Můžeme věřit ministru Mlynářovi? Aneb co vlastně Telecom Mlynářovi slíbil?

Téměř ve všech médiích proběhla zpráva o tom jaké zlevnění Dial-upu a zrychlení ADSL nás od 23. září čeká! Informoval o tom ministr Mlynář na svém setkání s novináři. Vzhledem k tomu, že Internet pro všechny celou situaci pozorně sleduje a účastní se také jednání Internetového Fóra už téměř 8 měsíců, dovolím si ministrovo prohlášení brát s velkou rezervou!
Pojďme ale pěkně po pořádku. Pro uživatele zdánlivě nejdůležitější bude tento výrok ministra Mlynáře:

"Z jednání jsem si odnesl závěr, že do konce léta Telecom splní, o co jsem žádal, tedy přijde s návrhem, který zásadním způsobem sníží cenu (internetu) pro koncové uživatele," uvedl ministr s tím, že v opačném případě se obrátí na Český telekomunikační úřad a využije všech zákonných prostředků. Mezi ty patří například možnost vydat tzv. zásady regulace, které ministrovi umožní vstoupit do regulačního procesu.“

Z tohoto výroku by uživatel mohl nabýt dojem, že panu ministrovi došla trpělivost a požaduje snížení nejen ceny za dial-up ale i ceny za ADSL, tak jak několikrát požadoval a hlavně přesně tak, jak se k tomu zavázala vláda podpisem dokumentu eEurope+. Právě v tomto dokumentu byl jako jeden z hlavních cílů také levnější, rychlejší a dostupnější Internet. A tento cíl měl být splněn už koncem roku 2002.

Ministr Mlynář také upřesnil průběh svých jednání s Telecomem, přesněji řečeno s jeho generálním ředitelem panem Gabrielem Berdárem a předsedou dozorčí rady Ondřejem Felixem. Za velmi důležité považuji toto prohlášení pana ministra a v následujících řádcích vysvětlím proč. Mnoho našich politiků si totiž velmi rychle osvojilo hru se slovíčky a mnohokrát se však toto slovíčkaření obrací proti nim. Proto chci poukázat na to jak důležité je jasně a nezpochybnitelně definovat požadavky, aby se koncoví uživatelé nedočkali takových překvapení jako když, ministr přislíbil začátkem léta zrychlení ADSL (Telecom ústy Miloše Mastníka mluvil o „průběhu léta“) a dnes všichni víme, že zrychlení nebude ani „začátkem“ ani „ v průběhu“ ale až koncem léta - přesněji řečeno koncem astronomického léta. Také s tím zrychlením to nebude tak jednoznačné, ale to si vysvětlíme v následujících řádcích. Podívejme se tedy na výrok pana ministra na kterém bych rád vysvětlil, jak lze také veřejnost nenápadně tahat za nos:

"V oblasti telekomunikací musím říci, že jakkoliv je dobře, že byla v České republice konečně v uplynulém půlroce spuštěna služba ADSL, tak nejsem se současným stavem snižování poplatků pro koncové uživatele spokojen. Před dvěma měsíci jsem zde řekl, že žádám, aby Český Telecom do konce léta přišel s nabídkou, která bude znamenat výrazný posun.“

Později však pan ministr blíže specifikoval, jak to s tím snižováním poplatků zřejmě bude a z jeho prohlášení jasně vyplynulo, že od 23. září se uživatelé snížení ceny u ADSL zřejmě nedočkají. Jak jinak si vysvětlit tento výrok:

"Mluvíme o dvou věcech. U ADSL je situace složitá, protože technologie ADSL vyžaduje investice do sítě, ne malé. Představy o tom, že Český Telecom má síť, která je v tomto smyslu plošně připravena na nasazení ADSL, nejsou správné, skutečně větší rozšíření ADSL vyžaduje ze strany Českého Telecomu investice, to znamená, že ty investice se musí něčeho zaplatit. Čili v oblasti ADSL jsem apeloval především na to, aby se zvýšila přenosová rychlost při současných cenách…“

Takže když si vezmu jenom dva, v jeden den po sobě pronesené výroky pana ministra, vidím v nich jasný rozpor. Možná někdo z vás řekne proč bazírovat na slovíčkách, ale zkušenost nejen uživatelů Internetu ukázala, že mnohdy jedno jinak postavené slovo může mít pro koncové zákazníky dalekosáhlé důsledky. Dva po sobě jdoucí výroky pana ministra jsou toho zářným příkladem. Nejdřív pan ministr uvádí jak je rád, že ADSL bylo v České republice spuštěné, ale že není spokojen se současným stavem snižování poplatků! V druhém výroku však už o snižovaní poplatku za ADSL nepadlo ani slovo a pan ministr pouze apeloval na to, aby se zvýšila rychlost při současných cenách! A jak jsem již uvedl, ani to zvyšování rychlosti na úroveň států EU není tak jednoznačné! Znovu musím připomenout závěr studie ČTÚ. Tato studie totiž porovnává nabídky dominantních operátorů s nabídkami ČTc. Tedy nikoliv nejlevnější nabídky v jednotlivých zemích. A co je nejdůležitější, nabídku ČTc neobsahující žádný limit na objem přenesených dat, porovnávalo ČTÚ s nabídkami, které rovněž neobsahovaly žádné omezení! A přesto jsme v tomto srovnání vyšli 3. až 5. dražší než státy EU. Podle našeho vlastního porovnání dokonce šestkrát dražší! A proč se zde znovu zmiňuji o studii? Protože pan ministr také naznačil o jakém návrhu diskutoval s představiteli ČTc:

"Nebudu zastírat, že moje diskuse s představiteli Českého Telecomu byla složitá. Existuje návrh, který byl Českým Telecomem prezentován na Fóru pro vytáčený přístup k Internetu, a diskutovali jsme o tomto návrhu (...)."

Na jednáních Internetového Fóra však byl prezentován pouze jeden návrh a to jak pro ADSL tak pro Dial-up. Je to ten samý návrh, který jsme společně s panem Peterkou prezentovali v článcích ADSL: zrychlení ze 192 na 64? , ADSL se omezovat nebude? (články pana Peterky) nebo Zrychlení“ ADSL – nemilé překvapení pro uživatele i ministra , Mlynáře! Bude omezení u ADSL? I ČTK se může mýlit! ( články mojí maličkosti). Je to ten samý návrh, který byl mluvčím ČTc Vladanem Crhou označen za návrh pracovní a zastaralý, ten samý který sám ministr Mlynář označil za chybu jednoho pracovníka ČTc ačkoliv se jednalo o návrh oficiálně představený na jednání Internetového Fóra. Je to tedy ten samý návrh, který počítá s omezením objemu dat na 10 a 20 GB měsíčně a s poklesem rychlosti na 192 kb/s (spekulovalo se i o 64 kb/s). Tento návrh už nebyl ze strany ČTc nikdy upřesněn, ačkoliv to na jednání ZUI přislíbil sám generální ředitel Berdár a předseda představenstva Felix, takže lze předpokládat, že platí vyjádření ředitele Berdára z minulého týdne kde uvedl, že s limity se v nových variantách i nadále počítá!

A já se ptám? Je mi jasné že se ČTc inspiroval společností Belgacom, kde jsou navlas stejné limity ovšem při rychlosti 3000/128 kb/s a 3000/192kb/s. Není to přece trochu vyšší rychlost než u nás? Není koupěschopnost Belgického obyvatelstva na trochu vyšší úrovni? A nežádal ministr Mlynář pouze navýšení rychlosti a o limitech nepadlo ani slovo?

Pojďme se na závěr podívat na Dial up připojení a vytoužený paušál, který ministr občanům několikrát přislíbilo koncem letošního rok. Podle Mlynáře by se měl změnit stav, kdy je sice:

„přístup na internet přes telefon mimo špičku nejlevnější v Evropě, ale ve špičce naopak výrazně evropský průměr převyšuje. U nové nabídky podle něj půjde i o určitou formu paušálního poplatku. Telecom nyní nabízí připojení po dobu prvních deseti minut ve špičce za 1,40 Kč za minutu, respektive 0,80 Kč mimo špičku. Po desáté minutě cena klesá na 0,55, respektive 0,25 Kč za minutu.“

Alespoň takto přinesla vyjádření ministra ČTK. K tomuto mám pouze jednu výhradu nejsme v období mimo špičku nejlevnější, ale jsme mezi nejlevnějšími – nejlevnější Dial-up mělo alespoň ještě před několika týdny Řecko. V článku Jiřího Peterky na Lupě je však upřesněné vyjádření pana ministra, kde je vidět, že se pan ministr vyjádřil naprosto přesně:

„To, o čem jsem mluvil, ta nabídka pro koncové uživatele, se týká především otázky dial-upu, tedy vytáčeného Internetu, který musí samozřejmě zůstat vedle existence ADSL a který ještě nějaký čas určitě bude pro většinu uživatelů Internetu v České republice základním přístupovým bodem k Internetu, a to je oblast, která je plošná, týká se celého obyvatelstva, je dostupná v celé republice a tam musí Telecom přijít s nějakou změnou dosavadního přístupu. Stav, kdy v off-peaku, tedy mimo špičku, máme nízkou cenu, dokonce jednu z nejnižších v Evropě, ale přes den máme jednu z nejvyšších cen v Evropě, nemůže dále pokračovat. Musíme se dostat alespoň na průměr Evropské unie, a cílem je samozřejmě nějaká forma paušálního poplatku, která pro běžného uživatele Internetu bude znamenat zásadní posun ve zpřístupnění, v jeho možnosti připojit se k Internetu."

Co říci na závěr? Jestli pan ministr skutečně jednal s ČTc o modelech, které jeho vedení představilo na jednáních Internetového Fóra, tak by měl veřejnosti a novinářům už teď jasně říci, že představitelé Telecomu plánují navýšení rychlosti s podmínkou přistoupení určitých omezení (datový limit, snížení rychlosti) a že i v otázce paušálního Dial-upu stále není jasno. Pokud platí návrh ČT 100 hodin za 500 Kč – není dořešeno jak by tento návrh chtěl ČTc realizovat v praxi ( viz. Článek Diskuze k návrhu 100 hodin za 500 Kč). Co se týká modelu Friaco a plnohodnotného paušálu, tak i zde je situace velmi nejasná. Představitelé ČTc nadále odmítají většinu originačních modelů paušálů a k modelu FRIACO umožňujícímu plný neměřený nebo intervalový paušál se i přes výsledky Studie proveditelnosti nadále staví odmítavě.

Autor Miloslav Sova je iniciátorem Výzvy k rozšíření Internetu v ČR a zakladatelem občanského sdružení Internet pro všechny.

Diskuze (54) Další článek: NetWare zamíří v srpnu na Linux

Témata článku: Internet, Gabriel, Koncová cena, Česká cena, Nejdůležitější otázka, Nejlevnější model, Felix, Zásadní posun, Koncový uživatel, Následující minuta, Snížená cena, ADSL, Spuštěná služba, Dalekosáhlý důsledek, Dosavadní přístup, Up, Určitá forma, Ministry, Peak, M/s, Tel


Určitě si přečtěte

Nové iPhony, hodinky a další novinky Applu: Zase bude za co utrácet

Nové iPhony, hodinky a další novinky Applu: Zase bude za co utrácet

Dnes proběhla další velká prezentační akce Applu, na které došlo k odhalení nových iPhonů a dalších novinek. Událost jsme sledovali online, a tak se můžete podívat na chronologický zápis těch nejdůležitějších informací.

David Polesný | 136

Antivir zdarma: 8 bezplatných řešení, která zatočí s havětí v počítači

Antivir zdarma: 8 bezplatných řešení, která zatočí s havětí v počítači

** Součástí Windows 10 je integrovaný antivirový program. Stačí to? ** Představíme vám sedm aplikací na boj proti virům a malwaru ** Všechny jsou k dispozici zdarma a některé ani nemusíte instalovat

Karel Kilián | 26

20 tipů a triků pro Gmail: Užitečné maličkosti, které zefektivní práci s e-maily

20 tipů a triků pro Gmail: Užitečné maličkosti, které zefektivní práci s e-maily

** V Gmailu je řada užitečných funkcí, které možná všechny neznáte ** Odeslání mailu můžete například pozdržet či naplánovat na později ** Nad Gmailem můžete mít s několika triky daleko lepší kontrolu

Karel Kilián | 25

Podívejte se, jak vypadá mikrofon nebo blecha pod elektronovým mikroskopem

Podívejte se, jak vypadá mikrofon nebo blecha pod elektronovým mikroskopem

** Z Brna pochází třetina světové produkce elektronových mikroskopů ** První československý kus vyrobila Tesla už v 50. letech ** Dnes na ni navazuje třeba brněnský Tescan

Jakub Čížek | 19

Vyzkoušeli jsme chytrou čínskou zásuvku Sonoff S26 za tři stovky. Nevyhořeli jsme

Vyzkoušeli jsme chytrou čínskou zásuvku Sonoff S26 za tři stovky. Nevyhořeli jsme

** Je sice z Aliexpressu, ale funguje ** Můžete ji ovládat hlasem přes Amazon Echo nebo Google Home ** Za tři stovky zautomatizuje menší 230V spotřebič

Jakub Čížek | 96

Bývalý zaměstnanec Nokie vysvětluje, proč telefony s Windows Phone neuspěly

Bývalý zaměstnanec Nokie vysvětluje, proč telefony s Windows Phone neuspěly

** Za neúspěchem Microsoftu v mobilech stojí i Windows 8 ** Microsoft pozdě naskočil do rozjetého vlaku ** Uživatelé neměli zásadní důvody, proč přejít

Karel Kilián | 133Aktuální číslo časopisu Computer

Speciál o přechodu na DVB-T2

Velký test herních myší

Super fotky i z levného mobilu

Jak snadno upravit PDF