Počítačová škola

Průřez nabídkou školicích středisek v ČR
Ivo Magera: Člověk, po kterém se žádá zvládnutí určitého programu, má několik možností, jak se s ním naučit pracovat. Někomu stačí spolehnout se na metodu pokusu a omylu a bádání v nápovědě. Aktivnější a zároveň pohodlnější se pokusí opatřit si k produktu kvalitní knihu. Nejpřímější cestou mohou přijít k dovednostem ti, kteří navštíví školicí středisko, kde stačí jen poslouchat, chápat a procvičovat… Podívejme se na to, jak lze v tomto případě nejlépe dospět ke spokojenosti.
Cena vědomostí
Školení bývá variantou nejdražší, ale obvykle také nejrychlejší. S patřičnými výchozími znalostmi (u pokročilejších školení bývají zapotřebí) lze dosáhnout požadovaného „cílového stavu“ za pět i méně dní. To však nemusí být celá pravda, připočteme-li k tomu i dobu před nástupem školení, protože kvůli naplněnosti kurzů nebo naopak řídce vypsaným termínům se nemusí podařit sehnat kurz hned na příští pondělí. Zatímco školení základů Wordu bude pravděpodobně moci nabídnout většina školicích firem nejpozději do několika týdnů, na kurz správy vzácnějšího Exchange Serveru budete možná muset počkat i po obvolání několika středisek třeba dva měsíce. Proto se vyplatí zajišťovat, nebo aspoň zjišťovat si kurzy s dostatečným předstihem. Podniky, které chtějí proškolit větší počet pracovníků najednou, mohou snadno dohodnout speciální školení nebo konzultace ve středisku i na pracovišti s přizpůsobenou osnovou i cenovou slevou.

Platba předem i za školení!
V současné době všeobecné platební nemorálky nepřekvapí, že školicí střediska vyžadují platbu předem, výjimečně při nástupu na školení. Za odhlášení z kurzu naopak strhávají stornovací poplatky, které rostou se zkracujícím se časem před jeho začátkem, někdy až do plné výše ceny kurzu.

Riziko číhá i na účastníka: může se stát, že středisko zruší kurz na poslední chvíli pro nedostatečnou obsazenost, výpadek lektora či z technické příčiny. Je však třeba říci, že to střediska dělají jen velmi nerada, a například při malém počtu přihlášených na toto riziko – alespoň ta slušná – při přihlašování upozorní. Překvapivě přitom může znít skutečnost, že většina školení se uskuteční už při třech, nejdražší kurzy někdy i při dvou účastnících. V případě zrušení pak střediska budou nabízet účast v nejbližším dalším termínu nebo jiná zvýhodnění.

Ceny školení se mohou zdát na první pohled neúměrně vysoké, ve skutečnosti však většina našich školicích firem funguje spíše na hranici rentability, protože prostorové, hardwarové a kvalitní personální vybavení představuje vysoké nákladové položky. Celkově lze u dražších středisek očekávat vyšší kvalitu, osobnější přístup a lepší služby (kvalitnější techniku, přístup na Internet, bezplatné konzultace pro absolventy kurzů, občerstvení apod.). I u těchto středisek můžete přijít k vyškolení levněji, například v prázdninových měsících, některé firmy zase nabízejí cenová zvýhodnění s rostoucím počtem absolvovaných kurzů.

Na správný kurz
Při výběru vhodného školení je třeba pamatovat, že některé kurzy na určité produkty, např. na Windows 98, jsou vhodné pro začátečníky, jiné pro administrátory. Lektoři mohou vyprávět o případech nechtěné účasti nešťastné babičky na kurzu správy Windows NT Serveru. Při objednávání se proto ujistěte, že sebe nebo své zaměstnance hlásíte na odpovídající kurz; případně si nechejte poradit od pracovnic školicího střediska.

Ke každému kurzu má existovat (v katalogu, na webu nebo na vyžádání) osnova s dostatečně podrobným výčtem probírané látky včetně denního členění, potřebnými vstupními požadavky a seznamem dovedností, které získá úspěšný absolvent kurzu. Její dodržování je pak věc druhá, kdy schopný lektor může z osnovy vytěžit pro účastníky to nejlepší, zatímco horší může mít tendenci upravit si ji svým „potřebám“.

Na školení není dobré přijít s očekáváním chvil odpočinku – pak by ani nemělo valný význam. Výuka bývá dosti intenzivní, nejčastěji je týden 30hodinový, jednotlivé dny mívají s přestávkami 5–6 hodin, ale třeba i 8 hodin. Účastníci mívají tendenci výuku spíše zkracovat, většina lektorů bude ochotna vyučování jak zkrátit, tak v případě potřeby a zájmu účastníků občas „přetáhnout“. Na chodbách školicích středisek nezvoní na přestávky jako ve škole a dělení času je velmi variabilní – podle plnění probírané osnovy a aktuálního stavu účastníků, nebo podle dohody učiněné na začátku kurzu.

