Potřebuje softwarová firma požárníky?

Požárníky možná nikoliv, ale každopádně by měla mít ve svém středu hasiče. Není vám jasné, o čem to mluvím? Kdo se zabývá softwarovým inženýrstvím, asi chápe význam dobře sestaveného vývojářského týmu. Možná ale už neví, že podle respektované typologie by se v každém týmu měl vyskytovat předseda, tahoun, režisér, sháněl, chrlič, rejpal, hasič a dotahovač.
R. M. Belbin již před lety zpracoval studii, v níž stanovil osm klíčových rolí. Podle této studie by se v každém týmu měli vyskytovat zástupci všech uvedených rolí. Nikoliv snad proto, že v opačném případě by tým fungovat nemohl. Fungovat by jistě mohl, ale ne tak efektivně, jak by to bylo možné za účasti všech rolí. Samozřejmě to neznamená, že by se v každém týmu muselo nutně vyskytovat osm lidí: jeden člověk v sobě může spojovat více rolí. Belbin dále tvrdí, že každá z těchto rolí má stejnou váhu a stejnou důležitost. Pojďme si nyní ve stručnosti každou z osmi rolí popsat.

Možná se vám budou následující řádky budou zdát mnohdy trochu přitažené za vlasy a poněkud idealistické. Nikde není psáno, že se jí musí každá firma nutně řídit; stejně tak nelze striktně prohlásit, že žádný tým nesplňující uvedené podmínky nebude úspěšný. Nicméně v každém případě je dobré si uvědomit, že Belbinova typologie je lety a praxí ověřena a že není úplně vhodné nad ní mávnout rukou.

Předseda

Časté vlastnosti: stabilní dominantní extrovert, se schopností empatie

Je „duchovním“ vůdcem týmu. Nemusí být nutně jeho vedoucím, na druhou stranu je pro tuto funkci velmi vhodným kandidátem. Má schopnosti koordinovat práci členů týmu, má dobrou schopnost komunikace, umí nejen mluvit, ale i naslouchat. Zná dokonale členy svého týmu – jejich silné i slabé stránky. Dokáže směřovat každého ze členů určitým směrem tak, že bude týmu nejprospěšnější. Dokáže rozhodovat a za svými rozhodnutími stát. Rozhodnutí se snaží činit až po vyslechnutí argumentů ostatních. Umí se vžít do pocitů ostatních, chápe a zná jejich problémy. Ví, jak nejlépe motivovat členy týmu.

Tahoun

Časté vlastnosti: stabilní, ukázněný

Tahoun je velmi důležitým faktorem, který „stmeluje“ kolektiv ostatních. V každém okamžiku má dokonalý přehled o úkolech, které je třeba zvládnout. Těžiště jeho práce tkví v převádění plánů a myšlenek do podoby, v níž se dají realizovat. Zná dobře harmonogram projektu a jeho cíle. Tahoun stanovuje konkrétní prostředky jak těchto cílů dosáhnout. Má velkou vnitřní disciplínu, dokáže poradit v případě problémů, má schopnost vhodně aktualizovat harmonogram projektu. Občas nebývá přítelem radikálních změn v harmonogramu, pracuje však spolehlivě a efektivně.

Režisér

Časté vlastnosti: dominantní extrovert

Režisér je velmi extrovertní, emotivní, energický člen týmu. Neustále má tendenci organizovat práce na projektu, snaží se vést diskuse, pokouší se dát úsilí týmu nějaký tvar. Je soutěživý a často netrpělivý. Chce vidět okamžitou, rychlou akci a její výsledky, pokud možno co nejdříve. Snaží se sjednotit různé názory ostatních do formy, ve které mají společný tvar a ve které nejvíce prospějí práci na aktuálním projektu. Vyžaduje ukázněnost a dodržování stanovených pravidel.

Sháněl

Časté vlastnosti: stabilní dominantní extrovert

Shánělův význam pro tým spočívá kromě jiného v tom, že zajišťuje kontakt týmu „s okolním světem“. Sháněl bývá otevřený, družný, přátelský a společenský. Snadno získá kontakty a dokáže jich využívat ve prospěch týmu. Nemusí nutně oplývat přílišnou originalitou a nápaditostí, přesto přináší do týmu nové impulsy a myšlenky. Někdy se rozhoduje poněkud impulsivně, občas mívá tendence nezdržovat se příliš na pracovišti. Za všech okolností zkoumá nové nápady, přemýšlí o názorech kolem sebe a má schopnost rozpoznat myšlenku, která může být (byť později) prospěšná.

Chrlič

Časté vlastnosti: velmi inteligentní a odborně zdatný

Chrlič je často velmi introvertní, přesto je nesmírně prospěšný. Bývá totiž zdrojem originálních myšlenek, nových nápadů a efektivních postupů. Většinou oplývá největším intelektem ze všech členů týmu. Přes svou introvertnost se snaží tvrdě prosazovat své názory, a pokud přitom neuspěje, má občas tendence k trucování či k urážlivosti. Své nápady považuje za nejlepší, a pokud je ostatní odmítají (nebo rozpitvávají), považuje to za jejich omezenost nebo útok na svou osobu. Zajímá se především o velké problémy, vidí věci globálně, ignoruje detaily. Svými myšlenkami a nápady je mnohdy schopen vytáhnout tým ze „slepé uličky“, případně přinést úplně nový pohled na věc – a tím práci zkrátit, zjednodušit nebo zefektivnit.

Rejpal (v současnosti překládáno jako kritický analytik)

Časté vlastnosti: stabilní, introvert

Rejpal zpravidla (oproti chrliči či shánělovi) nepřináší příliš nových nápadů. Jeho síla je však v něčem jiném: dokáže objektivně zhodnotit návrhy ostatních, mívá většinou nejobjektivnější úsudek ze všech členů týmu. Sice nevymyslí nový způsob řešení, ale dokáže vysvětlit ostatním, že cesta, po které tým zrovna jde, nevede efektivně k cíli. K práci potřebuje dostatek času, nicméně na druhou stranu dokáže zpracovat a zhodnotit velké množství údajů. Myslí komplexně a „vidí“ dostatečně dopředu. Bývá relativně málo motivovaným členem týmu, což však v jeho případě není na závadu: osobní zaujetí mu nenarušuje objektivní úsudek. Někdy však „rejpne“ v nepravý čas a srazí tím nadšení, motivaci či morálku ostatních.

Hasič

Časté vlastnosti: stabilní extrovert se schopností empatie a silným sociálním cítěním

Hasič je (společně s předsedou) dalším členem týmu, který dokonale zná své kolegy – a nejen to, zná i jejich problémy, rodinné zázemí a vztahy s ostatními kolegy. Hasič je „tmelícím“ prvkem: v případě problémů přispěchá s řešením. Dokáže urovnat případné spory uvnitř týmu, jde mu především o prospěch týmu jako celku, podporuje ostatní. Nemá rád osobní konflikty. Zpravidla nepřináší své vlastní nové nápady, spíše se snaží stavět na myšlenkách ostatních. Nepostrádá však smysl pro realitu a v případě pochybností dokáže kritizovat nesprávný názor. Není však příliš soutěživý. Dokáže se pro tým obětovat a v případě problémů věnovat svůj volný čas na jejich vyřešení.

Dotahovač

Časté vlastnosti: introverze, netrpělivost

Dotahovač bývá občas poněkud úzkostným členem týmu, který tak může mezi ostatní zanést zbytečnou nervozitu. Má často starost o zvládnutí projektu týmem. Lpí na dodržování harmonogramů a řádů. Prověřuje každý detail, klade na detaily poměrně silný důraz. Jestliže se zdá, že tým nestihne harmonogram projektu, je ochoten přidat ruku k dílu i ve svém volném čase. Má také schopnost detailně analyzovat a rozvíjet myšlenky chrliče (jenž, jak jsme si řekli, většinou detaily ignoruje). Je ochoten pracovat i na takových oblastech projektu, které ostatní nebaví a které jsou považovány za podřadnější.

Máte správně složený tým?

Možná jste se při čtení předchozích odstavců pokoušeli srovnat přečtenou teorii s tím, co vidíte okolo sebe na svém pracovišti. Nutno podotknout, že řada týmů pracuje vcelku efektivně i beze všech těchto týmových rolí, ale na druhou stranu má mnoho týmů tyto role (více či méně) zastoupeny – i když se o to ani explicitně nesnaží.

Pokud by se o to snad někdo explicitně chtěl snažit, může se (právem) ptát, jak vhodné typy na první pohled (případně při přijímacích pohovorech) poznat. Samozřejmě – pro laika to může být poměrně tvrdý oříšek a může se mu snadno přihodit, že skutečnou roli právě přijatého vývojáře pozná třeba až za půl roku. Nicméně nic není tak černé, jak se na první pohled zdá: je k dispozici poměrně rychlý, sedmibodový test (v němž musí uchazeč u každé otázky vybrat odpověď, která jej nejlépe charakterizuje). Výsledek testu se zakreslí do grafu a výstupem je týmová role, k níž uchazeč nejlépe inklinuje. Popis tohoto testu by však již byl asi zabíháním do zbytečných podrobností:-)

Diskuze (34) Další článek: Češi a Internet

Témata článku: Software, Programování, Požár, Velká role, Osobní váha, Empatie, Myšlenka, Přijatý výsledek, Názor ostatních, Softwarová firma, Určitý směr, Silný argument, Opačná realita, Nová studie, Originální díl, Detail, Rodinné zázemí, Pot, Introvert, Častá diskuse, Společné těžiště, Radikální řešení, Velká motivace


Určitě si přečtěte


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest 24 PC zdrojů

Jak využít umělou inteligenci

10 špičkových sluchátek s ANC

Playstation 5 vs Xbox Series X