Návrat k legendám: Software a programování na BBC Micro

Co mohl počítač BBC Micro nabídnout z hlediska softwaru? Především zajímavé výukové programy, ale také spousta her a jiných programů. Na ty vlastní byl BBC Basic.
Kapitoly článku

BBC Micro bylo úspěšnou platformou, která ovládla britské školství. Sice se těchto počítačů neudalo tolik, jako Specter, Atari či Commodorů, leč i tak se jednalo o platformu, která měla hodně co nabídnou, takže není divu, že ji softwaroví vývojáři nezanedbávali.

BBC Micro bylo považováno za především školní počítač. To je základní konstatování, které se odráží i v nabídce softwaru pro tento stroj. Pokud nějaká kategorie programů po něj zásadně předčí jiné osmibitové platformy, tak jsou to právě vzdělávací programy pro větší či menší.

Zkoumat aplikace pro BBC Micro je dnes poněkud komplikované tím, že je jen málo stránek, které se tímto počítačem zabývají, a pokud už hodnotí software na něm spouštěný, obvykle se zabývají pouze hrami. Je to zvláštní, protože BBC Micro nebylo vytvořeno jako herní počítač, a i když si své zákazníky našlo, rozhodně se nedá považovat za primárně herní platformu.

P1210804.JPG
ROM modul s hrou Arkanoid

Distribuce softwaru na BBC Micro byla realizována třemi základními způsoby – ti méně mohovití si mohli příslušnou aplikaci pořídit na magnetofonové kazetě. Těch je i dnes na ebay v nabídce solidní množství, přičemž většinou se takto distribuovaly hry. Problém kazetové verze spočíval ve faktu, že (jak jsme si řekli) BBC Micro mělo dost malou RAM, no a z kazety se program či hra do paměti musela načíst celá. To velmi omezovalo velikost takového softwaru, proto šlo obvykle o méně sofistikované výtvory lidského ducha.

Druhou možností, jak nějaký ten program či hru zákazníkům nabídnout, byla disketa. Programů na disketách na ebay je mnohem méně a je evidentní, že tato varianta byla o poznání méně oblíbená – především her bylo takto distribuováno minimum. Software na disketách samozřejmě existoval, ovšem uplatnilo se pro něj podobné omezení, jako pro kazetové varianty – do RAM se toho moc nevešlo, i když samozřejmě u diskety bylo možné program rozdělit na více modulů a ty postupně nahrávat dle potřeby. To sice u kazety šlo principiálně také, ale pochopitelně méně komfortně.

Pro sofistikovanější aplikace byla nejvíce využívaná distribuce ve formě ROM modulů. Ta měla řadu výhod – médium bylo celkem levné, zastrčilo se do prázdného slotu a kód byl ihned k dispozici, takže prodleva při nahrávání neexistovala, kromě toho bylo možné využít veškerou volnou paměť jen pro data a videoram. Na disketách se pak k takovému softwaru dodávaly doplňující soubory – ovladače tiskáren pro textové editory, utilitky, knihovny pro programovací jazyky atd. ROM modulů však se do počítače vešel jen omezený počet a velikost byla omezena na 16kB. Navzdory tomuto omezení existovaly náročnější programy dodávané ne na jednom, ale dokonce na dvou 16kB modulech – například DTP program Pagemaker.

P1250119.JPG
Textový editor Wordwise+ na ROM modulu

Po stránce nabídky softwaru je třeba říci, že aplikací pro BBC Micro je významně méně, než pro jiné populárnější platformy. Pouze v oblasti vzdělávacích programů tato platforma exceluje a překonává ostatní osmibity, což s ohledem na její zaměření je celkem pochopitelné. Je ale třeba zdůraznit, že snad ve všech základních kategoriích nějaký ten software existoval a většinou se jednalo o solidní záležitost.

Firma Acorn se pokusila svou platformu v této oblasti podpořit, a proto založila dceřinou společnost Acornsoft, která se věnovala vývoji programů a her pro BBC Micro a později Archimedes. Její programátoři stvořili aplikace a hry solidní kvality, přičemž v jednom případě se dokonce jednalo o herní legendu – mám na mysli slavnou Elite.

Snímek obrazovky 2014-09-15 v 21.53.40.jpg
Hlavní menu editoru Wordwise+

Pokud bychom se nejprve zaměřili na „kancelářské“ programy, tak dostupné textové editory WordWise Plus, View, Wordeasy, Edword či třeba Starword víceméně svými schopnostmi odpovídají srovnatelným programům z jiných osmibitových platforem. Nejvýkonnější je asi ten nejpopulárnější - WordWise. Filozofie jeho ovládání byla podobná jako u mnohých jiných – uživatel měl k dispozici úvodní obrazovku s menu, v němž si klávesovými zkratkami volil různé funkce (nahrání, uschování, vyhledávání, nahrazení atd.), no a vlastní text sepisoval na druhé obrazovce, která byla prakticky celá textu vyhrazena.

