PC-cillin Internet Security 14 - lékárna pro váš počítač

PC-cillin Internet Security 14 od společnosti Trend Micro je dalším z balíků bezpečnostních aplikací, který se snaží nabídnout kompletní ochranu vašeho počítače. Kombinuje antivir, firewall, antispyware a řadu dalších bezpečnostních prvků do jednoho uceleného řešení.
PC-cillin Internet Security 14 - lékárna pro váš počítač

Instalace

Proces instalace je opět celkem standardní a nečeká nás nic překvapivého. Hned na začátku instalace je však provedena antivirová kontrola. Máte také možnost zvolit mezi minimální a kompletní instalací. Minimální instalace je vhodná pro ty, kteří chtějí používat vlastní firewall a prostředky pro ochranu sítě. Kompletní instalace pak obsahuje vše, co by pro celkovou ochranu počítače mělo stačit (viz dále). Instalace končí obligátním restartem, který je u podobných typů aplikací celkem obvyklý. Ještě před restartem vám instalační program doporučí provést po opětovném spuštění Windows aktualizaci programu a také kompletní antivirovou kontrolu disku.

Klepněte pro větší obrázek  Klepněte pro větší obrázek

Antivirová kontrola během instalace  *  Výběr typu instalace dle vašich požadavků

Po restartu došlo po chvilce nicnedělání k automatické aktualizaci programu, přičemž současně s oknem s průběhem aktualizace se zobrazí výzva k zaregistrování programu. Bez ní totiž nebude v budoucnu aktualizace možná a jakmile se tato úvodní aktualizace dokončila (a po dalším vynuceném restartu; zřejmě šlo o aktualizaci klíčových komponent aplikace) a zkusil jsem ručně spustit další, nebylo mi to dovoleno a zobrazil se již pouze dialog pro registraci programu.

Klepněte pro větší obrázek  Klepněte pro větší obrázek

Průběh aktualizace  *  Výzva k registraci, bez ní nelze později aktualizovat

Registrace samotná pak představuje jen vyplnění vašeho jména, e-mailové adresy a hesla. Na váš e-mail pak bude odeslán aktivační odkaz, kterým celý proces registrace dokončíte. Přes online účet na webu pak můžete v budoucnu prodlužovat "předplatné" aktualizací, nakupovat další produkty a podobně.

Prostředí programu

Balík PC-cillin Internet Security o sobě dává vědět vlastně jen prostřednictvím jedné ikonky v systémové liště hlavního panelu. Přes ní se také dostanete ke všemu nastavení a ke spuštění rozličných akcí. Přes pravé tlačítko lze vyvolat kontextovou nabídku, ze které můžete jednak otevřít hlavní okno aplikace (totéž se docílí poklepáním levého tlačítka na ikonu), dále můžete vypnout či zapnout rezidentní ochranu před viry, spustit kontrolu počítače, aktualizaci programu a také zastavit veškerý internetový provoz. Velmi užitečné je také rychlé přepínání mezi jednotlivými profily firewallu. To ocení především uživatelé notebooků, kteří mohou mít různá nastavení doma, ve firemním prostředí či "venku".

Hlavní okno programu je celkem přehledně rozděleno do šesti sekcí dle svého zaměření. Na první "záložce" najdeme celkový přehled systému, tedy informace o tom, kdy byla naposledy provedena antivirová kontrola a aktualizace programu a samozřejmě možnost obě tyto akce spustit. Vidíte také datum, kdy končí vaše předplatné pro odebírání aktualizací (platí jeden rok).

Klepněte pro větší obrázek

Základní prostředí balíku

Přímo z této první stránky pak lze také provést nastavení zmiňovaných položek. To bohužel znamená, že se velmi snadno můžete "proklikat" do netušených hloubek nastavení, která jsou jinak dostupná i z jiných záložek, což může být zpočátku poněkud nepřehledné.

Konfigurací položky Protection se vám zobrazí přehledný seznam všech bezpečnostních komponent a jejich stav. Odtud se pak dostanete k nastavením všech těchto komponent, můžete je aktivovat či deaktivovat a podrobně dolaďovat jejich vlastnosti.

