Novinky v SharePoint 2013

Je tu rok 2013. Se stejnou číslicí v názvu Microsoft vydal také SharePoint 2013. Na novinky v produktu a jeho „přátele“ se blíže podíváme v následujícím článku.

Ve verzi SharePoint 2013 serveru existují 3 edice produktu, Foundation, Standard a Enterprise.
Porovnání vlastností jednotlivých edic je natolik dlouhé, že by se vložením tabulky článek stal nečitelným, přesvědčte se sami zde

Instalace

Každý životní cyklus aplikace začíná (kromě přípravy) instalací. Pro správce SharePoint 2010 se základní instalace v zásadě nemění. Odlišné jsou sice hardwarové požadavky (např. 12GB RAM na WFE server) i softwarové požadavky (pro některé scénáře vyžadován SQL 2012 server), vlastní proces instalace je víceméně stejný. Instalační průvodce pomáhá stáhnout potřebné instalační balíčky, např. Microsoft .NET Framework 4, Windows Management Framework 3.0 nebo Windows Server AppFabric, atd. Balíčků je ke stažení potřeba cca 11, a je dobré si na to vzpomenout před offline instalací, kdy server nemá přístup na internet J

SharePoint samozřejmě vyžaduje jako úložiště pro databází SQL server. Podporovány jsou 64-bitové verze SQL 2008 R2 SP1 a SQL 2012. O Active Directory asi není třeba se zmiňovat. SharePoint 2013 je podporován pro běh na platformách Windows Server 2008 R2 SP1 nebo Windows Server 2012.

V produktu jako takovém přibyla řada novinek, jako vždy jsou některé změny novinkami, některé pouze vylepšení stávajících funkcionalit. Některé funkcionality jsou naopak v novém SharePoint serveru odebrány, ale v rámci zachování zpětné kompatibility, jsou ještě v této verzi produktu ponechány.

Autentizace

Claims based autentizaci známe již od SharePoint 2010 verze, ale nyní ve verzi SharePoint 2013 je tato autentizační metoda nastavena jako výchozí pro veškeré nové webové aplikace. Z webu centrální administrace dokonce jiný typ nenastavíte, pokud zatoužíte po Windows Classic módu, budete potřebovat PowerShell. V SharePoint 2013 serveru jsou nyní doporučovány pouze tyto autentizační metody:

  • Windows claims
  • Security Assertion Markup Language (SAML)-based claims
  • Forms-based authentication claims

Windows Classic mode je v SharePoint 2013 serveru označen jako DEPRECATED.

Pro snazší přechod na Claims based autentizaci přibyl v SharePoint 2013 serveru cmdlet Convert-SPWebApplication. Migrace lze oproti 2010 provádět per databáze a per web aplikace. Tokeny jsou mimochodem vkládány do mezipaměti „Distributed Cache Service“, dříve byly v paměti každého WFE. Ve scénářích s load balancerem se proto musely často řešit problémy potřeby vícenásobného přihlášení např. nastavením afinity (sticky session), nyní díky „Distributed Cache Service“ problém s vícenásobným přihlášením již snad řešit nebudete.

Uživatelské rozhraní

Při prvním pohledu na nejen hlavní stránku nového SharePoint 2013 serveru si určitě všimnete dlaždicového stylu, kterému je design uzpůsoben. Důvod je nasnadě, usnadnit navigaci dotykovým zařízením. Design lze na SharePoint 2013 serveru vytvořit z administrace, možností je oproti SharePoint 2010 serveru více a troufám si tvrdit, že tyto základní možnosti změny designu budou postačovat poměrně velké části uživatelů. Vlastní CSS styly lze vytvářet samozřejmě také.

clanek11.png 

Následující obrázek zobrazuje jiné, mírně modifikované. Pro ilustraci, vytvoření takového tématu bylo neuvěřitelně rychlé, trvalo ani ne 5 minut. (vlastně jsem zkoušel několik variant). Díky možnosti náhledů vzhledů jsem vyzkoušel několik variant a bystré oko si všimlo, že bylo změněno navíc změněno logo.

clanek13.png

Po instalaci je k dispozici opět řada témat, kterými lze SharePoint přebarvit. Theming engine byl kompletně přepracován, PowerPoint již k tvorbě stylu pro SharePoint 20103 nepoužijete.

Důležitou změnou je také možnost editace obsahu nejen pomocí SharePoint Desineru, ale také s pomocí nástrojů třetích stran. Díky tomu, že galerie master page je zpřístupněná pomocí protokolu WebDAV, lze SharePoint stylovat i s produkty třetích stran.

Mimochodem IE 6 a IE 7 nejsou podporovány. Jsou podporovány prohlížeče IE 10, IE 9 a IE 8 v 32-bitové verzi. Prohlížeče v 64-bitové verzi jsou podporovány s omezeními, vycházejících z použitých ActiveX komponent. Podporována je také poslední verze Mozilla Firefox a Google Chrome a Apple Safari.

