Migrace z SBS 2011 na Windows Server 2012 Essentials

Migrace, už jen tohle slovo v mnoha IT profesionálech vzbudí neklidný pocit, myšlenky na mnoho nocí strávených v datacentrech, obavy o výsledek a podobné negativní emoce.

Většina z těch, kteří nějakou migraci zažili či dělali, bez ohledu na dobrý či špatný výsledek, se shodnou na jednom – vše začíná přípravou a tam se rodí základ úspěchu nebo prohry. Je to jako sport, když Slavoj Houslice odfláknou trénink, taky nemůžou čekat, že porazí soupeře. A proto si zde pojďme něco říct o tom, jaké to je, když se firma rozhodne migrovat na Windows Server 2012 Essentials.

V zásadě se celá migrace dá rozdělit do několika fází, a to:

 • Příprava zdrojového serveru
 • Migrace zdrojového serveru na cílový server
 • Konfigurace jednotlivých částí cílového serveru a dokončení migrace
 • Odstranění zdrojového serveru

I když pro potřeby našeho článku je zdrojovým serverem SBS 2011 Standard, migrovat do Windows Server 2012 Essentials můžete i z těchto operačních systémů:

 • Windows Small Business Server 2003
 • Windows Small Business Server 2008
 • Windows Small Business Server 2011 Essentials
 • Windows Small Business Server 2011 Standard
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2012 Essentials

Fáze 1: Všechno začíná přípravou – aneb příprava zdrojového serveru

Přípravné kroky si popíšeme jako jednotlivé kroky s tím, že pokud si nechcete migraci zbytečně komplikovat, budete se jich držet. A ne jako Čech na křižovatce, kdy červená na semaforu je ve skutečnosti tmavě oranžová a blinkr je od toho, aby vám nepršelo do kastle auta.

Krok 1: Záloha zdrojového serveru

Samozřejmě jeden z nejdůležitějších předmigračních kroků. Bez ověřené zálohy nic nepodnikejte. Dokonce, pokud migraci provádíte v roli konzultanta pro zákazníka, ověřte si, že záloha skutečně existuje, případně si jí ideálně udělejte sami. Není výjimečný případ, kdy zákazník tvrdí, že zálohy má, ale ve skutečnosti již několik dnů, měsíců nebo let nezálohuje. I to už jsem potkal.

Jak provést zálohu SBS 2011:

Připojte ideálně prázdný externí disk ke zdrojovému serveru

 • Odpojte současný disk se zálohami
 • Zapněte SBS 2011 konzoli
 • Přejděte do sekce „Backup and Server Storage“
 • Spusťte průvodce „Configure server backup“
  - V okně „Specify the backup destination“ zaškrtnutím přidejte připojený USB disk jako cíl pro zálohy
  - Ponechte zbytek nastavení, případně upravte zálohované položky, ať máte všechny
 • Po změně konfigurace spusťte zálohu tlačítkem „Backup now“
 • Ověřte, že záloha proběhla korektně a je čitelná
  - Ideálně spuštěním WinRE prostředí a pokus o načtení záloh z disku

Záloha by byla, pojďme na další krok.

Krok 2: Stáhněte si průvodce migrací

Na webu TechNet Library je k dispozici velmi podrobný návod na migraci SBS 2011 do prostředí Windows Server 2012 Essentials. Přímo pro tento scénář je k dispozici tento dokument http://technet.microsoft.com/en-US/library/jj721754.aspx. Pokud byste chtěli vše na jednom místě, respektive takový rozcestník, pak zde http://www.sbsfaq.com/?p=3757.

Co je ale nejdůležitější? Řiďte se těmito dokumenty. Hlavně kolonky jako „Important“ nebo „Notes“ jsou velmi důležité. Neříkejte si „ono to nějak dopadne“ nebo „nic se nejí tak horké, jak se uvaří“. Když budete migraci provádět tak nějak na půl, tedy „kouknu jak je to v návodu a pak si to nějak domyslím“, tak většinou skončíte bledě. Tedy, držte se návodu!

Krok 3: instalace nástroje přípravy migrace

Kdo někdy migroval SBSko, tento nástroj zná velmi dobře. Je to vlastně takový ucelený pomocník pro přípravu zdrojového serveru. Tento nástroj je uložen na instalační DVD (v ISO obrazu) Windows Server 2012 Essentials. Konkrétně jej najdete v cestě \Tools\sourcetool.msi. I když, ucelený. Pro jeho instalaci potřebujete ještě Microsoft Baseline Security Analyzer 2 (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7558), dále pak prostředí Powershell 2 (http://support.microsoft.com/kb/968929) a nakonec .NET Framework 2.

Krok 4: Instalujte aktualizace a dostupné Service Pack

Je doporučeno, abyste součásti SBSka aktualizovali na doporučené verze. Konkrétní čísla vám zde nepopíšu, ale jsou dostupné ve zmíněném průvodci migrací. Alespoň vás o něco více motivuji si ho stáhnout. V zásadě lze říci „as patched as possible“, tedy aktualizujte, jak to jde. Pozor však na jednu věc, pokud používáte Sharepoint, pak se připravte, že si ho možná rozbijete a bude třeba ho opravit. Vše potřebné naleznete na těchto zdrojích:

http://blogs.technet.com/b/sbs/archive/2011/07/06/potential-issues-after-installing-sharepoint-foundation-2010-sp1.aspx

http://blogs.technet.com/b/sbs/archive/2010/06/18/companyweb-and-sharepoint-central-admin-not-accessible-after-installing-kb983444.aspx

http://blogs.technet.com/b/sbs/archive/2011/08/17/http-error-503-accessing-company-web-on-sbs-2011-standard.aspx

Rovněž citlivě na aktualizace Exchange a rollup updates. Nezapomeňte zálohovat a k aktualizacím přistupujte s respektem a držte se dokumentovaných postupů vydaných přímo k dané aktualizaci.

Krok 5: Rekonfigurujte síť

Tento krok není nutný, pokud máte SBS 2011 z pohledu sítě v konzistentním stavu. Obecně platí, že je doporučeno, aby router měl adresu 192.168.x.1 nebo .254 a masku sítě 255.255.255.0. Před počátkem migrací vypněte funkci VPN v konzoli SBS serveru. Nevypínejte DHCP na zdrojovém serveru!

Krok 6: Optimalizujte Exchange

Jeden ze složitějších úkonů, neb vyžaduje součinnost uživatele. V zásadě se jedná a promazání staré pošty, vyčištění odstraněné pošty a dalšího elektronického „balastu“, který byste jinak museli migrovat do nového řešení. Doporučeno je rovněž archivovat poštu starší více jak nastavená doba.

Krok 7: Synchronizace času

Proveďte synchronizaci času na zdrojovém serveru w32tm /config /syncfromflags:domhier /reliable:no /update. Nezapomínejte, že budete do domény přidávat nový řadič domény, a tak je správné nastavení času naprosto klíčové.

Krok 8: Spuštění nástroje pro přípravu migrace

Nainstalovaný nástroj pro přípravu migrace máte z kroku 3, nyní je ta správná doba, abyste jej spustili. Tento nástroj upraví schéma Active Directory a připraví jej na migraci do nového serveru. Dále pomocí MBCA nástroje provede důkladnou kontrolu vašeho zdrojového serveru. Pokud se vám objeví chyba, nelze migrovat a musíte chybu nejdříve odstranit. I kdybyste se chybu pokusili obejít tak, že spustíte migraci na 2012 ručně, nový server to pozná a nedovolí vám migrovat. Pokud je výsledkem upozornění, migrovat lze, ale bude třeba vaše součinnost. Samozřejmě ale vy budete mít vše správně a tak neuvidíte ani jedno z toho a výsledkem vám bude informace, že vše proběhlo korektně a ať si stáhnete co? No přeci průvodce migrací :).

1.png

Co všechno vlastně tento nástroj kontroluje?

 • Active Directory WMI
 • Registry
 • IIS Metabase
 • Exchange Server
 • Update Services
 • Konfigurace sítě
 • Windows Sharepoint
 • SQL Server

Nezapomeňte na to, že spuštění tohoto nástroje musí předcházet nejpozději 14 dní před samotnou migrací. Pokud nezačnete migrovat do 14 dnů, je nutné proceduru přípravy (spuštění nástroje) opakovat. Jedná se jen o pojistku, že se vám po takové době prostředí nezměnilo tak, že by najednou byl zdrojový server nemigrovatelný.

Další informace k migraci

Windows Small Business Server dlouho disponuje nástrojem POP3 connector. I když tato věc byla od Exchange 2007 odstraněna, SBS 2008 i 2011 Standard tuto funkci dále nabízely. Pozor, Windows Server 2012 Essentials nemá POP connector. Tedy ty firmy, které ještě stahovaly poštu od poskytovatele a až na úrovni SBSka ji řadili do jednotlivých Exchange schránek musí upravit toto nastavení. Respektive se bez něj obejít. Ale to je logické, tato nová edice žádné vlastní poštovní řešení nenabízí, takže by tam POP3 connector byl celkem na nic.

