Internet | Web | Česko

Nezvládali jste diktáty? Webový korektor Opravidlo vám text opraví na jedno kliknutí

Řada uživatelů spoléhá při psaní textů na integrovanou kontrolu pravopisu a gramatiky v rámci textových editorů. Ta sice dokáže odhalit většinu překlepů i některé hrubé gramatické chyby, nicméně rozhodně není úplně dokonalá. Český projekt Opravidlo hodlá v tomto směru nabídnout podstatně víc.

Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor byl vyvinut renomovanými kapacitami v oboru českého jazyka. Spolupracovaly na něm týmy autorů z Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR a Ústavu teoretické a komputační lingvistiky Univerzity Karlovy.

Webový korektor

„Opravy českých textů jsou založeny na formálních pravidlech, která rozeznávají chyby v oblasti pravopisu (interpunkce, velká písmena, časté pravopisné chyby), gramatiky (gramatická shoda, negramatické větné konstrukce) a typografie (dle ČSN 01 6910),“ uvádí stránka O korektoru.

Momentálně je veřejně přístupná testovací betaverze korektoru Opravidlo. Nástroj je k dispozici jako volně dostupné webové rozhraní, ve kterém je možné opravovat texty vložené nebo přímo v něm psané. Uživatelé mohou také poskytovat zpětnou vazbu prostřednictvím jednoduchého dotazníku.

Kromě běžných překlepů umí korektor opravit širokou škálu chyb z oblasti pravopisu, gramatiky a typografie. Dokument s výčtem schopností je impozantně dlouhý a paleta jazykových jevů, s nimiž si Opravidlo dokáže poradit, výrazně přesahuje možnosti kontroly gramatiky a pravopisu v běžných textových editorech.

Proč zkusit Opravidlo?

Webový korektor umí kontrolovat interpunkci – tedy přidávat chybějící a odebírat přebytečné čárky ve větách. Dokáže pohlídat shodu podmětu s přísudkem, velká písmena i chybné větné konstrukce. Významným benefitem jsou typografické korekce – například psaní správných uvozovek, používání spojovníku a pomlčky či chybějící nebo přebývající mezery.

Korektor překlepů rozpoznává tři miliony českých slovních tvarů, přičemž pro korekce – například nerozpoznané výrazy nabízí opravy spočívající v přidání nebo odebrání písmene, případně přehození písmen. V rámci jednoho výrazu si poradí až se dvěma překlepy.

Otestovali jsme korektor Opravidlo na několika textech a dovolíme si konstatovat, že funguje nad očekávání dobře. Často našel chyby i v textech, které Word označil jako bezchybné. Smysluplně a přehledně zobrazil nalezené chyby a další nedostatky, jen rychlost zpracování by mohla být o něco lepší. Každopádně jde o chvályhodný počin, který může usnadnit život všem, kdož chtějí psát hezky česky.

Diskuze (67) Další článek: Programování elektroniky: Proměníme Raspberry Pi Zero 2 W ve čtyřkanálový multimetr s Wi-Fi

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , ,