Návod: Jak vytvořit filmové DVD v Nero Vision

Součástí balíčku Nero 7 Premium je mimo jiné i aplikace Vision 4, která umožňuje snadno vytvořit DVD-Video z filmů, z videí nahraných z televize či z kamery. Pokud tápete, poradíme vám, jak rychle vypálit videa na dévédéčko.

Předpokládejme, že videa již leží zpracovaná na pevném disku; nebudeme je tedy stahovat z kamery či grabovat z televizní karty. Následně z hlavní nabídky programu zvolte první položku a zde vyberte DVD-Video.

Klepněte pro větší obrázek

V dialogu samotného programu můžete do layoutu DVD přidávat videa, obrázky či tituly z již existujícího disku DVD-Video. K tomu slouží menu po pravé straně, zatímco vlevo se zobrazuje vlastní obsah DVD. V prvním kroku vložte do layoutu vše, co v něm chcete mít. Možnosti vkládání videí a obrázků jsou následující:

  • nahrát video,
  • přidat videosoubory,
  • vytvořit film,
  • vytvořit prezentaci,
  • import disku,
  • upravit film,
  • vytvořit kapitoly.

Pokud vložíte existující video volbou Přidat videosoubory, zjistí Vision jeho vlastnosti jako rozlišení či počet snímků za sekundu a podle toho nastaví délku, jakou video bude mít po výsledné konverzi do standardu DVD-Video; v dolní části okna se patřičně změní ukazatel volného místa. Pokud vyberte video větší, než jaké se na DVD vejde, případně pokud vložíte více videí, zeptá se Vision, zda chcete snížit kvalitu výsledného videa tak, aby se na médium vešlo. Pokud budete souhlasit, sníží se datový tok videa.

Klepněte pro větší obrázek

Kvalitu DVD lze samozřejmě nastavit i ručně, čímž ovlivníte délku videa, které lze na DVD vložit. V dolní části okna klepněte na tlačítko Více, čímž zobrazíte další část dialogu. Zde vyberte Možnosti videa a na záložce DVD-Video v položce Nastavení kvality zvolte patřičný datový tok; resp. zvolíte kvalitu vyjádřenou slovy, podle čehož se upraví datový tok. Standardně je zde nastaveno Automaticky, což znamená, že Vision přizpůsobí datový tok velikosti videa nebo videí, které do layoutu vložíte.

Klepněte pro větší obrázek

Jakmile máte video nebo videa vložena, můžete vytvořit kapitoly – pro snadnější hledání požadované části filmu v přehrávači. Klepněte na tlačítko Vytvořit kapitoly v pravém menu. Pokud se spolehnete na automatického „hledače“, který najde optimální místa pro vytvoření kapitol dle nastavených parametrů, klepněte na druhé tlačítko zprava. V případě, že si chcete kapitoly vytvořit sami, posuňte jezdce na požadovanou pozici a klepněte na tlačítko přidat kapitolu (zcela vpravo). Další tlačítka slouží k přehrávání filmu, zastavení přehrávání, smazání dané kapitoly, její přejmenování či smazaní všech kapitol. Pokud nad danou kapitolou podržíte kurzor myši, zobrazí se název funkce. Jakmile máte kapitoly vytvořeny, klepněte na tlačítko Další, vrátíte se přehledu vložených videí.

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Do projektu nemusíte přidávat jen videa, ale také obrázky – k tomu slouží volba Vložit prezentaci. Nejprve do pravého horního okna načtěte obrázky a hudební soubory (tlačítkem Vybrat zvuky a videa a poté z kontextového menu Procházet), které budou přehrávány na pozadí při promítání fotografií. Následně na první záložku (Zobrazit obrázky) v dolním okně přesuňte vybrané obrázky a na druhou záložku (Zobrazit zvuk) přesuňte hudební soubory. Pořadí obrázků můžete libovolně měnit jejich vzájemným posouváním pomocí myši. Jakmile máte obrázky vloženy, můžete klepnutím na libovolný z nich zobrazit větší náhled v levém horním okně. Zde také zeleným tlačítkem lze spustit přehrávání – obrázky se budou postupně zobrazovat. V dolní části dialogu vždy vidíte, jak dlouho bude prezentace (slideshow) trvat.

Klepněte pro větší obrázek

Nyní můžete na jednotlivá místa prezentace vložit efekty – vždy mezi dva po sobě jdoucí obrázky. Toho docílíte přepnutím na záložku Zobrazit přechody v pravé části dialogu. Zde zvolte ten, který vám vyhovuje, např. Aditivní míchání a přesuňte jej do prázdného místa ve „filmovém“ pásu. Když nyní prezentaci zkušebně přehrajete, už na daném místě bude vidět vložený efekt. Jakmile máte vloženy veškeré obrázky a efekty, nastavte délku trvání prezentace – k tomu slouží tlačítko Nastavení trvání pod pásem z obrázků (druhé zprava). V následujícím dialogu si můžete zvolit, jak dlouho se má zobrazovat jeden snímek a jak dlouho má trvat přechod mezi obrázky.

Klepněte pro větší obrázek

Pokud jste vložili hudbu, můžete nastavit, aby se délka prezentace přizpůsobila délce písničky, případně písniček. Klepněte na tlačítko Více a vyberte patřičnou volbu. Jakmile máte prezentaci hotovou, klepněte na tlačítko Další, což vás vrátí zpět do hlavního dialogu. Do projektu se vloží video, které bude vytvořeno jako slideshow z dříve vložených obrázků. Formát DVD-Video bohužel jinak s obrázky pracovat neumí. Na druhou stranu DVD přehrávače bez problému umí číst datová média, na kterých jsou uloženy přímo obrázky v původním formátu, např. JPEG, takže to není až takový problém. Navíc k tomu některé umí přehrávat i hudbu na pozadí.

Předpokládám, že máte vložena všechna videa, případně prezentace, a nastaveny datové toky a další podrobnosti. Tlačítkem Další pokračujete v dalším kroku, v němž vytvoříte menu DVD. V případě, že jste si ještě nestáhli základní šablony, můžete tak učinit na základě výzvy dialogu, který vás rovnou přepne na patřičnou webovou stránku – balíček se šablonami má 35 MB a po stažení jej spustíte a nainstalujete. Následně Vision znovu spusťte a ze seznamu šablon zvolte tu, která se vám líbí. Pokud na jednu klepnete, zobrazí se v levém okně náhled. Poklepáním na náhled šablonu zvolíte.

Klepněte pro větší obrázek

Nyní se v pravé části okna zobrazí seznam akcí, které můžete provést. Nejprve nastavte vzhled, tedy spíše rozložení oken s videi – v ilustračním projektu jsou vložena pouze dvě videa, nemá tedy smysl vybírat rozložení se zbytečně velkým počtem oken; čím více oken vyberete, tím menší budou. Následně můžete okna libovolně po obrazovce posouvat; mimochodem první hranice, která je vyznačena přerušovanou čarou, označuje viditelnou část na obrazovce. Zatímco na počítači bude vidět menu celé, tak jak je zobrazeno v náhledu, na televizoru bude ořezáno. Nemá tedy smysl nic vkládat za tuto linku.

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Nyní si jednotlivá videa pojmenujte. Poklepejte na dané okno a v dialogu do pole Text napište jméno videa. Následně si můžete zvolit, zda se v okně má přehrávat zvolený kousek filmu či se má zobrazit obrázek; k tomu slouží přepínač v sekci Typ obsahu. Na první záložce si pomocí posuvnému vyberte scénu z filmu, na záložce druhé pak zvolte obrázek, který se má v okně ukázat. Můžete si ho také načíst z disku tlačítkem Vybrat obrázky (zcela dole).

