Nový autorský zákon: Creative Commons pod dohledem

Unikl návrh připravované novely autorského zákona. Co by se mohlo změnit? OSA a spol. budou mít dohled na více věcí, včetně veřejných licencí a internetových rádií.
Nový autorský zákon: Creative Commons pod dohledem

Dohled OSA na internetová rádia a koncerty, odbourání smyslu svobodných licencí, platba za každou tiskárnu či kopírku na veřejném místě či dělení odměn autorů za půjčování děl. To jsou změny, které straší v připravované novele autorského zákona. Pracovní návrh novely se podařilo získat Pirátským novinám, které na konkrétní sporné návrhy změn v zákoně upozorňují. Jednoznačné směřování změn je ve prospěch zisků vydavatelů a větší kontroly kolektivních správců.

Novelu autorského zákona připravuje Ministerstvo kultury ve spolupráci s kolektivními správci. Mezi nimi je nejznámější OSA (Ochranný svaz autorský), ovšem patří sem i další organizace s podobnou působností, jako je Integram, Dilia (Divadelní, literární, audiovizuální agentura), OOA-S (Ochranná organizace autorská) nebo Gestor. Nechybí ani zástupce Asociace provozovatelů kopírovacích služeb. Kdo se však na vzniku novely nepodílí, to jsou ti, kterých se týká – tedy samotní autoři a běžní občané, kteří autorská díla různě užívají. Autory by měly v jejich zájmech zastoupit právě zmiňované autorské organizace a běžné občany ministerstvo, jenomže v mnohých bodech to tak nevypadá.

OSA a spol. budou evidovat i Creative Commons

Creative Commons

Creative Commons je americká organizace, která zastřešuje celosvětový systém licencí pro snadné legální šíření autorských děl. Smyslem je eliminovat nedostatky autorských zákonů pro způsob šíření autorských děl na internetu.

Existují čtyři základní typy licencí Creative Commons, od volného šíření se souhlasem autora včetně možnosti tvorby odvozených děl, přes použití výhradně k nekomerčním účelům, po dědičnost licence v odvozených dílech. Celkem může teoreticky vzniknou až šestnáct variant licencí. Používají se pro zvukové soubory, fotografie, video či textový obsah na internetu.

Nejcitelnější rozpor autorů vs. kolektivních správců se týká problematiky veřejných licencí, mezi které spadají například oblíbené Creative Commons. Návrh počítá s tím, že se autoři mohou vzdát autorské „ochrany“ kolektivního správce a svolí k šíření díla pod zvolenou svobodnou licencí. V takovém případě však narazí na nový text návrhu: „Projeví-li smluvně nezastupovaný nositel práv vůli vyloučit účinky hromadné smlouvy při poskytnutí bezúplatné licence, jsou účinky hromadné smlouvy v rozsahu poskytnuté licence vyloučeny vůči kolektivnímu správci v okamžiku, kdy se o poskytnutí licence prokazatelně dozví.“

Jinými slovy – pokud bude chtít autor poslat své dílo do světa vybaveno veřejnou licencí Creative Commons, musí to prokazatelně nahlásit kolektivnímu správci. Pokud tak neučiní, zastupuje práva autora kolektivní správce se vším, co to obnáší.

Tento postup je zcela proti smyslu Creative Commons a podobných řešení, která mají zjednodušit šíření děl a ušetřit starosti autorům, kteří nestojí o zastupování kolektivními správci. Správci touto cestou navíc dosáhnou evidence děl šířených pod veřejnou licencí, o které by se ale přitom vůbec neměli starat. Je totiž svobodnou vůlí autora, že své dílo vybaví veřejnou licencí a nechce se zabývat ochranou autorských práv skrze kolektivního správce.

Šest tiskáren ve škole = 117 600 Kč ročně

Pod várkou změn se ocitl také paragraf definující rozšířenou kolektivní správu licencí, což v překladu z právnického jazyka znamená například možnost udělit oprávnění kopírování autorských děl v rámci školy. Nově se také definuje možnost rozmnožování hudebních děl v lokální počítačové síti. Právě ve školách zřejmě nejčastěji využijí požadavku na kopírování slovesných děl, ovšem mohou například požádat OSA o sdílení písniček ve školní počítačové síti. Tuto změnu lze cítit pozitivně, i když z pohledu autora zde vyplývá pochopitelná skutečnosti, že musí vyrozumět kolektivního správce, pokud si chce podmínky rozšířené kolektivní správy definovat sám.

Z čeho však mohou být některé malé školy, knihovny či jiná vzdělávací zařízení nešťastné, to je nový způsob zpoplatnění tiskáren a kopírek. Doposud se odváděly poplatky za poměrnou část vytvořených kopií na těchto zařízeních. Nově se ale budou hradit paušální poplatky za každou provozovnu, a to podle počtu tiskových přístrojů.

