Microsoft Lync část 1 – co je to Lync

Tento článek je úvodním dílem série, kde si popíšeme, co je to Lync, co umí, co potřebujeme k jeho provozování, jak jej nainstalovat a nakonfigurovat hlavní vlastnosti.

Tento článek je úvodním dílem série, kde si popíšeme, co je to Lync, co umí, co potřebujeme k jeho provozování, jak jej nainstalovat a nakonfigurovat hlavní vlastnosti. O Lyncu toho na internetu nalezneme hodně, jenom na Microsoftu je ohromné množství informací. Bohužel většina dokumentů je opravdu rozsáhlých a to může odradit řadu lidí od jejich studování. Nutno podotknout, že Lync není aplikace, kterou bychom nainstalovali způsobem Next, Next, Finish. I když jsou k dispozici pěkné nástroje pro instalaci Lync Server Planning Tool a Lync Server Topology Builder, tak musíme rozumět tomu, co chceme implementovat. Takže zde se na celou problematiku podíváme trochu jinak.

Microsoft Lync je platforma (či řešení) pro komunikaci s širokou paletou funkcí. Patří, spolu s Microsoft Exchange Serverem, do dnes populární kategorii Unified Communications (sjednocená komunikace). Základem je Microsoft Lync Server 2010 (nástupce Microsoft Office Communications Server 2007 R2), což je serverová aplikace, a dále nějaký klient. Těch je k dispozici celá řada, ale nejčastěji jde o Microsoft Lync 2010. V dalším textu budeme používat termíny Lync (pro celou platformu), Lync server a Lync klient.

Klepněte pro větší obrázek

Vlastnosti Lyncu

Lync umožňuje uživatelům komunikovat mnoha způsoby: textově, hlasem, obrazem, sdílet aplikace/plochu, pořádat schůzky/konference či přenášet soubory. Lync je jednoduchý a intuitivní, všechny jeho vlastnosti fungují opravdu pěkně. Uživatelé se řízeně přebírají z Active Directory.Užitečné je, že se ke schůzce/konferenci mohou připojit i externí účastníci. Mohou využít buď webového klienta, který bohužel nepřenáší hlas (může se využít hlas přes telefon) nebo aplikaci zdarma Microsoft Lync 2010 Attendee.

Instant Messaging a Presence

Textové zprávy představují tradiční Instant Messaging (IM), který funguje více méně, jako známe IM sítě (ICQ, Jabber, MS Messenger). Samozřejmostí je podpora Presence (Microsoft používá český termín dostupnost), která je (může být) integrována i s kalendáři uživatelů na Exchange serveru, takže automaticky zobrazuje In a meeting, Busy, Out of Office, apod. Presence můžeme nastavovat i ručně a doplňkem je nastavení polohy (Location), která se přiřazuje k aktuální síti (může být spravována i administrátorem, ale to bylo vytvořeno hlavně kvůli lokalizaci při volání na tísňová telefonní čísla, takže je celá věc trochu složitější). V klientovi si můžeme označit nějaký kontakt (Tag for Status Change Alert) a budeme upozorněni, když se změní stav presence.

Klepněte pro větší obrázek

Audio/video hovory a SIP

Pomocí Lyncu můžeme telefonovat, tedy provádět audio hovor za pomoci mikrofonu a sluchátek či reproduktorů. A nemusí jít pouze o volání v rámci uživatelů Lyncu. Jelikož se využívá standardní protokol SIP s rozšířením SIMPLE, tak nám Lync může posloužit jako plnohodnotná telefonní ústředna (PBX). Microsoft zde využívá termín Enterprise Voice. Uživatelům Lyncu můžeme přiřadit telefonní číslo. Lync můžeme napojit na bránu (gateway), která nás spojí s PSTN (veřejná telefonní síť) nebo můžeme využít SIP trunk a připojit se k operátorovi či jiné IP ústředně. Samozřejmě nemusíme využívat pouze softwarové klienty, ale můžeme využít speciální modely telefonů Polycom a Aastra. Nebo, se ztrátou komfortu, také standardní SIP telefon či analogové zařízení připojené přes převodník SIP ATA. Pokud máme web kameru, tak můžeme hovor doplnit i o video.