V rámci předmigračních prací se 2012 Essentials spoléhá na přítomnost DHCP serveru a na fakt, že IP z lokálního subnetu mu bude přidělena. Jako právník ve Spojených státech :).

Fáze 2: Instalace a migrace

Nyní už směřujeme k tomu, že od kroků přípravných směřujeme k fázi, kdy začneme „řezat“. A to do živého. Není nutno však se bát, pakliže jste nepodcenili přípravné fáze. Věřte mi, že vím, proč tím pořád vyhrožuji :).

Krok 1: Instalace Windows Server 2012 Essentials

Tento krok zahrnuje standardní proces instalace, tedy vložte instalační médium do serveru, nabootujte do něj, zadejte produktový klíč, zvolte režim čisté instalace a pokud možno, oddělte disk pro systém a datový disk. Alespoň dvě partition, systém při instalaci automaticky oddělí datové části uživatelů na datový disk a systémové ponechá na systémovém. Není to nutné, ale je to lepší. Ideálně, pokud se bude jednat o dvě oddělená RAID pole.

Krok 2: Zapnutí migrační fáze

V momentě, kdy budete průvodcem vyzvání, zvolte režim „Server migration“ a ne „Clean install“. Pokud jste někdy migrovali SBSko, tak víte, že dříve se musel vytvářet tzv. soubor odpovědí. Což byl malý xml soubor, který se musel umístit do rootu například flash disku a instalační proces kontroloval jeho přítomnost. Dle toho poznal, zda se jedná či nejedná o migraci. U Windows Server 2012 výroba tohoto souboru odpadá a veškeré nutné informace zadáte právě ve chvíli, kdy zvolíte možnost „Server migration“.

2.png

Krok 3: Dokončení průvodce migrací

Migrační průvodce po vás bude chtít řadu informací, ale nic zase tak závratného, abyste museli hledat, kde máte dokumentaci prostředí. Například budete vyplňovat:

 • Kontrola času a data
 • IP adresu zdrojového serveru
 • Jméno zdrojového serveru
 • Celé jméno domény (FQDN)
 • Název účtu síťového administrátora (ideálně toho prvního, který byl vytvořen při instalaci zdrojového serveru)
 • Heslo k účtu síťového administrátora
 • Název společnosti
 • Jméno cílového serveru (pozor, nelze již později měnit)
 • Nastavení zabezpečení

K jednotlivým fázím je třeba upozornit, že hlavně korektně nastavený čas a datum je zcela klíčový pro úspěšnou migraci. Obzvláště, pokud cílový server bude virtuální stroj, pak je nutné vypnout ve vlastnostech tohoto virtuálního stroje synchronizaci času mezi VM a fyzickým hostitelem. Nestačí pouze napravit čas v průvodci, protože po restartu by se vám čas zase vrátil zpět na chybné hodnoty.

Pokud byste ve fázi migrace měli nějaký problém, například celý proces by trval velmi dlouho nebo nemáte k dispozici DHCP server, pak využijte klávesové zkratky Shift+F10 a zapněte si příkazovou řádku. Pomocí ní si můžete zapnout explorer.exe a už máte klasické grafické rozhraní systému Windows Server.

Co se vlastně děje při spuštění migrace? Tedy v té fázi, kdy vidíte jen ukazatel průběhu?

 • Instalují se Essentials features
 • Připojuje se cílový server do Active Directory domény jako doménový řadič
 • Přesunují se FSMO role
 • Cílový server konfigurován jako Global Catalog
 • Začíná se počítat 21 dní doba hájení, po jejíž uplynutí se zdrojový server začne pravidelně vypínat

3.png

Krok 4: Hurá, první část migrace je za námi

Pokud proběhlo vše správně, pak byste měli vidět výsledek stejný, jako na obrázku níže. Tímto to ale nekončí, migrace probíhá dál.

4.png

Opět je zde odkaz na starý známý průvodce migrací do Windows Server 2012 Essentials.

Pokračování příště… (zde)

Jan Pilař, MVP
KPCS s.r.o.

 

Články ze série Microsoft TechNet nevytváří redakce Živě.cz, ale partneři programu Microsoft TechNet. Jsou publikovány v rámci mediálního partnerství Živě.cz a společnosti Microsoft.

Váš názor Další článek: Asus ViVoPC a ViVoMouse: miniaturní počítač a podivuhodná myš

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,