Tiskárny a kopírky v prostorách knihoven, galerií, školských a vzdělávacích zařízení
1 přístroj700 Kč měsíčně
2 až 3 přístroje2 100 Kč měsíčně
4 až 5 přístrojů5 600 Kč měsíčně
více než 5 přístrojů9 800 Kč měsíčně

Tato změna je celkem logická, což úplně neplatí o nezměněné povinnosti odvádět poplatky za provoz tiskárny v knihovně. Ta se však nemění a můžeme připustit, že zejména kopírky v knihovnách a školách jsou skutečně velmi často využívány ke kopírování autorsky chráněných děl. Když už to musí být, bude ve finále jednodušší odvádět poplatky za zařízení než za hůře prokazatelný počet vytvořených kopií. Lze očekávat, že to pro mnohé bude motivací k výměně více nezávislých přístrojů za jeden multifunkční a výkonnější. Když by totiž sestavu jedné malé kopírky a tří obyčejných tiskáren nahradila jedna výkonná multifunkční kopírka s možností síťového tisku, ušetří provozovatel na poplatcích bezmála 60 tisíc korun ročně. Investice se tak brzy vrátí.

Tiskárny a kopírky v archivech, na úřadech a v muzeích a v prostorách jiných poskytovatelů
1 přístroj200 Kč měsíčně
2 až 3 přístroje600 Kč měsíčně
4 až 5 přístrojů1 600 Kč měsíčně
více než 5 přístrojů2 800 Kč měsíčně

Logiku ovšem zcela popírá zpoplatnění provozu tiskáren a kopírek v prostorách státních úřadů. Zde jsou sazby nižší, ale že by úředníci kopírovali autorská díla? Když už, tak snad právě kvůli nějakým právním konfliktům, nikoli pro šíření.

Zpoplatnění na počet zařízení zjednoduší účtování, ale také kontrolu. Toho je v návrhu novely hned využito a setkáme se zde s termínem „evidence Seznamu povinných osob“, kterou povedou kolektivní správci (OSA a spol.). Povinnou osobou budou právě provozovatelé knihoven, škol, apod., na které se povinnost odvádět poplatky za tiskárny a kopírky vztahuje podle zákona. Pokud se do evidence nepřihlásí, nebo nepřesně uvede počet zařízení, hrozí pokuta 100 000 Kč.

A když už jsme zmínili knihovny, těm by se měl zvednout na dvojnásobek poplatek za půjčení knihy z 0,50 Kč na 1 Kč. Přestože je v současnosti tento příspěvek v plné výši odváděn autorům knih, jeho zvýšení by autoři příliš nepocítili. Nově by se totiž 40 % odvádělo nakladatelům.

Budeme inkasovat i za toho, kdo neexistuje

Návrh autorského zákona nově řeší také problematiku tzv. osiřelých děl. Dle definice návrhu novely zákona je to takové dílo, jehož autor není znám nebo nelze zjistit jeho bydliště nebo pobyt. „Při výkonu a ochraně autorských práv majetkových k osiřelému dílu zastupuje autora vlastním jménem a na jeho účet příslušný kolektivní správce.“ Mimo jiné to znamená, že kolektivní správce bude inkasovat za veřejnou produkci takového díla apod. Pirátské noviny k tomu dodávají: „Peníze takto vybrané by skladovali tři až pět let, každý rok by si odvedli 20 % režii a výsledný zisk by převedli do státního kulturního nebo filmového fondu.“

Sice se u děl s neznámým autorem tak nějak předpokládá možnost volného šíření, ale když pomineme nemalou provizi kolektivnímu správci, může nás těšit alespoň to, že větší část peněz získaných z autorských práv děl neznámých autorů by šla na rozvoj kultury a filmu. Ovšem to znamená, že bez povolení nikdo nesmí dílo neznámého autora šířit dál či reprodukovat. V době internetové značně podivuhodný počin.

Pod kontrolou internetová rádia a koncerty

Internetu se týká také další navrhovaná úprava – za autorské dílo by se nově považovalo i vysílání internetové televize nebo rádia. Nesmíme si to plést s registrací provozovatele v rámci audiovizuálního zákona, v autorském zákoně jde o to, že samotné vysílání je autorský počin. Když tedy někdo provozuje internetové rádio, kde řadí jednu písničku za druhou, bude právě toto řazení jeho autorským počinem. A kdyby snad někdo řadil písničky stejně, tak by to bylo porušení autorského zákona. Zní to trochu nesmyslně, ale můžeme sem zahrnout například i moderátorské vstupy, a to už trochu smysl má. Obávám se, že to ale provozovatelé internetových rádií a televizí nijak neocení a dosud jim něco takového nechybělo. Možná to ale více chybělo kolektivním správcům. „Například OSA, která spravuje kolektivní práva k hudebním dílům, by tak měla kontrolu nad internetovými rádii,“ dodávají k tomuto tématu Pirátské noviny.

