Nejzásadnější novinky Windows Vista

Microsoft slibuje, že nové Windows Vista budou obsahovat řadu vylepšení a novinek. I když se asi nejčastěji hovoří o novém rozhraní (které je možná skoro nejméně důležité), existuje i řada dalších nenápadných vylepšení, která mají přispět ke stabilitě, bezpečnosti a pohodlí uživatelů. Některé funkce jsou úplnou novinkou, jiné podstatně rozšiřují záběr obdobných funkcí z Windows XP. Podívejme se na malý přehled toho, co Vista chystají.

Nové grafické rozhraní

O novém rozhraní jste slyšeli zřejmě nejčastěji a viděli mnoho obrázků, proto vezmeme tuto kapitolu jen velmi krátce. Pro plné zobrazení všech efektů rozhraní Aero budete potřebovat grafickou kartu s podporou DirectX 9 a Pixel Shadery 2.0. Detailní popis hardwarových nároků Vista jste si mohli přečíst nedávno.Lesknoucí se tlačítka a průhlednost

Rozhraní obsahuje kromě rozličných "odlesků" (typicky u tlačítek pro minimalizaci či zavření okna), vysvícených ikon a lesknoucích se "progressbarů" zejména efekt průhlednosti.

Mezi další novinky rozhraní Aero (které nefungují, pokud na to váš hardware nestačí a nebo pokud přepnete na jiný "skin") jsou pak živé náhledy, které se zobrazují jako nápovědné okno u aplikací na hlavním panelu i během přepínání klávesovou zkratkou Alt+Tab. Živý náhled znamená, že i ve zmenšeném okně vidíte například pohybující se video a podobně. Novinkou je také Flip3D, tedy jakási trojrozměrná variace na Alt+Tab, která zobrazí překrývající se náhledy oken běžících aplikací.Živé náhledy oken na taskbaru3D Flip v akci

Jiné je ale i menu start. Nejen, že má novou položku pro vyhledávání (o tom za chvilku) a také tlačítka pro rychlé uspání či vypnutí počítače, ale i celkové chování menu je jiné, než jaké bylo u starších verzí Windows. Menu se totiž nerozbaluje kaskádovitě na další podmenu, ale obsah jednotlivých složek se zobrazuje přímo do "těla" menu Start, přičemž je po ruce i tlačítko Zpět pro rychlejší navigaci.

 

Menu Start se rozbaluje "samo do sebe"

Vylepšen byl i Průzkumník a procházení disku je opět více vizuální. Systém zobrazuje náhledy jednotlivých souborů (obrázky, dokumenty apod.), takže i podle tohoto náhledu lze daleko rychleji odhadnout obsah, pokud není název dostatečně výmluvný.Náhledy dokumentů v Průzkumníkovi

Poslední výraznou novinkou rozhraní je Sidebar, i když já osobně jej nepovažuji za rozšíření rozhraní jako takového, protože se jedná o samostatnou aplikaci, kterých lze sehnat na webu mnoho. Sidebar tak není nijak "integrován" do systému, jak si někteří chybně myslí. Jde "pouze" o doplňkový program (třeba jako Malování).Sidebar s několika gadgets

Integrované vyhledávání

Značnou novinkou oproti předchozím verzím Windows (to zdůrazňuji, protože jiné systémy podobnou funkci mohou mít již dávno) je integrované vyhledávání. Indexuje se obsah disku a prakticky odkudkoliv lze velmi rychle zadáním klíčového slova nalézt hledaný objekt. Tím může být soubor, složka, ale třeba i ovládací panel. Co a jak se má indexovat (zda pouze metadata nebo i obsah souborů) lze detailně nastavit.

K vyhledávání se lze dostat přímo z menu Start a zřejmě se tak trochu i počítá s tím, že bude využíváno daleko více než procházení myší. Stačí zadat jen částečný název aplikace a nalezené záznamy (odkazy) se vám hned v těle menu zobrazují během psaní. Pokud máte nainstalováno opravdu mnoho aplikací (a ne pro všechny máte zástupce na ploše), určitě je to daleko rychlejší, než procházet složitou strukturu menu.Vyhledávání je rovněž součástí menu Start

Vyhledávací pole je však nedílnou součástí celého systému, najdete ho v pravém horním rohu každého okna "Průzkumníka" a vyhledávání mezi soubory je tak vždy u ruky. Novinkou je také možnost vyhledávací dotaz uložit do podoby "virtuální složky". Kdykoliv v budoucnu poté kliknete na takto uložený dotaz, zobrazí se aktualizované výsledky. Lze si tak snadno roztřídit dokumenty například podle autorů (pro každého autora vytvořit samostatný dotaz) a snadno pak dokumenty filtrovat podle metadat.Každé vyhledávání lze nyní uložit v podobě "virtuální složky"

Bezpečnost

O bezpečnosti jsme už také hovořili několikrát a doporučuji vám pročíst si nedávné recenze druhé betaverze Vista [1, 2]. Zejména ve druhé recenzi jsme se možnostmi nastavení zabývali detailněji. Kromě firewallu, Windows Defenderu a rodičovské kontroly je zřejmě jedním z nejdůležitějších prvků tzv. UAC neboli User Account Control. Tento mechanismus má přesvědčit uživatele, aby nepoužívali administrátorský účet pro běžnou práci, čímž se dá podstatně snížit riziko v případě napadení malware.

U každé položky v systému, jejíž změna vyžaduje administrátorská práva, najdeme nyní malou ikonku štítu. Pokud chceme danou položku upravit, systém se nás zeptá na administrátorské heslo a dovolí nám změnu provést. Není tak nutné pracovat neustále s administrátorskými právy ani se přehlašovat kvůli každé drobnosti.Pro funkce označené štítem je třeba administrátorské oprávnění

Výkon

Následující položky jsem zahrnul pod název výkon, protože právě toho (a jeho zlepšení) se týkají. První novinkou je tzv. režim Sleep. Je to úplně nový šetřící režim, který je kombinací hibernace a úsporného režimu. Probuzení by mělo trvat okolo 3 sekund a režim se liší v závislosti na tom, zda máte stolní počítač nebo notebook. Na desktopech se při režimu Sleep uloží stav počítače do paměti (podobně jako u Úsporného režimu) a lze tak velmi rychle obnovit stav. Zároveň je ale také stav uložen i na pevný disk (podobně jako u hibernace). Díky této kombinaci je tak možné počítač rychle probudit, ale zároveň se není třeba bát ztráty dat v případě výpadku proudu.

U notebooku je situace podobná. Při stisknutí tlačítka pro vypnutí (nebo zavření krytu počítače) se data opět uloží do paměti, avšak neuloží se na disk. Na disk budou uložena až v případě, že bude hrozit vybití baterie. V takovém případě dojde k rychlému uložení dat na disk a opět by nemělo dojít ke ztrátě.

I o položce SuperFetch (přednahrávání aplikací do paměti) se dlouho diskutuje. Tento systém by měl urychlit spouštění často používaných aplikací tím, že je přednahraje do paměti. Většina lidí (typicky v zaměstnání) používá každý den stejné programy. Vista proto přednahrají nejčastěji používané aplikace předem do paměti pro jejich rychlé spouštění a nebo pro urychlení přepínání uživatelů. Systém by měl sám poznat, jaké aplikace jsou nejčastěji používány a všechno provádět zcela automaticky dokonce i s ohledem na čas. V pracovní den vám tedy přednahraje například kancelářské aplikace a webový prohlížeč, o víkendu zase multimediální přehrávač či hru.

Velmi diskutovanou funkcí je také ReadyBoost. Jedná se o možnost dynamického zvětšení operační paměti o kapacitu vloženého USB disku (či paměťové karty). Tím by mělo dojít ke zvýšení výkonu systému. Požadovanou položku lze nalézt ve vlastnostech přenosného disku na záložce ReadyBoost, zároveň je také nabídnuta jako jedna z položek Autostart po vložení USB disku. (Bohužel jsem neměl k dispozici dostatečně velkou "flešku", proto je použit obrázek z cizího zdroje).U přenosného disku najdete nově položku ReadyBoostPo vložení disku stačí zvolit položku pro zrychlení systému
Zdroj: Izcity

Poslední novinkou je ReadyDrive. Jedná se o novou technologii, která využívá tzv. hybridních disků. To je pevný disk, který obsahuje zároveň paměť flash. Díky této technologii pak bude možné daleko rychlejší bootování, u notebooků se budou šetřit baterie (pevný disk bude pracovat až při zaplnění své flash paměti) a také se díky tomu prodlouží životnost disků. Těžit z této technologie by měli především uživatelé notebooků.