Klepněte pro větší obrázek

Přehled běžících modulů

Antivir a antispyware

První položkou je antivirová kontrola v reálném čase (rezidentní štít). Můžete nastavit typ skenovaných souborů (nebo zvolit všechny soubory a nebo přímo specifikovat konkrétní seznam), blokovat trojské koně a "skriptové" viry. Lze také povolit či zakázat skenování archivů. Pochopitelně lze určit, co má systém udělat, pokud na nějaký malware narazí. Najdete zde obvyklé varianty, tedy léčit či smazat soubor a nebo jeho přesunutí do karantény. Trošku mi zde chybí varianta "Ask", tedy dotázat se na akci uživatele, pokud je detekováno nebezpečí. K dispozici je rovněž volba pro zastavení veškerého internetového provozu v případě objevení malware. Rezidentní štít může také chránit vaši příchozí a odchozí poštu a také poštu webovou. V rámci antivirové kontroly je pochopitelně k dispozici i ruční spouštění kontroly a také plánovač pro pravidelné prohlížení disku. Nechybí ani správa souborů v karanténě.

Další důležitou komponentou systému je antispyware. I u něj lze naplánovat pravidelné kontroly systému nebo kdykoliv spustit kontrolu ručně. Máte možnost zapnout či vypnout ochranu proti spyware v reálném čase (tedy opět jakýsi rezidentní štít) a dokonce lze i zapnout či vypnout ochranu před jednotlivými typy malware, tedy kupříkladu můžete aktivovat ochranu před dialery a ignorovat ochranu před "joke programs".

Klepněte pro větší obrázek  Klepněte pro větší obrázek

Výsledek spywarové kontroly  *  Nastavení spyware ochrany

I v rámci spyware ochrany existuje vlastní karanténa, ze které můžete obnovit některé "omylem" smazané objekty a lze také vytvářet seznamy prvků, které mají být při kontrole ignorovány nebo naopak automaticky rovnou mazány.

Ochrana osobních údajů, phishing a spam

Velmi důležitou částí celého balíku je "Antiphishing & Content Protection". Zde najdete ochranu pro phishingu, jednoduchý antispam (o spamu si povíme ještě později), filtr webových stránek a také ochranu osobních údajů. Stačí si nadefinovat vlastní seznam osobních údajů a při pokusu o jejich "únik" z počítače, ať už prostřednictvím webového formuláře, e-mailové zprávy či IM zprávy, bude akce zastavena a pomocí příslušného formuláře můžete vytvořit nové pravidlo (výjimku) a pro daný server údaj povolit. Poslední položkou této části je pak Vulnerability Check. To je kontrola na známé bezpečnostní díry ve Windows či Office, což může být rovněž velmi užitečné a získáte rychlý přehled o tom, jak moc máte systém a Office záplatovány bez nutnosti navštívit stránky Microsoftu.

Klepněte pro větší obrázek  Klepněte pro větší obrázek

Možnosti ochrany osobních údajů

Klepněte pro větší obrázek

Kontrola zranitelnosti systému

Ochrana sítě

Poslední důležitou součástí balíku je Network Security. Ta má celkem tři části. První se týká lokální sítě. Pokud na některém z počítačů v lokální síti běží kompatibilní software, tedy například rovněž balík PC-cillin Internet Security, je nastaveno příslušné heslo a funkce je povolena, můžete na dálku spravovat ostatní počítače, tedy aktualizovat software, spustit antivirovou kontrolu disku a nebo ověřit zranitelnost (viz výše). Tuto záležitost považuji za poměrně hodně povedenou. Máte-li kupříkladu "rozsáhlejší" domácí síť, může to být ideální způsob jak si snadno z jednoho místa udělat obrázek o bezpečnosti vašich počítačů a na dálku je spravovat.

Druhou položkou této kategorie je Firewall. Na něm se mi líbí možnost vytvořit si libovolný počet profilů nastavení a rychle mezi nimi přepínat podle situace. Ideální je to pro ty, kteří mají notebook a pohybují se často v různých síťových prostředích. Každý z těchto profilů pak obsahuje samostatné nastavení. Kromě základního režimu firewallu v podobě tří úrovní zabezpečení (Low-Medium-High podle "přísnosti") máte samozřejmě možnost detailně spravovat seznam aplikací či služeb, které mají či nemají přístup na Internet. Kromě jednoduchého povolení/zakázání máte možnost specifikovat i rozsah portů či typ protokolu.

Klepněte pro větší obrázek  Klepněte pro větší obrázek

Vytvoření nového pravidla pro firewall  *  Upozornění na pokus o připojení

Poslední položkou této síťové části je Wi-Fi Intrusion Detection, tedy ochrana vaší bezdrátové sítě. Systém může detekovat vzdálené počítače, pokud se připojí do vaší "sítě" (a nemusí jít přímo o Wi-Fi). Detekovaným počítačům pak můžete věřit a přidat je na seznam známých počítačů, neznámé počítače můžete naopak "odříznout".

Nastavení

Poslední záložka General obsahuje nastavení celého balíku. První položka se týká aktualizací programu. Můžete zde nastavit frekvenci automatických aktualizací a také aktivovat položku Revert. Ta zařídí, že v případě chyby samotného balíku (třeba díky nové aktualizaci), samotných Windows a nebo jiné aplikace, dojde k obnovení poslední funkční konfigurace balíku.

Další část nastavení se týká registrace programu a můžete zde i prodloužit vaše předplatné pro stahování aktualizací. Další část, Event Logs, vám umožní nahlédnout do logu událostí, které se týkají rozličných oblastí tohoto balíku. Můžete si tak odděleně prohlížet události, které se týkají antivirové kontroly, spywaru, firewallu a podobně.

Poslední část nastavení pak umožňuje nastavit heslo pro přístup do konfigurace a dále zde můžete určit, pro které události se má otevírat výstražné vyskakovací okno.

A co spam?

Položku antispam jsem zatím trochu úmyslně příliš nerozebíral. Základní antispamový filtr je integrován přímo v balíku a funguje na jednoduchém principu blacklistu a whitelistu. Máte však možnost doinstalovat i pokročilejší verzi v podobě pluginu do programu Outlook Express nebo Outlook. Jiný poštovní klient zatím podporován není. Plugin lze nainstalovat také zcela nezávisle na zbytku balíku PC-cillin.

Klepněte pro větší obrázek  Klepněte pro větší obrázek

Ochrana před spamem se dá též nainstalovat v podobě samostatného pluginu pro Outlook/Outlook Express

Plugin je v programu v podobě dodatečné lišty. Z ní je možné libovolnou zprávu označit jako spam nebo naopak chybné automatické označení opravit. Blokovat a povolovat můžete také konkrétní odesilatele. Plugin si pravidelně stahuje novou databázi spamu, na které můžete rovněž spolupracovat. Stačí po instalaci a prvním spuštění povolit tuto spolupráci. Vámi označený spam pak bude vyhodnocen a zpracován v online databázi spolu s údaji od dalších uživatelů, čímž napomáháte k vylepšování filtru.

Závěr

Balík PC-cillin Internet Security 14 od společnosti TrendMicro je rozhodně velmi zajímavý balík s funkcemi, které kompletně pokryjí bezpečnost počítače pro domácnosti či malé kanceláře. Velmi příjemně se ovládá a je velmi dobře konfigurovatelný. Líbila se mi například možnost rychlé změny profilů u firewallu a nebo administrování počítačů v síti.

Složení tohoto bezpečnostního balíku je téměř optimální a nabízí všechny funkce, které může běžný uživatel potřebovat. Kromě obligátní ochrany před viry a spyware nabízí i ochranu osobních údajů, ochranu proti phishingu, filtrování webových stránek a rovněž antispam. U speciálního pluginu pro poštovní klienty je pak možná trochu škoda, že je podporován jen Outlook/Outlook Express. Nechybí samozřejmě ani firewall, který je rovněž velmi slušně konfigurovatelný.

Nebudu zastírat, že balík PC-cillin Internet Security 14 mě velmi příjemně překvapil. Nabízí pokročilé funkce a kompletní ochranu počítače, to vše v podání "nainstaluj a zapomeň". V porovnání s jinými obdobně "velkými" balíky se mi navíc čistě subjektivně zdá, že je méně náročný na výkon počítače, i když to se velmi těžko srovnává. Za balík a první roční aktualizaci zaplatíte 50 euro.

Diskuze (18) Další článek: Další služba Seznamu: encyklopedie

Témata článku: Windows, Internet, Ruční spouštění, Důležitý soubor, Celkový únik, Obvyklá funkce, Pace, Online účet, Kompletní systém, První spuštění, První položka, Systém předplatného, Lékárna, Automatická aktualizace, Ochrana, Internet Security, Štít, Užitečný filtr, Poslední aplikace, Rychlý přehled, Antivirový program, Důležitá část, Ask, Restart, Osobní profil

Určitě si přečtěte


Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší