Microsoft SharePoint 2010

(placená inzerce) SharePoint 2010 přichází na trh. Co nového můžete od této platformy očekávat? Vyhledávat dokumenty, využívat formuláře a mnoho dalšího. Podívejte se!

Cílem technologie SharePoint je především:

 • usnadnit spolupráci mezi lidmi a pracovními týmy
 • zajistit sdílení znalostí
 • poskytnout nástroje pro správu dokumentů a webového obsahu
 • umožnit uživatelům přístup k informacím, které potřebují pro svou práci
 • umožnit další vývoj aplikací využívajících funkčnosti zabudované v technologii SharePoint (například obousměrná komunikace s podnikovými aplikacemi, nastavení automatizovaných procesů, vyhledávání informací nebo nástroje pro reportování)

Schopnosti a možnosti – reálný přínos pro Vaši organizaci

Schopnosti a možnosti technologie SharePoint jsou pro přehlednost rozděleny do 6 oblastí tak, jak ukazuje následující obrázek:

graf.png
Možnosti Microsoft SharePoint 2010

 

Pojďme se v následujícím textu podívat na možnosti SharePoint 2010 o něco podrobněji.

Stránky

Hlavní novinky a vylepšení ve verzi 2010

 • Uživatel ovládá systém pomocí pásu karet (ribbon) podobně jako u známého balíku Office. Pás karet je možno přizpůsobit podle potřeby.
 • Pokud uživatel chce příslušnou stránku editovat, může to nyní provést způsobem, na který je zvyklý z aplikací balíku Office (například se využívá systém drag-and-drop, systém vkládání objektů, formátování písma apod.)
 • Kromě zabezpečení podle přístupových práv uživatelů se mohou na stránce lišit pro jednotlivé uživatele i jednotlivé položky a objekty.
 • Uživatel má možnost pracovat s dokumenty přímo v prostředí lokality SharePoint pomocí aplikace Office Web Applications.

Komunity

Hlavní novinky a vylepšení ve verzi 2010

 • Osobní profily se staly základem pro komunikaci mezi lidmi. Uživatelé mohou jednoduše zadat a upravovat své profily. Zároveň určují, které informace z osobního profilu jsou veřejné a které soukromé.
 • Ke každému dokumentu může uživatel přidat komentář, ohodnotit obsah nebo ho označit (systém zvaný tagging).
 • Uživatelé mohou využívat pro sdílení znalostí systém interních blogů a wiki, který je šitý na míru potřebám organizace z hlediska správy obsahu i zabezpečení.

Obsah

Hlavní novinky a vylepšení ve verzi 2010

 • Pokročilý oběh dokumentů – například je možné automaticky spustit pracovní postup (workflow) na základě určitých metadat.
 • Každý dokument má svoje unikátní ID, což pomáhá při odkazování na tento dokument. I při změně názvu dokumentu nebo jeho přesunu do jiné lokality, zůstane použitý odkaz platný.
 • Existuje možnost uzamčení určité verze dokumentu (např. odsouhlasený plán investic), přestože se na dokumentu bude i nadále pracovat.
 • Zjednodušený systém vytváření a používání metadat nad dokumenty – metadata je možné zadávat a editovat přímo v aplikacích typu Word, Excel a PowerPoint a technologie SharePoint 2010 nabízí nástroje k automatickému vytváření metadat z nového dokumentu.

Vyhledávání

Hlavní novinky a vylepšení ve verzi 2010

 • Vyhledávání strukturovaného i nestrukturovaného obsahu nejenom v lokalitách SharePoint, ale i v souborech na discích a webových stránkách, ve složkách Exchange, v databázích a dokonce i v systémech LoB (podnikových aplikacích).
 • Inteligentní vyhledávání – systém se učí na základě předcházejících hledání daného uživatele, jeho týmu apod.
 • Byl přidán panel pro upřesňování výsledků vyhledávání (např. podle formátu dokumentů, stáří dokumentu, autorů, lokality, kde se dokument nachází, apod.).
 • Uživatel může vyhledávat kolegy a experty na určité téma.
 • Uživatelé mají možnost hodnotit výsledky vyhledávání a napomáhat tak zlepšení do budoucna.

