O dotacích z fondu na podporu rozvoje vysokorychlostního internetu rozhodnuto - výše dotací je známa

Ministerstvo informatiky včera rozhodlo o přidělení dotací z fondu na podporu rozvoje vysokorychlostního internetu. Zajímá vás, v jakých obcích budou realizovány projekty vysokorychlostního připojení, nebo které projekty na podporu obsahu se o dotace podělí? A jak dopadla Praha se svojí žádostí o bezdrátové připojení pro každého občana?

UPDATE: Původní článek ze 7. února 2006 je doplněn o částky dotací k projektům, kde již výše dotace byla stanovena. Komentář si necháváme na pondělní článek.

Na začátku se pokusím v krátkosti shrnout, o co tady vůbec jde. ČR se stejně jako řada dalších vyspělých zemí snaží podpořit rozvoj vysokorychlostního přístupu k internetu. V rámci Evropské unie existuje tzv. Lisabonský proces, což je trochu střízlivější nástupce ambiciózní Lisabonské strategie z roku 2000, jejímž cílem bylo udělat z EU během 10 let nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomiku světa založenou především na znalostech.

Během následujících let se však ukázalo, že dosažení zmiňované mety nebude tak jednoduché, jak se zdálo. Ze „strategie“ se stal „proces“, který se dnes spíše než na globální cíle zaměřuje na pokrok v jednotlivých oblastech jako je zaměstnanost, výzkum a vývoj atd. Důležité je, že jednou z podmínek dosažení rozvoje ekonomiky je právě vysokorychlostní přístup k internetu.

Česká vláda v lednu 2005 schválila Národní politiku pro vysokorychlostní přístup k internetu, ve které definovala vytvoření dotačního titulu určeného pro rozvoj vysokorychlostního přístupu k internetu. Pro tento účel byly vyčleněny prostředky ve výši 1 % výnosů privatizace Českého Telecomu. Součástí politiky bylo i vytvoření odborného Fóra pro vysokorychlostní přístup, které bude mimo jiné vyhodnocovat po obsahové stránce projekty ucházející se o spolufinancování z uvedeného dotačního titulu a činit s tím související doporučení.

Dne 25. 10. 2005 zveřejnilo MI podmínky přidělování dotací na podporu vysokorychlostního internetu. Pro rok 2006 byla získána částka 200 mil.Kč. O dotace se mohly ucházet nestátní neziskové organizace, obce, firmy i fyzické osoby, a to v rámci tří programů: infrastruktura, nové aplikace a služby a podpora osvěty a marketingu.

Vybrané projekty musely splňovat následující hlavní kritéria: udržitelnost a rozvoj, kompatibilitu s politikou státu, EU a dotační politikou, nesměly narušovat hospodářskou soutěž a příjemce dotace musel být „důvěryhodný“. Mezi další obecné priority patřilo kromě dalšího například zpřístupnění širokopásmových služeb v méně rozvinutých a řídce osídlených oblastech, posun k vyšší kvalitě, nové formy vzdělávání, aplikace na podporu komunikace s veřejnou a státní správou a služby telemedicíny. Dotace nesměla přesáhnout 70 % rozpočtu nákladů na projekt. Uzávěrka výběrového řízení byla 9. 12. 2005 s tím, že o přidělení dotací mělo být rozhodnuto do konce ledna.

Včera v odpoledních hodinách se na stránkách ministerstva s menším zpožděním konečně objevila zpráva s výsledky výběrového řízení. Píše se zde, že:

Ministerstvo informatiky obdrželo celkem 293 zásilek s projekty a žádostmi o poskytnutí podpory v roce 2006. Na základě doporučení Fóra pro vysokorychlostní přístup k internetu, s přihlédnutím k možným rizikům narušení hospodářské soutěže a neslučitelné veřejné podpory, vybrala ministryně informatiky Ing. Dana Bérová dne 6. února 2006 níže uvedené projekty.

Ostatní projekty byly vyřazeny z formálních důvodů, vyloučeny pro nesplnění základních kritérií nebo shledány jako nesplňující zadání výběrového řízení (nebyly doporučeny fórem nebo neobdržely dostatečný počet bodů podle dílčích hodnotících kritérií). Konkrétní finanční částky budou zveřejněny po ukončení jednání s vybranými subjekty.

Vybrané projekty

Program infrastruktura
Uchazeč /sídlo/ Název projektu Částka
Aleš Snášel /Brno/ Vybudování přístupových bodů WIFI ve vybraných obcích Jihomoravského kraje 617 000 Kč
AQUA, a.s. /Praha 6/ Přístupová síť FTTB v Šumperku 2 281 000 Kč
CESNET - ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB /Praha 6/ Projekt na podporu síťové infrastruktury v rámci akademického roamingového systému eduroam 2 000 000 Kč
Kraj Vysočina /Jihlava/ SomtNet-MAX 1 435 000 Kč
LysaFree /Lysá nad Labem/ Optická přístupová síť - sídliště Lysá nad Labem 363 300 Kč
Město Třeboň /Třeboň/ Širokopásmová síť pro občany Třeboně 2200 000 Kč
Mikroregion Konstantinolázeňsko /Olbramov/ Internetizace Mikroregionu Konstantinolázeňsko – dostupnost 2500 000 Kč
Nová morava - občanské sdružení za rozvoj jižní Moravy /Vranovice/ Internet pro Venuši 450 000 Kč
Obec Běhařov /Běhařov/ Vybudování bezdrátového vysokorychlostního internetu v obci Běhařov a části Úborsko 139 800 Kč
Obec Bílov /Bílov/ Vybudování bezdrátového vysokorychlostního internetu v obcích Bílov, Sedlec a Vysoká Libyně 93 800 Kč
Obec Bochov /Bochov/ Podpora vysokorychlostního připojení k internetu v obci Dochov  
Obec Havraníky /Havraníky/ Infrastruktura pro BB internet v obci Havraníky 637 000 Kč
Obec Hřensko /Hřensko/ Podpora vysokorychlostního připojení k internetu v obci Hřensko  
Obec Libědice /Libědice/ Libědice – BB 233 800 Kč
Obec Malenice /Malenice/ Podpora vysokorychlostního připojení k internetu v obci Malenice  
Obec Markvartice /Markvartice/ Podpora vysokorychlostního připojení k internetu v obci Markvartice  
Obec Němčovice /Němčovice/ Vybudování bezdrátového vysokorychlostního internetu v obci Němčovice 112 000 Kč
Obec Pecka /Pecka/ Podpora vysokorychlostního připojení k internetu v obci Pecka  
Obec Všeruby /Všeruby/ Podpora vysokorychlostního připojení k internetu v obci Všeruby  
Pilsfree /Plzeň 1/ Pilsfree - rozšíření do lokalit Újezd a Červený Hrádek 173 000 Kč
Pilsfree /Plzeň 1/ PilsFree – rozšíření infrastruktury do 17 obcí severního Plzeňska 437 000 Kč
Pilsfree /Plzeň 1/ PilsFree – rozšíření pokrytí odlehlé městské části Bílá hora a Chlumek 155 000 Kč
Pilsfree /Plzeň 1/ PilsFree – rozšíření sítě do Chrtíkova 38 000 Kč
SPFree /Spálené Poříčí/ Vybudování připojení pro vysokorychlostní internet mezi obcemi Nezvěstice, Nezbavětice, Spálené Poříčí 246 000 Kč
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE /Praha 2/ Vysokorychlostní přístup k Internetu prostřednictvím bezdrátové sítě VFN Praha 3 500 000 Kč
VysočinaNET s.r.o. /Havlíčkův Brod/ Infrastruktura - „zapomenuté obce Vysočiny“ 2 600 000 Kč
Program obsah, aplikace, služby
Uchazeč /sídlo/ Název projektu Částka
ADVERTURES s.r.o. /Praha 5/ Osobní datový sklad 3 500 000 Kč
ALEF NULA,a.s. /Praha 10/ Národní Broadbandová audiovizuální knihovna 25 000 000 Kč
ČESKÝ ROZHLAS /Praha 2/ Multimediální program Leonardo 5000 000 Kč
HAGUESS, s.r.o. /Průhonice/ Centrum sdílených služeb pro e-municipality a zdravotní portál 24 996 000 Kč
Hospodářská komora České republiky /Praha 9/ Centrální elektronická podatelna 10 500 000 Kč
Informační centrum oddílů a klubů /Praha 4/ Portál Osídlení 500 000 Kč
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace /Ústí nad Labem-Severní terasa/ Systém objednávání pacientů přes Internet 1 054 000 Kč
Národní knihovna České republiky /Praha 1/ Archivace a zpřístupnění dokumentů Národní digitální knihovny prostřednictvím centrálního datového úložiště. I. fáze 15 805 000 Kč
PRO-ZETA spol. s r. o. Praha /Praha 10/ Projekt rozšíření aplikace VoD pro zpřístupnění digitální knihovny a služeb e-learning 1 200 000 Kč
TietoEnator, a.s. /Praha 4/ Podpora zahájení poskytování služby elektronické výměny faktur (e-Invoicing) 1 690 000 Kč
Visual Connection, spol. s r.o. /Praha 3/ Národní infrastruktura pro broadband videopřenosy 1 979 000 Kč
WIA spol. s r.o. /Praha 1/ ExterLess Instant 1 500 000 Kč
Program marketing, osvěta, podpora
Uchazeč /sídlo/ Název projektu Částka
ABF, a.s. /Praha 1/ Inteligentní budovy a telekomunikace 1 000 000 Kč
ADVERTURES s.r.o. /Praha 5/ Virtuální město 4 000 000 Kč
ASPRA a.s. /Brno-Královo Pole/ Na Internet  
COMPUTER HELP,spol. s r.o. /Praha 2/ Internet, široký a bystrozraký 5 200 000 Kč
ČD - Telematika a.s. /Praha 10/ Broad Band Road Show 2 500 000 Kč
PEPRNET.CZ, s.r.o. /Praha 3/ PEPRNET 7 500 000 Kč
TRIADA, spol. s r.o. /Praha 9/ Broadband - osvětová kampaň pro samosprávu (BOKS) 999 830 Kč
TUESDAY Business Network /Praha 2/ BROADBAND MONDAY 3 500 000 Kč
Vogel Burda Communications s.r.o. /Praha 8/ Časopis - suplement „Broadband pro každého“ 2 500 000 Kč

