Počítače a velká voda

Doplněno: Vzhledem k tomu, že mezi "hmotné oběti" letošních povodní bude určitě patřit i mnoho doslova utopených počítačů, pokusíme se tímto článkem otevřít volné forum na téma: "co dělat s počítačem, po jeho nedobrovolné (a třeba i několikadenní) koupeli v říční vodě". A proč forum? Počítáme s tím, že článek bude vznikat především z příspěvků těch, kteří s podobnou věcí již mají nějaké zkušenosti. Je totiž nad slunce jasné, že vodou postižený počítač nestačí jen "omýt a jít"...
Víme, že problematika poškozených počítačů je pro zaplavené (a leckdy dokonce vyplavené) často vedlejší záležitosti. Přesto, až vyřeší své existenční problémy - jistě dojde i na tyto, stále důležitější pracovní nástroje a interaktivní "baviče".

Navíc - každá rada snižující případné náklady na opravu je o to cennější, že ušetřenou finanční hotovost pak bude možno použít někde jinde.

Tip: Dříve než začnete s "utopeným" počítačem manipulovat, doporučujeme pořídit si předem foto- a raději i video- dokumentaci jeho stavu. Pokud je počítač pojištěn, bude lepší prohlédne-li si jej likvidátor pojišťovny.

Hlavní zásady

Hlavní zásadou je utopený počítač nezapínat (stejně tak, jak se nesmíte pokoušet nastartovat zatopené auto). I když je jeho povrch suchý (a zdálo by se vám, že větráčky odvětrají vnitřní vlhkost a zbytek se odpaří teplem z procesoru) mohlo by zapnutím dojít ke zničení i těch komponent, které by jinak při systematickém a opatrném postupu měly šanci na přežití. Nezapomeňte - navzdory tomu co jste viděli na Invexu - voda (zejména znečištěná) je vodivá! Naopak, snažte se počítač od sítě ihned odpojit (nejlépe vytažením šňůry ze zásuvky) - po zapnutí elektřiny byste se mohli ještě docela divit.

Počítač po povodni považujte za "bakteriologicky zamořený" - i zde platí zásady obdobné, co u jiných prostředků denního použití. Je jasné, že jeho dezinfikace musí probíhat mnohem šetrněji, než například u nádobí, přesto ani tento krok byste neměli opomenout - to platí především o plochách, se kterými přicházíte do styku běžně (zejména o skříni).

Nedoporučujeme jakkoliv manipulovat (otevírat, čistit, zapínat...) s přístroji (či s jejich částmi), kde se vykytuje, nebo může vyskytnout vysoké napětí. Takovým zařízením je například monitor - jeho čištění a znovuoživení přenechejte raději odborníkům. Uvnitř počítače je takovým komponentem počítačový zdroj (zde jsou problémem zejména transformátory).

Důležitá zásada: čistěte po částech!

Počítač je třeba vždy čistit "per-partes" (po částech). Z hlediska odolnosti proti vodě můžeme jednotlivé části rozdělit do několika skupin:

prakticky voděodolné:

 • procesor,
 • moduly paměti,

lze většinou zachránit:

 • grafická karta,
 • interní karty (siť, zvuk, modem...)

obtížné "zotavení":

 • harddisk (zde nejspíše hodně závisí na typu, pokud voda pronikla protiprach. bariérou je většinou po všem),
 • základní deska (problematické jsou zejména konektory PCI, AGP, socket procesoru),
 • vetráčky na chladiči procesoru i ve zdroji,
 • kabely IDE (mohou selhávat konektory),
 • klávesnice,
 • zdroj (nedoporučují riskovat - při jakémkoliv znečištění kupte nový),

téměř jistě odepsané (záchrana bude mimořádně obtížná):

 • mechaniky CD-ROM, -RW, DVD,
 • mechaniky FDD, ZIP, streamery...

Vše závisí od toho, jak dlouho v jak znečištěné vodě vaše PC pobývalo. Důležité je i to, jak odborně bylo provedeno vyčištění.

Poznámka 1: Nemáte-li absolutní jistotu, že dokážete provést vyčištění PC sami, svěřte tuto práci odborníkům (firmy hlaste se! - rádi zveřejníme kontakt na vás).

