Pavel Komárek: PC bude centrem domácnosti

Pavel Komárek zastává v české pobočce firmy Intel pozici Internet Strategy Director. Povídali jsem si ale nejen o Internetu, ale také přicházejících procesorech a dalším směřování Intelu.
Živě: Internet Strategy Director – co je náplní tvé práce?

Pavel Komárek, Intel, Internet Strategy Director

Pracovní curriculum vitae

  • FEI VUT, Technická kybernetika 1996
  • PF VUT, Management, marketing a právo 1996
  • OpenCAE (od r. 1993), později SGI (od r. 1996) Marketing Manager
  • Intel (od 1/2000) Internet Strategy Director
Pavel Komárek: Hlavní náplní mé práce je rozvoj využití Internetu v České a Slovenské republice a to zejména v podnikovém sektoru. Cílem je představovat bohaté možnosti rozvoje podnikání, které Internet nabízí velkým firmám i menším podnikatelům, nabízet inspiraci formou praktických a třeba i vlastních zkušeností s e-businessem: (Intel např. dosahuje největšího světového obratu elektronickou cestou, když 98 % našich zákazníků vyřizuje veškerou agendu přes Internet.)

Mám za to, že rychlost a intenzita s jakou se v našich podnicích bude Internet využívat, velmi závisí na schopnosti počítavé komunity vzdělávat zástupce všech odvětví a srozumitelně sdělovat trhu, že Internet neznamená jen nakupování knih, CDček, apod., ale že možnosti Internetu jdou dál:

Internet sjednotí řeč počítačů (integruje informační systémy podniků) natolik, že se zásadním způsobem změní nákupní chování zákazníků, že se zprůhlední nabídka na trhu, zredukuje se vliv polohy firmy - celkový dosažitelný trh se sice zvětší, ale to bude vykoupeno zostřenou konkurencí. Fyzická výroba se bude dále koncentrovat a stále větší prostor bude získávat tvůrčí aktivita. Specializace a aliance firem nabudou zřejmě nové váhy, neboť nová ekonomika přinese rychlejší změny a s tím i tlak na flexibilitu kapacit…

Okamžitá poptávka - reakce trhu na nabídku, se tak promítne okamžitě do informačních systémů všech subdodavatelů. Je zřejmé, že dokonalá integrace do takovýchto dynamicky se měnících struktur bude pro firmy klíčem k dlouhodobé existenci. Tomu však samozřejmě budou muset přizpůsobit i veškeré procesy. Papírovou agendu integrovat i při nejlepší vůli nepůjde. Poroste význam flexibility managementu, ten bude nezbytně potřebovat všechny informační nástroje, aby dokázal firemním kormidlem zareagovat včas a hlavně zasvěceným způsobem na základě detailní znalosti firmy.

Domnívám se, že Internet není zdaleka ve všech podnicích chápan v těchto souvislostech, a bohužel stále nebývá doceněn jako nástroj tohoto kalibru.

Za naši společnost se snažíme zmíněné myšlenky „evangelizovat“ právě ve formě různých seminářů a akcí, ale třeba i aktivit v rámci SPISu. Nejnověji se na této půdě připravuje akce pro Svaz průmyslu.

Dlouhodobým cílem je, aby podnikový management byl dostatečně obeznámen s principy e-businessu a dokázal budovat strategii firmy již s ohledem na možnosti, které mu informační technologie budou poskytovat. Jedině tak se může stát IT rozhodující konkurenční výhodou firmy. Při znalosti základních principů pak bude moci vedení firem předstoupit před své IT specialisty s jasnou představou a očekáváním. Takové zadání pak přináší optimální a tedy i efektivní řešení IT v podniku.

Je jistě zřejmé, že otevřená ekonomika je stále více budována na otevřených standardech a to je velká příležitost pro platformu Intel – jak tradiční 32-bitové systémy, tak nově i pro 64-bitovou architekturu nových serverů s procesorem Itanium.

