Otazníky kolem nasazení tenkých klientů

Všichni uživatelé netrpělivě čekají na vyřešení sporu Sun-Microsoft. Teprve pak lze něco počít s Javou.
Psát o jasném úspěchu architektury Wintel (Windows + Intel) v oblasti výpočetní techniky pro domácnost a kancelářskou činnost by bylo jistě nošením dříví do lesa. Prodejní křivky osobních počítačů s procesory x86 a předinstalovaným operačním systémem od Microsoftu neustále stoupají. Změna je v nedohlednu. A teď někdo přijde s tvrzením, že klasické počítače se do síťového prostředí vůbec nehodí a argumentuje přesvědčivými čísly o příliš vysokých nákladech na údržbu současných klientů. Pravdou je, že snahy této skupiny, kterou tvoří společnosti Sun, Oracle, IBM a Netscape, dnes tvoří v podstatě jedinou alternativu k monopolu Windows na platformě desktopů.

Co nutí uživatele používat Windows a zavrhovat jiné operační systémy? Není to ani přemíra aplikací, ani kvalita rozhraní. Svoji roli tu hraje všudypřítomný strach z toho, že na řešení problému zůstanu sám. Typický uživatel (sekretářka, účetní) chce používat stejný software jako jeho/její známí, aby si mohli snadno zavolat a vyřešit problémy s programem. Pokud jste nejrozšířenější na trhu, rychle se najde někdo, kdo narazil na daný problém dříve než vy a úspěšně jej vyřešil. A upřímně řečeno – ono to v praxi opravdu funguje a bude velmi těžké tuto výhodu zlomit.

Boj proti, ne pro

Firmy jako Apple, IBM, Oracle, Sun a mnoho dalších (početná skupina unixů, Novell, Netscape) vědí, že je nutné spojit své síly, aby mohly bojovat s touto obrovskou výhodou. Potřebovaly jen něco, co by přimělo všechny táhnout za jeden provaz. Něco, co by spojovalo všechny. Nejen všechny počítačově gramotné, ale jednoduše všechny lidi. Tímto pojítkem se stal Internet. A nutnost vyřešit vzájemnou komunikaci všech existujících platforem po celém světě dal vzniknout programovacímu jazyku Java.

Rozšlápnutý kávovar? Ne, řešení od Sunu!Stále se není třeba obávat. Java přece nesoupeří s Windows. Java může běžet kdekoliv. A to je problém. Když spolu chtějí dva lidé komunikovat přes síť pomocí javové aplikace, není nutné, aby ji spouštěli na Windows. A právě to v Redmondu nemohou překousnout. Nezávislost Javy, ať už jsou s ní spojené mnohé problémy (pomalost, znepřístupnění hardwaru) je něco, co může zastavit dominantní postup Windows na počítače klientů Internetu/intranetu. Dochází k dosud nevídanému slučování a propagaci Javy, jelikož všichni bojují za společný cíl. Zdůraznit ostatní platformy na úkor spojení PC + Windows. Až do současné doby neměli běžní uživatelé příliš na výběr. Obliba Internetu je však přinutila naučit se používat browser. Pokud bude prohlížeč vypadat stejně ve Windows jako na javovém klientu NC nebo Applu nebo XWindow nebo jinde, a pokud budou vypadat stejně i aplikace v něm spouštěné, hrozí zde již Microsoftu velké nebezpečí. Zkuste si představit, že nebudete nutně potřebovat Windows pro spouštění svých oblíbených aplikací. A když nebudete potřebovat Windows, prodejci s výpočetní technikou nebudou předinstalovávat Windows. Microsoft nebude mít zisky s OEM instalací každého nového PC a jeho celý obchodní model postavený na dominanci Windows se zhroutí.

Je skutečně možné, že Microsoft je v ohrožení? Doby, kdy určoval vývoj na trhu (MS-DOS) jsou ty tam. Když se v Redmondu rozhodli napnout všechno úsilí k vývoji softwaru, který je zadarmo (Internet Explorer 4.0), určitě to nebyl jejich nápad. Byla to pouze reakce na internetovou nadvládu Netscape. Proto se soupeření na poli kvality produktu přeneslo na snižování jeho ceny. A cena Internet Exploreru 4 není jen dumpingová, ona je zkrátka nulová! 99 % lidí si obstará IE 4 jen proto, že je zadarmo. Dále pokud si vezmeme zrod NetPC, nestál u něj spíše Larry Ellison z Oracle (hrozba NC) než Bill Gates, označovaný všeobecně jako vizionář "informační dálnice"? V posledních letech Microsoft jen reaguje na produkty jiných, které svou kvalitou nesporně předčí jeho vlastní programy. Vidíme to třeba u Windows, databáze SQL, komponent ActiveX, apod. Opravdu se zdá, že na trhu dochází k obratu. Není už "všichni proti Microsoftu," ale "Microsoft proti všem".

Problém: začlenění do stávajících struktur

Hlavní problém tam, kde zavádějí klienty NC, je otázka, jak je začlenit do stávající infrastruktury podniku. Pokud pomineme problém s neexistencí vhodného softwaru a celkovou nevyzrálost prostředí, zůstává překážka přechodu ze současného světa osobních počítačů. Takovýto projekt totiž nezačíná na zelené louce. Každý už někdy pracoval na počítači s Windows a filozofie NC je přece jen odlišná. Lidé jsou od přírody líní. Nechtějí se zase učit něco nového. Jádrem úspěchu proto bude vytvoření takových aplikací, které budou chtít lidé používat, a které budou běžet všude. Proto má Java takový význam. Základní atributy úspěšného kancelářského programu v Javě tvoří datová kompatibilita s programy pro Windows a velmi líbivý kabát. Jinak budou javoví klienti chápáni pouze jako náhrada za textové terminály a neproniknou dále.

Tři v ringu

Když už mluvím o těch terminálech. Potřeba tenkých klientů v rozsáhlých podnikových sítích je nezbytná. Takový počítač musí být plně administrovatelný centrálně ze serveru (včetně softwaru) a musí být velmi jednoduchý na používání. Hlavní charakteristika tenkého klienta je, že uživatel nemá přístup k disketové mechanice a nemůže ukládat vlastní software. Počítač je možné na dálku zapnout a vypnout, prohlížet jeho obsah a provádět změny ze serveru. Nevýhoda ovšem je, že pokud spadne server, je to konec všech tenkých klientů. V současné době existují tři provedení takovýchto síťově závislých počítačů:

Terminály Windows (Windows-based terminals, WBT) se odlišují zejména softwarem, který na nich běží. U tohoto typu jde opravdu o terminál. Vše podstatné běží na serveru Windows NT, klient pouze zobrazuje data pomocí softwaru WinFrame od společnosti Citrix nebo podobného systému Hydra (Microsoft), který obsluhuje i klienty s Windows CE. Nároky na hardware jsou skromné – 4 MB paměti a procesor 486. Pevný disk není nutný. Každý klient má svoji oblast na serveru a počet klientů je omezen. Pravý terminál Windows vyhovující specifikaci Microsoftu však zatím nelze spatřit naživo.

Síťový počítač NC je "terminál s vlastní inteligencí" vyšším výpočetním výkonem a softwarem v Javě. Lze jej napojit na jakýkoliv server (včetně Windows NT). Základem je interpretr JVM (Java Virtual Machine), který je příčinou pomalosti javových aplikací. Dosud chybí standardy pro interakci produktů od různých dodavatelů a návaznost na rozdílné servery. Program u klientů NC, narozdíl od WBT, se vykonává skutečně na klientově procesoru a počítače mohou obsahovat pevný disk ve formě zrychlující dočasné paměti.

NetPC je v podstatě běžný počítač, který neobsahuje disketovou jednotku a je umístěný v malé skříni. Musí vyhovovat standardu DMI (Desktop Management Initiative) pro dálkovou správu hardwaru a softwaru. NetPC může pracovat i po výpadku sítě. Tyto počítače se ale cenově příliš neliší od klasických počítačů PC, navíc mechaniku lze uzamknout i softwarově.

Kam s nimi?

Tencí klienti nemohou nahradit počítače PC. To je nesmysl a všichni dodavatelé klientů NC to otevřeně přiznávají. Počáteční uplatnění najdou hlavně v mamutích podnicích a rozsáhlých sítích se stovkami klientů. Poslední průzkumy trhu ukazují, že se NC dobře prodávají v těch odděleních, kde zaměstnanci provádějí rutinní úkoly s neměnným softwarem. Především pokud se jedná o čtení z databází. Většina databázových serverů už totiž obsahuje JDBC konektor přístupu k datům pro Javu. Klienti NC se hodí i tam, kde si pracovníci neberou práci domů. Ideální uplatnění naleznou v bankách, pojišťovnách, nemocnicích. Většina amerických nemocnic chce například nasadit tenké klienty do pokojů pacientů.

Pokud se týká proklamovaných úspor z použití NC, je zde stále otazník. Odhady nákladů na provoz osobních počítačů (TCO, total cost of ownership) jsou velmi proměnlivé a nebudí důvěru. Proto je nikdo nechce považovat za hlavní důvod nasazení klientů NC. Navíc – počáteční cena tenkých klientů je mnohdy vyšší než cena za mnohem univerzálnější a výkonnější počítač s Windows. Moderní počítače také nezaostávají v dálkové správě a monitorování (podpora DMI je samozřejmostí). Stále nejsou známy příklady uspokojivého nasazení většího počtu klientů NC. Řeší se problémy kapacity centrálního serveru a propustnosti sítě. Dále, oblast prochází podobným prudkým vývojem, který před několika lety prodělaly počítače PC. Přes všechnu snahu se nelze vyhnout některým dětským nemocem, a ani američtí zákazníci se nechtějí opět vrhat do nákladného kolotoče povyšování hardwaru a softwaru.

Java to nemá lehké

Úspěch počítačů NC je úzce spojen s úspěchem jazyka Java. A zákazníci stále nejsou o Javě přesvědčeni. Microsoft zatím hází Javě klacky pod nohy kde to jen jde a brání jejímu prohlášení za standard. Když se podaří Microsoftu prosadit svoje "vylepšení" Javy, odstraní tak platformovou nezávislost a pohřbí navždy síťové počítače do role terminálů. Zatím se ale nepodařilo Javu přes všechny snahy zastavit. ActiveX jen ztěží pronikne za hradby Windows. Uvidíme, jak se prosadí Dynamic HTML – jako možná alternativa Javy. Zatím ho podporuje pouze Internet Explorer 4 a Netscape Communicator nikoliv. Proto Microsoft jemně upravuje svá licenční ujednání a v maximální míře podporuje využívání kanálů, dynamického HTML a jiných vlastností. Šikovná licenční ujednání jsou ale hlavně v poslední době předmětem zájmu amerických orgánů (DOJ – Department of Justice). Pokud Microsoft prohraje, bude nucen bojovat ne licenčními ujednáními, ale kvalitou svých produktů, a to povede k nárůstu různých kooperací a partnerství. Zatím každý nový software z Redmondu přinesl se spoustou novinek něco, co věrné uživatele roztrpčí. Vzpomeňte třeba na nový formát Wordu 97. Kolik působí problémů dnes a denně.

Java ale není jen na úrovni klienta. Jak je vidět u mnohých databází, Java se začíná etablovat jako nástroj pro vytváření uložených procedur, spouštěčů a uživatelsky definovaných funkcí na straně serveru. Jedno je jasné. Uživatelé netrpělivě čekají na to, jak dopadne spor Sun – Microsoft. Teprve pak lze něco počít s Javou.

Rychlý vývoj

Síťové počítače zatím hledají své místo. V listopadu uvolnila společnost Corel Corporation technické parametry svého Video Network Computeru, který je optimalizován na přehrávání videa. Operačním systémem je Linux a procesor je Digital StrongARM RISC. Software je kompletně v Javě a podporuje práci s dokumenty světa Windows. Uvnitř skříně velikosti knihy sídlí 32 MB RAM, 500MB pevný disk, síťová karta a videopaměť se čtyřmi megabajty. IBM se angažuje ve snaze standardizovat způsob bootování síťových počítačů ze serveru, protože software na serveru zatím není přesně dán. Zatímco se podařilo odstranit závislost na typu NC, máme tady závislost na typu serveru, ke kterému jsou klienti připojeni. Společná snaha Oracle, Sunu a IBM to ale v brzké době vyřeší. Samotná IBM je v současné době zapojena do více než 300 projektů s počítači NC. Společnost Acorn vypustila NC, které běží na třicetidvoubitovém 233MHz procesoru Digital StrongARM. Patrná je zde snaha prosadit počítače NC do internetových připojení domů a do SOHO a sliby, že hardware tak rychle nezestárne. Vzácností nejsou ani projekty klientů NC s procesorem Intel nebo Cyrix (čip MediaX).

Společnost Network Computer Incorporated (NCI, divize Oracle) bude distribuovat se svým serverem softwarový balík StarOffice 4.0 obsahující textový editor, spreadsheet, prezentační grafiku, e-mail, grafy apod. StarOffice umožňuje pracovat a ukládat data ve formátu dokumentů Microsoft Office a HTML. Podobný Office časem vypustí také Corel. V balíku eSuite od Lotusu najdete e-mail, textový editor, tabulkový kalkulátor, kalendář, adresář aj. Všechno opět v Javě. Společnost Microsoft naopak nepřekvapila tvrzením, že nepracuje na žádné odlehčené verzi svého Office pro Javu.

Zatím máme čas

U nás se můžeme zatím na hromadné nasazení klientů NC těšit a s klidem čekat, jak to za mořem dopadne. Ale ani v Americe není situace pro nové počítače nijak příznivá. Podle průzkumu, který uspořádala agentura Zona Research mezi 137 představiteli top organizací, prohlásilo pouze 15 procent respondentů, že během příštích tří let hodlají zavádět tenké klienty. Ze zbytku prohlásilo 44 procent, že se nezajímají o tenké klienty, pokud nebudou tvořeni osobními počítači a nebo nevěřili spolehlivosti a propustnosti sítě či centrálního serveru. S klienty NC se zpočátku počítá hlavně v bankách, úřadech a nemocnicích jako náhrada za textové terminály.

Předpokládané úspory ve správě rozlehlé sítě NC jsou zatím v nedohlednu. NC sami nejsou o mnoho levnější než PC a v našich podnicích jsou hromady starých počítačů, které mohou sloužit uspokojivě jako klienti intranetu.

Na počítači, kde jdou spustit Windows (386, 8 MB RAM), jde spustit prohlížeč webu a lze pracovat s intranetovou aplikací podobným způsobem jako na NC. Co donutí podniky vyhodit tyto staré stroje a nahradit je NCčky, byť v ceně 15 000 korun?

Na příští rok se v USA očekává nástup síťových počítačů, terminálů Windows (WBT, Windows-based terminals, Hydra) a podobných tenkých klientů (NetPC). Na terminály ale čeká jen málo zákazníků (15 % trhu). Navíc jsou velmi levné. Vzdálená správa, hlavní plus klientů NC, začíná být samozřejmostí také pro desktopy s Windows. Systém osobních počítačů propojených sítí s centrální správou se ukazuje být efektivnějším řešením vzhledem ke stále klesající ceně. Čtveřice Oracle, IBM, Sun a Netscape bude muset nabídnout kromě počítačů NC také nějakou přidanou hodnotu v podobě celkové masivní propagace a technické podpory pro běžné uživatele. Pro nákup počítačů NC pro vás mám toto doporučení: "Vyčkejte a buďte opatrní!" Čeká nás totiž světlá budoucnost. Microsoft se bude muset začít více starat o programy, které vyrábí, a zákazníkům přinese konkurenční boj takového rozsahu jen prospěch. Brzy uvidíme, do jaké míry budou ostatní tlačit Microsoft a jak na to v Redmondu odpovědí.

Váš názor Další článek: Soudní pře o Internet Explorer nabírá zajímavý směr

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,