Poznámka 2: Podobné postupy v zásadě platí i při čištění a znovuzprovoznění ostatní spotřební elektroniky (Hi-Fi, herních konzol...).

Čištění komponent

Doplněno: Zkušenosti ukazují na to, že znečištěná voda je značně agresivním činitelem. Tip jednoho čtenáře hovoří o tom, že pro neutralizaci působení nečistot (které se často chovají jako korozní katalyzátor, nebo korozi přímo způsobují) je vhodná 3% čpavková voda (viz. diskuzní forum), vzniklá ředěním (jinak chemicky poměrně nebezpečné) 30% čpavkové vody destilovanou vodou. Je možné, že pokud nedojde k této neutralizaci, může se stát, že koroze bude skrytě pokračovat dále (to, že je něco suché neznamená, že je to zároveň chemicky neutrální). Často se totiž hovoří i o tom, že zachráněné počítače končí svůj život nečekaně záhy, a mě napadá analogie s tím, jak zle dopadají černobílé forografie, když dobře neodstaní chemikálie z procesu vyvolávání a ustalování. Takové fotografie pomalu (a stále) degradují, i když jsou na pohled suché a zcela v pořádku.

Doplněno 2: Dokument od firmy Elchemco (který zveřejňujeme níže) doporučuje el. komponenty "vyprat v cca 0,1% roztoku uhličitanu sodného (soda kalcinovaná technická) a 0,1% saponátu".

P.S. Antikorozní zkušenosti také hovoří o tom, že není vhodné nechat vnitřek počítače před vlastním čištěním nechat zaschnout.

Pokud je znečistění dané komponenty značné, je možné čistit dvoufázově - nejdříve od hrubých nečistot (dokonce běžnou vodou) a teprve poté přejít k jemnému čištění. Tip: k čištění je také vhodná, pokud nepotřebujete rozpouštět masnou špínu, či organické nečistoty, docela běžně dostupná destilovaná voda. Ta, narozdíl od běžné vody nezanechává na povrchu minerální nečistoty.

Komponenty doporučuji mýt v lihu (bohužel, denaturovaný lih obsahuje někdy ne zcela vhodná benzín), a ještě lépe pak v izopropyl alkoholu (ten je nejlepší, ale bývá drahý a je hůře dostupný). Nenarušíte tím ani ochranný lak komponent, ani je zbytečně neumastíte (zcela nevhodný je technický benzín i většina organických ředidel).

Poznámka: Výhodou izopropyl alkoholu je to, že je dobrým rozpouštědlem, rychle se odpařuje, je elektricky netečný a nevytváří film. Vím však, že se bude obtížně shánět - napište mi, kde jsou obdobné věci k dispozici - tuto informaci rádi zveřejníme... Pozor! Je pravděpodobné, že se jedná o prostředek zdraví škodlivý.

Pokud je daná komponenta malá (procesor, paměti) doporučuji ji ponořit na 5 minut nejlépe do izopropyl alkoholu či éteru - v krajním případě do lihu (P.S. Máte vyzkoušené nějaké jiné prostředky? - napište nám!) a poté ofouknout stlačeným vzduchem ze spreje (ne kompresorovým, ten často obsahuje i jemné částečky oleje). Lázní je dobré pohybovat, mnozí doporučují i ultrazvukové čistění.

Nejhůře se čistí základní deska - je velká a obsahuje mnoho problematických míst. Extrémně špatně se čistí konektory PCI, AGP a socket procesoru. Nezapomínejte taky na patici, kde je umístěn čip s BIOSem (pod tímto čtvercovým čipem se může držet voda). Desku myjte nad nějakou nádobou - nejlépe novám stětcem. Čistícím mediem nešetřete, přebytek okapejte a ofoukněte vzduchem (ne příliš horkým, mohlo by dojít k rychlé expanzi vody v mikrotrhlinách).

P.S. Možná by pomohlo vystřikování (inj. stříkačkou, dírkou z plastové láhve) vnitřku konektorů i patice procesoru izopropylem?

Otázkou zůstává, je-li vhodné (po ofouknuti a proschnutí) promazávat ještě kontakty a konektory speciálním olejem ve spreji na kontakty (máte s tím zkušenosti?)...