Podobná situace je ovšem i na spotřebitelském trhu:

Dynamičtějšímu rozvoji Internetu brání dnes několik bariér. Zajímavou a ne zcela zřejmou je například stále nízká míra osvěty mezi „nepřipojenou“ populací. S tím, jak se postupně zvyšuje penetrace počítačů směrem k počítačově méně zkušeným uživatelům, zvyšuje se i potřeba odpovídat srozumitelným způsobem na základní otázky: „K čemu mi Internet vlastně je, co zajímavého mi může přinášet…?“ Je významnou úlohou počítačových firem abstrahovat od počítačových technologií a nacházet co nejsrozumitelnější jazyk právě pro tuto populaci teprve vstupující do kouzelného světa on-line. Z těchto důvodů se snažíme podporovat řadu akcí – jednou z nejvýznamnějších je letos roadshow Internet mění svět. Ve dvanácti městech je představován v dvouhodinovém bloku Internet studentům, státní správě, podnikatelům i veřejnosti. Dále podporujeme např. Březen měsíc Internetu – který zejména zaměřen na širokou osvětu veřejnosti Řadu zajímavých aktivit připravujeme také s Netcentrem, které budou brzy oznámeny.

Živě: Takže osvěta firem?

Pavel Komárek: Osvěta firem na jedné straně a utváření aliancí, které zákazníkovi nabídnou komplexnější řešení. Konkrétním příkladem může být balík Compaqu, Software602, KPNQwest pro e-business řešení v segmentu malých a středních firem. Zákazník získá server ProLiant, pevnou linku 64 kb/s a e-businessové řešení od společnosti Software602, za což bude platit po dobu kontraktu řádově od 10 000 Kč měsíčně – na trhu je to myslím výjimečná nabídka. Další záležitostí jsou pilotní projekty s Itaniem. Všichni OEM výrobci dostali funkční 64bitové procesory pro své severy Itanium, které budou představovat zákazníkům, aby si na něm mohli odladit svá řešení. Naše strategie se opírá o princip pomoci k úspěchu také našim zákazníkům a to zejména v jejich obchodních případech. Přirozeně jim také dodáváme informace o dostupnosti našich produktů, o vývoji a trendech, podporujeme je v nejrůznějších akcích.

Živě: Přejdu teď oslím můstkem od jedné osvěty ke druhé. Poslední dobou slýcháme relativně často o pašování procesorů. Pomůže proti tomuto jevu nějaká osvětová akce či obchodní model?

Pavel Komárek: Pašování samo o sobě je nezákonná činnost - musí být postihováno a je lhostejno, jakého zboží se týká. Co se týká tzv. šedého trhu, to je dovoz procesorů jiným než oficiálním distribučním kanálem. Tento nákup je de jure legální, neboť je řádně proclen a zdaněn. Je však zřejmé, že takové výrobce nemůže Intel podporovat žádným ze svých marketingových nástrojů: přístup k informacím, novinkám, vzorkům, školením, marketingovým programům, zdrojům pro různé akce atd. krátkodobého pohledu může malý výrobce z šedého trhu získat malý finanční profit, ale dlouhodobě si neexistencí aliance a společného postupu na trhu škodí. Snažíme se přirozeně nabízet služby a motivovat zákazníky tak, využili oficiálního kanálu.

Živě: Jaké má plány Intel do konce roku s Pentiem III a Celerony?

Pavel Komárek: Pentium III v serverech se změní na Pentium Xeon. S procesorem Celeron počítáme i nadále pro low-endový trh. Postupně se tento rok stane Pentium 4 nejprodávanějším procesorem na trhu. Je to multimediální procesor a jeho akceptaci trhem očekáváme velmi rychle, zejména s dostupností nových aplikací, které budou využívat novou architekturu. Významné také je, že máme vybudovány dostatečné kapacity na výrobu procesorů Pentium 4. Rozjíždíme 0,13mikronovou technologii s tím, že se procesory budou vyrábět z ploten 300mm (proti stávajícím 200mm). To vše posune výrobní náklady natolik lidsky a logisticky dolů, že Pentium 4 bude brzy hlavní procesor na trhu.

