Microsoft | Datacentra | Datová centra

Microsoft otestoval datové centrum na mořském dně. Zjištěné výhody předčily očekávání

Projekt Microsoft Natick, jehož cílem je prověřit možnost umístění datových center na mořské dno, byl zahájen již v roce 2014. Dlouholetý experiment nyní dospěl ke svému závěru a dle oficiální zprávy potvrdil životaschopnost tohoto nápadu.

Firma počátkem léta vytáhla svůj kontejner, jež byl od roku 2016 umístěn na dně moře v hloubce 35 metrů poblíž skotského souostroví Orkneje. Následující měsíce strávila studiem datového centra a vzduchu, který obsahoval. Výsledky nakonec předčily očekávání.

Datová centra na mořském dně

Jedním z hlavních motivů myšlenky umísťovat servery na mořské dno je snížení nákladů na chlazení, neboť jsou umístěny v přirozeně chladnějším prostředí. Kromě ekonomického hlediska nelze přehlížet ani ekologický dopad – téměř polovina elektřiny nutné k provozu pozemních serverových farem je využívána k chlazení hardwaru.

Experiment tyto předpoklady prokázal, a navíc ukázal že servery umístěné v podmořském datovém centru vykazovaly až osmkrát vyšší spolehlivost než jejich protějšky na souši. Odborníci nyní budou zkoumat, co přesně způsobilo vyšší míru spolehlivosti. Pokud to bude možné, hodlají své poznatky aplikovat na pozemní serverové farmy.

Na souši hraje roli řady proměnných, které mohou přispívat k selhání zařízení. Jmenovat můžeme například korozi způsobenou kyslíkem a vlhkostí, kolísání teploty a tlaku, ale i chyby lidí, kteří vyměňují vadné součástky.

Další výhody pod hladinou

K dalším výhodám patří vyšší energetická účinnost, což je způsobeno sníženou potřebou chlazení. Oblast Orknejí je zásobována stoprocentně obnovitelnou elektřinou ze solárních a větrných elektráren, která více než dostačovala pro provoz datového centra této velikosti pod vodou.

Experiment tak ukázal, že flexibilní nasazení datových center v pobřežních oblastech po celém světě by mohlo být způsobem, jak budovat nová při zachování nízkých nákladů na energii a provoz. Tato centra by moha být blíže k zákazníkům, čímž by se snížila nutnost směrování požadavků na centralizované farmy.

Microsoft z výše uvedených důvodů považuje podvodní datová centra za spolehlivá, praktická a udržitelně využívající energii. Koncept vnímá jako po všech stránkách proveditelný: logisticky, ekologicky, ekonomicky i prakticky.

Diskuze (30) Další článek: Detailní srovnání specifikací: V čem se liší nový iPad 8 a iPad Air 4?

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , ,