Největší problém ČR v oblasti E-commerce? Připojení!

Analytický odbor časopisu The Economist zveřejnil výroční studii připravenosti vybraných zemí na elektronický obchod. Česká republika už podruhé za sebou obsadila 27. příčku. Nejhorší vliv přitom nemá legislativa, ale možnosti připojení k internetu.
Největší problém ČR v oblasti E-commerce? Připojení!

Nejlepší místo pro spuštění elektronického obchodu je podle studie The Economist Intelligence Unit provedené ve spolupráci s IBM v Dánsku. To se zemí s nejlepší podporou elektronického obchodování stalo díky vylepšení svého skóre oproti loňskému druhému místu díky spuštění nového portálu, který na jednom místě zpřístupňuje informace a služby pěti ministerstev a dalších dvaceti čtyř organizací státní správy.

Rozhodují setiny

Loňského vítěze, Švédsko, v tomto roce předběhla také Velká Británie díky velice silné politické podpoře rozvoje vysokorychlostního připojení k internetu. První pětku uzavírají další severské státy Norsko a Finsko. Studie časopisu The Economist tak potvrzuje důležitost, kterou moderním technologiím severské státy přikládají. Rozdíly v hodnocení zemí v první desítce jsou minimální, desáté Švýcarsko ztrácí na Dánsko 0,32 bodu, mezi prvním a druhým místem je rozdíl pouhá setina bodu, třetí Švédsko ztrácí na Dánsko setiny tři.

Spojeným státům patří šesté místo, protože ve srovnání s ostatními zeměmi na špičce žebříčku nebyl nárůst širokopásmového připojení k internetu tak velký. Nižší pozice v meziročním srovnání podle autorů studie neznamená zhoršení podmínek, ale stagnaci nebo pomalejší rozvoj ve srovnání s minulým měřením. Zpomalení dynamiky růstu elektronického obchodu se projevuje i na číselném hodnocení jednotlivých zemí, kdy drtivá většina zemí dosáhla o něco horšího výsledku než v roce 2003.

Umístění 2004 Umístění 2003 Jméno země Body 2004 Body 2003
1 2 Dánsko 8,28 8,45
2 3 sdílené UK 8,27 8,43
3 1 Švédsko 8,25 8,67
4 7 Norsko 8,11 8,28
5 6 Finsko 8.08 8.38
6 3 sdílené USA 8,04 8,43
7 12 Singapur 8,02 8,18
8 3 sdílené Nizozemsko 8,00 8,43
9 10 sdílené Hong Kong 7,97 8,20
10 8 Švýcarsko 7,96 8,26
26 - Estonsko 6,54 -
27 sdílené 27 Česko 6,47 6,52
30 29 Maďarsko 6,22 6,23
39 sdílené - Slovensko 5.33 -

Tab. 1 Žebříček připravenosti vybraných zemí na elektronický obchod

Kritéria hodnocení

Při vytváření žebříčku pracují analytici s téměř stem kvalitativních a kvantitativních ukazatelů, které jsou rozděleny do šesti oblastí. Údaje jsou získávány ze zdrojů Economist Intelligence Unit a Pyramid Research, autor studie spolupracuje také s řadou regionálních expertů, jejichž příspěvky jsou podrobeny zkoumání vybranými ekonomy.

1. Konektivita a infrastruktura - 25 % -celkového skóre

Tato oblast se soustředí na přístup firem a domácích uživatelů k telefonním službám, osobním počítačům a internetu. Hodnocena je dostupnost, kvalita a spolehlivost služeb, fungování trhu a bezpečnost výměny dat v elektronickém prostředí. Nově přidanou kategorií je rozvoj širokopásmového připojení, která nahradila dříve sledovaný poměr průměrného příjmu a ceny telekomunikačních služeb.

2. Obchodní prostředí – 20 % celkového skóre

V této oblasti analytici zkoumají 70 kritérií týkajících se stability ekonomiky, politické stability, regulačních orgánů, daňových zákonů, tržního prostředí, trhu práce a otevřenosti obchodu a investicím.

3. Přijetí elektronického obchodu zákazníky a firmami - 20 % celkového skóre

Tato část měřítek sleduje, jak rozšířené jsou praktiky elektronického obchodu v dané zemi. Hodnotí se státní výdaje na informační technologie ve vztahu k hrubému národnímu produktu, kvalita logistiky, systém doručování online objednaných výrobků.

4. Právní prostředí – 15 % celkového skóre

V této kategorii hodnotí analytici celkovou politickou kulturu a systém zákonů, vnímání osobního vlastnictví, přístup vlády k informačním technologiím, státem financované projekty na rozšíření internetu, efektivitu právního systému, úroveň cenzury a snadnost vytvoření nové firmy.

5. Společenské a kulturní prostředí - 15 % celkového skóre

Hodnocena je celková úroveň vzdělávání, která určuje schopnost využívat internet. Dále je hodnocena počítačová gramotnost ale také odbornost pracovních sil.

6. Podpora pro elektronické služby - 5 % celkového skóre

Zde The Economist hodnotí úroveň konzultačních služeb a technické podpory pro provozovatele online služeb stejně jako podpora a zavádění standardů v oblasti IT.

U nás není tak špatně

Situace v zemích, které letos vstoupí do Evropské unie, je podle The Economist v podstatě uspokojivá. Nastávající členové EU disponují slušnou infrastrukturou a prostředí pro elektronický obchod a nadále budou profitovat z geografické a kulturní blízkosti západní Evropy.

Se zaváděním informačních technologií mezi budoucími členy EU se nejlépe vyrovnalo Estonsko. Tamní politická podpora šíření internetu byla dostatečně silná a její prosazování, které začalo už začátkem devadesátých let, se nyní vyplácí. Všechny vzdělávací instituce mají širokopásmové připojení k internetu. Širokopásmové připojení k internetu navíc používá většina Estonců a 80 % všech bankovních transakcí v Estonsku probíhá online. Estonsku částečně pomohla spolupráce se severskými telekomunikačními operátory Telia a Sonera.

K broadbandu pořád daleko

Estonsko je ale ve střední a východní Evropě ohledně širokopásmového internetu výjimkou. Celková penetrace broadbandu je pouze 1%, v západní Evropě má přístup k širokopásmovému internetu více než pět procent obyvatel. V Polsku je cena rychlého internetu blízká průměrné měsíční mzdě. Alternativou k ADSL nebo kabelovému připojení se tak stává GPRS, které je mnohem pomalejší, ale je dostupné a levnější. Mobilní telefony navíc umožňují elektronické bankovnictví.

V oblasti východní a střední Evropy je leaderem v rozšíření mobilních telefonů Česká republika s 84 % obyvatel s mobilním telefonem, jen o málo zaostává Maďarsko se 74% penetrací. Rozšíření mobilních telefonů je výsledkem velké konkurence mezi mezinárodními a regionálními hráči na trhu, která vyústila v nízké ceny a vysokou kvalitu služeb. Speciálně České republice chybělo na Estonsko jen několik málo setin bodu, které jsme ztratili v hodnocení konektivity.

Umístění 2004 Umístění 2003 Jméno země Celková pozice Body 2004
1 - Estonsko 26 6,54
2 1 Česko 27 6.47
3 2 Maďarsko 30 6,22
4 - Slovinsko 31 6,06
5 - Lotyšsko 34 5,6
6 3 Polsko 36 5,41
7 - Litva 38 5,35
8 4 Slovensko 39 sdílené 5,33
9 5 Bulharsko 42 4,71
10 6 Rumunsko 50 4,23
11 8 Ukrajina 54 3,74
12 7 Rusko 55 3,74
13 9 Kazachstán 63 2,60
14 10 Ázerbájdžán 64 2,43
Tab. 2 Žebříček připravenosti zemí východní Evropy na elektronický obchod

Celkový výsledek Konektivita Obchodní prostředí Přijetí elektronického obchodu Právní prostředí Společenské a kulturní prostředí Podpora e-služeb
Česko 6.47 4,74 7,37 6,81 6.73 7.25 7.00
Tab. 3 Výkon České republiky v jednotlivých měřených oblastech

Diskuze (16) Další článek: AMD chystá nové verze Opteronů

Témata článku: Internet, Bezpečnost, Východní Evropa, Hong Kong, Právní prostředí, Telefonní služba, Nejlépe hodnocené mobilní telefony, Švýcarsko, Finsko, Nejlepší mobilní telefony 2016, Telia, Kazachstán, Největší problém, Vybraná oblast, Oblast, Blízká spolupráce, Ázerbájdžán, Pyramid, Systém doručování, Problém, Velké jméno, Připojení, Sdílení


Určitě si přečtěte


Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test fitness náramků

Levné záložní zdroje

Jak si zabezpečit domov

Nejlepší monitory na trhu