Na divokém telekomunikačním východě

Ve vyspělých západních zemích jsou již alespoň částečně zřetelné pozitivní dopady liberalizace odvětví na ceny, kvalitu a rozsah poskytovaných služeb. Jaký je stav u nás a jinde na divokém východě?
Tento článek je převzat z časopisu Connect!Tomáš Navrátil: Ve vyspělých západních zemích jsou již alespoň částečně zřetelné pozitivní dopady liberalizace odvětví na ceny, kvalitu a rozsah poskytovaných služeb. Jaký je stav u nás a jinde na divokém východě?

Raději bych psal článek zkoumající, zda jsou telekomunikační služby a trh rozvinutější ve Finsku či České republice, bohužel díky čtyřicetileté diktatuře rudých hlupců a desetileté vládě různých profesorů a prognostiků můžu české telekomunikace srovnávat tak maximálně s telekomunikacemi albánskými či bulharskými.

Většina zemí, o nichž bude dnes řeč, již směřují do Evropské unie, nebo do ní dříve či později zamýšlejí vstoupit. Z tohoto důvodu musí připravit patřičné podmínky umožňující telekomunikačním operátorům volně soutěžit o přízeň zákazníka.

Nevyspělá Evropa a telekomunikace

Země Termín úplné liberalizace Privatizován národní operátor?
Albánie 2003 Ne
Bulharsko 2003 Ne
Estonsko 2001 Ano
Chorvatsko < 2002 Ne
Litva < 2002 Ano
Lotyšsko 2003 Ne
Maďarsko 11/2002 Ano
Polsko 2002* Ne
Rumunsko < 2002 Ne
Slovensko 2003 Ano
Slovinsko 2001 Ne
> mezinárodní hovory až 2003

Následuje popis situací v jednotlivých zemích střední a východní Evropy. V závorce je uveden dominantní (monopolní) operátor dané země.

Albánie (Albtelecom)

V současnosti pokračuje albánská vláda v zavádění reforem podle regulačního rámce. Základním rysem změn je orientace k politice, postupům a standardům obvyklým v zemích EU. Telekomunikační zákon z roku 1995 a doplněný o tři roky později ustanovuje nezávislý regulační orgán, který je na rozdíl od ČTÚ politicky nezávislý. Monopolní albánský operátor se jmenuje Albtelecom, provozuje z 80 % digitalizovanou telefonní síť a v příštím roce by měl být privatizován. Plná liberalizace by měla v Albánii nastat v průběhu roku 2003. V oblasti mobilních telekomunikací má dosud monopolní postavení společnost AMC, která byla zprivatizována v červenci tohoto roku řeckým operátorem OTE. Na přelomu roku by měla být udělena druhá licence na poskytování celulární sítě.

Bulharsko (BTK – Bulgarska Telekomunikacionna Kompanija)

Balkánská země se může chlubit nejvyšší telefonní penetrací ze všech zemí střední a východní Evropy, neboť na 100 obyvatel připadá 39 telefonních stanic (u nás 37 telefonních stanic na 100 obyvatel). V oblasti pevných linek nadále přetrvává monopol BTK – Bulgarska Telekomunikacionna Kompanija, která v nedávné minulosti za finanční pomoci EBRD a EIB (Evropská banka pro obnovu a rozvoj a Evropská investiční banka) dokončila projekt modernizace a digitalizace telefonní sítě. Telekomunikační zákon přijatý v roce 1998 zaručuje BTK monopolní postavení až do konce roku 2002. S výjimkou pevných linek jsou veškeré telekomunikační a datové služby v Bulharsku liberalizovány. V segmentu operátorů mobilních telefonů si vzájemně konkurují MobiTel a Mobikom.

