i přes vytáčené připojení. Portál obsahuje křížovky, slovníky, návody, kterým slovům se vyhnout, přináší přehledy symbolů a aktuální přehled událostí.

Encyklopedii bych doporučil tomu, kdo potřebuje dokumentovat určitý jev nebo přírodní zákon pomocí animace či videoklipu. Jako spolehlivější referenční textový zdroj bych však dal přednost MS Encartě. Přesto tento portál považuji za druhý nejlepší onlinový encyklopedický server.

****-

Z testovaných encyklopedií je nejlépe aktualizovanou Encyclopedia Britannica. K dispozici je celá řada funkcí, slovník a několik dalších kategorií. Britannica.com by mohla být také označena pojmem „encyklopedický portál“, čemuž ostatně odpovídá i výsledek zadaného hledání.

Odpovědí na dotaz jsou tři sloupce: v prvním jsou zachyceny odpovídající stránky na webu, v druhém vlastní encyklopedické heslo a ve třetím pak časopisy. Nechybí ale ani odkazy na prodejní sekci serveru.

Mnoho článků je převzatých z různých zdrojů. Informace jsou přehledné, snadno dostupné, avšak lexikálně více náročné. Právě portálové řešení může být z hlediska orientace na stránce obtížné. Encyklopedii jsem testoval na normálním modemu 56,6 kb/s a ve srovnání s konkurencí se zobrazovaná data natahovala velmi pomalu.

K většině článků jsou k dispozici média (klipy, obrázky, fotografie, zvuky). Animace předchozí encyklopedie jsou však propracovanější.

Encyclopedia Britannica je sice v encyklopedické literatuře pojmem, ale při srovnání s dvěma předchozími tituly je z hlediska technického řešení méně výkonná. Na druhé straně právě portálové řešení přináší možnost využít tohoto webu jako domovské stránky včetně okamžitého zobrazování nejnovějších zpráv. K tomu také slouží řada pomůcek, které lze stáhnout.

Žádná z dalších encyklopedií mne již tak nenadchla jako tři předchozí.

**---

V prvé řadě mne překvapilo, jak stručné a bezobsažné texty encyklopedie nabízí. Ani s aktualizací to není nejlepší. Vyzkoušejte si odkaz na Českou republiku a uvidíte sami. Na druhé straně jsou texty celkem srozumitelné. Poměrně dobře jsou řešeny odkazy na další hesla. Tato encyklopedie je typicky americká a s nízkou vypovídací hodnotou. Kvalita grafických médií je průměrná.

***--

Columbia je poměrně známým encyklopedickým titulem, leč v internetové podobě nepříliš použitelným. Vlastní encyklopedie je zasazena do dalších nástrojů – tezauru, slovníku, přehledu citací a anglické gramatiky. Této encyklopedie je vhodné využít při hledání bibliografických dat, citátů a podobných dokumentů. Odborné texty nejsou příliš aktualizované, ačkoli poslední verze pochází z roku 2000.

***--

Obdobně jako Columbia reagovala i encyklopedie Infoplease. Ostatně i podle autorských práv je hlavním dokumentem právě Columbia. Infoplease je dalším vzdělávacím portálem, takže nabízí mnoho přidružených funkcí a předmětové členění. Texty jsou doplněny o některé zajímavosti, ale v obecné informační hodnotě první dvě encyklopedie překonány nebyly.

Vážným nedostatkem je absence médií, obrázků, zvuků a dalších doplňkových funkcí.

***--

Za velmi dobrou encyklopedii online považuji tuto kanadskou. Má mnoho interaktivních funkcí (většinou pouze pro kanadské reálie), hesla jsou srozumitelná a přehledná. Z řazení je zřejmé, že tento produkt vznikal po dobu 20 let. Nahrávání je bohužel poměrně pomalé.

**---

I když se jedná o další encyklopedický portál, který se snaží přinést rozsáhlé informace a vědomosti z různých oborů, tak nabízí jen odskoky na další stránky, které jsou běžnou součástí Internetu. Tento nástroj je užitečný jen tehdy, když teprve hledáte, kde určitou informaci nalézt. Pokud tedy potřebujete precizně zpracované heslo, pak je Encyclozine jen mezikrokem. Texty encyklopedie jsou srozumitelné, ale informačně nepříliš hodnotné.

*----

Server se zcela nezapamatovatelným jménem je vlastně také jen portálem. Nepřináší nic vlastního. Jen u několika kategorií rozepisuje vhodné stránky, na nichž lze informace najít. Server sice najdete na vyhledávačích jako encyklopedii, ale má s ní společné jen to „ency“ v názvu.

****-

Tato encyklopedie-portál je evidentně tvořena jedinci, které Internet zajímá. Podle grafiky i zpracování je zřejmé, že jde o první pokus o sestavení encyklopedie vhodné pro mladší studenty. Ve většině případů je heslům přiřazen odkaz na stránky, které přinášejí další informace. Opět jsou zde dostupné převážně textové informace, ke kterým se ale dostanete i z jiných portálů.