Živě: Uvažuje Intel o obnovení výroby samostatných grafických karet, resp. jak mění nebo plánuje měnit svůj sortiment?

Pavel Komárek: Ve strategii se v této oblasti nic nemění. Kromě tradiční výroby motherboardů a procesorů vyrábíme i věci i v oblasti spotřebitelského trhu – produkty řady Intel Play. Patří tam PC kamery, mikroskop k PC, digitální fotoaparát, sound morpher, mp3 přehrávač apod..

Živě: Intel se tedy snaží ubírat směrem, jakým pohlíží na PC spotřebitel?

Pavel Komárek: Naši vizi PC jako budoucího informačního srdce domácnosti, resp. kanceláře podporujeme tím, že vyrábíme nové prvky okolo PC a tím pomáháme dále rozšiřovat jeho funkcionalitu. Všechno vyjmenované rozšiřující příslušenství se pak samozřejmě sbíhá v systému na bázi Pentia 4.

Živě: Co je v současnosti u nás na trhu?

Pavel Komárek: Postupně budou přicházet další, ale dnes již máme PC kamery, digitální fotoaparát, mikroskop i sound morpher a v brzké době věříme, že přibude i mp3 přehrávač. Zejména mikroskop je unikátní věc, která vzbuzuje obdiv díky velkému zvětšení (200x), zajímavému softwaru a zejména velmi příznivé ceně.

Živě: Jaké máte motivační strategie k tomu, aby lidé kupovali počítače s procesorem Pentium 4? Přeci jen dnes už tolik nemusíme hledět na takt procesoru, protože v počítači jsou jinde úzká hrdla…

Pavel Komárek: To je jednoznačně v aplikacích. V momentě, kdy bude třeba pracovat s videem, s hlasem, tak stoupnou nároky na celý systém a procesor Pentium 4 jde směrem zvýšení možnosti práce s multimédii. Trh bud tažen poptávkou po funkcionalitě a tím se dostane k Pentiu 4.

Živě: Chceš říct, že se tím otevírají radikálně jiné obzory pro Internet ve srovnání s dneškem?

Pavel Komárek: Myslím si, že Pentium 4 otevírá éru, kdy na nás bude Internet mluvit a bude nám k tomu přehrávat pohyblivé obrazové ukázky a nebude nás tolik nutit prodírat se jen strohým textem. Na jedné straně dnes nemáme čas řadu informací číst, ale na druhé straně máme často prostor, který nejsme schopni využít díky fyzické velkosti počítače - prosedíme třeba hodně času v autě, kde bychom mohli docela snadno některé informace přijímat…. Zásadní roli v tom všem ale bude hrát šířka internetové „roury“ k počítačům. Očekávám však, že se infrastruktura dostane během několika nejbližších let minimálně o řád dál. Rozhodně bude mít vývoj telekomunikací daleko větší dynamiku než výkon „železa“, ale kdo dnes dá svoji předpověď na dva roky do obálky a bude ji moci hrdě zveřejnit.? Já si na to netroufám.

Živě: Přejděme k business segmentu. Kdy uvede Intel oficiálně na trh procesor Itanium?

Pavel Komárek: Nelze zveřejnit termín, ale oficiální uvedení je velmi blízko. Naši OEM výrobci mají všichni tyto procesory k dispozici. Necháme na nich, jakým způsobem budou - samozřejmě za naší podpory - oslovovat trh.

Živě: Bude nástupce zrušeného projektu Timna?

Pavel Komárek: V tuto chvíli to není v našich plánech.

Živě: Jak vidíš budoucnost? Co nového nás čeká?

Pavel Komárek: Zůstává v platnosti, že Intel chce být i do budoucna dodavatelem stavebních kamenů, tzn. nebudeme na trh uvádět koncové produkty, ale budeme mít zájem na tom, aby trh akceptoval díky špičkové technologii a poměru cena výkon celou naši produktovou řadu od procesorů až po síťové prvky.

