Piráti, třeste se!

Míra softwarového pirátství je ve světě na úrovni 35 %, v České republice je pak tato hodnota 40 %. Chcete vědět, jak jsou na tom ostatní státy? Jak se podobná čísla vypočítávají? Kolik vám hrozí za porušování autorského zákona?
Piráti, třeste se!

Metodika

Průzkum míry softwarového pirátství vypracovala pro BSA společnost IDC. Abychom lépe chápali následující čísla, bude dobré nejprve krátce pohovořit o metodice tohoto průzkumu. Jak tedy lze vůbec určit míru softwarového pirátství a co jednotlivé pojmy přesně znamenají?

Jedním z důležitých ukazatelů, které se později ve výpočtech zohledňují, jsou celkové dodávky osobních počítačů (hardware). IDC je dlouhodobě získává od dodavatelů a čísla pokrývají zhruba 75 zemí, pro dalších více než 25 zemí byla data shromažďována v rámci dané země nebo byla modelována regionálně na základě odhadů IDC podle zbytku regionu. Za osobní počítač je považován stolní počítač, notebook a tablet. Nezahrnuje kapesní počítače ani servery.

Softwarové výnosy jsou každoročně podchycovány analytiky IDC ve více než 70 zemích světa na základě pohovorů s domácími dodavateli a jsou křížem kontrolované s celosvětovými údaji a finančními výkazy. V zemích, kde IDC nepůsobí, byla data shromažďována buď v rámci dané země a nebo opět modelována regionálně na základě odhadů IDC podle zbytku regionu.

Dodávky legálního softwaru jsou odvozovány s použitím průměrných systémových hodnot odhadovaných v jednotlivých zemích a na základě regionálních analýz pro pět softwarových kategorií (např. týmová spolupráce, kancelář, bezpečnost, operační systémy,ostatní). Ceny byly zjišťovány cenovými specialisty IDC, místním průzkumem a pohovory s pracovníky distribučních a prodejních kanálů. Ty zahrnovaly úpravy pro OEM a software instalovaný prodejními a distribučními kanály stejně jako software od místních dodavatelů. Dodávky softwarových jednotek byly odvozeny z výnosů a děleny průměrnou hodnotou systému. Tyto dodávky představují legální software instalovaný v průběhu roku.

Množství softwaru představuje počet softwarových jednotek instalovaných nebo předinstalovaných (OEM) na osobním počítači v průběhu roku, a to jak na nově dodávaných osobních počítačích, tak na PC v již instalované bázi. Pro získání počtu softwarových jednotek podle jednotlivých typů hardwarových platforem – základ roku 2003 – byl proveden průzkum u spotřebitelů a podniků v 15 zemích: Bolívii, Brazílii, Chile, Číně, Kostarice, Dominikánské republice, Guatemale, Kuvajtu, Malajsii, Mexiku, Rumunsku, Španělsku, Tchaj-wanu a ve Spojených státech. Výsledky těchto průzkumů byly použity pro naplnění vstupních modelů IDC pro další země. Pro roky 2004 a 2005 IDC aktualizovala tyto modely na základě dodatečného lokálního průzkumu zemí, pohovorů s uživateli, prodejními a distribučními kanály a bleskových kontrol skladových
stavů. Do tohoto množství software je započítáván software využívaný na nových počítačích, na stávajících počítačích, software získaný z odložených počítačů a také software získaný zdarma jako shareware či open-source. Započítáván je pak pochopitelně nejen software, který pracuje pod Windows, ale i pod jinými operačními systémy.

Celková softwarová základna pak představuje celkové množství legálně i nelegálně získaného software v průběhu roku. Vypočítává se vynásobením počtu osobních počítačů, na které se v průběhu roku nahrává nový software a průměrným počtem softwarových balíčků, které byly instalovány na jeden osobní počítač v roce 2005. Rozdíl mezi touto celkovou softwarovou základnou a mezi zaplacenými či jinak legálně získanými jednotkami krabicového software pak tvoří nelegálně získaný software.

Míra pirátství je pak dána rozdílem celkového množství softwaru (uvedeného "do provozu") v daném roce a softwaru legálně získaného v tomto roce děleno veškerým instalovaným software.

Posledním údajem je pak výpočet ztráty, který bývá v diskusích obzvláště často komentován. Ztráta se vypočítává na základě velikosti trhu legálně pořízeného software a míry pirátství. Aktuální vzorec pro výpočet je pak:

Hodnota nelegálně získaného softwaru = (Legální trh) / (1 - Míra softwarového pirátství) – Legální trh

Ze vzorce je pak možné odvodit hodnotu, kterou by musel uživatel zaplatit za jinak nelegálně pořízený software. V případě krabicového software je to cena maloobchodní, v případě software instalovaného ve výrobě či prostřednictvím prodejních a distribučních kanálů je to pak podíl z maloobchodní ceny systému, které odpovídá instalovanému software.

S touto hodnotou pak souvisejí i další oblíbená čísla, která bývají u statistik pirátství uváděna. Jedná se o výpočty, o kolik by se zvýšil HDP či počet pracovních míst v případě, že by došlo ke snížení pirátství o jisté procento (nejčastěji se uvádí 10 %). Do tohoto výpočtu je zahrnut i další zajímavý faktor. Podle údajů IDC připadá na každý utracený 1 dolar za software dalších 1,25 dolaru, které utratí zákazník za služby (instalace, podpora, zakázková úprava atd.). Je jasné, že při nelegálním pořízení software je pak tato částka nulová. Negativní ekonomický dopad je tak vypočítáván šířeji než jen jako ztráta za prostou cenu za software jako takový.

Česká republika

Nyní už se konečně dostáváme k výsledkům studie. Začneme Českou republikou, kde je aktuální míra softwarového pirátství 40 procent. V grafu můžete vidět vývoj tohoto ukazatele od roku 1994. Zhruba od roku 1999 je vidět pozvolné zastavení původně relativně strmého klesání a nyní hodnota osciluje kolem hranice 40 %.

Klepněte pro větší obrázek

Míra pirátství v ČR se pohybuje již několik let kolem hranice 40 %

Česká republika vykazuje dlouhodobě jednu z nejnižších úrovní pirátství ve střední a východní Evropě a letošní hodnota je dokonce nejlepší z těchto států. Druhé je pak Maďarsko s 42 % , třetí Slovensko s 47 %. Nejhůře je na tom v tomto regionu Polsko s 58 %. Ke snižování míry pirátství přispívá i jednoduchý fakt, že roste počet prodaných značkových notebooků a počítačů s předinstalovaným software.

Česká republika je na tom poměrně dobře i v porovnání s některými vyspělými státy EU. Překvapivě hůře jsou na tom země jako Francie (47 %) či Itálie (53 %). Francii pak podle odhadů stojí tato míra pirátství nejvyšší ztráty v Evropě a to na úrovni 71 miliard korun. Sousední Německo s 27 % však máme daleko před sebou, nejlépe v EU je na tom pak Finsko a Rakousko (po 26 procentech).

  země 2005 2004 2003 2005 mil. Kč 2005 mil. USD
1. Rakousko 26% 25% 27% 2 911 Kč $ 131
2. Finsko 26% 29% 31% 3 466 Kč $ 156
3. Dánsko 27% 27% 26% 4 422 Kč $ 199
4. Německo 27% 29% 30% 42 664 Kč $ 1 920
5. Švédsko 27% 26% 27% 7 555 Kč $ 340
6. Švýcarsko 27% 28% 31% 8 355 Kč $ 376
7. Velká Británie 27% 27% 29% 40 042 Kč $ 1 802
8. Belgie 28% 29% 29% 5 711 Kč $ 257
9. Nizozemsko 30% 30% 33% 13 244 Kč $ 596
10. Norsko 30% 31% 32% 3 755 Kč $ 169
11. Irsko 37% 38% 41% 2 067 Kč $ 93
12. Česká republika 40% 41% 40% 2 689 Kč $ 121
13. Maďarsko 42% 44% 42% 2 355 Kč $ 106
14. Portugalsko 43% 40% 41% 2 311 Kč $ 104
15. Malta 45% 47% 46% 111 Kč $ 5
16. Španělsko 46% 43% 44% 16 999 Kč $ 765
17. Slovensko 47% 48% 50% 978 Kč $ 44
18. Francie 47% 45% 45% 70 907 Kč $ 3 191
19. Slovinsko 50% 51% 52% 733 Kč $ 33
20. Itálie 53% 50% 49% 34 754 Kč $ 1 564
21. Estonsko 54% 55% 54% 400 Kč $ 18
22. Chorvatsko 57% 58% 59% 1 133 Kč $ 51
23. Lotyšsko 57% 58% 57% 444 Kč $ 20
24. Litva 57% 58%   556 Kč $ 25
25. Polsko 58% 59% 58% 8 622 Kč $ 388
26. Řecko 64% 62% 63% 3 489 Kč $ 157
27. Bosna 69% 70%   289 Kč $ 13
28. Makedonie 70% 72%   200 Kč $ 9
29. Bulharsko 71% 71% 71% 911 Kč $ 41
30. Rumunsko 72% 74% 73% 2 467 Kč $ 111
31. Albánie 76% 77%   200 Kč $ 9
32. Srbsko/Černá hora 81% 81%   2 311 Kč $ 104
33. Rusko 83% 87% 87% 36 109 Kč $ 1 625
34. Kazachstán 85% 85% 85% 1 533 Kč $ 69
35. Ukrajina 85% 91% 91% 5 311 Kč $ 239

Při snížení softwarového pirátství v ČR o 10 % by podle odhadů IDC bylo v příštích čtyřech letech vytvořeno 2 900 nových pracovních míst v oblasti IT, příjmy do státní pokladny by se zvýšily o 2,3 miliardy korun a HDP by vzrostl o více než 22,7 miliardy korun.

Policejní statistiky

Policie ČR vyčlenila pro boj s počítačovou kriminalitou speciální útvar a jak uvedl na tiskové konferenci Roman Skřepek z tiskového oddělení Policejního prezidia ČR, má tento útvar dlouhodobě objasněnost přes 90 %. V roce 2005 bylo odhaleno celkem 791 trestných činů porušování autorských práv, z čehož 766 případů se týkalo programů a audiovizuálních děl. Stíháno bylo 276 osob, z toho 236 opakovaně. Z tohoto počtu pak bylo jedno dítě a 16 mladistvých. Škoda činila 25 milionů korun.

Z dalších informací plyne, že policejní "razie" ve firmách jsou z 90 % výsledkem oznámení někoho zevnitř firmy či blízkého okolí (zaměstnanec či bývalý zaměstnanec apod.). Povolení k domovní prohlídce u soukromého bytu dá státní zástupce jen ve zcela výjimečných případech, zejména pokud se jedná o člověka, který byl již za softwarové pirátství trestán. Trestní sazba podle paragrafu 152 Trestního zákona za porušování autorských práv je až 2 roky, zvýšená sazba (získání značného prospěchu a ve velkém rozsahu) pak až 5 let. Důležitá je také hrozba propadnutí věci (většinou počítačové vybavení, které slouží k rozmnožování pirátského software) a také peněžitá pokuta. Výrobci mohou požadovat až dvojnásobek ceny za legální software.

Za zmínku stojí i fakt, že postihnout lze vždy jen konkrétního člověka a ne firmu. Zpravidla je tak na ráně administrátor podnikové sítě, který by ve vlastním zájmu měl proti používání nelegálních kopií software ve firmě bojovat.

Situace ve světě

Celosvětová míra softwarového pirátství je nyní 35 %. Globální ztráty tak dosahují úrovně 34 miliard dolarů, což je zvýšení o 1,6 miliardy. V zemích jako je Rusko, Čína či Indie a ve státech střední a východní Evropy, na Středním východě a v Africe však byl zaznamenán pozitivní vývoj a míra pirátství klesá. V Číně a v Rusku byl zaznamenán pokles o 4 %, v Indii pak o 2 %.

Nejnižší míru pirátství mají Spojené státy s 21 %. Země s velkými softwarovými trhy mohou však i při nízké úrovni pirátství vytvářet vysoké ztráty, což je právě případ USA, kde jsou ztráty nejvyšší na světě a to více než 6,9 miliardy dolarů. Na druhém místě je pak Čína se ztrátou 3,9 miliardy při úrovni pirátství 86 %, třetí je pak Francie se ztrátou 3,2 miliardy (47 %).

