Ministerstvo informatiky si podalo ruku s CZ.NIC

V pátek proběhla na Ministerstvu informatiky tisková konference, na které bylo slavnostně podepsáno memorandum mezi Ministerstvem a sdružením CZ.NIC. Upravuje především spolupráci obou subjektů v krizových situacích. Druhým tématem tiskovky pak byl Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře v Praze. Jeho úkolem je řešit spory o domény EU. v celosvětovém měřítku a minulý týden vydal své první rozhodnutí.

Doména .CZ i v době krize

První část tiskové konference se zabývala memorandem, které se snaží řešit zajištění fungování národní domény .CZ v době krize (povodně, teroristický útok apod.). Fungování Internetu je dle slov ministryně informatiky Dany Bérové velmi důležité pro stát, může sloužit jako cenný zdroj informací právě v krizových situacích a proto je zajištění jeho fungování (resp. fungování národní domény) klíčové. Správu národní domény má v současné době na starost sdružení CZ.NIC. Podobně jako je vyřešena spolupráce státu v době krize s mobilními operátory tak nyní vznikla i dohoda se správcem národní domény.

Pro vztah mezi správcem národní domény není ve světě stanoven žádný jednotný model. V Německu kupříkladu funguje naprostá nezávislost, v Norsku naopak národní doménu vlastní přímo stát. Názor Ministerstva informatiky se klonil spíše k nezasahování do správy domény a jako vzor pro podepsané memorandum se stala situace v Nizozemí. Zjednodušeně se tedy dá text shrnout tak, že CZ.NIC je nadále nezávislým správcem národní domény, musí však zajistit funkčnost (například jmenných serverů) v době krize. Ministerstvo pak bude tyto snahy podporovat například zajištěním náhradních zdrojů energie ze státních rezerv, umožní přístup do policií uzavřených (např. zaplavených) oblastí a podobně. Ministerstvo také získá nejméně jedno místo v řídícím orgánu CZ.NIC.

Klepněte pro větší obrázek

Ministryně informatiky Dana Bérová a Ondřej Filip z CZ.NIC podepisují Memorandum

Samotné memorandum je pak rozděleno do několika částí. V první části Ministerstvo uznává (resp. "bere na vědomí"), že sdružení CZ.NIC je v souladu s pravidly ICANN pověřeno správou národní domény a také domény 0.2.4.e164.arpa (určena pro provozování systému ENUM) a provozuje jmenné servery pro provoz obou zmiňovaných domén. Toto vše Ministerstvo uznává za předpokladu, že bude CZ.NIC dodržovat podmínky memoranda.

Mezi podmínkami je například to, že CZ.NIC musí v době krize (dle zákona č. 240/2000 Sb.) zachovat dostupnost služeb. V případě registrace doménových názvů je to 95 % času měsíčně (s výjimkou plánovaných a předem oznámených odstávek na údržbu systému), provoz národní domény samotné pak musí fungovat v 99 % času měsíčně (za funkční je přitom systém považován v případě, že svou funkci poskytují alespoň 2 nameservery pro národní doménu).

Memorandum zároveň zavazuje CZ.NIC, že do dvou let zprovozní doménu 0.2.4.e164.arpa s takovými parametry, jaké budou v té době obvyklé pro země srovnatelné s ČR.

CZ.NIC musí dále vytvořit krizové plány (dle § 29 zákona č. 240/2000 Sb.), které bude pravidelně konzultovat s orgány státní správy. Dále také musí vytvořit na zvláštním bankovním účtu finanční rezervu v minimální výši 15 % svého ročního rozpočtu na provoz registračního systému a provozu národní domény.

Zajímavé je také to, co sdružení CZ.NIC hrozí v případě, že stanovené body nebude dodržovat. Nejprve přijde výzva Ministerstva k nápravě. Pokud ve lhůtě tří měsíců nedojde k nápravě (v případě fungování samotné národní domény jako takové je pak lhůta jen měsíční), hrozí tzv. "redelegace". Správou národní domény tak bude pověřen jiný subjekt. Pokud však CZ.NIC vše dodrží, nebude Ministerstvo vyvíjet žádné aktivity, které by k redelegaci vedly a dokonce bude proti těmto snahám vystupovat, pokud by tyto snahy vyvíjel jiný orgán státní správy. V Memorandu je pak vyřešen i přechod práv k databázi CZ.NIC, pokud by tomuto sdružení byla správa národní domény odebrána a nebo pokud sdružení zanikne (bez právního nástupce). V takovém případě přecházejí práva k databázi na Ministerstvo informatiky.

