Možnosti jsou neomezené…

Rozhovor s viceprezidentem Novellu při jeho pražské návštěvě o strategii společnosti do dalších let.
Když Ronald E. Heinz vstupoval v roce 1987 do společnosti Novell, netušil, na jak dlouho se jí upíše. Postupně se věnoval obchodu a marketingu, aby se nakonec stal v Novelu mužem číslo 2: viceprezidentem pro celosvětový prodej. Šéfuje nyní půldruhému tisíci obchodníků po celém světě, žije v Utahu, přímo v jeho srdci Salt Lake City, a je rád, že právě toto město bude za 2 roky pořádat zimní olympijské hry.

Podívejme se hned na začátku na vaše výsledky. Minulý rok zvýšil Novell své tržby o 17 %, hodnota akcií ale během té doby spadla. Jak se na akciový trh díváte?

Je to taková „záhada akcií“, jak tomu říkáme. Tržby nám vzrostly o 17 %, ale důležitější je v tomto případě čistý zisk – který, dá se říci, automaticky měří, jak firma roste – a ten vyskočil za loňský rok o 87 %. To je výborný výsledek.

Myslím, že naši akcionáři chápou změny v naší společnosti zaměřené na vylepšení řízení. Celý současný internetový trh je o růstu a naši vlastníci, se kterými jsem o tom mluvil, s tímto souhlasí. Proto se nyní orientujeme tímto směrem. Myslím, že je třeba dostat co nejrychleji nové produkty na trhy, které další růst nastartují. Akcionáři právě rychlost a následný růst vítají a kladně hodnotí loňský velmi dobrý čistý výnos.

Budou na to reagovat i akcie?

Dříve nebo později i akcie budou lépe ohodnoceny, jakmile lidé pochopí, co děláme. Budeme pokračovat ve zdokonalování výkonnosti společnosti a myslím, že akcie přestanou klesat.

Co si vůbec myslíte o burze? Technologické akcie rostou stále rychleji a rychleji. Jak to bude vypadat v roce 2000?

Kéž bych to věděl (smích). Nemyslím si, že jsou technologické akcie ceněny příliš vysoko, především ve Spojených státech. Podívejte se například na internetové akcie a hodnocení internetových technologií. Ve velmi krátkém čase akcionáři pochopí, proč mají stejnou hodnotu jako například mobilní komunikace.

Dříve nebo později ale tyto společnosti budou muset začít vydělávat peníze, prezentovat se před svými akcionáři, ukazovat rostoucí obrat a příjmy. Budou muset dokázat, že zvyšují svou výkonnost a dokážou vydělat peníze. Jejich hodnota se proto z akcií určit nedá, je to trochu bláznivé.

Nemohu proto říct, jak to bude dál vypadat – ani zda jsou technologické akcie přeceněné nebo podceněné. Pouze při porovnání hodnoty akcií s jinými obory, které mají obrat a čisté výnosy v jiných řádech, je to velmi, velmi rozdílné. Internetové firmy mají malý nebo nulový příjem a hodně malý obrat. Je docela zábavné sledovat, jak se dokážou prosadit na trhu.

Investuje Novell do nějakých internetových firem?

Máme několik investic, které jsme uskutečnili za poslední 2 roky. Jedna z nejlepších byla určitě do linuxové společnosti RedHat, kde jsme v pozici vlastníka. Je to investice, která má pravděpodobně sílu několika stovek milionů dolarů.

V Novellu navíc existuje internetový fond, který hledá a investuje do nových technologií – buď přímo penězi, nebo lidmi, kteří pomáhají tyto firmy nastartovat. RedHat je v tomto nejviditelnější.

Loňského roku jste poprvé prezentovali NDS (Novell Directory Services) jako samostatný produkt pro všechny platformy – Novell, Windows NT, Unix. Jaké s ním máte plány pro rok 2000?

To je těžká otázka. NDS je klíčovou částí strategie Novellu, je přímo v jejím středu a určuje, zda bude firma úspěšná či nikoliv.

