Největší elektrárna v Polsku spalující uhlí podepsala smlouvu na implementaci integrovaného systému ERP - IFS Aplikací

Kozienice S.A., největší elektrárna v Polsku spalující uhlí, podepsala smlouvu na implementaci integrovaného systému ERP pro procesy související s provozem a rozhodováním. Mezi podporované oblasti patří finance, rozpočtování, řízení zásob, údržba, mzdový systém, CRM, správa dokumentů, správa paliv a řízení dopravy. IFS Aplikace bude v elektrárně využívat celkem 440 uživatelů.

Elektrárna Kozienice s celkovou kapacitou 2 845 MW představuje jednu z největších elektráren v Evropě spalujících uhlí. Hlavním cílem implementace IFS Aplikací je vytvořit jednotnou databázi znalostí a zajistit snadný a rychlý přístup k informacím za účelem podpory procesů rozhodování na různých úrovních organizace. K dosažení tohoto cíle by měly přispět nástroje, jako například balanced scorecard a osobní portály.
Jan Wrona, prezident elektrárny Kozienice, uvedl: „Poskytovatel softwaru byl vybrán ve výběrovém řízení, kterého se účastnili hlavní dodavatelé řešení ERP na polském trhu. Zvolená kritéria nám umožnila racionálně vybrat spolehlivý a velmi kvalitní produkt splňující požadavky výroby elektrické energie a minimalizující rizika související s implementací. Vzhledem k tomu, že se implementace vztahuje na téměř všechny naše obchodní procesy, hledali jsme řešení, které nabízí nejvhodnější funkce pro naše požadavky, využívá nejmodernější technologie (jako například osobní portály nebo ukazatele výkonnosti) a poskytuje maximální interní integraci. Systém splňující uvedené požadavky je nezbytný k zajištění přístupu k informacím, které slouží jako základ procesů rozhodování elektrárny.“
Po dokončení fáze implementace by měl systém sloužit pro následující funkce:
  • optimalizace a automatizace procesů zadávání dat odstraněním zbytečných kroků;
  • zefektivnění procesů souvisejících s rozpočtem a ověření jejich platnosti na základě oprávnění k přímému přístupu k datům na úrovni organizační jednotky;
  • podpora zaměstnanců v oblastech, ve kterých dosud podpora IT chyběla;
  • integrace činností různých oddělení poskytováním jednotných podrobných informací z různých perspektiv.
„Velmi si vážíme toho, že si IFS Aplikace vybrala společnost, jako je elektrárna Kozienice. Je již dvacátým zákazníkem z oblasti polského průmyslu veřejných služeb, který důvěřuje našemu řešení a schopnostem,“ prohlásil Andrzej Lowas, prezident společnosti IFS Poland.
Energetický průmysl a veřejné služby představují pro společnost IFS jednu z nejvyšších priorit. Výrobou, rozváděním a distribucí elektřiny se zabývá 120 zákazníků společnosti. Mezi ně patří jaderné elektrárny, například Barsebäck (Švédsko), OKG (Švédsko) nebo Qinshan (Čína), provozovatelé rozvodných sítí, jako například Svenska Kraftnät (Švédsko), Statnett (Norsko) nebo TenneT (Nizozemsko), a distributoři, například Siemens Energy Services (Nový Zéland), Fortum (Švédsko) nebo Trondheim Energi (Norsko). Společnost IFS dodává hlavní procesy a řešení pro služby a údržbu do oblasti energetického průmyslu a veřejných služeb již 18 let. Společnosti zabývající se analýzou této oblasti (například Gartner, AMR Research nebo ARC) řadí funkce služeb a údržby IFS Aplikací mezi nejlepší na trhu. Podle společnosti ARC má společnost IFS v této oblasti vedoucí pozici na globálním trhu (13 % globálního trhu se systémy služeb a údržby). Systém bude provozován na platformě IBM.
O elektrárně Kozienice S.A.
Elektrárna Kozienice je elektrárnou kondenzačního typu s otevřeným chladicím systémem využívajícím vodu z řeky Vistuly. Elektrickou energii generuje 8 elektrárenských bloků o výkonu 205-225 MW a 2 bloky o výkonu 535-560 MW. Celkový výkon elektrárny je 2 845 MWe a 266 MWt a díky modernizaci jednotlivých elektrárenských bloků překračuje původní kapacitu 2 600 MW.
Kapacita elektrárny tvoří 12 % celkové kapacity systému elektrické energie v Polsku (v roce 2002). Z tohoto důvodu elektrárna Kozienice představuje mezi elektrárnami využívajícími jako palivo antracit hlavního výrobce elektrické energie. Hrubá produkce elektrárny Kozienice S.A. se od roku 1996 do roku 2002 pohybovala v rozmezí 7,7 až 9 TWh/rok, což představuje přibližně 7,3-8,7 % elektrické energie vyrobené domácími výrobci elektrické energie. Palivo (antracit) dodávají převážně následující společnosti (uhelné doly): Katowicki Holding Weglowy S.A., Kompania Weglowa S.A. a LW Bogdanka S.A.
O IFS a IFS Aplikacích (www.ifs.cz)
Přímé zastoupení IFS AB pro Českou a Slovenskou republiku, IFS Czech, s.r.o. se sídlem v Praze, bylo založeno v roce 2000. V současné době má IFS Czech 15 zákazníků a k dispozici okolo 100 odborníků, kteří jsou schopni i ve spolupráci se svými kolegy z celého světa plnohodnotně zajišťovat lokalizaci, dodávku a implementaci produktů IFS na českém a slovenském trhu.
IFS vyvíjí a dodává podnikové aplikace založené na komponentové architektuře pro střední a velké podniky. IFS Aplikace, které jsou založeny na webové a portálové technologii, nabízí více jak 60 podnikových aplikačních komponent, které jsou určeny pro podporu řízení výroby, dodavatelských řetězců, řízení vztahů se zákazníky, financí, engineeringu, údržby a lidských zdrojů. IFS poskytuje zákazníkům možnost postupné implementace jednoduchého a otevřeného systému podnikových aplikací.
Jako jeden z vedoucích globálních poskytovatelů podnikových aplikací disponuje IFS 3.000 zaměstnanci ve 46 zemích celého světa s 350.000 uživateli. Společnost IFS je zapsána na Burze cenných papírů Stockholm (XSSE:IFS).
Další informace poskytne:
Ivana Duchoňová
Marketing manager
IFS Czech
Tel. +420 261 176 350
Email: ivana.duchonova@ifs.cz

Další článek: Microsoft má patent na HTML aplikace

Témata článku: Elektrárna, Uhlí, Celková kapacita, Následující rok, Snadné odstranění, Energetický průmysl, Nezbytný základ, Elektrická energie, Nizozemsko, Jaderná technologie, Stockholm, Různé požadavky, Veřejná služba

Určitě si přečtěte


Aktuální číslo časopisu Computer

Jak rychlé je nabíjení bez drátů?

Test 11 sluchátek pro hráče

Aplikace, které vám zachrání dovolenou

Kompletní přehled datových tarifů