 

Klepněte pro větší obrázek

Sdílení

Komunikaci s druhou stranou, ať již jde o IM, audio či video, můžeme doplnit o sdílení určité aplikace (podporované jsou pouze některé) či celé plochy. V případě potřeby můžeme druhé straně i předat ovládání. Dále můžeme sdílet tabuli (whiteboard), vytvořit jednoduchou anketu (poll) nebo sdílet PowerPoint prezentaci. Doplňkovou funkcí je i přenos souborů.

Klepněte pro větší obrázek

Schůzky a konference

Velkou silou Lyncu je pořádání schůzek (meeting) a konferencí (conference). To znamená, že vše, co jsme si popsali výše, můžeme provádět ve více účastnících, jde tedy o skupinovou komunikaci. Trochu je zde matoucí, kdy se používá termín schůzka a kdy konference (příkladem je například popis aplikace Lync Attendee). V řadě případů mají oba termíny stejný význam. Někdy je ale jako konference míněno sdílení PowerPoint prezentace, tabule či ankety. A tato funkce pořádání konferencí s PowerPoint prezentací a hlasem je opravdu velice pěkná (jde o něco podobného jako Cisco WebEx).

 

Klepněte pro větší obrázek

Schůzky můžeme vytvářet okamžitě (ad-hoc) přizváním dalších účastníků do komunikace. Nebo je můžeme plánovat za využití kalendáře v MS Outlook (a rozšíření Online Meeting Add-in for Lync 2010, které se instaluje automaticky s klientem). Pokud použijeme v konferenci video, tak vidíme pouze jednoho účastníka (a sebe) a přepíná se automaticky na toho, kdo mluví.

 

Klepněte pro větší obrázek

Integrace

Lync klient je integrovaný s aplikacemi Microsoft Office, což je velice užitečné v MS Outlook (vidíme presence u kontaktů, nad emailem můžeme rovnou začít diskutovat, rychle můžeme vyvolat různý způsob komunikace). Také je zde integrace do Internet Exploreru s funkcí Click to Call (na telefonní čísla nalezená na webu můžeme rovnou zavolat). Můžeme jej integrovat s MS Exchange Server 2010 (a například využít OWA jako webový klient Lyncu) či MS SharePoint Server.

 

Klepněte pro větší obrázek

Komunikace s …

Podle toho, jak Lync server nasadíme, můžeme komunikovat s různými uživateli.

 • zaměstnanci (obecně uživatelé s účtem v AD) mohou být připojeni interně i externě (z internetu)
 • anonymní uživatelé se mohou připojit z internetu do konference
 • je možná federace s Lyncem či OCS v jiné firmě
 • k dispozici je konektivita do veřejných IM sítí (Windows Live, AOL (dříve vlastnil ICQ, nyní již ne) a Yahoo)
 • přes bránu se můžeme spojit do XMPP sítí (Google Talk, Jabber)

Subjektivní nedostatky

Přesto, že je Lync velice pěkný produkt, tak má také nějaké nedostatky, které ovšem mohou být subjektivní.

Nemůžeme vytvořit firemní seznam kontaktů (třeba skupiny podle oddělení a tam zařazení lidé), který bychom administračně nastavili všem uživatelům (jako jejich contact list). Uživatelé si budují seznam sami a mohou přidávat osoby nebo distribuční skupiny (ty ale neposkytují všechny funkce). Máme několik zobrazení seznamu kontaktů, ale není zde to, co je běžné v jiných IM, zobrazení podle skupin se skrytými nepřihlášenými kontakty. Uživatelé si mohou nastavit svoji fotografii nebo ji můžeme nastavit administračně z AD, ale uživatel ji může skrýt. Chybí vynucení zobrazení fotografie.

 

Klepněte pro větší obrázek

Jako nepříjemnost musím uvést i to, co je v některých situacích výhoda. Řada věcí v Lyncu je zbytečně složitá, hlavně pokud chceme provozovat Lync s přístupem z internetu. Jde převážně o věci designu a implementace, naopak následný provoz a konfigurace je často jednodušší nežli u konkurence. Pro nasazení musíme využít minimálně dva servery, mnoho IP adres a ještě více otevřených portů. Lync je designovaný pro velká a složitá prostředí, kde jsou tyto vlastnosti výhodou a nutností. Pokud chceme provozovat Lync jako doplňkovou službu pro pár set zaměstnanců, tak nemáme moc možností, jak si implementaci zjednodušit. Hlavní je na začátku pochopit, co má jaký význam a jak funguje, než se pustíme do implementace.