Z hlediska podpory mobilních zařízení jde o Windows Phone 7.5 (Internet Explorer Mobile) a vyšší, iOS 5.0 (Safari) a vyšší, případně Android 4.0 (Android Browser) a vyšší.Podpora mobilních zařízení mimochodem také doznala dalších vylepšení, např. lze cílit různé vzhledy podle user-agent stringů, předložením jiné masterpage, díky čemu SharePoint 2013 umožňuje pro mobilní telefony použít jinou masterpage než např. pro dotykové zařízení, nebo mobilní telefon jiného výrobce.

Z pohledu uživatele je příjemná podpora drag-and-drop operací přímo do prostředí prohlížeče, bez nutnosti otevírat knihovnu v režimu průzkumníka. Pokud máte zkušenosti s úložištěm Skydrive v rámci služeb Live, podobné vychytávky včetně změny vzhledu již asi znáte. Příjemná je také možnost zvětšit oblast prohlížení tak, že navigační menu na levé straně zmizí a obrazovka je tak přehlednější. Navigace a ovládání je zkrátka změněné, ale dost intuitivní na to, aby se uživatel rychle zorientoval.

Workflow

Workflow jsou silnou stránkou SharePointu. S pomocí workflow lze vytvořit jakousi jednoduchou „aplikaci“, která běží v rámci SharePointu a kde s pomocí předpřipravených aktivit v SharePoint Designeru lze docílit různých scénářů manipulace s dokumenty nebo s položkami. Zajímavé jsou různé scénáře schvalování a automatického dopočítávání nebo doplňování hodnot dotazování do jiných systémů atp. S pomocí workflow lze automatizovat celou řadu rutinních akcí a ušetřit čas např. tím, že workflow při uložení souboru automaticky vloží některá metadata, zašle dokument nadřízenému ke schválení, atp.

V SharePointu 2013 došlo ohledně workflow k poměrně velmi zajímavé změně. Po instalaci SharePointu 2013 získáváte téměř shodnou sadu možností, jaké poskytoval již SharePoint 2010. Říkáte si, ha, žádná změna, tady se nic nevylepšilo - opak je však pravdou, došlo k celkem zásadní změně. Součástí Microsoft .NET Framework 4 je nová komponenta „Workflow Manager“, o které ještě hodně uslyšíme. V rámci instalace SharePoint 2013 lze mít totiž dvě různé platformy pro běh workflow. Ve výchozím stavu budou použity workflow z verze 2010. Teprve po instalaci a konfiguraci komponenty „Workflow Manager“ získáváte nové možnosti. Na detailnější možnostiworkflow se těšte v některém z dalších článků. Jednou z těch zcela zásadních novinek v této oblasti je fakt, že díky této architektuře lze vytvořit samostatnou farmu pro běh workflow a tím snížit zátěž vlastním SharePoint serverům. Tato změna v architektuře také pomůže při migraci na novou verzi SharePoint serveru. Lze si také představit hybridní scénáře on-premise řešení SharePoint 2013 serveru + workflow v Azure.

Neméně důležitou informací je, že workflow z verze SharePoint 2010 serveru budou i nadále fungovat na platformě SharePoint 2013.

Clanek01.png Clanek02.png
SharePoint 2010 workflow model a SharePoint 2013 workflow model

Když už je zmínka o workflow, k jejich tvorbě byl ve většině případů využíván SharePoint Designer (vývojáři používají určitě raději Visual Studio). Nyní v nové verzi, SharePoint 2013 obsahuje rovněž některé nové funkcionality právě ve vztahu k „Workflow Manager“. Tento nový koncept Microsoft nazývá „SharePoint 2013 Workflow platform“.

Díky těmto novinkám můžete provádět návrhy workflow pomocí Visual Designeru. Dříve pro SharePoint 2010 existovala možnost připravit si hlavní kostru workflow s pomocí aplikace Microsoft Visio 2010, na platformě SharePoint 2013 Workflow platform jsou tyto možnosti významně vylepšeny. Nově lze Visual Designer registrovat v aplikaci SharePoint Designer 2013 jako výchozí editor workflow a editace sice probíhá v rámci aplikace SharePoint Designer 2013, ale uvnitř návrhu je použita komponenta Visio 2013, což Vám dává velmi zajímavé možnosti. Díky tomuto propojení je naprosto jednoduchý, přehledný a značně urychlený proces tvorby workflow. Workflow Manager prostě musíte mít. Workflow Manager ale nehledejte na verzi SharePoint 2013 Foundation, potřebujete minimálně SharePoint 2013 Standard server.

Na detailnější možnosti workflow se těšte v některém z dalších článků.

Social features

Český ekvivalent názvu, který by lépe vystihoval obsah této kapitoly, mne bohužel nenapadá.