Estonsko (AS Eesti Telefon)

Baltský tygr patří ve východoevropském regionu mezi technologicky nejvyspělejší země. Míra penetrace Internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů je relativně vysoká, země v mnohých ohledech dokonce předstihuje i některé západoevropské státy. Dalšímu rozvoji estonské ekonomiky nepochybně pomůže i liberalizace v oblasti základních telekomunikačních služeb, která by měla nastat počátkem ledna příštího roku. Estonský trh telekomunikačních a datových služeb tak bude jako první z trhů zemí bývalého sovětského bloku plně konkurenční. Již zprivatizovanému (takřka 50 % akcií drží konsorcium složené z finské Sonery a švédské Telie), ale stále ještě monopolnímu AS Eesti Telefon začnou konkurovat jak energetické firmy vlastnící potřebnou infrastrukturu (AS Eesti Gas, AS Eesti Energia), tak třeba i železniční společnost AS Eesti Raundtee a provozovatelé kabelových televizí (např. Levicom Broadband či Starman Kaabeltelevisiooni AS atd.). Liberalizace nastávající za měsíc se už projevila ve snížení cen vybraných služeb poskytovaných Eesti Telefonem.

Na poli mobilní telekomunikace konkurence existuje již delší dobu díky soupeření tří operátorů, kterými jsou AS Eesti Mobiiltelefon, Radiolinja Eesti a Ritabell.

Chorvatsko (Hrvatski Telekom)

Oblíbený cíl českých turistů nemá rozvinutou pouze infrastrukturu zaměřenou na cestovní ruch, ale i tu telekomunikační. Státem vlastněný Hrvatski Telekom (od října 1999 je strategickým partnerem Deutsche Telekom) mohutně investoval do rozvoje a obnovy telefonních sítí. Výsledkem je vysoce moderní infrastruktura založená na stoprocentně digitalizované páteřní síti a ostatních sítích digitalizovaných z více než 80 % a poměrně vysoký počet telefonních stanic na obyvatele (na 100 obyvatel připadá více než 35 stanic). Hrvatski Telekom má poměrně dobrou pozici, neboť vlastní i mobilního operátora CRONET, jehož jediným konkurentem je operátor Vip-Net a přes dceřinou společnost HINET ovládá 95 % trhu ISP. Nový telekomunikační zákon přijatý v červenci 1999 stanovuje, že liberalizace telekomunikačního trhu v oblasti základních služeb nastane nejpozději do konce roku 2002.

Litva (Lietuvos Telekomas)

I v této pobaltské zemi je monopolní operátor Lietuvos Telekomas již zprivatizován. Stejně jako v Estonsku drží největší část akcií konsorcium, které tvoří Telia a Sonera. Telekomunikační zákon přijatý v roce 1998 zajišťuje LT monopol na poskytování hlasových služeb v oblasti fixních linek až do konce roku 2002. V ostatních oblastech je trh plně konkurenční a jen na poli mobilní telefonie působí čtyři operátoři – Omnitel, Bite GSM, Comliet a Levi&Kuto.

Lotyšsko (Lattelekom)

Podobně jako v Litvě bude i telekomunikační trh v Lotyšsku plně liberalizován až počátkem roku 2003. Částečně zprivatizovaný monopolní operátor Lattelekom, vlastněný kromě lotyšského státu i Sonerou a Světovou bankou, před vstupem konkurence na trh mohutně investuje do modernizace telekomunikační infrastruktury. V oblasti datových služeb je trh plně konkurenční a o zákazníky soupeří dva mobilní operátoři – Latvian Mobile Telephone a Baltcom.

Maďarsko (MATÁV)

Ukázkovým příkladem rozvoje a transformace telekomunikačního oboru může být Maďarsko. Koncem devadesátých let se díky čtyřicetiletému komunistickému drancování a rabování jednalo o druhou nejzaostalejší evropskou zemi co se penetrace telefony, kvality infrastruktury a služeb týká. Hůře na tom byla už jen neostalinistická Albánie. Na přidělení telefonu se v zemi čabajek a uheráků čekalo v průměru 25(!) let. Deset let působení tržních sil se projevilo ve zvýšení počtu telefonních stanic na obyvatele (36 stanic na 100 obyvatel), modernizaci infrastruktury (77 % sítě je digitalizováno) a ve zvýšení kvality a rozsahu poskytovaných služeb. Telekomunikační operátor MATÁV, zprivatizovaný společně Ameritechem a Deutsche Telekomem, byl první východoevropskou společností, jejíž akcie se začaly obchodovat na prestižní New York Stock Exchange. MATÁV má v současné době monopol jen na poskytování meziměstských a mezinárodních hovorů, na poli místních hovorů byla provedena částečná liberalizace, díky níž MATÁV ztratil přibližně 25 % relevantního trhu. Za největšího konkurenta může být považován asi PanTel, jenž se před úplnou liberalizací v listopadu 2002 snaží pro sebe získat i část mezinárodních hovorů poskytováním služeb internetové telefonie. V segmentu celulárních operátorů působí společnosti Westel, Pannon a Primatel.