Jak vidíme, nejvíce projektů a to celkem 26 bylo vybráno v rámci programu infrastruktura, dále následoval program obsah, aplikace a služby s 12 projekty a jako poslední skončil program marketing, osvěta, podpora, kde najdeme pouze 9 projektů.

Podívejme se nyní na výsledky podrobněji. Zajímavé je rozdělení projektů podle žadatele o dotaci, jak ho ukazuje následující tabulka.

Žadatel Infrastruktura Obsah, aplikace, služby Marketing, podpora a osvěta
Firma 3 (11%) 7 (59%) 8 (89%)
Občanské sdružení 8 (31%) 1 (8%) 1 (11%)
Obec, kraj, region, nekomerční instituce 15 (58%) 4 (33%) 0
Celkem 26 12 9

V případě programu infrastruktura jsou žadateli především obce. Do této skupiny řadím i projekt Kraje Vysočina a mikroregionu Konstantinolázeňsko. Další skupinou žadatelů jsou občanská sdružení. Nejméně žadatelů pochází v této kategorii z řad komerčních subjektů.

Co se týče náplně jednotlivých projektů, jedná se v souladu s názvem vesměs o vytvoření přístupové infrastruktury, přičemž jsem zde napočítal 9 projektů založených na technologii wi-fi. O wi-fi se však z velké části bude pravděpodobně jednat i v případě projektů obcí, nicméně tuto skutečnost nelze zatím potvrdit. Zajímalo mne, zda-li při výběru obecních projektů byla brána v úvahu nedostupnost ADSL připojení. Vyzkoušel jsem namátkově vybraná telefonní čísla u pěti obcí. A opravdu, výsledkem bylo, že na nich nelze zřídit ADSL službu.

Důvodem pro malé zastoupení komerčních subjektů v tomto programu je pravděpodobně skutečnost, že tam, kde by se firmám infrastrukturu vyplatilo vytvářet, již nějaká je a její budování by bylo v rozporu s pravidly a tam, kde není, by jim to nic nepřineslo.

U dalších dvou programů se však podíl firem výrazně zvýšil. Domnívám se, že pro to existuje zcela logické vysvětlení. V případě vytváření infrastruktury se jedná o vyřešení základního problému, kterým je absence připojení k internetu. Myslím si, že se zde u většiny případů nejedná ani tak o absenci vysokorychlostního připojení, nýbrž o absenci připojení za paušální poplatek.

V takovém případě stojí za to vytvořit sdružení nebo přesvědčit obecní zastupitelstvo a vybudovat přístupové body. Výsledkem akce je konkrétní užitek pro konkrétní lidi. U zbývajících dvou programů se jedná o odborněji náročnější činnosti – vytváření obsahu, poskytování služeb a marketingové kampaně, zúčastněné subjekty tedy budou spíše patřit do odbornější oblasti.

