MP3.com chce být „operačním systémem pro hudbu“

Zatím ale není ničím víc než místem, kde se stahují empétrojky jako o závod.
Sebevědomí vedení firmy MP3.com rozhodně nechybí. V začátcích mělo jít o firmu, která zničí všechny velké vydavatele a provede zde hudební revoluci, pak se ovšem začali objevovat podobně zajímaví konkurenti (Listen.com, Tunes.com, Rioport.com) a začalo být jasné, že MP3.com nebude „vítězem“, ale nanejvýš bude prvním mezi rovnými. Následovala ovšem nešťastná aféra s „myMP3.com“ umožňujícím vzájemné výměny pirátovaných skladeb, rychlá protiakce hudebního průmyslu a následně přebarvení MP3.com do úplně nové podoby, obrat čelem vzad.

Firma nyní spoléhá na licenční smlouvy s hudebními vydavateli („revoluční“ podpora nezávislých kapel nám rychle vyprchala) a chce být „operačním systémem pro hudbu“, jakýmsi distribučním, rozvodným systémem, kterým teče hudba po Internetu ke spotřebitelům. Šéf firmy říká: „Jsme rozvodná společnost. Jiní rozvátí vodu a elektřinu, my rozvádíme hudbu“. Raději bych to nekomentoval – tento plán zatím existuje jenom na prkně šéfů MP3.com, nikoli v realitě a i ještě jako plán vypadá docela vratce.

Představa MP3.com je, že bude obří zásobárnou hudby a jiné společnosti, které chtějí dodávat hudbu svým zákazníkům, uzavřou s MP3.com licenční smlouvy. Tyto firmy budou moci tvořit svoje vlastní rozhraní a nabídky, pro koncového uživatele vlastně nebude vůbec patrné, že hudba se tahá z MP3.com. Skutečně to je model podobný například rozvodu vody: existuje několik zdrojů a obvykle jedna rozvodná síť a existují milióny zákazníků. Zde má systém svou logiku a pravděpodobně by jiný nemohl být; existence rozvodné sítě je dána tím, že vlastník vodního zdroje nemá přímý přístup ke svým zákazníkům a následkem obrovské finanční náročnosti budování rozvodné sítě vznikne v daném teritoriu jenom jedna taková síť.

Nic z toho ale není pravda na Internetu a v tom je hlavní problém. Hudební vydavatel, zvláště jde-li o jednoho z gigantů, nebude hledat přístup k zákazníkům přes prostředníka a zřídí si jej sám: má na to dostatek financí, aby to zrealizoval a dal patřičně na vědomí. Pokud by pak dávalo smysl, aby existovaly prostřednické „rozvodné závody“ pro spousty malých vydavatelů, pak spíše očekávejme, že vznikne několik hudebních center, která se budou věnovat různým typům hudby nebo působit lokálně. MP3.com je hezká věc – ale v Česku jsou místní hudební weby navštěvovány více.

Současný postup MP3.com se nám tak zdá spíše jako z nouze ctnost. Tvrdí se, že v rámci mimosoudního vyrovnání bude muset firma uhradit velkým labelům okolo 100 mil. dolarů, což je pro firmu s celkem mizivými příjmy drtící rána. A je také možné, že jako součást tohoto vyrovnání (původně vydavatelé žádali miliardy) je právě vynucený obrat MP3.com do podoby, která už pro tyto giganty nepředstavuje žádnou hrozbu.

Diskuze (3) Další článek: První virus pro AutoCAD, kdo je další na řadě?

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,