Polsko (Telekomunikacia Polska S.A. – TPSA)

Bývalý státní operátor Telekomunikacia Polska S.A. (TPSA) získal v říjnu strategického investora v podobě France Telecom, který by měl pomoci s masivními investicemi do infrastruktury a se zvýšením počtu telefonních stanic na sto obyvatel, neboť zde Polsko s 26% penetrací zaostává za ostatními zeměmi regionu. Celková výše potřebných investic se odhaduje na 14 miliard dolarů v příštích deseti letech. V Polsku již proběhla částečná liberalizace trhu v oblasti lokálních a meziměstských hlasových přenosů, neboť alternativním operátorům je umožněno poskytovat služby na lokální úrovni. I přes to však drží TPSA stále ještě 95 % příslušného trhu. Částečné uvolnění proběhlo i v segmentu dálkových hovorů, i když plná liberalizace nastane až v roce 2002. Oblast mezinárodních hovorů bude konkurenci zpřístupněna až v roce 2003. Na trhu mobilních operátorů si konkurují CenterTel, majoritně vlastněný TPSA, Polska Telefonia Cyfrowa, známá spíše pod komerčním názvem ERA, a Polkomtel.

Rumunsko (RomTelecom)

Vláda v roce 1991 nastartovala patnáctiletý program modernizace a rozšíření rumunské telekomunikační sítě s cílem zvýšit penetraci až na 30 % do roku 2005. Důležitým cílem je především zavedení telefonních linek do zemědělských a horských oblastí, neboť ještě století a čtvrt po vynálezu telefonu je v této evropské zemi více než 2000 vesnic bez telefonického spojení s okolním světem. Ke konci roku 2000 bude celkově připadat 16 telefonních stanic na 100 obyvatel, avšak ve venkovských oblastech to budou jen 4 stanice na 100 obyvatel. V letošním roce byl registrován 1 milion žadatelů o přidělení telefonní stanice a průměrná čekací doba se pohybuje okolo 4 let.

Monopolní operátor RomTelecom je z větší části stále vlastněn státem, 35 % akcií drží řecký OTE. RomTelecom se potýká s velmi nízkou produktivitou práce, špatnou kvalitou sítí (zatím digitalizována pouze z necelých padesáti procent) a nedostatkem finančních zdrojů. Z tohoto důvodu také neexpanduje do jiných oblastí telekomunikačních služeb a 95 % jeho příjmů stále tvoří příjmy z hlasových přenosů po pevných linkách. Podobně jako Český Telecom si i RomTelecom účtuje nehorázné poplatky za připojení k Internetu a brání tak jeho většímu průniku a používání, čímž se propast mezi Rumunskem a ostatními státy ještě prohlubuje. Liberalizace trhu by měla nastat do konce roku 2002. Na poli mobilních telekomunikací si konkurují společnosti MobiFon, Telemobil, MobilRom a CosmoRom.

Slovensko (Slovenské Telekomunikácie)

Monopolní operátor v oblasti fixních linek Slovenské Telekomunikácie byl letos zprivatizován Deutsche Telekomem a předběhl tak Český Telekom v procesu odstátňování. Segment telekomunikací zaznamenal v posledních letech na Slovensku prudký rozvoj, na 100 obyvatel by mělo do konce roku 2000 připadat 35 telefonních stanic a digitalizace sítě by měla ke stejnému datu dosáhnout 78 %. Liberalizace v oblasti lokálních, meziměstských a mezinárodních hovorů by měla nastat k 1. 1. 2003. Na Slovensku mezi sebou po neúspěšném tendru (GSM 1800 MHz) stále soupeří dva operátoři – EuroTel a Globtel.

