Názor: lesk a bída Českého Telecomu

Český Telecom je firma, na kterou má většina lidí jasný a vyhraněný názor a nutno podotknout, že většinový názor je negativní. Pojďme se ale podívat na to, co Český Telecom vlastně za dobu své existence udělal dobrého a co špatného pro rozvoj telekomunikací a internetu v ČR.
Názor: lesk a bída Českého Telecomu

Pár slov na úvod

Celý tento článek vyjadřuje mé osobní názory a pohledy na věc. Vyjadřuje mé názory jako občana, který se vyjadřuje ke stavu ve společnosti, ve které má majority Fond národního majetku (a tedy český stát), jako člověka, který je s danou problematikou za ta léta poměrně dopodrobna seznámen a jako člověka, kterému se na Českém Telecomu řada věcí líbí a řada věcí ne. Hodnocení je tedy samozřejmě subjektivní, nicméně jsem se snažil o co nejobjektivnější pohled na věc. Až budete v diskusi „poukazovat“ na to, že článek je moc „protelecomácký“ či moc „protitelecomácký“ mějte to prosím na paměti. Můj názor je tento, váš může být jiný, to je přirozené.

Pozitiva

Snížení poplatků za terminaci hovorů v mobilních sítích

Klepněte pro větší obrázekMnozí na to zapomínají a řada lidí to neví, ale pánové Jiroušek (Český Telecom) a Mach (Český Mobil neboli Oskar) dokázali do té doby nemyslitelné – společně snížili poplatky za terminaci hovorů v mobilních sítích skokem na o něco málo více než 50% původní hodnoty, přičemž Český Telecom spolu s tímto krokem také ihned snížil ceny za volání do mobilních sítí, a to tak že také na 50% původní hodnoty. Stalo se tak koncem roku 2001. Podrobnosti naleznete zde a zde.

Až budete u moře nadávat na Telecom, vzpomeňte si

Až budete někde na dovolené v zahraničí, třeba v Chorvatsku, a budete si pohrávat se svým mobilem, který vám tam perfektně funguje, zobrazuje čísla volajících, SMS posílá a přijímá takřka ihned a kvalita hovoru z něj je perfektní podobně jako u nás doma, tak si vzpomeňte na Český Telecom. Právě přes jeho síť totiž veškerá taková komunikace probíhá.

Související odkazy

Slovník
ADSL
dialer
Hi-Tech
SMS

Databáze znalostí
Jak na telefonování
po internetu

Český Telecom si totiž dokázal vybudovat perfektní síťovou infrastrukturu vedoucí do okolních států a navazující na infrastrukturu v řadě jiných zemích a Český Telecom je také jedním z pěti operátorů v Evropě, který je schopný zajistit pro mobilní operátory přenos čísla volajícího i do sítí v roamingu (neboli má kvalitní infrastrukturu). Na poli wholesale (mezinárodní telekomunikační „velkoobchod“) má Český Telecom velice silnou pozici, je hodnocen jako jeden z nejlepších operátorů, kupříkladu lepší než Deutsche Telekom či British Telecom, a získává i zakázky od operátorů jakým je třeba Vodafone Deutschland.

Pomoc při rozvoji mobilních operátorů

Voláte si již řadu let se svým mobilem i uprostřed hlubokého zapadlého lesa? A líbí se vám to? Pak za to děkujte Českému Telecomu. Český Telecom totiž v minulosti zajišťoval většinu páteřní ale i lokální konektivity pro všechny mobilní operátory. Eurotelu trvalo řadu let a stálo ho to stovky milionů korun než si vybudoval většinu lokálních spojů vlastních. I přesto je třeba základnová stanice v Hřensku obsluhována datovým spojem Českého Telecomu (stejně jako u Oskara a T-Mobilu) a i přesto Telecom nadále poskytuje lokální datové spoje, co by zálohu (u Eurotelu) a co by levnější řešení než budování a dozorování vlastních spojů v menší míře pro T-Mobile a ve větší pro Oskara.

Pravda, Telecom měl jeden výrazný exces – a to když mu nefungoval záložní spoj z Oskarova Hi-Tech centra a vtipně tak odřízl část území na půl dne od zbytku jeho sítě (a tím i od možnosti volat a přijímat hovory) více zde. Tato fatální chyba způsobená naprostým „lajdáctvím“ Českého Telecomu, který si nebyl schopen ani překontrolovat vlastní záložní spoj, se ale již nikdy neopakovala a stala se jen jednou (a samozřejmě na tom nejnevhodnějším místě).