Naše představa byla oddělit NDS od NetWare, což jsme udělali zhruba před rokem. V té době byla nejvýznamnější platformou v síťových produktech Windows NT, na které prodej NDS především naráží. Už to není Unix jako několik let předtím, přestože systémy HP-UX, IBM-AIX a další jsou nadále důležitým trhem.

Proto je pro NDS cílem obsáhnout co nejvíce platforem a stát se technologickým standardem. Druhou a neméně důležitou příležitostí pro NDS je uplatnění se v kombinaci s firewally. Mnoho společností se dnes zaměřuje a vydělává na řešení před firewally, v rámci firem. Připravujeme proto produkt eDirectory, což je tzv. NDS Live, řešení „naživo“ pro elektronický obchod, které ukáže v oblasti za firewally své schopnosti mnoha zákazníkům a zákazníkům těchto zákazníků – velké možnosti jsou i tady v České republice. Například vláda může rozšířit NDS do každého města nebo je využít při poskytování služeb každému občanovi.

Toto je příští šance, kterou vidím pro NDS. Přímá spolupráce s mnoha telekomunikačními firmami ve světě, které mohou NDS využívat k vytváření a řízení svých sítí.

Zmínil jste, že provozujete NDS na nejrůznějších unixových systémech, chybí ale mezi nimi Linux. Jak se k němu stavíte a kdy bude NDS i pro Linux?

Ve Spojených státech spolupracujeme s RedHat, nejznámější linuxovou firmou, a připravujeme „bundle“ příští verze operačního systému NDS s nejnovějším Linuxem. Bude určena pro OEM prodejce a měla by být dokončena v únoru 2000, čili velmi brzo.

Takže bude dodáván přímo ve spojení s RedHatem?

Ano, budeme mít přímý „bundle“ s RedHatem, ale budeme jej prodávat i samostatně v běžné distribuci.

Jak se nyní cítíte na trhu, když se na vás ze strany malých serverů tlačí Microsoft a z oblasti velkých unixové firmy?

Když se podíváte na naše výsledky, permanentně roste operační systém NetWare, který dnes tvoří nejméně 55 % obratu a za rok vzrostl o 18 %. Většina lidí říká, že NetWare je připraven růst příští rok ještě rychleji. Proto si myslím, že když jsme v lednu uvedli NetWare verze 5.1, který je naší další vlajkovou lodí, tržby z něj dále porostou.

Porozumět číslům o tržním podílu je trochu těžké, protože vycházejí ze srovnávání síťových a serverových operačních systémů. Stále držíme většinu v síťových operačních systémech, o kterých vypovídá jen velmi málo čísel; většina se soustřeďuje především na servery, kam se zahrnují Unixy, Windows NT a Linux. Proto je obtížné tyto tržní podíly definovat.

To je ale jen část tohoto problému: když se podíváte na zaměření Novellu, je to především o sítích a adresářových aplikacích (Directory Enabled Applications), kde máme velmi málo konkurentů, jestli nějaké. NetWaru jsme věnovali velké množství času a vynořují se další možnosti s adresářovými službami.

Co bude nyní vaší jedničkou, nejvíce podporovaným produktem – NetWare nebo například NDS ve spojení s elektronickým obchodem?

Z pohledu tržeb a jejich vývoje se to nedá srovnávat. Za poslední čtvrtletí roku 1999 jsme prodali NetWare za 176 milionů dolarů, kdežto NDS zhruba za 6 milionů. Podíl adresářových služeb je stále hodně malý, i když jsou velmi strategické. Znamená to, že se NDS spojí s NetWare a rozšíří jej o adresářové služby. Snažíme se proto o jejich spojení a naopak, jak je předmětem diskuzí, ustupujeme od podpory prodeje společně s Windows NT, Solarisem, Linuxem.

Velkou šanci na růst má nově nástroj pro správu uživatelů a aplikací ZENworks, což je pro Novell významný produkt. Dokázal z nuly před 18 měsíci vyrůst na prodej za 20 milionů dolarů v posledním čtvrtletí 1999, což je nejlepší výsledek distribuce pro současný top management. Při jeho uvedení na trh bylo velmi důležité zákazníkům ukázat, jaké výhody jim adresářové služby mohou přinést. To je také důvod, proč se nyní na vývoj adresářových aplikací zaměřujeme. Tato možnost dalšího růstu tržeb se zvětšuje a za pár let může předstihnout síťové produkty.

A jak to bude nadále s NetWarem – bude se prodávat jako samostatný balík, nebo bude součástí ucelenějšího řešení jako například Microsoft BackOffice Server?

NetWare je pouze jedním z celé řady produktů. Pokusím se jen krátce shrnout, jak naši zákazníci úspěšně spravují svoje aplikace a snižují TCO (Total Cost of Owenership – celkové náklady na vlastnictví). Mají NetWare – základní platforma, mají GroupWise pro komunikaci, poštovní bránu, plánování, ManageWise pro správu sítě, ZENworks pro pracovní stanice, Single Sign-on pro přístup ke všem aplikacím s jediným přihlášením, NDS pro spojení s jinými operačními systémy. Když toto všechno spojíte, máte značně rozsáhlé řešení.

Čili NetWare je pouze základem, se kterým se dá spojit velké množství aplikací. Mnoho našich zákazníků jej používá i jako platformu pro produkty Microsoftu.

Takže je budete více prodávat dohromady, v balíku jako ucelené řešení?

No, vlastně si to můžete představit jako lepicí pásku, kterou „krabice“ spojíte dohromady. (smích)

Jak vidíte budoucnost NDS ve chvíli, kdy přicházejí Windows 2000, které mají v sobě integrovanou službu active directory?

To je na rozsáhlejší komentář. NDS je na trhu už od roku 1993, proto je to velmi jistá a prověřená služba, která je nyní ve verzi 8 a má významnou pozici na trhu. Co nyní děláme – a Microsoft naopak ne, což není úplně zřetelné – a je klíčovou částí naší strategie, je přenést NDS na co nejvíce platforem. Microsoft Active Directory je spojena pouze s Windows NT. Strategií Microsoftu je úspěšně rozvinout možnosti NT a když nebudu zmiňovat technologické rozdíly, jeho cílem je mít kompletně všechno postavené na svých řešeních. Ale většina zákazníků, se kterými jsem o tom mluvil, ať už byli z Evropy, Ameriky či Asie, nemá produkty pouze od Microsoftu. Mají IBM, mají Unix, přidávají Linux, mají NetWare. Proto se snažíme o propojení co nejvíce platforem, což je myslím i efektivnější. A zákazníkům umožňuje svobodnou volbu, dává jim příležitost zhodnotit investice, které dnes udělali. Proto si myslíme, že je to jedinečná strategie.

Mnoho internetových serverů jako AltaVista nebo CNN používá váš NDS eDirectory. Kam půjde jeho vývoj?

Na podzimním Comdexu v Las Vegas jsme oznámili naši strategii s eDirectory. Každý v tomto oboru používá e-terminologii, proto to „e“ na začátku. Má dvě části, které bych nazval „před a za firewallem“. Před firewallem, uvnitř firmy, to znamená propojit různé platformy a umožnit spolupráci aplikací běžících na

Linuxu, Unixu, NT. To už je existující strategie, kterou dnes prodáváme na trhu. Druhá část, která je méně zřetelná, je eDirectory, která je za firewallem, mimo firmu. To je příležitost, jak využít adresářové služby pro velké množství různých aplikací, obzvláště při autentizaci, přístupu a identifikaci internetových uživatelů. To jsou oblasti, ve kterých je AltaVista, CNN a další začínají používat pro sledování návštěvníků z celého světa. Záměrem je využít možnosti eDirectory i za firewally, rozpoznat, kdo je uživatelem, ověřit přístup a kompletně spravovat síť. V tom vidíme obrovskou příležitost, v nevyužitém trhu „za firewallem“, který bude v několika dalších letech značně růst.

Jak půjde eDirectory využít pro firmy?

Myslím, že za krátký čas bude eDirectory hrát významnou roli v obchodování business-to-business. Dosud se firmy na Internetu soustřeďují především na jednotlivé uživatele, ale komunikace mezi firmami, jejich vzájemné transakce, jsou stále více o papíru, než že by probíhaly elektronicky. Opomíjejí přitom výhody ze sledování přístupů, uplatňování bezpečnostní politiky, obchodování či elektronické výměny dat. K tomu nyní máme tzv. Direct XML, které umožňuje spojit eDirectory a technologii XML a ulehčit výměnu dat. Firmy se na to nyní musí více zaměřit.

NDS chtějí nyní využívat například i mobilní operátoři pro definování hovorů ve svých sítích. Uvažujete, že NDS najde uplatnění i pro jiné účely, než byl původně určen?

Řekl bych, že možnosti využití NDS jsou nekonečné. Například nacházejí uplatnění před firewally při spojování aplikací z různých platforem, pro použití eDirectory v elektronickém obchodu. Vývoj používání NDS je trochu divoký, často náhodně se setkáváme, jak jej naši prodejci používají přímo v tiskárnách nebo faxech k síťovému sdílení. Stejně jej používají mobilní operátoři pro ověřování uživatelů. Možnosti jsou neuvěřitelné.

Děkuji za rozhovor!

Za časopis Connect! se ptal Nikola Rafaj

Váš názor Další článek: PHP, díl 6. – spolupráce se SQL servery

Témata článku: Windows, Linux, NEO, Malá část, Malý podíl, Růst, Velké množství, Utah, Technologický vývoj, Velké město, Spojené státy, Technologický standard, Velká část, Základní platforma, Salt Lake City, Důležitý trh, Podporovaný produkt, Velký růst, Technologická firma, Přímá spolupráce, Možnost, Poslední šance, Důležitá část, Významný podíl, Salt


Určitě si přečtěte

Apple Macbook Air M1: testujeme výkon, výdrž, a hlavně kompatibilitu aplikací [průběžně aktualizováno]

Apple Macbook Air M1: testujeme výkon, výdrž, a hlavně kompatibilitu aplikací [průběžně aktualizováno]

** Testujeme Apple Macbook Air s procesorem M1 ** Zajímá nás nejen výkon, ale zejména kompatibilita aplikací ** Článek je průběžně doplňován na základě vašich dotazů

Jiří Kuruc | 205

Jiří Kuruc
Apple
Velký den pro Apple: Uvedl tři nové Macy s vlastním procesorem M1
Lukáš Václavík
PočítačeApple
Uživatelé hlásí problémy s jednou z listopadových záplat pro Windows 10
Karel Kilián
Windows UpdateAktualizaceWindows 10
Testy procesorů Ryzen 5000: AMD překonalo Intel ve všech směrech

Testy procesorů Ryzen 5000: AMD překonalo Intel ve všech směrech

** AMD začalo prodávat nové procesory Ryzen 5000 s architekturou Zen 3 ** K dispozici jsou nezávislé testy z celého světa ** AMD překonává Intel ve všech směrech

Karel Javůrek | 69

Karel Javůrek
ProcesoryTestyAMD
Lidl buduje chytrou domácnost, propojí všechno se vším
Lukáš Václavík
LidlChytrá domácnostIoT
Elon Musk podpořil Signal jako náhradu WhatsAppu. Aplikaci okamžitě zavalili uživatelé
Markéta Mikešová
WhatsAppElon MuskFacebook
Dostali jste nový počítač? Tohle s ním udělejte, než ho začnete používat

Dostali jste nový počítač? Tohle s ním udělejte, než ho začnete používat

** Každý nový počítač si zaslouží počáteční péči ** Odinstalujte bloatware a nezapomeňte na vhodné nastavení ** Poradíme, jak se o počítač s Windows 10 postarat

David Polesný, Stanislav Janů | 71

David PolesnýStanislav Janů
PočítačeNotebooky

Aktuální číslo časopisu Computer

Jak prodloužit výdrž notebooku

Velké testy: gamepady a inkoustové tiskárny

Důkladný test Sony Playstation 5