Pište - rádi vaše tipy a postřehy zveřejníme

Návod firmy ELCHEMCo:
ELEKTRONIKA PO ZÁPLAVĚ - ČIŠTĚNÍ

V současnosti se na naši firmu obrací mnoho jednotlivců i organizací s dotazy zaměřenými na čištění elektroniky po záplavách.

Zde je velice stručný popis možného postupu. V případě potřeby můžeme poskytnout i další konzultace. Postup praní a výsledek je ovlivněn mimo jiné dobou zaplavení, složením nečistot ve vodě, zda bylo zařízení pod el. napětím v době zaplavení, typy materiálů pouzder součástek a desek plošných spojů (DPS), původní ochranou sestavy od výrobce, pracovními podmínkami atd. Nejčastěji používanou elektronickou sestavou je např. klasická deska plošného spoje známá z počítače. Samozřejmě existují komplikovanější sestavy např. s transformátory a jinými vinutými díly, vysokonapěťové napájecí zdroje atd. Je nutno postupovat individuálně, nespěchat. U komplikovaných, obtížně přístupných sestav se riziko budoucích poruch zvyšuje.

Jako čisticí media je vhodné použít vodovodní vodu na hrubé čištění a na dočištění destilovanou či deionizovanou vodu a dále IPA (2-propanol). Oba materiály se běžně používají ve výrobním procesu elektroniky pro její čištění po pájení atd. Při jejich použití hrozí minimální nebezpečí vzniku dalších poruch. IPA je mezinárodně uznávaným čističem pro elektroniku dle příslušných norem. Nenapadá plasty, s vodou tvoří azeotrop, který se odpařuje mnohem rychleji než samotná voda. IPA je hořlavina I. třídy a to je nutno při použití respektovat a dodržovat požární předpisy. Před zahájením práce je nutno se seznámit s Bezpečnostním listem, který s materiálem dodáváme.

Nepoužívat na čištění běžná organická rozpouštědla (aceton, toluen, ředidla na barvy atd.). Napadají plasty případně mají některé jiné negativní vlastnosti. Totéž platí i o běžně dostupném denaturovaném etanolu (lihu). Na denaturaci se často používá benzín případně i jiné schválené organické látky, které mohou způsobit problémy.

Praní se provádí např ve fotomisce. Zajistit pohyb lázně či čištěného předmětu. Lázeň včas vyměnit za čistou.

Pokud je k dispozici ultrazvuková pračka (UZ) použít ji. Při jejím použití dodržovat předpisy pro její obsluhu při práci s hořlavými kapalinami !! (jako medium pro přenos ultrazvuku použít vodu a do ní umístit nádobu, v které je IPA; IPA se působením ultrazvuku ohřívá a více se odpařuje).

V průběhu praní a po vysušení provést kontrolu lupou či mikroskopem.

Materiály a pomůcky na čištění:

 • běžná vodovodní voda
 • 0,1 % vodný roztok uhličitanu sodného v destilované vodě s 0,1% saponátu
 • destilovaná voda či deionizovaná voda
 • IPA rozlévaná (IPA je zkratka pro 2-propanol známý také jako isopropanol či isopropylalkohol)
 • IPA 170 sprej
 • ultrazvuková pračka
 • štěteček
 • fotomiska
 • lupa či mikroskop

Jednotlivé kroky:

 • hrubé čištění -odstranit bahno a další mechanické nečistoty osprchováním běžnou vodou. Použít štěteček, čistý tlakový vzduch atd.
 • vyprat v cca 0,1% roztoku uhličitanu sodného a 0,1% saponátu
 • vyprat v IPA
 • vyprat v destilované či deionizované vodě
 • vystříkat konektory, sokly a kompletně celou sestavu sprejem IPA 170
 • DŮKLADNĚ usušit - NEUSPĚCHAT
 • zkontrolovat vyčištěnou a usušenou sestavu lupou či mikroskopem
 • po připojení sestavy k elektrické síti zajistit důkladnou provozní kontrolu

a ještě jednou:

DODRŽOVAT PŘÍSLUŠNÉ PŘEDPISY PRO PRÁCI S HOŘLAVINAMI
A NORMY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZU ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ!!!

HTTP://www.elchemco.cz

Jiří Kwolek

Diskuze (172) Další článek: AMD zruší PR rating a Intel ho zavede?

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,