Slovinsko (Telekom Slovenije)

Liberalizace trhu s přenosem hlasu po fixních linkách by měla na základě smlouvy mezi Slovinskem a Evropskou unií nastat k 1. 1. 2001. Monopolní Telekom Slovenije je stále vlastněn státem, který pro operátora hledá odpovídajícího strategického partnera. V oblasti mobilní telefonie existuje ve Slovinsku konkurence od roku 1999. Mobitelu, který je stoprocentně vlastněn Telekomem Slovenije, konkuruje SI.Mobil. Na trhu je i německý Debitel, ten však pouze přeprodává volnou kapacitu druhých operátorů.

Jsou-li telekomunikace a liberalizovaný trh jedním z hlavních tahounů ekonomického růstu, očekával by člověk od odpovědných orgánů a představitelů, že udělají vše pro to, aby byl státní operátor co nejrychleji zprivatizován a telekomunikační trh uvolněn konkurenci tak, jako tomu bylo například v Estonsku. Je proto s podivem, že ani vláda modrých ptáků, ani vláda trnitých růží nedokázala tyto dva základní kroky udělat. Hovoří-li občas někteří politici o balkanizaci politické scény, měli by se spíše zamyslet, jestli to nejsou právě oni, kdo

do naší země zavádí balkanizaci telekomunikačního trhu.

Autor je specialista firmy Venture Investors na telekomunikace

Diskuze (5) Další článek: Vítězové soutěže Český Zavináč 2000

Témata článku: Národní operátor, Čekací doba, Baltský, Telekomunikační síť, Vybraný specialista, Druhý operátor, Albánie, Lokální síť, Tel, Železniční společnost, Moderní infrastruktura, Jediný konkurent, Přijatý výsledek, Mobilní trh, Monopolní postavení, Slovinsko, Strategická investice, Švédská služba, Plná liberalizace, Stanice, Střední příjem, Horská služba, Oblíbený cíl, Mobilní telekomunikace, Východ


Určitě si přečtěte

Vážně dnes ještě někdo krade Adobe? Video můžete stříhat zdarma v Resolve a fotky i vektory zvládne Affinity

Vážně dnes ještě někdo krade Adobe? Video můžete stříhat zdarma v Resolve a fotky i vektory zvládne Affinity

** Kde jsou ty doby, kdy měl skoro každý doma Photoshop ** Photoshop a Premiere Pro od kamaráda nebo z warezu ** Dnes už to nemá smysl, existuje totiž hromada laciných alternativ

Jakub Čížek | 90

Jakub Čížek
Grafický editorStřih videa
Jak se šíří Covid v Česku: Čerstvá data, semafor PES, mapy okresů a obcí. Každý den aktualizované grafy

Jak se šíří Covid v Česku: Čerstvá data, semafor PES, mapy okresů a obcí. Každý den aktualizované grafy

** Vývoj COVID-19 v Česku: nakažení, úmrtí, testovaní, hospitalizovaní ** Mapa podle okresů, přehled podle věku, situace v Evropě i ve světě ** Každý den aktualizované grafy a mapy

Marek Lutonský | 172

Marek Lutonský
COVID-19Koronavirus
Japonská MANA může být 80× výkonnější než sebelepší tranzistorový procesor

Japonská MANA může být 80× výkonnější než sebelepší tranzistorový procesor

** Tranzistory současných počítačů vyzařují při přepínání teplo ** Na Tokijské univerzitě proto vyvíjejí adiabatické procesory ** Využívají supravodivost a jsou 80× úspornější

Jakub Čížek | 44

Jakub Čížek
TranzistoryProcesoryTechnologie
Fedora 33 prostě funguje. Linux si zaslouží dobýt laptop, je to ale asi opět marné

Fedora 33 prostě funguje. Linux si zaslouží dobýt laptop, je to ale asi opět marné

** Desktopový Linux funguje a vypadá stále lépe ** Fedora 33 není výjimkou ** Ve stínu Windows a macOS tu vyrostly skvělé alternativy

Jakub Čížek | 162

Jakub Čížek
FedoraOperační systémyLinux
Google spouští vlastní VPN a konkurenci se to vůbec nelíbí
Lukáš Václavík
SoukromíVPNGoogle

Aktuální číslo časopisu Computer

Jak prodloužit výdrž notebooku

Velké testy: gamepady a inkoustové tiskárny

Důkladný test Sony Playstation 5