Zálohování

Vylepšena byla i kategorie zálohování systému. I ve Vista je možné vytvářet tzv. body obnovy, přičemž systém si "pamatuje" ještě více věcí než u Windows XP a je tak možné se zotavit ještě z daleko širšího okruhu případných katastrof.

 

Obnovení pomocí bodu obnoveníVytvoření bodu obnovení naleznete v nastavení systému

Při bodu obnovy se vytvářejí i tzv. shadow kopie souborů na disku (dokumentů). Pokud si tedy omylem smažete důležitý dokument a nebo jeho obsah přepíšete, stále ještě existuje možnost vrátit se k některé z předchozích verzí a to přes vlastnosti daného souboru.Možnost vrátit se k předchozí kopii dokumentu

Položky pro zálohování a obnovu najdete v Ovládacích panelech v novém Backup and Restore Center, odkud lze nastavit automatické zálohování jednotlivých souborů a nebo i image celého disku.Zálohování souborůZvolit lze typ zálohovaných souborůZálohovat lze i kompletní image disku

Správa sítě

Vylepšení doznala i správa sítě, která je obsažena v Network Center. Ta by měla být nyní jednodušší pro nezkušené uživatele, kterým pomocí průvodců usnadní nastavení domácí sítě a to i bezdrátové včetně bezpečnostních nastavení. Usnadní také připojení k dalším síťovým zdrojům.

Můžete si nechat zobrazit mapu sítě a lokalizovat případné problémy. Administrátorům menších (domácích) sítí by se pak mohla hodit i funkce, která uloží veškerá síťová nastavení na USB disk. Ten pak stačí připojit k dalšímu počítači v síti a konfigurace se provede automaticky.Nové Network CenterNastavení sítě lze přenášet na USB disku

Zajímavě vypadá i tzv. Network Explorer (bohužel jsem nemohl otestovat v akci). Ten by měl umožnit snadnější procházení prostředků v síti (počítače, tiskárny atd.), přičemž pokud výrobce zařízení danou vlastnost podporuje, zobrazí pro různá zařízení i jiné ikonky podle vzhledu zařízení. Zároveň by také mělo být možné zařízení přes síť ovládat, měnit nastavení apod.

Užitečná bude jistě i funkce "sledování sítě", obzvláště pokud máte notebook a připojujete se jak doma, tak ve firemní či cizích sítích. Systém sám detekuje, do jaké sítě jste se připojili, a příslušným způsobem upraví nastavení firewallu a podobně. Tuto změnu však mohou na systémové úrovni detekovat i jiné aplikace třetích výrobců, pokud budou funkci podporovat. Díky tomu lze tuto funkci pak zabudovat i do firewallů ostatních výrobců a podobně.

Windows Sideshow

Poslední novinkou našeho přehledu toho nejpodstatnějšího je funkce Windows Sideshow. Tu několikrát ukazoval sám Bill Gates. Jedná se o možnost zobrazit některé informace (například nepřečtenou poštu či úkoly) na malém doplňkovém displeji notebooku i v případě, že je počítač vypnutý. Jak vypadá tato technologie v akci si můžete prohlédnout na videu. Technologie však není omezena jen na notebooky, ale je vhodná i pro další zařízení, která mají displej (a pohání je software od Microsoftu).

Windows Vista pak obsahují speciální ovládací panel, ve kterém je možné zobrazované informace nastavit.V Ovládacích panelech lze najít novou položku Sideshow

Tím končí tento stručný přehled těch nejzásadnějších novinek, které na nás Windows Vista chystají. Je jich samozřejmě celá řada a seznam by byl zřejmě velmi dlouhý, nicméně uvedené funkce bude mít uživatel nejvíce na očích a nejvíce je pocítí. Některé jsou spíše efektní, jiným se užitečnost zapřít nedá. Jak to bude nakonec fungovat všechno pohromadě v ostré verzi si však ještě nějaký ten měsíc počkáme.

Windows Vista jsme testovali na sestavě alza GameBox Black III, kterou nám laskavě zapůjčila společnost Alzasoft.

Diskuze (139) Další článek: DFI s nForce 590 – sloty rychlejší než jsme doufali

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,