Stručně o licencování

Standardně pro provozování Lyncu potřebujeme licencovat server, přístup klientů a klientskou aplikaci. Případně i přístupy externích uživatelů (External Connector licence), není potřeba licencovat anonymní a federované uživatele.

Lync server existuje ve dvou licenčních verzích, které využívají společnou instalaci (a neliší se poskytovanými službami):

 • Lync Server 2010 Standard Edition – vše na jednom serveru včetně DB (jádro Lyncu může běžet pouze na jednom serveru, ale mohou se použít další servery pro monitoring, archiving, Edge server, apod), maximálně 5000 uživatelů
 • Lync Server 2010 Enterprise Edition – podporuje vysokou dostupnost, několik serverů může být zařazeno do Enterprise Poolu, s kterým se pracuje jako s jednotkou

Možnosti klientů (funkce) jsou ovlivněny typem klientské přístupové licence (CAL). Vždy je potřeba Standard CAL a k ní se může doplnit další licence pro rozšířené funkce.

 • Standard – IM, Presence, PC-to-PC audio a video, propojení do veřejných sítí, integrace Office, účastník konference
 • Enterprise – organizace audio/video konferencí pro interní i externí uživatele
 • Plus – nabízí Enterprise Voice telefonní funkce - volání do PSTN, voicemail, speciální telefonní funkce, E911

Klientskou aplikaci Microsoft Lync 2010 je možno zakoupit samostatně nebo je součástí MS Office 2010 Professional Plus. Jako součást Office ovšem není součástí instalace, ale stahuje se jako samostatné ISO.

Klienti pro Lync

Již jsme řekli, že plnohodnotným klientem je Microsoft Lync 2010 nebo Microsoft Lync for Mac 2011. Rozhraní Lync klienta je standardně v angličtině, ale můžeme využít Multilingual User Interface (MUI) pro počeštění (obsahuje i mnoho dalších jazyků). Do klienta můžeme stáhnout i různá rozšíření, například Conversation Translator Add-In či Tabbed Conversations. Pro OS Windows máme dále k dispozici zdarma klienta pro schůzky/konference Microsoft Lync 2010 Attendee. A ještě je zde speciální klient – Attendant (řekněme klient pro recepční či asistentky), který umožňuje obsluhovat a směrovat více konverzací naráz, Microsoft Lync 2010 Attendant.

Pro konference můžeme využít také webového klienta Lync Web App, který je součástí instalace serveru. Má omezenou funkcionalitu, hlavní nevýhoda je, že nepodporuje přenos hlasu (ale podporuje sdílení desktopu, prezentace, apod.). A není myšlen jako náhrada klienta, ale umožní přístup do konference i klientům, kteří nemají instalovaný Lync klient. Webového klienta nemůžeme spustit napřímo, ale pouze pokud dostaneme pozvánku (s linkem) do konference/schůzky. Druhým typem webového klienta, kde máme k dispozici i náš seznam kontaktů, je Outlook Web App 2010, tedy integrace s Exchange Server 2010.

 

Klepněte pro větší obrázek

Zajímavá je tabulka srovnávající možnosti jednotlivých klientů Client Comparison Tables.

Existuje klient Lync 2010 Mobile pro mobilní telefony s Windows Mobile. Microsoft slibuje klienty i pro další OS, ale oficiálně jsem detailní informace nenalezl. Objevují se klienti od třetích stran, jako je Xync pro Android, iPhone a iPad. Asi posledním typem klientem je Lync 2010 Phone Edition, který se nachází na hardwarových IP telefonech pro Lync (k dispozici jsou speciální modely telefonů od Polycom, Aastra, HP).

Jednotlivé role/servery

Pro Lync server potřebujeme jeden nebo více fyzických/virtuálních serverů, na které instalujeme jednu nebo více rolí (a běží tam řada služeb a aplikací). Pro Lync Server 2010 Standard Edition (na který se budeme dále zaměřovat) vystačíme s jedním serverem, pokud chceme komunikovat pouze interně, nebo se dvěma servery, když chceme komunikovat s internetem (no ono bychom to také zvládli s jedním serverem, ale nebylo by to bezpečné a není to podporovaná topologie). Není třeba instalovat všechny role, ale pouze ty, jejichž funkcionalitu chceme využít.

