Nové diskusní skupiny pro GIS

Diskusní skupiny v tématu GIS na news serveru ČAGI.

Dne 23.11.1998 byl zprovozněn news server ČAGI, na kterém jsou přístupné diskusní skupiny. Jejich seznam lze získat v sekci Diskusní skupiny v rámci Informačního systému CAGI na adrese www.cagi.cz.

Diskusní skupiny jsou rozděleny na dvě kategorie.

 • volné - přístupné všem členům CAGI (skupina CAGI i nečlenům)
 • restriktivní - přístupné pouze některým členům CAGI (např. členům OS/OK (Odborné skupiny/Odborné komise) apod.)
Název skupiny Popis
CAGI labgis.natur.cuni.cz/CAGI Volná diskusní skupina pro členy i nečleny CAGI na libovolné téma
Metainf labgis.natur.cuni.cz/metainfCAGI Fórum pracovní skupiny pro metainformační systém CAGI (má omezený přístup)
UZPLA labgis.natur.cuni.cz/uzpla Volná diskusní skupina na téma Územní plánování a GIS.

Další diskusní skupiny mimo rámec CAGI:

Název skupiny Popis
GIS-CZ gama.fsv.cvut.cz/gis-cz/ Elektronická konference určená pro všechny kategorie českých a slovenských uživatelů GIS
KATASTR gama.fsv.cvut.cz/katastr/ Elektronická konference věnovaná problematice katastru.

Ke čtení těchto skupin je nutné mít některého news klienta, jako je např. Netscape Messenger, který je součástí balíku Netscape Communicator (v současnosti ve verzi 4.5), nebo Microsoft News, který je součástí úplné instalace MS Internet Explorer (v současnosti verze 4.01SP1).

Jelikož se v současné době v České republice špatně shánějí informace z oboru GIS, je kolekce diskusních skupin vítaným zdrojem informací.

ČAGI - Česká asociace pro geoinformace je občanské odborné sdružení (dle zákona o sdružování občanů) fyzických a právnických osob působících na poli geoinformačních systémů v České republice. Záměr vytvoření České asociace pro geoinformace (CAGI) navazuje na mnohaleté dílčí aktivity v této oblasti.

Ustavující valná hromada CAGI byla svolána na 12. června 1997, jejíž účastníci se stali zakládajícími členy a na níž byla schálena řada dokumentů a byly zvoleny orgány CAGI.

Poslání a cíle CAGI jsou v podmínkách České republiky spatřovány zejména:

 • ve vytváření podmínek pro všestranný rozvoj prostorově orientovaných informačních systémů a pro široké využívání geoinformací ve všech oblastech,
 • v podpoře a zajištění úzkého pracovního kontaktu všech zainteresovaných subjektů, ve výměně informací, poznatků a zkušeností mezi členy (společná setkání, semináře, konference, účelové materiály a publikace) a ve formulaci společných zájmů a stanovisek,
 • ve výhledové účasti na řešeních konkrétních úloh společných zájmů, jakými mohou být iniciace a zpracování projektů, návrhů a studií k vybraným tématům podmiňujícím rozvoj prostorově orientovaných informačních systémů a využívání příslušných informačních technologií (srovnávací a hodnotící studie, pilotní projekty, projekt národní geoinformační infrastruktury, geoinformační standardy apod.),
 • v reprezentaci české geoinformační komunity vůči vrcholných státním orgánům, v podpoře činností státních orgánů v předmětných oblastech a v zajištění účinné pracovní spolupráce s nimi při rozvoji prostorově orientovaných informačních systémů a využívání příslušných informačních technologií ve veřejném sektoru (účast v koordinačních a pracovních skupinách, stanoviska ke klíčovým otázkám, návrhům a opatřením, předkládání vlastních iniciativ apod.),
 • v konzultační a expertní činnosti pro orgány státního informačního systému,
 • v konzultační a expertní činnosti pro členy CAGI,
 • ve zprostředkování a rozšiřování zahraničních zkušeností,
 • ve vytváření podmínek pro všeobecnou dostupnost základních infrastrukturálních údajů geoinformačního charakteru,
 • ve vytvoření a vedení metainformačního systému o zdrojích geoinformací,
 • v zajištění mezinárodních kontaktů ve vztahu k evropským a světovým společnostem v předmětné oblasti - zejména k European Umbrella Organization for Geograhical Information (EUROGI) - a v podpoře jejich činnosti a reprezentaci národních zájmů v těchto společnostech.
Zdroj: GEOInfo
Váš názor Další článek: CuteFTP má novou verzi 2.8 beta: nepadá, doporučujeme!

Témata článku: Internet, Internet Explorer, GIS, Apod, News, Pracovní zkušenost, Odborné sdružení


Určitě si přečtěte


Aktuální číslo časopisu Computer

Kdy necháme řídit chytrá auta?

6 Wi-Fi Mesh systémů ve velkém testu

Srovnali jsme 7 sportovních kamer

Znáte pravidla pro létání s drony?