A nově se vrací povinnost provozovatele živého veřejného hudebního vystoupení předběžně hlásit program organizaci OSA. V reálu to znamená, že ani autor nesmí zahrát veřejnosti vlastní tvorbu, aniž by o tom nedal OSA vědět.

Prohlédněte si získaný dokument návrhu novely, který vystavila Pirátská strana

Návrh novely autorského zákona má pár pozitivních změn, převládají však smíšené a negativní pocity. Vše by mělo být pod kontrolou kolektivních správců, přičemž je přiškrcen vývoj moderních veřejných licencí. Zdá se, že internet je pro naše zákonodárce těžko uchopitelné médium, na které se snaží aplikovat konzervativní byrokratické smyčky, namísto tvorby nějakého nadčasového řešení.

Na konec ještě jednou připomínám, že se jedná o pracovní návrh novely a nakonec může být mnoho věcí jinak. Třeba lépe, třeba také hůř.

Diskuze (144) Další článek: Gmail: chyťte přílohu a přetáhněte ji do počítače

Témata článku: Právo, Web, Autorské právo, Zákon, Creative Commons, Dilia, Rozmnožování, Neznámý autor, Volné šíření, Volná tvorba, Správce, Běžný občan, Odbourání, Půjčování, Dědičnost, Písnička, Veřejná galerie, Nový, Kopírky, Zvukový projev, Fotografie video, Navrhované řešení, Textový obsah, Nový zákon, Nezávislý film, Nejlevnější počítačové sestavy na Mall.cz


Určitě si přečtěte

Surface Laptop 2: cenově dostupný důkaz, že už to Microsoft umí jako Apple

Surface Laptop 2: cenově dostupný důkaz, že už to Microsoft umí jako Apple

** Nové barvy a rychlejší procesory, jinak je vše při starém ** Alcantara okolo klávesnice výrazně zlepšuje komfort používání ** Displej s poměrem stran 3:2 oceníte při práci na webu nebo aplikacích Office

Tomáš Holčík | 153

Pokud Google a Huawei ukončí spolupráci, bude to prý hrozba pro celý svět

Pokud Google a Huawei ukončí spolupráci, bude to prý hrozba pro celý svět

** Huawei chce vlastní OS pro mobily i PC. Mohl by ale uspět na Západě? ** Proti firmě se mezitím postavil i Facebook ** Google ale zároveň varuje před totální blokádou

Jakub Čížek | 64

10 nejtragičtějších leteckých nehod od roku 2000. Jedna je stále záhadou

10 nejtragičtějších leteckých nehod od roku 2000. Jedna je stále záhadou

** Letecká doprava patří k nejbezpečnějším způsobům cestování ** Čerstvá aféra s Boeingy Max důvěru v bezpečnost létání narušila ** Připomeňme si největší nedávné letecké nehody. Každá ale přispěje k bezpečnosti dalších letů

Karel Kilián | 33

Jak poslat Teslu do protisměru? Stačí samolepky, které řidič nevidí

Jak poslat Teslu do protisměru? Stačí samolepky, které řidič nevidí

** Teslu v režimu autopilota je možné zmást a poslat do protisměru ** Odborníkům k tomu stačily tři samolepky na vozovce ** Je důvod se znepokojovat? Ne, pokud řidič dává pozor

Karel Kilián | 98

Vyzkoušeli jsme eObčanku a přihlásili se s ní na weby úřadů. Vážně to funguje!

Vyzkoušeli jsme eObčanku a přihlásili se s ní na weby úřadů. Vážně to funguje!

** Máme eObčanku, máme čtečku, vyzkoušeli jsme přihlášení na weby úřadů. ** Objevily se drobné problémy, podařilo se nám je vyřešit. ** Používání eObčanky pro online identifikaci je velmi pohodlné.

Marek Lutonský | 37

Jak funguje největší akumulátor v Česku: podívejte se do elektrárny Dlouhé Stráně

Jak funguje největší akumulátor v Česku: podívejte se do elektrárny Dlouhé Stráně

** Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně je obdivuhodné technické dílo ** Stejná turbína vyrábí elektřinu i tlačí vodu zpět do horního jezera ** Strojovna elektrárny je zabudována v podzemí

David Polesný | 38

SpaceX má problém: kosmická loď Crew Dragon explodovala během testu motorů záchranného systému

SpaceX má problém: kosmická loď Crew Dragon explodovala během testu motorů záchranného systému

** SpaceX provedla na Mysu Canaveral testy motorů SuperDraco. ** Ke konci testů došlo k mohutné explozi. ** Nehoda zpozdí první pilotovaný let lodě Crew Dragon.

Petr Kubala | 55Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test Wi-Fi mesh

Nejlepší hodinky pro všechny aktivity

Důležité aplikace na cesty

Jak streamovat video na Twitch