Nasazujeme Exchange 2013 SP1 - díl 1.

Vítejte u prvního dílu seriálu, který se zabývá nasazením a optimalizací Microsoft Exchange Serveru 2013 SP1.

V seriálu navážeme na článek, popisující novinky v Exchange Serveru 2013 SP1, který jsme vám přinesli minulý měsíc, ovšem na jednotlivé části instalace a nastavení se podíváme podrobněji. Seriál je sepsán pro Microsoft Exchange Server 2013, v částech, kterých se dotkla aktualizace Service Pack 1, je změna explicitně popsána. 

Úvod

Microsoft Exchange Server 2013 je hned po své instalaci připraven na nasazení do produkčního prostředí. Nicméně i tak je potřeba několika konfiguračních zásahů ze strany administrátora tak, aby prostředí Exchange splňovalo vaše představy o kvalitním poštovním serveru, který pomáhá zvyšovat produktivitu jeho uživatelů. Cílem tohoto seriálu je popsat konfigurační kroky nezbytné, nebo doporučené pro základní nastavení Exchange Server 2013. Většina z nich se dá s úspěchem použít na jakékoli Exchange instalaci, v jakékoli firmě – nezáleží tedy na tom, kolika Exchange servery disponujete, naše doporučení jsou univerzální. Na své si tak v dokumentu přijde nejen správce Exchange v malé firmě, ale také administrátor spravující rozsáhlejší, vysoce dostupné prostředí. Pro ty, kteří se zajímají o nastavení vysoké dostupnosti, bude pro tyto účely v seriálu vyhrazena v závěru speciální část.

Nástroje pro správu Exchange 2013

Ještě před tím, než přejdeme k samotné konfiguraci Exchange 2013, je třeba zmínit nástroje, kterými se Exchange 2013 spravuje. Od uvedení Exchange serveru 2007, který se jako první plně spravoval pomocí rozhraní PowerShell, uplynula již řada let. PowerShell povýšil na verzi 3.0 (4.0 pro Windows Server 2012 R2) a je stále hlavním nástrojem pro správu Exchange 2013 (jedná se o standardní PowerShell, který při spuštění načte Snap-In pro Exchange 2013). Hlavní změnou v nástrojích pro zprávu Exchange 2013 je ale bezesporu absence grafické MMC konzoly, která tak zaniká s Exchange verzí 2010. Toto prostředí z velké části nahrazuje webové rozhraní Exchange Admin Center (dále EAC), které je přístupné přes odkaz HTTPS://<jménoExchangeServeru>/ECP (poznámka: ECP je převzato z předchozí verze Exchange a jedná se o Exchange Control Panel). Práce s EAC je jednoduchá, přehledná a proto se v rámci tohoto dokumentu budeme snažit nastavení přes EAC preferovat před nastavením v Powershellu. Jediným pozůstatkem MMC rozhraní tak zůstává Exchange Toolbox, ve kterém najdeme např. nástroj Queue Viewer (nástroj pro zobrazení front zpráv) a další.

Instalace Exchange Server 2013

Instalace Exchange Server 2013 je poměrně jednoduchá a její popis není součástí tohoto seriálu. Nicméně na internetových stránkách Microsoftu existuje celá řada velmi mocných pomocníků. Nejedná se pouze o nápovědu Exchange jako v minulosti, ale také o velmi kvalitní interaktivní nástroje, které vás provedou krok po kroku celým procesem instalace Exchange do vašeho prostředí.

!Pozor. V únoru 2014 vyšel první service pack pro Exchange 2013. SP1 pro Exchange 2013 umožňuje instalovat Exchange na servery s OS Windows Server 2012 R2. Nasazení Exchange na servery s Windows Server 2012 R2 je potřeba zvážit již ve fázi návrhu prostředí. Využití Windows Server 2012 R2 s sebou přináší významné novinky na poli vysoké dostupnosti Exchange 2013 SP1.

Vložení Product Key

Po instalaci Exchange serveru 2013 není server licencován. Toto slouží k využití instalace např. na zkušební/testovací server. Zkušební verze vyprší 180 dnů od data instalace. Takovýto server je vždy v edici Standard a nelze u něj požadovat podporu služeb společnosti Microsoft. Máte-li v Exchange organizaci servery, které nemají vložen Product Key, bude vám vždy při spuštění Exchange Admin Center (EAC) zobrazen seznam všech Exchange 2013 serverů bez licence a také počet dní, které zbývají do vypršení zkušební verze. Pokud zkušební lhůta již vypršela, zobrazuje se varování pro každý takový server.

Klepněte pro větší obrázek
Obrázek 1: Varování, že licence vypršela
Klepněte pro větší obrázek
Obrázek 2: Nelicencovaný server

Vložení Product Key provedeme pomocí následujících kroků:

 • EAC: sekce Servers
 • Vybereme server, který nemá vložen Product Key
 • Otevřeme odkaz pro vložení Product Key, v novém okně zadáme Product Key
Klepněte pro větší obrázek
Obrázek 3: Vložení Product Key

Po dokončení průvodce je nutné restartovat službu Microsoft Exchange Information Store. V závislosti na Product Key který jste zadali, bude buď zachována na serveru Standard edice, nebo dojde k povýšení serveru na Enterprise Edition.

Konfigurace po instalaci

Na rozdíl od verzí 2007 a 2010, došlo v této verzi Exchange k výrazným změnám v rámci uspořádání serverových rolí. Díky dostatečnému výkonu procesorů a paměťové kapacitě stávajících serverů, se architektura Exchange ve verzi 2013 opět výrazně změnila – veškeré serverové role z Exchange 2010 byly přesunuty pod Mailbox roli a k ní vznikla nová role Client Access, která víceméně plní funkci bezestavové proxy pro klientská spojení a Externí SMTP provoz.

Pozor! Microsoft Exchange server 2013 CU3 a starší nedisponuje rolí Edge serveru. Pokud jej postrádáte, můžete využít ponížení licence a použít EDGE server z Exchange 2010 nebo použít instalační média Exchange Server 2013 SP1. Od verze Exchange 2013 SP1, je role EDGE opět dostupná.

Toto nové uspořádání si klade za cíl lépe optimalizovat prostředí Exchange 2013.
Více na: http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj150540(v=exchg.150).aspx#BKMK_Arch

Databáze pro poštovní schránky a jejich konfigurace

Ihned po instalaci Exchange, nalezneme na serveru s Mailbox rolí výchozí databázi, která je určena pro umístění vašich poštovních schránek.

Poznámka: Pokud při návrhu prostředí počítáme s Veřejnými složkami, tak pro ně již není nutné vyhradit samostatnou databázi, jak tomu bylo dosud. Veřejné složky prošly celou řadou změn (viz. kapitola Novinky Exchange 2013) a jejich data se nyní ukládají ve speciálních systémových schránkách.

Poznámka: Exchange Server 2013 už nepodporuje Outlook 2003.

V edici Standard máme možnost pro poštovní schránky založit 5 databází, v edici Enterprise až 50 (Od CU2 opět 100). Databáze nemají žádnou pevně omezenou velikost (jak tomu bylo u verze Exchange Server 2003 a starší) a zakládáme je podle následujících pravidel:

 • Potřebujeme sjednotit více schránek se stejným nastavením (např. velikost schránky) – každá databáze má své vlastnosti a tyto se automaticky aplikují na všechny schránky, které se v databázi nacházejí
 • Více databází znamená možnost tyto databáze uložit na různé disky a tím optimalizovat výkon a bezpečnost dat
 • V případě poškození databáze není mimo provoz celá firma, ale jen ta část uživatelů, která v ní měla umístěnou schránku
 • Je doporučeno, aby velikost databází nepřesáhla určitou rozumnou velikost vzhledem k následné správě, zálohování, atd. Je jistě lepší mít více menších databází, než jednu obrovskou, se kterou je problém cokoli udělat. Jako příklad může posloužit situace, kdy chceme databázi obnovit ze zálohy – 50GB se obnovuje rychleji a jednodušeji, než např. 500 GB.
 • Změna architektury store.exe na managed store, opětovné snížení IOPS prohloubením checkpointu společně s velikostí dostupných pevných disků umožňuje Exchange administrátorům nastavit Aktivní kopii databáze na stejný LUN, jako několik pasivních databází. Více se dozvíte zde: http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee832792(v=exchg.150).aspx

Různých doporučení je mnoho a v zásadě platí, že správci Exchange se řídí vlastními zkušenostmi z praxe, případně jsou omezeni hardwarovými možnostmi serveru. Pokud chcete postupovat podle doporučení společnosti Microsoft, doporučujeme používat Excel aplikaci, která vám s rozdělením a návrhem databází pomůže. Link: http://gallery.technet.microsoft.com/office/Exchange-2013-Server-Role-f8a61780

Založení nové databáze pro poštovní schránky

Založení nové databáze pro poštovní schránky provedeme pomocí následujícího postupu:

 • EAC: Servers -> Databases -> Ikona + (NewAdd)
 • V průvodci vyplníme jméno databáze (unikátní v celé Exchange organizaci), Mailbox server na kterém se bude nacházet a umístění databáze a transakčních logů na disku
Klepněte pro větší obrázek
Obrázek 4: Založení nové databáze pro poštovní schránky

Konfigurace databáze pro poštovní schránky

Konfigurace databáze pro poštovní schránky provedeme pomocí následujícího postupu:

 • EAC: Servers -> Databases -> vybereme databázi, kterou chceme nastavit a vyvoláme její vlastnosti kliknutím na ikonu tužky
 • Na záložce „Maintenance“ zvolíme čas, kdy se má provádět údržba databáze tak, aby tento čas nebyl shodný např. s dobou, v níž probíhá zálohování, nebo skenování antivirem
 • Na záložce „Limits“ nastavíme požadované limity schránek, které budou v této databázi umístěny. Kromě toho také nastavíme, jak dlouho bude databáze držet smazané položky v Dumpsteru – odkud si je uživatelé mohou sami kdykoli obnovit (v programu Outlook volba „Obnovit odstraněné položky“)
Klepněte pro větší obrázek
Obrázek 5: Konfigurace databáze poštovní schránky

Přesun schránek mezi databázemi poštovních schránek

Po vytvoření požadovaných databází, je možné poštovní schránky uživatelů mezi těmito databázemi libovolně přesouvat a tím optimalizovat rozložení schránek napříč celou organizací. Od verze Exchange Server 2010 je díky online přesunu dat tuto operaci možné dělat i během pracovní doby, schránka je po celou dobu přesunu pro uživatele dostupná.

 • EAC: Recipient -> Migration -> Klikneme na ikonku + (NewAdd) a vybereme “Move to different database”
 • V novém okně vybereme uživatele, které chceme přesunout -> Next
 • Nastavíme jméno migračního úkolu a vybereme, kterou část uživatelských dat chceme přesunout (Archiv, primární schránka, nebo obojí), zvolíme cílovou databázi -> Next
 • Pod odkazem “More Options” můžeme specifikovat, kolik poškozených položek ze schránky bude přeskočeno a nepovede tak k neúspěšnému ukončení operace přesunu
 • V dalším dialogovém okně spustíme přesun, nebo naplánujeme jeho pozdější spuštění -> New
 • Detailní přehled o přesunu schránky lze najít ve stejné obrazovce kliknutím na „View details“ v pravé části EAC
Klepněte pro větší obrázek
Obrázek 6: Testovací přesun poštovní schránky

Závěr

V příštím díle se podíváme na doménová jména a práci s nimi, nastavení odesílání a přijímání poštovních správ a věnovat se budeme i nastavení antispamových funkcí.

Tým KPCS CZ (http://www.kpcs.cz)
Martin Pavlis, Miroslav Knotek, Zbyněk Saloň

Články ze série Microsoft TechNet nevytváří redakce Živě.cz, ale partneři programu Microsoft TechNet. Jsou publikovány v rámci mediálního partnerství Živě.cz a společnosti Microsoft.

Váš názor Další článek: Chyba v OpenSSL otevřela šifrovanou komunikaci serverů

Témata článku: Microsoft, Exchange, Nová role, Interaktivní nástroj, Detailní přehled, Go Pro, Díl, Zkušební test, Mocný pomocník, Nové uspořádání, Nová data, Online nástroj, SMTP, Luna, Toolbox, Dokončené dílo, Maintenance, Zkušební verze, Snap, Ponížení, Enterprise Edition, Doporučená verze, Different, Opětovné rozdělení, Jednoduché uspořádání, Pevný disk na Mall.cz