Český Telecom pomáhá operátorům ve vstupu na trh

Když vstupuje nový operátor na trh, má vcelku zájem, aby z jeho sítě šlo volat do sítí ostatních. V takovém případě má dvě možnosti – rozbít prasátko, vytáhnout stovky milionů korun a postavit propojovací body se všemi operátory, a nebo přijít za Českým Telecomem, vytáhnout zlomek peněz a propojit se jen s ním, přičemž Český Telecom mu zajistí propojení se všemi ostatními operátory, včetně mobilních a zahraničních sítí.

Bez Českého Telecomu by mohla jen velice těžko řada alternativních operátorů vůbec začít podnikat a i Oskar by to měl dost pravděpodobně výrazně těžší než to měl.

Voláte rádi do zahraničí? Děkujte Telecomu

Český Telecom měl do roku 2000 monopol na volání do zahraničí (a tím pádem i na terminaci hovorů ze zahraničí). Jeho významné postavení v této oblasti však nezmizelo ze dne na den. Telecom pouze začal fungovat v konkurenčním prostředí, a tak nabídl rozumné ceny a kvalitu obvyklou i v lepších zahraničních sítích. Značná část hovorů do a ze zahraničí tak stále jde přes jeho síť a je vcelku jedno, jestli voláte z mobilu a nebo z pevné sítě alternativního operátora. Většina alternativních operátorů totiž vlastní konektivitu do zahraničí nemá a tak pro mezinárodní volání mile ráda využije cen a korektních podmínek jinak nenáviděného Českého Telecomu.

Boj proti dialerům

Pokud Český Telecom dělá něco také pro koncové uživatele, pak je to masivní boj proti dialerům, které z nějakého záhadného důvodu velice často vytáčejí čísla se změněnou tarifikací „hostující“ v síti Aliatelu (tedy mimo jiných čísel, a to samozřejmě včetně čísel v zahraničí).

Zavedení ADSL

Nesporným a jednoznačným pozitivem je, že Český Telecom, sice se značným zpožděním, zavedl ADSL a že intenzivně pracuje na rozšiřování jeho pokrytí. Otázka kvality nebo spíše, a to především, způsobu stanovení koncové ceny za agregaci rychlost 1024/256 kb/s 1:20 (tedy agregaci ještě snesitelnou) je však dále řešena v části zabývající se negativy.

Neutrální

Dostavěl fixní síť do stavu připomínající sítě v Západní Evropě

Klepněte pro větší obrázekStav pevné sítě po roce 1989 byl katastrofální – značná část ústředen byla ještě po Adolfu Hitlerovi (Tesla P51 = původně Siemens přivezený do Prahy za okupace nacisty, tedy ve 40. letech minulého století). Český Telecom toto dostavění ovšem provedl výměnou za monopolní postavení na trhu a za značného zdražování (u místních hovorů se nebojme říci, že řádového zdražování). Nicméně, investice do sítě přesáhly 100 miliard korun a je zřejmé, že někdo to zaplatit musel.

Mámo, táto, teto, strejdo, já už taky budu pracovat v Telecomu!

Český Telecom svého času zaměstnával více než 0,2 % ekonomicky aktivního obyvatelstva této země – tedy kolem 12 000 zaměstnanců. Toto číslo je naprosto odstrašujícím příkladem pro kteroukoliv kapitalistickou firmu, nicméně je zdárným příkladem, jak lze vytvářet pracovní příležitosti a zároveň pracovní místa tolik nedotovat. I při těchto bizarních počtech zaměstnanců totiž Český Telecom dokázal generovat nemalé finanční zisky.

Negativa

Záměrné zdržování vstupu konkurence na trh

Český Telecom několikrát nestihl termín plné digitalizace své sítě, bez které nešlo spustit službu CS/CPS (Carrier (Pre)Selection – (Před)volba operátora). Tímto „náhodným“ zpožděním si tak o několik let prodloužil monopolní postavení. Je ovšem zřejmé, že to nebyla náhoda – pokud se nějaký termín nestihne, je to chyba konkrétních lidí a konkrétní firmy. Schválně, co by se asi stalo, kdyby při přistání letadla pilot nestihnul vysunout podvozek, čí by to asi byla chyba?

Zabraňování využívání LLU

LLU (Local Loop Unbundling) aneb zpřístupnění lokální smyčky vystavěné velice často za peníze nás všech a kdysi také patřící nám všem občanům (neboli vystavěné za socialismu) v řadě zemí konečně zpřístupnilo konkurenční prostředí. I u nás je LLU dostupné a za ta léta už ho dokonce začala jedna firma používat – Telenor na něm nabízí vlastní ADSL. Nicméně cena byla stanovena tak nesmyslně, že ve skutečnosti zabraňuje využívání LLU. I žák základní školy po zběžném srovnání cen za zřízení a provozování koncové linky pro zákazníka Českého Telecomu (který navíc vyžaduje billing, customer care, atd.) a ceny za LLU pro operátora, který po Telecomu chce „jen“ kus drátu a zlomek z infrastruktury, kterou požaduje koncový zákazník, zjistí, že ve skutečnosti to není nic jiného než bránění ve zpřístupnění LLU.

Koncový zákazník Operátor Rozdíl
Zřízení linky 0,84 Kč 10 035 Kč 1 194 543%
Měsíční paušál 95,24 Kč* 491 Kč 415%

*Tarif Home Mini má paušál 180,95 Kč bez DPH, přičemž obsahuje hovorový kredit ve výši 85,71 Kč bez DPH.

Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH.

Diskriminace konkurence

Tento bod se jaksi dubluje s bodem předchozím – kdyby cena za LLU byla „normální“ nikdo by nenamítal, že tarifní programy Českého Telecomu mají hovorový kredit či volné minuty, že Internet Expres buď nabízí neuvěřitelně levné ADSL (i když značně omezené) a nebo neuvěřitelně levný tarif Telefon Universal.

Kdyby se LLU zlevnilo třeba i na úroveň tarifu Home Mini, mile rád bych tento a následující dva body zrušil a bod předchozí přesunul do pozitiv.

Předražování služeb pro koncové zákazníky

Je až s podivem, že volání v rámci pevné sítě je u některých tarifů dražší než volání v mobilní síti. Je až s podivem, že kupříkladu Telefon 70 má vyšší měsíční paušál než některé tarifní programy v mobilních sítích (namátkou Eurotel Relax, Oskar Rozjezd Naplno či nejnižší tarif T-Mobilu apod.). A co je s podivem zcela určitě jsou ceny za ADSL, které jsou u nás vyšší než v řadě jiných zemích, kde ještě ke všemu zákazník dostává vyšší kvalitu (ve smyslu nižší agregace, případně vyšší rychlosti).

Zabraňování modelu FRIACO a internetu za paušál

Český Telecom se modelu FRIACO brání takříkajíc zuby nehty. O tomto modelu se jedná již několik let, o propojení na bázi FRIACO požádala řada alternativních operátorů, a to vše bez výsledku. Nyní již přes rok leží na ČTÚ žádosti o rozhodnutí o propojení sítí na bázi FRIACO a ČTÚ se, nutno podotknout, stále k ničemu nemá.

Odvolání Terrence Valeskiho z Eurotelu

Vedení Českého Telecomu dokázalo z nějakého nepochopitelného a záhadného důvodu odvolat manažera společnosti, jejíž zisky rostly každý rok, permanentně se pohybovaly nejvýše v nebankovním sektoru, a to vše přes masivní investice do rozvoje sítě a nových služeb. Terrence Valeski byl obecně uznávanou osobností s dobrými manažerskými schopnostmi (což se rozhodně o některých manažerech Českého Telecomu říct nedá) a proti jeho odvolání byli dokonce i koncoví zákazníci Eurotelu viz například zde a zde. (zkuste se zamyslet, kdo z vás by protestoval kupříkladu proti odvolání Gabriela Berdára).

Zpomalení rozvoje IP telefonie

Pokud opomeneme aféru s Paegas Internet Call, která, dle rozhodnutí soudu, porušovala monopol Českého Telecomu, je tu i další aféra s bráněním rozvoje IP telefonie a s tím spojeného levného a digitálního volání, které mohli zpřístupnit kupříkladu alternativní operátoři. O propojení se sítí Českého Telecomu na bázi IP telefonie požádalo kupříkladu v roce 2001 Tiscali, neúspěšně. Pravda ale je, že toto není až tak výrazné negativum jako negativa ostatní.

