Povodně na Internetu

Znovu se projevilo, jak křehká je životaschopnost naší civilizace.
Povodeň. Katastrofa století naplňuje nejen stránky novin a časopisů, od bulvárních až po seriózní odborné. Na Internetu lze nalézt leccos, co může i teď informovat a pomoci. Velmi rychle zareagovala řada firem, institucí (ty už pomaleji...) a poskytly prostor na serverech pro informování veřejnosti. Vybral jsem jich alespoň pár. Stránka firmy Webhouse oficiálně prezentovaná s Ústředním krizovým štábem je na http://webhouse.cz/zaplavy/. Zde je mnoho odkazů dál, např. http://www.anet.cz/ctk/novinky/zaplavy.htm, Červený kříž na , http://tradenet.chipnet.cz/povodIN.htm, město Opava http://www.muopava.cz/html/povoden.html, Olomouc http://proxy.umo.cz/ a také http://www.cdrail.cz/cp1250/povoden.htm, kde jsou informace o omezení železniční dopravy.

Znovu se projevilo, jak křehká je životaschopnost naší civilizace, kterou jsme si zvykli nazývat moderní, ba dokonce postmoderní. Skutečně, když si uvědomíme, jakou chvilinku trvalo, než se vodnímu živlu podařilo přerušit jakékoli dopravní i komunikační spojení mnoha míst se světem, jde z toho mráz po zádech. O Internetu v ruhle chvíli ani nemluvě. Vždyť k funkčnosti připojení k Internetu potřebuje v současné době bezpodmínečně všechno následující:

Funkční počítač s modemem, příslušným softwarem.

Dodávku elektřiny pro něj (málokdo má v garáži dieselagregát nebo za domem vlastní elektrárnu, akumulátory, UPS apod. nejsou řešením na delší dobu).

Funkční (a slušnou) telefonní linku, což předpokládá hlavně funkční ústřednu a neporušené vedení.

Všechno totéž také na straně poskytovatele připojení, u něj navíc neporušenou pevnou linku či jiné spojení dále do světa.

Jakmile cokoli z tohoto vysadí, ihned končíme s připojením a všechna moderní komunikační média jsou pro kočku. Na mnoha zaplavených místech se to potvrdilo. Třeba na doménu .upol.cz se nebylo možné dostat ani po čtrnácti dnech od "první vlny".

Poučení? Za prvé: Rozvažme, kolik své nezávislosti ztrácíme, když se připojíme, jak moc bude náš život a práce záviset na spolehlivosti a funkčnosti jiných lidí a zařízení. Za druhé, co můžeme sami udělat pro lepší sebezabezpečení. A za třetí, Internet se zcela samovolně až živelně stane ještě důležitější složkou komunikační infrastruktury naší civilizace než dnes pravděpodobně nejvýznamnější telefony. Bude potom významnější složka komunikační infrastruktury záviset na složce méně významné? Jaká pozornost pak bude věnována její spolehlivosti? A konečně - jak tlačit na zvyšování spolehlivosti ale i kvality v prostředí monopolním či teprve se rozbíhající částečné konkurence?

Váš názor Další článek: První hodnocení nových verzí www prohlížečů

Témata článku: Internet, Vodní pára, Povodeň, Významná složka, UPS doprava, Olomouc, Moderní svět, Kočka, Opava


Určitě si přečtěte


Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test fitness náramků

Levné záložní zdroje

Jak si zabezpečit domov

Nejlepší monitory na trhu