Co k tomu dodat? Vznik Memoranda je v každém případě jasnou známkou toho, že státní aparát bere Internet vážně a že si je vědom jeho důležitosti. Spolu s Nizozemím je Česká republika jednou z prvních zemí, která podobným způsobem formálně upravila vztah mezi státem a správcem národní domény.

Soud pro řešení sporů o domény .EU sídlí v Praze

Druhým tématem páteční tiskové konference byl Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře v Praze. Jak možná víte, získal tento orgán čest a zodpovědnost rozhodovat o sporech ohledně evropské domény .EU. Slouží přitom jako rozhodčí orgán nejen pro subjekty evropské, řeší spory celosvětové, tedy veškeré spory o .EU domény, ať už se týkají subjektů z kterékoliv části světa.

V současné době přijal soud již 120 žalob, z toho 90 je aktivních. Právě minulý týden pak padlo historicky první rozhodnutí tohoto orgánu. Jednalo se o spor, který byl veden proti EURidu a rozhodce tohoto případu, významný španělský advokát Enrique Batalla, žalobu zamítl. Konkrétně šlo o doménový název PST a celé rozhodnutí si můžete přečíst zde.

Soud funguje prostřednictvím speciálně vyvinuté online platformy, která umožňuje zapojit do sporů v současné době 125 nezávislých rozhodců z celé Evropské unie. Za zmínku také stojí, že 19 rozhodců je z České republiky. Celé řízení je jednoinstanční, takže se proti rozhodnutí nelze odvolat. Pokud přesto nejste s rozhodnutím spokojeni, můžete se samozřejmě obrátit na obecný soud, který bude řešit spor "klasickou" cestou. Do té doby bude spor pozastaven a na výsledné rozhodnutí se tak bude zřejmě čekat poměrně dlouho. Naproti tomu Rozhodčí soud má na vynesení "rozsudku" jen 30 dní od odeslání odpovědi na žalobu žalovanou stranou. Pokud se tedy sečtou veškeré lhůty a započítá případné zdržení, průměrná doba pro vyřešení sporu by se měla pohybovat kolem 2 až 3 měsíců. Právě rychlost je v případě tak dynamického prostředí jako je Internet klíčová.

Proč byla pro podobný orgán vlastně zvolena Praha? Rozhodčí soud má tradici v technologických sporech a měl u tuto funkci zájem. Zároveň se také podařilo připravit kvalitní návrh celého projektu a sestavit silný mezinárodní tým odborníků na tuto problematiku. V neposlední řadě pak lobovala i místní IT komunita a vláda. Rozhodčímu soudu byla přidělena Evropskou komisí poměrně unikátní adresa ADR.EU (zkratka ADR označuje smírčí soud všeobecně, resp. alternativní řešení sporů). Díky této adrese se pak může stát Rozhodčí soud v Praze předním evropským rozhodčím orgánem i v jiných typech sporů.

Témata článku: Internet, Celý stát, Podobná doména, Spore, Enrique, Přední náprava, Celá doba, Státní aparát, Memorandum, Národní doména

Určitě si přečtěte

Budoucností Windows 10 je Fluent Design. Takto bude jednou vypadat celý systém

Budoucností Windows 10 je Fluent Design. Takto bude jednou vypadat celý systém

** Fluent Design je vzhled, do kterého postupně Microsoft převleče celý systém ** Staví na průhlednosti a velkých plochách ** Do Windows 10 se z části dostane už zítra při vydání podzimní aktualizace

Včera | Stanislav Janů | 85


Aktuální číslo časopisu Computer

Nový seriál o programování elektroniky

Otestovali jsme 17 bezdrátových sluchátek

Jak na nákup vánočních dárků ze zahraničí

4 tankové tiskárny v přímém souboji