Malé shrnutí

Možná jste si všimli jistého nesouladu mezi tím, co dělá Český Telecom pro zákazníky a pro operátory. Abych to ještě více podtrhl, tak bych zcela určitě

chtěl pochválit:

  • WRU (Wholesale and Regulation Unit), což je oddělení Českého Telecomu, které se stará o propojení a velkoobchod a zhruba v deseti lidech (tento počet je nepochybně řádově nižší než počet uklízeček zaměstnávaných Telecomem) dokáže generovat čisté zisky v řádu stovek milionů korun ročně. Když se zeptáte zahraničních a českých mobilních a alternativních operátorů, tak na adresu tohoto oddělení také uslyšíte spíše než chválu.
  • Oddělení, které má na starosti sítě Českého Telecomu, což je oddělení, které jednak umožňuje WRU jejich obchodování a jednak zabezpečuje služby pro řadu českých i zahraničních operátorů a zajišťuje také to, že zákazník může volat odkudkoliv kamkoliv a že to už není taková tragedie jako bývala v analogové zastaralé sítě (schválně, kolikrát váš hovor v pevné síti byl rušen, přerušen, atd.)

chtěl pokárat:

  • Retailové oddělení Českého Telecomu za to, jak koncipuje koncové ceny a tarify, bojuje proti modelu FRIACO a tlačí nahoru ceny za LLU.
  • Vedení Českého Telecomu za to, že Český Telecom je tak neefektivní, což si patrně myslí i česká vláda, neboť oznámila, že za prodej Českého Telecomu očekává aspoň tu částku, kterou vlastně stojí jen Eurotel (za předpokladu, že počítáme s cenou za Eurotel shodnou s tou, za kterou koupil Český Telecom 51% podíl v něm).

chtěl podotknout:

  • že kdyby byla cena za LLU reálná, byl by Český Telecom poměrně dobrou firmou, proti které by šlo v současné době namítat snad jen to, že pracuje málo efektivně. Realistická cena za LLU by rázem smetla ze stolu problémy s FRIACO, drahým ADSL, drahými tarify, IP telefonií a diskriminací konkurence. Beztak by se možná ukázalo, že řada alternativních operátorů by nakonec nabídla ceny velice podobné těm od Českého Telecomu, ale třeba také ne a to „třeba“ je tu velice důležité!
  • bez Telecomu (či někoho podobného) by to nešlo, protože bychom patrně neměli nikoho, kdo by stařičkou fixní síť slepil dohromady, mobilní operátoři by měli větší náklady s budováním pokrytí a alternativní operátoři by neměli kde a na čem nabízet CS/CPS

Diskuze (223) Další článek: MyDoom opět vystrkuje růžky

Témata článku: Internet, Wholesale, Home Mini, Základnová stanice, Gabriel, Mile, Drahý model, Mobilní síť, Mobilní číslo, Česká cena, Původní zaměstnanec, Tesla Model 3, Výrazné negativum, Levný tarif, Relax, Carrier, Levný model, Lesk, Tesla Model S, Významné postavení, Adolf Hitler, Mach, Česká síť, Tesla Model X, Mobilní operátor


Určitě si přečtěte

Vyrobíme si falešný Mac mini za tisícovku. Stačí Raspberry Pi a 3D tiskárna

Vyrobíme si falešný Mac mini za tisícovku. Stačí Raspberry Pi a 3D tiskárna

** Vyzkoušíme Raspberry Pi 4 s iRaspbianem ** Operační systém vypadá skoro jako macOS ** Vše strčíme do vlastní stylové krabice

Jakub Čížek | 31

Velká datová loupež. Proč mají disky nižší kapacitu, než uvádějí?

Velká datová loupež. Proč mají disky nižší kapacitu, než uvádějí?

** Na disk nikdy neuložíte tolik dat, jak tvrdí výrobce ** Ajťáci si vymysleli vlastní jednotky jako mebibajt ** Zmatky vznikají i kvůli různým výjimkám

Lukáš Václavík | 110


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest: nejlepší notebooky do 20 000 Kč

Test 8 levných IP kamer

Jak vybrat bezdrátová sluchátka

Testujeme Android 11