Podíváme se na hlavní role z pohledu umístění, zda běží uvnitř firmy nebo v DMZ. V interní síti je hlavní Front End server (nebo můžeme říkat Front End Pool či Standard Edition server) řada dalších rolí může běžet na něm nebo samostatně. V DMZ jde o Edge server (nebo Edge pool). Vůbec se zde nevěnujeme pobočkám (Survivable Branch Server).

 • Front End server – základní role Lync serveru, která poskytuje řadu funkcí, provádí autentizaci, presence, adresář, IM, konference, sdílení aplikací
  • Central Management Server – běží na jednom z Front End serverů, spravuje a poskytuje konfigurační data pro všechny Lync servery
  • Back End server – databáze pro Lync, u Standard edice je na Front End serveru
  • Director – provádí autentizaci uživatelů, ale neobsahuje uživatelské účty, pokud se použije Edge server, tak ochrání interní server před DoS útoky, je volitelný (autentizaci jinak provádí Front End server)
  • A/V Conferencing Server – může běžet na Front End serveru, poskytuje konference
  • Mediation Server – používá se pro Enterprise Voice a dial-in konference, překládá signály (a média) mezi Lync a PSTN, PBX nebo SIP trunk, může běžet na Front End serveru
  • Monitoring Server – shromažďuje data o kvalitě hovorů a CDR (call detail report), oficiálně by neměl běžet na Front End serveru, pro provoz potřebuje databázi na SQL serveru a Reporting Services
  • Archiving Server – archivuje komunikaci v IM a meeting pro compliance, oficiálně by neměl běžet na Front End serveru, pro provoz potřebuje databázi na SQL serveru a Reporting Services
 • Edge server – umožňuje komunikaci mezi interními a externími (za FW) uživateli
  • HTTPS reverse proxy – není role Lyncu a nemůže běžet na žádném Lync serveru, ale je nezbytná při přístupu z venku na konference, přeposílá webové požadavky na Front End server, standardně tuto roli řeší firewall (třeba TMG či ISA)

Klepněte pro větší obrázek

Požadavky na Lync server

Lync server je možno instalovat pouze na 64 bitový OS Windows Server 2008 či Windows Server 2008 R2. Doporučené HW nároky jsou docela vysoké, ale pro řadu situací nám postačí virtuální stroj, s běžným CPU a 4GB operační paměti.

Materiály k Lyncu

Oficiální web pro Lync je lync.microsoft.com, odsud můžeme stáhnout i 180 denní trial verzi. Odkazy na množství oficiální literatury o plánování a deploymentu jsou v článku Microsoft Lync Server 2010. Na webu Microsoftu můžeme získat mnoho dalších materiálů a prográmků pro Lync (stačí hledat termín Lync na Download centru). Je zde i hodně výukových dokumentů pro uživatele, řada z nich se dá stáhnout v jednom balíčku Lync Adoption and Training Downloads. Další materiály jsou třeba Microsoft Lync 2010 Training, Lync 2010 Work Smart Guides, Lync 2010 How-to Training Tool, Lync 2010 Quick Start Guides, Microsoft Lync 2010 Quick Reference Cards, Microsoft Lync Server 2010 Resource Kit. Zajímavý je také blog TechNet Blog NextHop nebo The Lync Insider. Pokud budeme vytvářet schémata topologií Lyncu (což mohu jedině doporučit), tak se může hodit Lync Server 2010 Visio Stencil.

Tak jako pro klienta i pro server můžeme stáhnout různá rozšíření. Jako je Microsoft Lync Server 2010 Group Chat, který umožní vytvořit trvalé diskuze založené na nějakém tématu (upozorním, že jeho implementace není zrovna jednoduchá). Nebo Microsoft Lync Server 2010 Web Scheduler pro online webové plánování a správu schůzek/konferencí. Pro některé situace se nám mohou hodit dodatečné nástroje z Microsoft Lync Server 2010 Resource Kit Tools.

Autor: Petr Bouška

Články ze série Microsoft TechNet nevytváří redakce Živě.cz, ale partneři programu Microsoft TechNet. Jsou publikovány v rámci mediálního partnerství Živě.cz a společnosti Microsoft.