****-

Tento portál je rájem pro vyznavače moderní angličtiny, protože při čtení některých editorialů se doslova zapotí. První informace, kterou o nás portál nabízí, stojí za překlad:

„Když Češi zrovna nevyrábějí Budvar, tak nejspíš proto, že dělají semtex. Proto se k nim vždy musíme chovat velmi dobře. Vedle těchto produktů pochází z České republiky také Pavlína Pořízková, což je skutečná superkočka.“ (V textu jsou odkazy na jednotlivá hesla).

Většina odkazů však nabízí pravdivé informace: u Budvaru například o tom, komu patří ochranná známka. Připomíná tedy i slavný spor našeho pivovaru. Na stránce rovněž najdete množství dalších odskoků s tematikou České republiky.

Everything.com je moderním informačním médiem se soudobým jazykem a zajímavým členěním hesel encyklopedické i neencyklopedické povahy. Určitě stojí za to mít jej mezi oblíbenými záložkami. Pokud se chcete pobavit i se něco dozvědět, vřele tento server doporučuji. V odborné terminologii je totiž poměrně přesný a přináší základní strukturované informace odpovídající významu hesla. Výhodou zápisu hesel je i výpis klíčových slov, která umožňují další studium. Bohužel nejsou k dispozici žádná média.

Jednotlivá hesla vytvářejí různí přispívatelé a web se stále vyvíjí. Je jakousi obdobou českého internetového portálu www.cjc.cz a určitě patří k tomu lepšímu, co na webu najdeme.

**---

Tento klasicky řazený encyklopedický server, který ale nebyl od roku 1998 aktualizován, je orientován na americkou populaci. Některé informace například o České republice nám tak mohou připadat legrační. Na druhé straně ale encyklopedie přináší srozumitelné a použitelné texty. Stránka je provozována jako zkušební po dobu 30 dní.

Comptons nabízí relativně hodně médií, i když u zvuků, slide shows i 360stupňových pohledů jsem měl velké problémy s jejich přehráním. V období ledna 2001 po dobu 14 dnů nebyla encyklopedie přístupná ve vlastních heslech. Zobrazovala se jen kmenová hesla a vyhledávače. Vyhledávání bylo poměrně nepřesné a při volbě Czech republic se běžně vypisovala Uganda a další země, ačkoli se potom nikde v textu tyto linky neobjevovaly. Vzhledem k neaktuálnosti a „opuštění projektu“ jejími autory bych tuto encyklopedii považoval jen za určitý doplněk.

****-

Je to pravděpodobně nejpodrobnější jazykový portál včetně rozsáhlých encyklopedických lexikálních slovníků. Nenajdete zde klasická encyklopedická hesla, ale slovník nejnovějších slov. Víte například, co je Moxie a kolik významů toto slovo má? Já už ano.

Webster vždy patřil k nejužívanějším významovým slovníkům, a proto mne překvapuje, že jeho stránky jsou k dispozici zdarma. Stránku mám zařazenu mezi oblíbenými a často ji využívám, potřebuji-li něco přeložit či pochopit (což je v moderní angličtině skoro pořád). Makra si můžete stáhnout přímo do Wordu, takže do významového slovníku máte přístup rovnou z ovládací lišty. To ale není využitelné pro pisálka s modemem a připojením přes Internet 2001.

***--

Tento portál je zaměřen na světové jazyky a přináší přístup k více než 1 800 onlinovým jazykovým slovníkům. Pro uživatele Internetu je důležitou pomůckou při hledání moderních internetových pojmů, jejichž význam bývá sporný. Pro překladatele tento odkaz přináší zkušenosti z celého světa. Občas je ale obtížné se ve struktuře portálu vyznat.

Hurá! České encyklopedie

Na závěr jsem si ponechal dva encyklopedické projekty v českém jazyce, které ač sobě konkurenční, jsou cenným počinem, neboť mimo jiné otvírají diskusi nad otázkou, zda encyklopedie zdarma a v češtině bude navštěvována uživateli tak, aby se její provoz zaplatil.

***--

Mnozí asi budou překvapeni, ale prvním encyklopedickým webem, který se objevil na našem trhu, nebyla známá encyklopedie Diderot, ale projekt označovaný jako Co je co. Portál byl spuštěn loni v březnu, ale až do listopadu své služby příliš nepropagoval. Přitom od května byla spuštěna verze nechráněná hesly. Určitě také stojí za zmínku, že od září je tento portál dodavatelem „zásobujícím“ encyklopedickými informacemi wapovou službu Eurotelu Juice. Ta je od začátku bezplatná.