Klepněte pro větší obrázek

Zdroj: BSA

Země s nejvyšší mírou pirátství jsou Vietnam (90 %), Zimbabwe (90 %), Indonésie (87 %), Čína (86 %) a Pákistán (86 %). Čína však patří rovněž mezi země s nejvyšším poklesem míry pirátství (o 4 %), přičemž největší pokles zaznamenala Ukrajina (o 6 %).

20 zemí s nejvyšší mírou pirátství   20 zemí s nejnižší mírou pirátství
země 2005 2004   země 2005 2004
Vietnam 90% 92%   Spojené státy 21% 21%
Zimbabwe 90% 90%   Nový Zéland 23% 23%
Indonésie 87% 87%   Rakousko 26% 25%
Čína 86% 90%   Finsko 26% 29%
Pákistán 86% 82%   Dánsko 27% 27%
Kazachstán 85% 85%   Německo 27% 29%
Ukrajina 85% 91%   Švédsko 27% 26%
Kamerun 84% 84%   Švýcarsko 27% 28%
Rusko 83% 87%   Velká Británie 27% 27%
Bolivie 83% 80%   Japonsko 28% 28%
Paraguay 83% 79%   Belgie 28% 29%
Alžír 83% 83%   Nizozemí 30% 30%
Zambie 83% 84%   Norsko 30% 31%
Venezuela 82% 79%   Austrálie 31% 32%
Botswana 82% 84%   Izrael 32% 33%
Pobřeží slonoviny 82% 84%   Kanada 33% 36%
Nigerie 82% 84%   Spojené Arabské Emiráty 34% 34%
Senegal 82% 84%   Jižní Afrika 36% 37%
Srbsko/Černá hora 81% 81%   Irsko 37% 38%
El Salvador 81% 80%   Singapur 40% 42%

Trendy v softwarovém pirátství

Jedním z budoucích trendů je poskytování software na bázi služeb (roční předplatné apod.), který by mohl napomoci ke snížení míry pirátství. Velkým problémem v boji proti pirátství jsou pochopitelně P2P sítě, které představují údajně až 60 % veškerého internetového provozu. Koncem roku by pak měl počet uživatelů Internetu stoupnout téměř na miliardu, což spolu s rozvojem vysokorychlostního připojení tvoří ideální prostředí pro šíření nelegálního software.

Diskuze (80) Další článek: Beta 2 Microsoft Office je venku

Témata článku: Software, Bezpečnost, Open source, Ukrajina, Kuvajt, Počítačové vybavení, Spojené arabské emiráty, Nejvyšší úroveň, Nejnižší hranice, Nejvyšší hora, Týmová spolupráce, Ekonomický dopad, Zimbabwe, Trestní zákon, Finsko, Kazachstán, Pirát, Albánie, Salvador, Prodejní výsledek, Malta, Zambie, Rakousko, Povolená hranice, SalvaNejpirátěnější filmy: Co se teď nejvíc stahuje (aktualizace duben 2021)

Nejpirátěnější filmy: Co se teď nejvíc stahuje (aktualizace duben 2021)

Vzali jsme týdenní přehledy nejstahovanějších filmů, které se objevují na torrentech, a spojili je do jednoho žebříčku. Tohle jsou aktuálně filmy, které se na světě nejvíc pirátí.

Ondřej Králík
Filmy a seriály
Vývojář objevil po 25 letech nový easter egg ve Windows 95
Markéta Mikešová
Operační systémyWindows
25 filmů, které musíte vidět, dokud jste ještě na světě. Víme, kde si je můžete pustit online

25 filmů, které musíte vidět, dokud jste ještě na světě. Víme, kde si je můžete pustit online

Vybrali jsme 25 jedinečných filmů napříč žánry a historií. Nabídnou to nejzajímavější ze světové i české filmové tvorby. Je to základní výběr, který byste podle nás měli vidět, pokud chcete mít přehled o kinematografii.

Vojtěch Malý
Filmy, které musíte vidět
Kam oko dohlédne: Test prohnutého 49" monitoru AOC AG493UCX

Kam oko dohlédne: Test prohnutého 49" monitoru AOC AG493UCX

Pokud jsou hry vaší opravdovou vášní, pak není 29 tisíc korun za tu nejdůležitější část až tak moc. Současně jde o cenu, kdy máte právo být nároční na kvalitu a dodatečnou výbavu. Splní to AOC?

Jiří Kuruc
Články z ComputeruMonitoryTesty