Klepněte pro větší obrázek

V dalším kroku volíte pozadí; můžete samozřejmě vyměnit obrázek, který byl vložen ze šablony. Ten lze nahradit jiným obrázkem, barvou či videem. K tomu slouží tlačítka v sekci Vlastnosti pozadí. Vždy můžete vybrat obrázek nebo video ze seznamu, ale také z pevného disku – zkrátka možnosti personalizace jsou neomezené. Pokud zvolíte video, v dolním náhledovém okně nastavte jeho začátek. Pak už jen v sekci Zvukový soubor zvolte písničku, která se má na pozadí menu přehrávat.

Klepněte pro větší obrázek

V menu Tlačítka následně vyberte tvar oken, zde tlačítek – jde o okénka s náhledy jednotlivých videí. Mohou mít různé tvary a barvy okrajů. V části Text a čísla pak nastavte typ zobrazení názvu videa – standardně je zde Pouze text, zobrazí se tedy jen název videa bez číslování. Další menu Písmo ovlivňuje font písma a jeho barvu – k tomu snad ani netřeba dodávat podrobnější komentář. Důležitější je Text hlavičky/patičky, kam zadáte název DVD a do patičky pak případně informaci o tom, kdo DVD vytvořil, případně datum vypálení – např. pro lepší archivaci domácích disků. V sekci Stín pak můžete oknům (tlačítkům) a popiskům vytvořit stíny a nastavit jejich sytost (průhlednost).

Klepněte pro větší obrázek

Pokud jste si na pozadí, případně do oken vložili videa, ať už ze šablon, nebo třeba kousky filmu, můžete si v menu Automatizace nastavit, jak dlouho se mají videa přehrávat od zvoleného začátku. Současně tím ovlivníte délku přehrávání vložené hudby na pozadí.

Nyní klepněte na tlačítko Další. Zobrazí se podobný dialog jako na začátku, můžete opět vybírat šablony, případně zvolit jiné menu v sekci Volba menu. Pokud máte u nějakého videa vloženy kapitoly, můžete se zde přepnout na položku Menu titulu a kapitol a podobným způsobem, jaký byl již pospán, vytvořit menu kapitol jednotlivých videí. Pokud si menu na DVD nepřejete, zvolte položku Nevytvářet menu.

Až budete s menu spokojeni, opět klepněte na Další. Zobrazí se náhled menu celého DVD; pokud chcete ukázat menu i s animacemi, klepněte na tlačítko Náhled animace menu; otevře se nové okno, v němž se animace nejprve „spočítá“ a pak se plynule zobrazí – včetně přehrávání hudby.

Klepněte pro větší obrázek

V posledním kroku už jen vytvoříte výsledné DVD, které pak můžete vypálit nebo uložit na disk – soubory VOB, IFO apod. Pokud chcete projekt vypálit, klepněte na Vypálit na… a zvolte mechaniku, v níž máte vloženo médium. Následně nastavte název disku a klepněte na tlačítko Vypálit. V případě, že chcete uložit video soubory na disk, vyberte Zápis do složky na pevném disku a zvolte složku, kam se mají uložit. Pak už jen klepněte na tlačítko Zapisovat.

Klepněte pro větší obrázek

Diskuze (81) Další článek: Dvoujádrové Itanium 2 představí Intel na Computexu

Témata článku: Video, DVD, Návody, Dialog, Pravé okno, Fil, Zvolená složka, Písnička, Televizory v akci, Horní strana, Domácí disk, Vision, Horní okno, Pravé tlačítko, Tlačítko, První krok, Menu, Nero, Obrázek, Jednotlivý snímek, První snímek, Jednotlivá místa, Původní formát, Návod, Okno

Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest SSD s kapacitou 1 TB

Srovnávací test robotických vysavačů

Vybíráme nejlepší telefony na trhu

Jak zlepšit zvuk televize