Ani konkrétní přínos zde není možno určit tak jasně jako v případě infrastruktury. Rozdíl je vidět i při porovnání zástupců v rámci jednotlivých kategorií např. mezi malými obcemi a Národní knihovnou či Hospodářskou komorou anebo mezi občanskými sdruženími poskytujícími bezdrátové připojení k internetu a sdružením TUESDAY Business Network. Uvidíme, zda-li se nakonec v programu marketing, osvěta, podpora bude jednat opravdu o podporu vysokorychlostního přístupu k internetu anebo spíše o marketing komerčních subjektů, které budou projekt realizovat.

Podle vybraných projektů se však již dnes alespoň na první pohled dá usuzovat, že při výběrovém řízení nedošlo k žádným do očí bijícím přehmatům a nesrovnalostem. Na závěr se můžeme ptát, jestli jsou tyto dotace opravdu tím správným krokem, který pomůže Česku dohnat a předehnat ostatní země ve vysokorychlostním přístupu k internetu, obzvláště když má stát v rukou daleko mocnější zbraně jako je ČTÚ a do minulého roku měl i rozhodující slovo v dominantním operátorovi, na druhou stranu to berme tak, že by se uspořené peníze třeba utratily za něco mnohem zbytečnějšího. Takhle můžeme být alespoň rádi, že pár lidí, pro které byl internet nerozlučně spojený s hvízdáním modemu, pozná konečně slast rychlejšího a hlavně paušálně účtovaného internetu.

Autor je členem sdružení Internet pro všechny.

Diskuze (59) Další článek: První amatérské videoklipy k propagaci Firefoxu jsou na světě

Témata článku: Internet, Privatizace, Jednotlivá města, Vogel, E-Learning, Malé zastoupení, Národní knihovna, Zeta, Hřensko, Informační centrum, Marketing, Širokopásmová síť, Aqua, Podpor, Bezdrátový internet, Podpora, Praha, Formální ukončení, Morava, Fond, Alef nula, Rozhodující slovo, Bílá hora, Rozvoj, Vysočina


Určitě si přečtěte

Apple vychrlil novinky: Nové operační systémy a příprava na vlastní procesory

Apple vychrlil novinky: Nové operační systémy a příprava na vlastní procesory

** Apple dnes představuje novinky ** Tradiční keynote v rámci konference WWDC probíhá jen online ** Nové operační systémy, ale i něco navíc

David Polesný | 108

Jak vlastně funguje Flightradar24: Posloucháme letadla nad celým Českem

Jak vlastně funguje Flightradar24: Posloucháme letadla nad celým Českem

** Flightradar24 zobrazuje polohu letadel v reálném čase ** Když mu pomůžete sbírat data, dostanete nejvyšší paušál zdarma ** Jak to vlastně celé funguje a co je k tomu potřeba?

Jakub Čížek | 30

Windows 10 May 2020 Update je venku. Odstraňuje hesla a přináší Linux

Windows 10 May 2020 Update je venku. Odstraňuje hesla a přináší Linux

** Jarní aktualizace Desítek přináší dost novinek, jsou ale spíš menší ** Zlepšují se stabilita, rychlost i komfort ovládání ** Revoluce ve Windows 10 teprve přijde

Vladislav Kluska | 93

Galerie: Podívejte se na čínský Linux, se kterým to na svých PC zkusil i Huawei

Galerie: Podívejte se na čínský Linux, se kterým to na svých PC zkusil i Huawei

** Huawei se loni dostal do křížku s USA ** Začal to proto zkoušet s konkurenčním operačním systémem ** Jmenuje se Deepin a před pár dny se dočkal nové verze

Jakub Čížek | 46

12 netradičních map České republiky, které jste ještě nikdy neviděli

12 netradičních map České republiky, které jste ještě nikdy neviděli

** Tušíte, kolik je u nás hřbitovů a jak jsou velké? ** Dokážete si představit mapu českých řek a potoků? ** Udělali jsme to všechno za vás nad daty ČÚZK

Jakub Čížek | 10


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest SSD s kapacitou 1 TB

Srovnávací test robotických vysavačů

Vybíráme nejlepší telefony na trhu

Jak zlepšit zvuk televize