Do budoucna vidím roli PC velmi optimisticky. Domnívám se, že mobilní zařízení spíše podporují využití počítačů, neboť jsou výbornými pomocníky do kapsy, ale právě proto, že jsou do kapsy, nemohou roli PC nahradit, ale stanou se jeho četným doplňkem. Jedna z technologií, která toto spojení zpřístupní bude i Bluetooth, u jejíž zrodu stál i Intel. Rozhodně se těším na nástup technologií unifikující naše informační zdroje (Unified Messaging System). Budou do budoucna vzájemně přenositelné vzkazy a záznamy z telefonů, z Internetu, z mobilů, zápisy z jednání, samozřejmě, že kontakty budeme vyvolávat hlasem na různé periférie… Možná, že není daleko doba, kdy nařídíme svému elektronickému asistentovi, aby zavolal v otvírací hodiny do divadla a rezervoval lístek a zapsal nám i partnerce do diáře kdy půjdeme. Naše děti později možná jen vysloví přání, aby asistent našel a zrealizoval optimální úvěr nebo pojistku a výstupem již nebude halda linků, ale jen slovní oznámení, že pojistka splňující naše představy byla nalezena u irské pojišťovny a transakce byla formálně úspěšně vyřízena, položka xy bude strhávána tak a tak.

Teď však nezbývá než zpátky na zem a s hornickou výdrží se pustit do té záplavy emailů a linků…

Diskuze (4) Další článek: Další bič na líné linuxové administrátory

Témata článku: Internet, Informační nástroj, Tradiční pomocník, Zásadní role, Nejprodávanější procesor, Digitální fotoaparáty v akci, Tradiční nástroj, Nová akce, Malý výrobce, Zajímavý trh, T-mobile mobilní telefony akce, Tradiční prvek, Výroba obálky, Obchodní váhy, Nejprodávanější mobilní telefony, Významná role, Nová linka, Nízká míra, Mikroskopy, Domácnost, Nákupní chování, Finanční profit, Malá dostupnost, Kybernetika, Nový způsob


Určitě si přečtěte

10 mýtů a polopravd o bateriích, kterým možná ještě věříte

10 mýtů a polopravd o bateriích, kterým možná ještě věříte

** Kolem baterií a akumulátorů koluje řada mýtů, nepravd a polopravd ** Dnes vám devět z nich zkusíme vyvrátit na základě faktů ** Většina z nich totiž neplatí pro moderní lithiové baterie

Karel Kilián, David Polesný | 99

Podívejte se, jak vypadá mikrofon nebo blecha pod elektronovým mikroskopem

Podívejte se, jak vypadá mikrofon nebo blecha pod elektronovým mikroskopem

** Z Brna pochází třetina světové produkce elektronových mikroskopů ** První československý kus vyrobila Tesla už v 50. letech ** Dnes na ni navazuje třeba brněnský Tescan

Jakub Čížek | 19

Nejlepší notebooky do 20 000 Kč. Tipy, co se dnes vyplatí koupit

Nejlepší notebooky do 20 000 Kč. Tipy, co se dnes vyplatí koupit

** S cenou do 20 tisíc lze vybrat solidní notebook na práci i hry ** Přenosné notebooky nabídnou i kovová těla a rychlý hardware ** Na hraní se hodí více peněz, ale na použitelný základ dvacet tisíc stačí

Tomáš Holčík, David Polesný | 47

Vyzkoušeli jsme chytrou čínskou zásuvku Sonoff S26 za tři stovky. Nevyhořeli jsme

Vyzkoušeli jsme chytrou čínskou zásuvku Sonoff S26 za tři stovky. Nevyhořeli jsme

** Je sice z Aliexpressu, ale funguje ** Můžete ji ovládat hlasem přes Amazon Echo nebo Google Home ** Za tři stovky zautomatizuje menší 230V spotřebič

Jakub Čížek | 109


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest: 20 powerbank s USB-C

Test: mobily do 3 500 Kč

Radíme s výběrem routeru

Tipy na nejlepší vánoční dárky