Z hlediska podpory sociálních feaures v SharePoint 2013 serveru přibyly možnosti mikroblogů, což jsou malé příspěvky, na které komunita nějak reaguje formou komentáře. Newsfeed Vám na MySites pomáhá přehledně zobrazit, kde se něco nového napsalo, přehledně jsou zobrazeny změny na profilech jiných uživatelů. Další novinkou jsou „Community sites and forums“, „hash tagging“, následování nejen obsahu, ale i lidí („follow people“), případně celých webů, umožňuje vytvářet a moderovat diskusní fóra, systém obsahuje také hodnocení reputace přispěvatelů, „best reply“, atd.

SkyDrive Pro

Mohlo by se zdát, že SkyDrive Pro je nástupcem aplikace „SharePoint Workspace“, ale není tomu tak, neboť vlastnosti obou aplikací jsou různé. Pravdou však je, že v rámci Office 2013 žádná nová verze „SharePoint Workspace“ není, aplikaci „SharePoint Workspace 2010“ však lze společně se SharePoint 2013 serverem ještě použít. SkyDrive Pro je jednak aplikací běžící na klientské straně, která zajišťuje synchronizaci vybraných knihoven. Termínem Skydrive je také nazýván osobní prostor uživatele, který známe z konceptu MySites. SkyDrive je tedy webou aplikací na straně SharePoint 2013 serveru. Do SkyDrive lze ukládat také soubory libovolného typu souboru, s výjimkou blokovaných souborů.

clanek14.png
Skydrive

Site Mailboxes

„Site Mailboxes“, novinka, jejímž primárním určením je týmová spolupráce, práce s dokumenty a e-maily. Jde o propojení možností uložení dokumentů na SharePoint 2013 serveru a možností, které poskytuje sdílený mailbox na Exchange 2013 serveru. Přístup do mailboxu je v rámci „Site Mailboxes“ umožněn nejen z webového prostředí, ale také z Outlooku. Outlook také umožňuje připojení dokumentových knihoven uložených na SharePoint serveru a kombinací těchto dvou funkcionalit jsou weby „Site Mailboxes“. Přístup do tohoto site mailboxu je řízen nastavením zabezpečení webu „Site Mailbox“. Díky integraci s Outlook 2013 je usnadněn přístup k dokumentům z více míst, nejen z webového rozhraní, ale také z Outlooku. Záleží, kde jste a na čem pracujete.

Licencování

Ve verzi SharePoint 2013 již neexistuje licence pro externí přístup, která se jmenovala „SharePoint for Internet Sites“. V licenčních podmínkách se uvádí, že neověření uživatelé přistupující na portál nepotřebují CAL licenci!
Uživatelé, využívající Enterprise vlastností potřebují nejen Standard CAL, ale také Enterprise CAL, zde se nic nemění. Co je však ve verzi SharePoint 2013 serveru nového, je možnost svázat CAL licenci s uživatelem. Díky tomu lze zajistit, že pouze uživatelé, kterým je přiřazena Enterprise licence, využívají Enterprise vlastností. Tato vlastnost není ve výchozím stavu povolena. Přiřazení CAL licence k uživateli se děje pomocí PowerShell cmdletu Add-SPUserLicenseMapping a v principu se děje mapování licence na nějakou bezpečnostní skupinu, jejímiž členy jsou uživatelé s příslušným typem licence. Tato vlastnost není ve verzi Foundation.

Ukázka návrhu farmy SharePoint 2013

Na obrázku níže je návrh, jak může vypadat SharePoint 2013 farma. Na hostitelích Host 1 a Host 2 jsou WFE a aplikační servery, na hostitelích Host 3 a Host 4 je návrh komponent vyhledávání. Servery Host 5 a Host 6 v tomto případě slouží jako úložiště databází.

clanek06.png
Ukázka návrhu SharePoint 2013 farmy

A mnoho dalšího

V nové verzi SharePoint 2013 serveru toho je nového skutečně hodně.
V příštím díle se podíváme blíže na novinky v servisních aplikacích, kterých je také poměrně dost. Jako ochutnávku předesílám informaci, že došlo ke sjednocení search enginu, přibyla nám možnost „Direct Active Directory Import“ a existuje např. zcela nová servisní aplikace, která spatřila světlo světa IT, již dříve avízovaný „Work Management Service“ .

Většina novinek by určitě zasloužila lepší popis, ten je však nad rámec tohoto článku. Cílem je poskytnout nejen správcům SharePoint prostředí přehled o zásadních novinkách a změnách, které na nás v této nové generaci SharePoint 2013 serveru čekají.

Autor: Jakub Urban, KPCS (www.kpcs.cz).

Články ze série Microsoft TechNet nevytváří redakce Živě.cz, ale partneři programu Microsoft TechNet. Jsou publikovány v rámci mediálního partnerství Živě.cz a společnosti Microsoft.

Diskuze (1) Další článek: Lego Mindstorms EV3: roboty z Lega ovládnete iPadem [CES]

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,