Co najdete v učebně
I při školení je dobré mít po ruce literaturu. Většina z vás jistě ocení možnost mít se o co při výuce opřít, když něco z výkladu uteče, nebo i později mít možnost se k čemu vrátit pro osvěžení znalostí. Je téměř vyloučeno, aby školicí středisko nenabízelo ke kurzu, přinejmenším k dokoupení, odpovídající příručku. Nejzákladnější variantou je alespoň čistý bloček. K základním produktům mívají větší střediska vlastní školicí příručky, které sice nevynikají podrobností, ale jsou přehledné a obsahují místo na poznámky účastníků. Autorizovaná školicí střediska disponují zvláště pro náročnější kurzy (např. BackOffice) kvalitními oficiálními manuály výrobce, většinou v angličtině a velmi drahými (přes 2 000 Kč). Pokud kurz předpokládá jejich použití, pak je bez nich také téměř nemyslitelný, protože výuka je vedena včetně praktických cvičení, nedílné součásti všech kurzů.

Tradičním prubířským kamenem školení bývá kvalitní projekční technika. Pokud na plátně zřetelně neuvidíte, co váš lektor provádí na počítači, má výuka poloviční hodnotu. Bohužel zpravidla až v učebně zjistíte, zda nemáte zrovna vy plátno za zády, kolik života má za sebou žárovka projektoru a zda se vám na tabuli neleskne odraz ulice. Platí jako v divadle, že nejlepší místa jsou vpředu; s výjimkou těch těsně vedle projektoru, kde může někdy vadit chvění obrazu způsobené projektorem nebo proud teplého vzduchu z jeho ventilátoru.

Lektor jako člověk
Asi nejpříjemnějším překvapením, které vás čeká, pokud jste na žádném školení dosud nebyli a vaše očekávaní se opírá o zkušenosti ze školních lavic, je přístup lektora. Lektoři jsou pro kvalitu školení určující a školicí firmy, které myslí na svou budoucnost, si to uvědomují. Většina lektorů jsou tvorové klidní, přátelští a se zdánlivě nekonečnou trpělivostí. Nekárají vás za chyby, nepochopené vám vysvětlí třeba několikrát a dokonce vás nevyvolávají k tabuli ani jinak nezkoušejí a je vyloučeno, aby vám někdo z nich nařídil: tohle si přečtěte a opište, hlavně mě nevyrušujte. Mimochodem, v každé firmě, která to se školením myslí vážně, budete na konci kurzu vyplňovat anketu, kde kromě jiných figurují otázky, v nichž budete přímo hodnotit spokojenost s lektorem. Taková anketa rozhodně v koši nekončí a její výsledky se znatelně promítají do lektorovy výplaty. Školitelé špičkových středisek dostávají průměrná hodnocení okolo 90 % bodového maxima. Když k tomu budete mít štěstí na lektora vtipného, může vám školení přinést nejen nové znalosti, ale i příjemně strávený týden.

Na druhou stranu, nelze předpokládat že lektor je integrální součástí školeného produktu a ví úplně vše. I on je člověk, který se produktům učí a nemusí znát všechny chyby programu, stejně jako kurz neslouží k tomu, abyste lektora zasypali dotazy na konkrétní řešení problémů, na které jste narazili v podniku, nebo dotazy na jiné produkty, které jsou předmětem jiných kurzů

Šance na spokojenost
Školení je placenou službou na velmi konkurenčním trhu, kde jsou firmy vydány na milost a nemilost zákazníkovi. Ačkoli se každému na konkrétním navštíveném kurzu nemusí vše líbit, školení je vždy produktem s nejpřímější zpětnou vazbou a středisko nebo lektor by museli být nadmíru otrlí, aby si dovolili prodat zmetek. Člověk, kterému vyhovuje vedená výuka lépe než samostudium a dobře si z nabídky školicích středisek a jejich kurzů vybere, takto investované peníze a čas zpravidla dobře zhodnotí.

Některá střediska jsou autorizovaná
Důležitým faktorem výběru firmy, které svěříte vzdělání sebe nebo svých pracovníků, by měla být kvalita výuky. Kromě spolehlivých referencí může být objektivním vodítkem také oficiální statut firmy. Větší výrobci softwarových a hardwarových produktů vypisují podmínky, při jejichž splnění mohou školicí střediska získat statut autorizovaného střediska pro školení produktů výrobce. Mezi tyto podmínky patří například určitý počet učeben s odpovídajícím hardwarovým vybavením a projekční technikou, samostatný počítač a manuály pro každého účastníka kurzu (u serverových školení dva počítače), výuka podle předepsané osnovy, maximální počet účastníků na lektora (obvykle 8 až 12) a počet certifikovaných lektorů. Takoví lektoři musejí čas od času procházet u výrobce zkouškami ze znalostí aktuálních verzí základních a vybraných produktů, které školí, a prokázat jisté pedagogické minimum. Někdy bývají dokonce školeni přímo u výrobce v zahraničí.