Analýzy

Hlavní novinky a vylepšení ve verzi 2010

 • Technologie SharePoint obsahuje zabudované nástroje Business Intelligence – reporty, scorecards, dashboards, možnost detailní analýzy dat, podpora datových kostek a kontingenčních tabulek.
 • Uživatel má možnost práce s daty z podnikových systémů (a dokonce funguje obousměrná synchronizace), takže lze například s daty z ERP nebo CRM systémů pracovat na stránkách SharePoint, nebo zprostředkovaně dokonce v aplikacích balíku Office.
 • Uživatelé mohou využít i speciální nástroje pro prezentaci grafů nebo propojení s Visio.

Kompozice

Hlavní novinky a vylepšení ve verzi 2010

 • Na rozdíl od předchozí verze je k dispozici obousměrná komunikace a synchronizace s podnikovými aplikacemi LoB pomocí nástroje Business Data Catalog (BDC).
 • Pokročilý uživatel může vytvářet objekty a automatizovat procesy pomocí workflows, a to bez znalosti kódování.
 • Do systému byla integrována podpora webových databází a aplikací vytvořených v programu Access.
 • IT oddělení má možnost nastavit oprávnění, sledovat, spravovat a případně izolovat vytvořená uživatelská řešení.
 • Přenositelnost aplikací mezi systémy SharePoint zlepšuje možnosti testování a replikace řešení.
 • Technologie SharePoint má zabudovanou podporu technologie Silverlight pro kvalitní mediální obsah.

Nasazení technologie – možnost výběru

Česká republika patří od dubna 2010 mezi země nabízející služby Microsoft Online Services. V rámci nich si zákazník může pro své uživatele zajistit služby SharePoint Online, které uživatelům přinášejí technologii SharePoint bez nutnosti nasazovat celou hardwarovou a softwarovou infrastrukturu.

Pokud z jakéhokoli důvodu zákazník preferuje nasazení do vlastní infrastruktury a architektury, má samozřejmě možnost standardně nasadit a udržovat SharePoint 2010 a celou související infrastrukturu.

Ve většině případů bude nejvhodnější kombinované řešení, kdy například centrála bude využívat vlastní infrastrukturu, zatímco pobočky poběží ve službách Online.

Uživatelský pohled – práce se známými aplikacemi

Hlavním požadavkem bylo, aby uživatel mohl pracovat s nástroji, které důvěrně zná, a nemusel si zvykat na nové aplikace a příkazy. Proto je technologie SharePoint 2010 velmi provázaná s aplikacemi balíku Office (ideálně ve verzi Office 2010, ale není to nutnou podmínkou), a tak uživatel často může využívat serverové možnosti, aniž by opustil své známé aplikace.

V rámci jednotlivých aplikací balíku Office v záložce Soubor je k dispozici technologie Backstage, která umožní pracovat s dokumenty nacházejícími se v lokalitě SharePoint stejně pohodlně, jako by byly uloženy na harddisku – lze je odtud otevírat, znovu je zpátky ukládat, kontrolovat metadata spojená s dokumentem a provozovat spoustu činností, které usnadní využívání technologie SharePoint, ale přitom zůstat v prostředí Office.

Konsolidované řešení v technologii SharePoint 2010 dokáže šetřit náklady a čas, zlepšuje týmovou spolupráci, zkracuje klíčové projekty, zvyšuje produktivitu IT oddělení a je dostatečně silné i flexibilní, aby se přizpůsobilo potřebám Vaší organizace.

Zúčastněte se virtuálního uvedení technologie SharePoint 2010 spolu s Microsoft Office 2010 na trh. Více na: www.microsoft.cz/office2010.

Další článek: PQI uvádí flash disky s USB 3.0 a rychlostí přes 100 MB/s

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,