Snímek obrazovky 2014-09-15 v 21.55.50.jpg
Psaní textů ve Wordwise+

Jako u jiných osmibitových textových editorů ani tento neuměl pracovat s různými fonty, protože tisk byl určen pro jehličkové tiskárny, které sice grafický výstup zvládaly, ale velmi pomalu. Na druhé straně, pro BBC Micro existovalo mnoho ROM modulů s ovladači tiskárny, což byl u osmibitových počítačů unikát (obvykle musel tu kterou tiskárnu podporovat ten který program).

Snímek obrazovky 2014-09-15 v 21.50.13.jpg
Vylepšení Basicovský editor - ale jak se ovládá?

Některé ze zkoušených programů se ovšem dnes ovládají mnohem hůře, jelikož jejich ovládací obrazovka po vás vyžaduje příkaz, ovšem nelze alespoň obvyklými metodami vyvolat nějakou nápovědu či seznam známých funkcí. Samozřejmě, kdysi dávno jste měli k dispozici návod, takže situace nebyla zdaleka tak trýznivá, nicméně i tak tento způsob ovládání znamenal nutnost pamatovat si nějaké příkazy a jejich syntaxi, což u kancelářských programů poněkud zamrzí.

Snímek obrazovky 2014-09-15 v 21.43.35.jpg
Hlavní menu tabulkového procesoru Beepcalc

Tabulkové procesory stejně jako textové tak nějak svými schopnostmi odpovídaly obvyklým tehdejším normám – Beebcalc, Ultracalc či ViewSheet nabízely v podstatě to samé, tedy jednu stránku s úvodním menu a druhou s celkovým pohledem na tabulku a možností její editace.

Snímek obrazovky 2014-09-15 v 21.45.14.jpg
Práce s Beepcalc

Posouzení databázových programů, jako byly Beepbase, Starbase či Viewstore je bohužel takto v rychlosti nemožné, no a na detailní zkoumání jsem bohužel neměl dost času a sil, nicméně ze zběžného pohledu se zdá, že i tyto programy patřily k solidním zástupcům své kategorie.

Snímek obrazovky 2014-09-15 v 22.11.06.jpg
Icon Master

Celkově bych tedy soudil, že jakkoliv nabízené kancelářské aplikace jistě plnily svůj účel, pozici asi nejkvalitnějšího kancelářského balíku pro osmibity – AppleWorks – opravdu ohrozit nemohly. AppleWorks mají výhodu v oné provázanosti a snadnému ovládání, které vás s pomocí neustálých nabídek funkcí vede – na BBC Micro se vám lehce stane, že po vás program chce nějaký příkaz, přičemž vás zanechá bez jakékoliv nápovědy.

Snímek obrazovky 2014-09-15 v 23.22.52.jpg
Toolkit Plus

Samozřejmě, existovalo spousta dalších programů, hudebních, grafických, na vytváření ikon, spelling či na tvorbu fontů (těch bylo pro tento počítač poměrně velké množství, evidentně šlo o populární záležitost). Pokud bychom se ale chtěli podívat na nejobvyklejší aplikace, tak jsou to různé utilitky a vylepšení systému. Těch je obrovské množství, byly přidávány další a další příkazy do operačního systému (Mega ROM), ovladače s příkazy podporující rozšiřující hardware, případně celé komplexní systémy mnoha příkazu a pomocných prográmků (Toolkit Plus), až po programy, umožňující spouštění a na jisté minimální úrovni přepínání aplikací (Advanced Control Panel).

Snímek obrazovky 2014-09-15 v 21.36.16.jpg
Advanced Control Panel

Právě to poslední mne velmi zaujalo, protože se na osmibitovém počítači s minimální velikostí paměti jedná o velmi originální počin, které celkem slušně funguje. Mnohé z těchto toolkitů nabízely možnost manipulace s pamětí a s ROM moduly, zjišťování, které jsou instalované, jejich provizorní odpojování, případně kopírování jejich obsahu do paměťových bank. V manipulaci s paměťovými bankami mělo BBC Micro z logických důvodů velmi velkou podporu systému a jen těžko hledat jiný osmibitový počítač, který by na tomto poli nabízel takové možnosti.

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,