Piráti, pozor!

Počítačové pirátství bude muset čelit novým pákám.
Počítače vstoupily již před nějakou dobou do všedního života spousty lidí. Kromě ryzích soukromníků mají nějaké to PC i téměř všechny firmy - na vedení účetnictví, vystavování faktur, vedení kartotéky zákazníků a podobně. Ale na počítači, aby byl vůbec k něčemu, samozřejmě musí běžet alespoň ten základní software. Ne všichni však mají na všech svých počítačích nainstalované pouze legální programové vybavení. Někomu přijde zbytečné "vyhodit" x tisíc za licencovaný software, když ho může získat jinak a zadarmo, někdo si koupí licenci pro jeden počítač a potom daný program nainstaluje na dalších pěti, "ať už to za ty peníze užiju".

Piráti, pozor! Nebezpečné spojenectví na obzoru!
Oba uvedené příklady (používání programu bez licence i používání programu na více počítačích než licence stanoví) jsou samozřejmě softwarovým pirátstvím, respektive jeho nejčastější formou. Ale bylo by osudovým omylem se domnívat, že u firem jde pouze o porušení autorských práv podle autorského zákona a trestního zákona. Na takovéto jednání organizací, které používají software pro svoji podnikatelskou činnost, dopadají i ustanovení předpisů práva finančního, respektive daňového. A jak známo, stát je, co se týče jeho financí, velice, velice citlivý. I proto Ministerstvo financí ČR tak nadšeně souhlasilo s návrhem Agentury pro ochranu software na užší spolupráci v této oblasti s finančními orgány. První náměstek ministra financí ČR Miloslav Fiedler dokonce přímo prohlásil, že jde o "záslužnou činnost" (bodejť by ne - plní státní kasu).

Z této spolupráce Agentury pro ochranu software s Finančním ředitelstvím pro Středočeský kraj následně vznikl Metodický pokyn pro finanční kontrolory. Zákonným podkladem pro tento právní akt organizační povahy jsou ustanovení zákona o územních finančních orgánech (zákon č. 531/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků), zákon o dani z přidané hodnoty (588/1992 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků), zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků) a zákon o účetnictví. Na základě tohoto metodického pokynu mohou finanční kontroloři podrobovat kontrole veškerý software užívaný organizacemi k jejich podnikatelské činnosti a zjišťovat, zda nedochází k daňovému úniku nebo k porušování zákona o účetnictví.

Zatím tento projekt běžel zkušebně po dobu dvou let na Finančním ředitelství pro Středočeský kraj, kde kontroloři na základě fyzických inventur dokladů a majetku u poplatníků a plátců daní zjišťovali, zda byl do účetnictví a daňových přiznání zahrnut i nákup softwaru. Výsledky jsou pro "zlobivé" organizace přímo hrozivé: v poslední době byly provedeny revize u sedmi organizací, z nichž v pěti byly objeveny nějaké závady. Celkem se jednalo o nelegální software asi za 754 tisíc, z toho únik pouze na DPH byl asi 120 tisíc, přičemž nejčastějším nelegálně provozovaným programem je textový editor české provenience T602.

Co na to zákon?
Územními finančními orgány jsou finanční ředitelství a finanční úřady, tedy ty orgány státní správy, které (mimo jiné) vykonávají správu daní plynoucích do státního rozpočtu ČR, do rozpočtů obcí, okresních úřadů a státních fondů, dále vykonávají správu dotací, příspěvků a přídělů poskytovaných ze státního rozpočtu ČR a provádějí finanční revize. Správou daní se přitom rozumí právo činit opatření potřebná ke správnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností fyzických a právnických osob. Revizí se rozumí právo zjišťovat a přezkoumávat u poplatníků, plátců daní a příjemců dotací veškeré skutečnosti rozhodné pro stanovení jejich vztahu k rozpočtům a právo zjišťovat a přezkoumávat plnění jejich zákonných povinností vyplývajících z předpisů finančního práva.

Prozatím mohou kontroloři finančních orgánů za zjištěné nedostatky ukládat pokuty pouze za porušování zákona o účetnictví, a to až do výše 0,5 milionu korun. Všichni (kromě pirátů) však doufají, že později snad bude softwarové pirátství u podnikatelských subjektů postižitelné i přímo, ale momentálně zde jsou určité legislativní problémy (například povinnost mlčenlivosti v daňové správě). Do budoucna budou tedy nutné zásahy do i stávající právní úpravy správy daní a poplatků (zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších změn a doplňků).

