O SPT Telecomu a volbě správného hrobu

Je opravdu zlý SPT Telecom, když o tolik "osolil" cenu za místní hovory, nebo se má jít protestovat na jiné místo? A dále: pomohl vlastně sám sobě?
Nepamatuji se, že by se byl značně rozhádaný "český Internet" někdy tak rychle sjednotil jako v případě poslední akce SPT Telecomu, kterou náš malý český monopol podstatně zdražil přístup k Internetu těm uživatelům, kteří se připojují dočasným spojením přes telefonní linky. Během pár dní vzniká Akce Bojkot, zcela nepochybně nejrozsáhlejší koordinovaný postup proti SPT Telecomu, jaký byl v této republice kdy organizován. Na českém Internetu komentoval situaci kdekdo, a je dobré si zde uvést určitou chronologii (neručím za přesnost časů, zato zkusím vypíchnout nejdůležitější tvrzení):

Salvu první a zatím vůbec nejsilnější vypálil Patrick Zandl z Mobil Serveru, když s výmluvností sobě vlastní začal burcovat český lid internetový k protiakci.

V pondělí 2. 11. se objevil další komentář Jiřího Peterky na Novinkách: první propočet toho, že v oblasti Internetu jde cena nahoru o 65%, první oheň na střeše. V úterý to pak pan Peterka rozvedl ještě dále a zajímavěji.

Ve středu 4. 11. se o tom rozepsal Dan Dočekal na SnM: trošku krkolomným výpočtem dochází k tomu, že jen z prostředí Internetu si SPT Telecom zvýší čisté zisky asi o 600 000 000 (šest set miliónů Kč) ročně.

Též ve středu komentuje jako vždy vtipně, ale už nijak přínosně Neviditelný Pes.

Zajímavé je, že to je víceméně všechno; internetové kopie tištěných novin a časopisů úspěšně strčily hlavu do písku, však za milión a víc Kč inzerce ročně se vyplatí si ji zastrčit… třeba nejen do písku. Zkusím se k situaci vyjádřit také; mám výhodu určitého časového odstupu a to není nikdy špatné.

SPT Telecom při aproximaci výsledků za prvních devět měsíců letošního roku má obrat okolo 45 miliard Kč, zisk někde okolo 21 miliard - což se pomalu blíží jedné miliardě dolarů. SPT Telecom, který by díky obratu i zisku patřil do Fortune 1000 (kdyby byl americká firma) tak dosahuje míry zisku, o které se domnívám, že nemá žádná firma na světě s touto velikostí - takřka 50%. I onen Microsoft, který se nyní peče před soudem mimo jiné za to, že zneužívá svého monopolu ke ždímání peněz, i Intel, který tam možná zakrátko bude, nedosahuje větší míry zisku než 20%; průměr je spíše okolo 8%. Míra zisku SPT Telecomu je skutečně neuvěřitelná, a ještě více vynikne, když uvedu několik dalších čísel: MCI Worldcom, druhý největší telecom na světě, který poskytuje jinačí služby, má jen dvojnásobný zisk oproti SPT Telecomu; British Telecom má zisk čtyřnásobný, ovšem obrat desetinásobný; Deutsche Telekom dvojnásobný, japonský NTT má čtyřicetkrát větší obrat a dvakrát větší zisk - a to jsou všechny tři jmenované firmy také proslulými monopolisty ve svých zemích, jen pomalu a pracně deregulovaných! A to jsou všechno firmy fungující na nesrovnatelně větších a bohatších trzích než je naše zchudlá republika, takto chudnoucí ještě více.

Když kus SPT Telecomu odkupoval zahraniční partner (což považuji obecně za správný krok), odůvodňovalo se to nutností kapitálově silného partnera. Ale kapitálově silný ženich se láká proto, aby přinesl onen kapitál a podstatně investoval na zlepšení infrastruktury - k čemuž byla ČR s hustým osídlením a technicky vyspělým obyvatelstvem přímo předurčena. Čekal jsem proto, že SPT Telecom bude prvních pár let ve značné ztrátě, kterou za něj zatáhne TelSource, neboť proto jsme ho přece chtěli, a bude investovat do pronikavého zlepšení struktury - třeba do takové, která připojí na Internet zdarma všechny školy a státní instituce, a nabídne to levně i soukromým firmám. Místo toho je SPT Telecom už minimálně druhým rokem v tak dramatickém zisku (celkově vydělal, nemýlím-li se, už přes miliardu dolarů, deset procent GDP naší země), že vůbec žádný kapitál nepotřeboval!