Diskuze (2) Další článek: Test firewallů: nenechte svůj počítač ovládnout hackery

Témata článku: Anonymní síť, Telefonní ústředna, Meeting, Cisco WebEx, Následný provoz, Otevřený port, Hlavní role, Hlavní funkce, Telefonní síť, Federov, Různé materiály, Webová prezentace, Veřejná komunikace, Ústředna, Reversi, Front, Webový klient, MS Office, Polycom, Sdílení videa, Tabule, Pool, Finish, Jednotlivý klient, TranslatorSex manželských párů? Jen výjimečně. Ložnice ovládnou roboti s umělou inteligencí

Sex manželských párů? Jen výjimečně. Ložnice ovládnou roboti s umělou inteligencí

** Sex manželských párů jen při zvláštních příležitostech. ** Ložnice ovládnou sexuální roboti s umělou inteligencí. ** I to je jeden ze závěrů Mezinárodní robotické konference.

Filip KůželJiří Liebreich
RobotiSexUmělá inteligence
Už v tom není jen Samsung. OmniVision se pochlubilo levnějším 200Mpx fotočipem pro telefony

Už v tom není jen Samsung. OmniVision se pochlubilo levnějším 200Mpx fotočipem pro telefony

** 200Mpx fotoaparáty pro mobily už nedělá jen Samsung ** Nově se k němu přidává OmniVision s levnějším fotočipem ** Nižší cena by mohla 200Mpx foťáky více zpopularizovat

Martin Chroust
200 MpxFotočipyFotoaparát
Tip: Nastavte si Disk Google pro Windows pro pohodlnější práci a vyhoďte ho z Rychlého přístupu

Tip: Nastavte si Disk Google pro Windows pro pohodlnější práci a vyhoďte ho z Rychlého přístupu

**Disk Google už nemusíte mít jako virtuální jednotku **Od nedávna můžete soubory z cloudu stahovat klasicky do složky **Můžete už i vypnout přidávání se Disku do Rychlého přístupu v Průzkumníku

Petr Urban
Disk GoogleGoogle
Google ukázal, jak probíhal největší DDoS historie. Za jedinou sekundu musel ustát aktivitu jako Wikipedie za celý den

Google ukázal, jak probíhal největší DDoS historie. Za jedinou sekundu musel ustát aktivitu jako Wikipedie za celý den

** Síla DDoS začíná růst exponenciálně a také jejich počty ** Naše internetové štíty je ale zatím dokážou zastavit ** Nejvíce práce má Cloudflare, Google a Microsoft

Jakub Čížek
DDoSInternet
Nastal pravý čas na výměnu telefonu. Jak poznat, že ten váš už dosluhuje?

Nastal pravý čas na výměnu telefonu. Jak poznat, že ten váš už dosluhuje?

** Jak poznat, že váš telefon má nejlepší dny za sebou? ** Vypadá potlučeně, má pavučinu nebo nedostává aktualizace? ** Ukážeme si, kdy má smysl jeho oprava, a kdy už jen koupě nového

Martin Chroust
Prasklý displejVysloužilý mobilSmartphony
Kurvítka v základní výbavě, výrobci mají umělé zastarávání v malíku. Začalo to bateriemi, pokračuje softwarem

Kurvítka v základní výbavě, výrobci mají umělé zastarávání v malíku. Začalo to bateriemi, pokračuje softwarem

** Nejen mobilní výrobci jsou naučeni rok od roku prodávat stále více telefonů ** Tento trend se však zákonitě musí někdy zastavit ** Jenže, co naplat, když jsou starší zařízení „uměle“ nepoužitelná?

Martin Chroust
Prasklý displejBaterieAktualizace softwaru
Sociální síť BeReal jde proti proudu. Žádné filtry a přetvařování, tohle má být čistá realita

Sociální síť BeReal jde proti proudu. Žádné filtry a přetvařování, tohle má být čistá realita

** BeReal je novou hvězdou mezi sociálními sítěmi ** Ukazuje pouze všední realitu běžných dní ** Aplikace vám jednou denně dá dvě minuty na poslání vlastní fotky

Martin Chroust
BeRealMobilní aplikaceSociální sítě
Vyzkoušeli jsme Dynamic Island pro Android. Je univerzální a „pasuje“ na libovolný telefon
Martin Miksa
Dynamic islandPrůstřel v displejiVýřez v displeji
Kde se vzala potřeba velkých operačních pamětí v telefonech a kolik RAM zabírá Android?

Kde se vzala potřeba velkých operačních pamětí v telefonech a kolik RAM zabírá Android?

** RAM je po procesoru druhým nejdůležitějším HW parametrem ** Stará se o rychlý multitasking a o svižné načítání dat ** Věděli jste, kolik v RAM průměrně zabírá Android 12?

Martin Chroust
Virtuální RAMOperační paměť