Co je co je ambiciózní projekt na vytvoření onlinové encyklopedie, kterou redigují odborníci a do níž může přispívat každý uživatel Internetu s určitou erudicí. Tento web je tedy jakousi českou obdobou www.everything2.com. Na rozdíl od něj redakce neutíká od témat a drží se předmětu.

Oproti Diderotovi nemá za sebou Co je co knižní ani offlinové předlohy, což může být značnou nevýhodou. Při srovnání hesel v obou encyklopediích jsem však velké rozdíly nenašel. Za poměrně závažný nedostatek považuji nevyváženost hesel (některá jsou nedostatečná, jiná jsou zase příliš odborná).

Velkým překvapením byl pro mne systém personálního nastavení stránky, díky němuž si uživatel nastaví odkazy na nejužívanější témata. Velkým přínosem je přehledný „strom“ médií, ve kterých lze vyhledávat samostatně.

Také tento rys považuji za znak soudobého encyklopedického portálu. Grafická úprava odpovídá modernímu designu portálového typu, i když i zde je zapotřebí

leccos dotáhnout do konce. K dispozici je také několik souborů ke stažení a hypertextovou ikonu encyklopedie je možno přidat do vlastního webu. Připravuje se německá a anglická mutace.

***--

Tento produkt je v začátku zrodu, a proto bychom mu mohli vytknout mnohé chyby. Naopak jeho nespornou výhodou jsou knižní encyklopedické publikace, které se již staly součástí knihoven, škol i domácností. Významným počinem byla i verze na CD-ROMu, která například získala ocenění Laureát Techfilmu 2000. V textech jsou sice nepřesnosti, ale nic to nemění na dobrém začátku pro budoucnost.

Vážným problémem této encyklopedie jsou nabízená média, neexistence rejstříků a strohé uživatelské rozhraní. U mnoha encyklopedických hesel vzdělávací povahy chybí grafická dokumentace, ovšem ta není ani u zahraničních encyklopedií.

Web má bohužel reklamní pruhy uzpůsobené tak, že reklama překrývá 40 % zobrazené plochy a encyklopedická hesla jsou méně čitelná kvůli zobrazení dalšího reklamního proužku. Nemohu souhlasit ani s obchodní politikou firmy v oblasti CD verze této encyklopedie. Cena titulu (295 Kč) pro jednoho uživatele je přijatelná i pro jednoroční využívání před aktualizací. Běžné veřejnosti však zůstává téměř skryta informace o tom, že disk přestane po roce fungovat a za stejnou cenu bude vyměněn za aktualizovaný.

Při hodnocení encyklopedie www.diderot.cz ale musím především konstatovat, že z encyklopedického hlediska jde o dobrý začátek, který se může rozvinout v pozitivní médium spojené se vzdělávacími aktivitami na Internetu, jichž v českém jazyce stále není dostatek.

Diskuze (1) Další článek: Japonsko má 1,33 GHz Athlon a 900 MHz Duron

Témata článku: Internet, Anglická mutace, Význam, Mox, Různé materiály, Důležitý sloupec, Vhodný klip, Velký rozsah, Poznání, Celá knihovna, Jednotná mapa, Slide, Podobný dok, Běžná součást, Dostupná informace, Odpovídající zdroj, Slovní zásoba, Závažný nedostatek, Běžný uživatel, Druhá strana, Přidružená služba, Online encyklopedie, Aktualizační nástroj, Grafická úprava, Reklamní doplněk


Určitě si přečtěte

Vyzkoušeli jsme chytrou čínskou zásuvku Sonoff S26 za tři stovky. Nevyhořeli jsme

Vyzkoušeli jsme chytrou čínskou zásuvku Sonoff S26 za tři stovky. Nevyhořeli jsme

** Je sice z Aliexpressu, ale funguje ** Můžete ji ovládat hlasem přes Amazon Echo nebo Google Home ** Za tři stovky zautomatizuje menší 230V spotřebič

Jakub Čížek | 108

3D tisk pro naprosté zelenáče: Co vyrobíte na laciném stroji za pár tisíc korun

3D tisk pro naprosté zelenáče: Co vyrobíte na laciném stroji za pár tisíc korun

** Domácí 3D tisk je dnes už finančně dostupný prakticky všem ** Lacinou tiskárnu pořídíte za pár tisíc korun ** Jak vlastně tisk probíhá a jak navrhnout, co vytisknout

Jakub Čížek | 67

Jak funguje kontroverzní program, který ženám krade plavky. Mají se čeho bát?

Jak funguje kontroverzní program, který ženám krade plavky. Mají se čeho bát?

** Strojové učení ještě nepřitáhlo takový zájem jako na začátku prázdnin ** Ne, umělá inteligence nenašla lék na rakovinu ** Naučila se svlékat ženy nejen z plavek

Jakub Čížek | 35


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest 20 procesorů

Srovnání 15 True Wireless sluchátek

Vyplatí se tisknout fotografie doma?

Vybíráme nejlepší základní desky