Bylo by ale hrubou chybou z tohoto (a z nedávného zvýšení tarifů, které i ve velmi optimistické "Dočekalově" variantě zvýší celkový zisk Telecomu za příští rok jen asi o 4%!) vyvozovat, že SPT Telecom je zlá, loupežnická, zlodějská, vyděračská atd. firma. To je pláč zcela na nesprávném hrobě: SPT Telecom dostal tyto neuvěřitelné podmínky darem od jedné z minulých českých vlád, a takové dárky se neodmítají. SPT Telecom podniká tak, že dodržuje zákony tohoto státu, což se nedá říci o tisících jiných firem, které mimochodem nikdo nebojkotuje. Ale vinni jsou ti, kteří mu to povolili a kteří jej nedokázali zastavit či zregulovat. Všimněte si opět podobných monopolů v západní Evropě nebo Japonsku: místní vlády trpí jejich monopol, ale dokáží jej natolik účinně regulovat, že je poměrně snesitelný. Samozřejmě je na místě velice hlasitý protest či bojkot, ale trošku se podobá tomu, jako kdybychom chtěli jít do ulic a propichovat pneumatiky silných a rychlých aut, protože někdo povolil uprostřed měst rychlost 200 km/h.

Položme si zajímavou otázku: je rozhodnutí SPT Telecomu správné i pro tuto firmu? Určitě jej vymýšleli lidé s daleko větší znalostí trhu i jeho vývoje než já, ale přesto si troufnu oponovat:

  • rozhodnutí nepřinese větší zisk SPT Telecomu, nebo jenom nepatrný, neboť lidé telefonní hovory a internetový přístup omezí
  • rozhodnutí nesmírně přispěje k budování alternativní internetové konektivity, jdoucí mimo SPT Telecom (viz dále)
  • rozhodnutí potlačí "Internet přes Telecom", pokud ovšem SPT nezavede speciální taxu, po které tolik volají spolubojovníci Bojkotníci. Ale všechny telekomy budou v budoucnosti profitovat hlavně z Internetu, a pokud bude tímto rozhodnutím zpomalen rozmach Internetu tak o rok, tak si prostě SPT trošku lacinou chamtivostí uzavírá daleko větší kohoutky
  • rozhodnutí jde naprosto proti logice vývoje. Možná se mnou nebudete úplně souhlasit, ale v budoucnu bude bandwith zdarma, tj. veškeré telefony libovolně kamkoli do světa budou zdarma, resp. nezávisle na provolaných minutách, hodinách a dnech, pouze za paušál možná jen několikanásobně převyšující ten poplatek za televizi, který stejně nikdo neplatí. Internetová telefonie (viz kauza Paegas Internet Call) se možná dá pozastavit nebo různě dočasně torpédovat, ale nakonec stejně zvítězí - a nebude to ani "nakonec", ale "nazačátek", čili velice rychle. SPT Telecom se dle mého názoru docela riskantně vzdává za nevelké zvýšení zisku kusu trhu, který bude zpět získávat hodně draho. Pokud tedy Bessel Kok tvrdí, že toto zvýšení cen je "velký krok správným směrem", domnívám se, že se naopak jedná o "velký krok zcela nesprávným směrem", a to i z pohledu SPT Telecomu.
  • a jedna poznámka na závěr: proč SPT Telecom místo toho střelhbitě nenahradil zbývající analogové městské ústředny (kterých je pořád ještě dost a kterých se toto zdražení na lokálních hovorech a internetových připojeních nedotkne) digitálními? Jednak by konečně naměřil všem stejným metrem (nemůžeme za to, kde bydlíme) a také by - překvapivě - víc vydělal.
Pojďme se podívat na alternativní internetovou komunikaci. Máme zde mobily s nízkou datovou propustností a máme zde pronajaté datové okruhy (tzv. "pevné linky", ale to v tomto případě není přesné označení). Oba tito konkurenti se proti místnímu hovornému SPT Telecomu moc neprosazovali - ale zvednutí sazeb o 60+% jim náhle šanci dává - také proto, že díky vybudovaným a stále se zlepšujícím infrastrukturám mají stále větší přirozený prostor pro zlevňování. Radiomobil může vytušit šanci a vymyslet speciální internetové tarify (tj. stát se internetovým providerem přes mobil, volání na vyhrazená čísla); EuroTel, ač ve spoluvlastnictví SPT Telecomu, bude muset kontrovat. A k čemu vede soupeření těchto dvou gigantů, víme: k nejlevnější mobilní telefonii v Evropě.

Ještě větší šance je ale v pronajatých linkách. Spíše středně intenzívní uživatel Internetu provolá 5000 za měsíc; nyní to bude 8000 Kč. Já bych se svým využitím Internetu provolal 24 000, mám spočítáno. Jenomže už nyní dostanete pevnou linku 28.8 za nějakých 8000 Kč, tato hodnota má šanci příští rok klesnout - osobně odhaduji, že celkem běžně padne "magická hranice" 5000 Kč (zkuste mimochodem mrknout třeba zde). Domluvte se s kamarádem v baráku, kde bydlíte, a o tuto kapacitu se podělte (technicky snadné) a je to 2500 Kč na jednoho za měsíc - a jste na Internetu 24 hodin denně, 365 dní v roce! Že je 14.4 málo? Jednak - je to pouze tehdy, když usilovně brouzdáte ty i kolega, a dále - v okamžiku, kdy jste neustále online, se nevýhoda pomalosti ztrácí. Příklad z praxe: v Computer Pressu máme 64 kb/s linku, z níž polovinu vytíží centrální e-mail a replikace ekonomického systému z pobočkami, zbývá 32 kb/s. A to prosím asi na dvacet "brouzdalů" - redaktorů našich časopisů či dokonce členů internetového oddělení, kteří to mají přímo v popisu práce; takže každý má průměrně linku "1.6". Stačí to? No, nic moc, ale nevidím v tom problém - když už natahuju hodně velkou stránku, tak se přepnu a té půl minuty nebo minutu třeba píšu ve Wordu, než se natáhne.

Zpátky k věci. Změna pravidel hry způsobí, že pokud nevznikne například speciální internetový tarif, po kterém nyní internetová komunita právem volá, nastane příští rok značné přerozdělení trhu mezi dial-up připojením a připojením pevnou linkou. To znamená také naprosto jinak přesměrovanou řeku peněz, která odůvodní další nemalé investice do budování internetové infrastruktury nezávislé na SPT Telecomu - a v důsledku, i když to třeba nebude do roku, k dalším pádům cen za připojení pevnou lajnou. Modemáci prominou, ale pravý uživatel Internetu je ten, který si jej může pustit jako televizi a nenervuje jej neustálé hubnutí prasátka každou připojenou minutou. Jen takováto komunita uživatelů dokáže Internet využít pořádně a umožní nám, tvůrcům obsahu, abychom jim také začali řádný obsah připravovat - kvalitní a obsáhlá média, která si budou v klidu pročítat dvě hodiny, obchodní domy, kterými budou hodiny procházet, zajímavé aplikace, diskusní prostředí atd.

Když je člověk optimistou, uvidí na zdánlivě zcela zpátečnickém kroku SPT Telecomu i odlesk světla: snad právě toto způsobí postrčení vpřed v českém Internetu, na který všichni tolik čekáme.

Váš názor Další článek: EuroTel: novinek až nad hlavu

Témata článku: Internet, Velký rozmach, Lokální zákon, Tel, Mobilní telefony levně, Zvýšený obsah, Špatná logika, Monopoly, Šance, První minuta, Nejlevnější televize, Zisk, Japonský gigant, Televize akce, Televize levně, První hodina, Příští den, Hubnutí, Televize v mobilu, Speciální situace, První krok, Zajímavý dárek, První kus, Telecom, Zajímavý krok


Určitě si přečtěte

Je ta fotka černobílá, nebo barevná? Náš mozek realitu pouze odhaduje a vymýšlí si

Je ta fotka černobílá, nebo barevná? Náš mozek realitu pouze odhaduje a vymýšlí si

** Klasický počítač bezchybně zpracuje bit po bitu dat ** Mozek si realitu naopak spíše představuje a chybuje ** Teď se tím baví internet u další optické iluze

Jakub Čížek | 33

Že by konečně revoluce? Nové chytré hodinky od Garminu mají průhledný solární panel

Že by konečně revoluce? Nové chytré hodinky od Garminu mají průhledný solární panel

** Chytré hodinky mají relativně malou výdrž ** Sportovní fénixy od Garminu jsou na tom ale lépe ** Poslední verze nabízí dokonce transparentní solární panel

Jakub Čížek | 56Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest 20 procesorů

Srovnání 15 True Wireless sluchátek

Vyplatí se tisknout fotografie doma?

Vybíráme nejlepší základní desky