Softwarový audit a Deklarace čistoty
V podstatě v návaznosti na svůj pilotní projekt realizovaný ve spolupráci s finančními orgány provádí Agentura pro ochranu software na základě dvoustranných smluv také tzv. softwarové audity. Ve smlouvě o provedení auditu se Agentura pro ochranu software zavazuje provést kontrolu veškerého softwaru používaného na všech počítačích provozovaných v příslušné organizaci. Pokud však očekáváte, že uzavřete s Agenturou smlouvu o auditu a už se o nic nemusíte starat, jste na velikém omylu. Agentura provede pouze kontrolu programového vybavení všech počítačů a stanoví lhůtu k nápravě, kterou si už ale objednatel musí zařídit sám. Je jenom na něm, jestli nelegální software smaže nebo si na něj zakoupí licenci. Cena za tento audit se podle jeho složitosti pohybuje mezi 200 a 500 Kč za jeden počítač. (Mimochodem, v PVT a.s. bylo kontrolováno více než dva tisíce PC v patnácti odštěpných závodech.) Celkem zatím softwarovým auditem prošlo 23 organizací.

Po úspěšně skončeném auditu obdrží příslušná organizace od Agentury pro ochranu software tzv. Deklaraci čistoty. Ta je jakýmsi potvrzením, že v kontrolovaném podniku není ani na jediném počítači jiný než legální software. Letos došlo 8.října (již tradičně v rámci veletrhu Invex Computer) k předání dalších dvou Deklarací čistoty. Tentokrát tyto certifikáty obdržel čerstvě zkontrolovaný PVT a.s. a pražská Advokátní kancelář Kříž a Bělina. (Ostatně, byla by to docela ostuda, kdyby se tak nestalo, když je pan doktor Kříž ředitelem Ústavu autorských práv na Univerzitě Karlově.)

Všechny společnosti, které již obdržely Deklaraci čistoty, mohou Agenturu pro ochranu software po určitém období požádat o opakovanou kontrolu. Příkladem jde a.s. BVV Brno, které byla udělena Deklarace čistoty v roce 1997 a opakovaná kontrola u ní proběhla i letos 24. a 25.září.

Piráti, pohov!
Nechci vám sahat do svědomí, ale neběhá vám tak trochu po přečtení tohoto článku mráz po zádech? Jestli ano, tak začněte honem rychle mazat pirátské programy a houfně kupovat licence. A potom uzavřete smlouvu o softwarovém auditu, získejte Deklaraci čistoty a budete nejvzornější.
Váš názor Další článek: Windows NT a VELMI velké disky: co s tím?

Témata článku: Software, Únik, Audit, Pirát, Finance, Ministerstvo financí ČR, Pokyn, Legislativní problém, Středočeský kraj, Piráti, Určitá doba, Určitý nedostatek


Určitě si přečtěte

Jak funguje největší akumulátor v Česku: podívejte se do elektrárny Dlouhé Stráně

Jak funguje největší akumulátor v Česku: podívejte se do elektrárny Dlouhé Stráně

** Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně je obdivuhodné technické dílo ** Stejná turbína vyrábí elektřinu i tlačí vodu zpět do horního jezera ** Strojovna elektrárny je zabudována v podzemí

David Polesný | 35

ELONOVINKY: Tesla brzy začne prodávat solární tašky. Budou drahé, ale pěkné

ELONOVINKY: Tesla brzy začne prodávat solární tašky. Budou drahé, ale pěkné

** Tesla začne prodávat solární střešní tašky, které představila před dvěma lety ** Výroba začne v první polovině příštího roku ** Tašky budou odolné, dostanou doživotní záruku a na přání i vyhřívání

Petr Melechin, Karel Dlabač | 24

AMD vs. Intel+Nvidia: Stejný herní notebook, stejná cena. Který je lepší?

AMD vs. Intel+Nvidia: Stejný herní notebook, stejná cena. Který je lepší?

** Acer Predator Helios 500 je poctivý velký herní notebook ** platforma AMD zdatně konkuruje tandemu Intel+Nvidia ** Srovnání nevyznívá jednoznačně

Tomáš Holčík | 35

Pojďme programovat elektroniku: Kamera pro Arduino i Raspberry Pi, která vidí

Pojďme programovat elektroniku: Kamera pro Arduino i Raspberry Pi, která vidí

** Představte si robotické autíčko s kamerou ** S kamerou, která opravdu vidí věci ** Na trhu je jich několik a my si dnes vyzkoušíme americkou Pixy2

Jakub Čížek | 12Aktuální číslo časopisu Computer

Nejlepší programy pro úpravu fotek zdarma

Externí disky pro zálohu dat

Velký test: herní notebooky

Srovnání 12 batohů