Mezi příklady autorizačních programů patří systém autorizovaných školicích středisek Microsoftu CTEC (Certified Technical Education Center), která poskytují autorizovaná školení pro produkty Office a vývojové nástroje. U Novellu je to NAEC (Novell Autorized Education Center), u Compaqu pak Compaq ATC (Authorized Training Center).

Snad všechna střediska nabízejí za účast na kurzu nějakou formu osvědčení. Právem vydávat mezinárodně uznávané certifikáty však disponují jen takto autorizované firmy. Je však zajímavé, že pro jejich vydávání nejsou vždy (např. u Microsoftu) stanoveny jednoznačné podmínky, takže zatímco v jednom středisku je dostanete za úspěšné zvládnutí poměrně náročného testu, jinde za pouhou účast na kurzu.

Nepřipravený lektor
  • Čte látku z manuálu.
  • Zkracuje výuku a prodlužuje přestávky.
  • Neví si rady v konkrétních situacích.
  • Snaží se vyhýbat dotazům účastníků nebo odpovídá neurčitě.
  • Jeho tvrzení si odporují, často je odvolává nebo nejsou v souladu se skutečností.
  • Neodůvodněně vynechává řadu témat nebo od nich odbíhá.

Zdroj: Computer

Váš názor Další článek: Úschovny dat zaznamenávají největší růst za posledních pět let

Témata článku: Windows, Škola, Výuka, Education, Oficiální nápověda, Tabule, Projekční plátna, Kurs


Určitě si přečtěte

Vyzkoušeli jsme eObčanku a přihlásili se s ní na weby úřadů. Vážně to funguje!

Vyzkoušeli jsme eObčanku a přihlásili se s ní na weby úřadů. Vážně to funguje!

** Máme eObčanku, máme čtečku, vyzkoušeli jsme přihlášení na weby úřadů. ** Objevily se drobné problémy, podařilo se nám je vyřešit. ** Používání eObčanky pro online identifikaci je velmi pohodlné.

Marek Lutonský | 35

Porno insider: Jak Greg Lansky mění internet pro dospělé

Porno insider: Jak Greg Lansky mění internet pro dospělé

** Erotický obsah generoval ohromné peníze, pak ale přišel internet... ** Pornografie dostupná všude a zdarma uvedla tvůrce do krize ** Někteří ale dokázali potenciál internetu využít i v tomto oboru

Jan Dudek | 12

Inteligentní akvárium Bluenero se o rybičky postará samo

Inteligentní akvárium Bluenero se o rybičky postará samo

** Chcete chovat akvarijní rybičky, ale nemáte čas se o ně starat? ** Chytré akvárium je samo nakrmí a postará se o jejich komfort ** Projekt Bluenero zatím sbírá finance na Indiegogo

Karel Kilián | 20

Musk pošle lidi na oblet Měsíce. Japonský podnikatel Maezawa vezme na cestu až osm umělců

Musk pošle lidi na oblet Měsíce. Japonský podnikatel Maezawa vezme na cestu až osm umělců

** SpaceX chce nejdříve v roce 2023 vyslat lidi na oblet Měsíce ** Hlavním pasažérem bude japonský podnikatel Jusaku Maezawa, který vezme na cestu až 8 umělců ** Pětidenní cesta proběhne v chystané lodi BFS

Petr Kubala | 14

PortraitPro: Vyzkoušeli jsme program, který prý udělá z každé „žáby“ krasavici

PortraitPro: Vyzkoušeli jsme program, který prý udělá z každé „žáby“ krasavici

** V digitálním světě nemůžete věřit všemu ** Nová generace 3D fotoeditorů zvládne divy ** Vyzkoušeli jsme PortraitPro, který vám změní i kontaktní čočky

Jakub Čížek | 10

Dell XPS 13: Když vás ostatní doženou až za tři roky

Dell XPS 13: Když vás ostatní doženou až za tři roky

** XPS 13 nastartoval trend notebooků bez rámečků ** Letošní model kompletně přechází na USB-C ** Navzdory malému tělu se řadí výkon ke špičce

Tomáš Holčík | 34


Aktuální číslo časopisu Computer

Jak vytvořit a spravovat vlastní web

Velký test herních klávesnic a DVB-T2 tunerů

Vše o formátu RAW

Vybíráme nejlepší základní desku