Mezi branami Internetu

Rozsáhlá srovnávací recenze proxy serverů.
Recenze proxy-serverů
Při připojování k Internetu se často setkáváme s programy, které napomáhají ulehčit naší lince a umožňují připojit i celou síť přes jedinou IP-adresu. Přes to všechno zvláště u produktů pro Windows často nejde jen o proxy-servery, ale spíše o sadu programů, z nichž proxy-server je sice tou hlavní, ale ne jedinou komponentou. Není divu. Samotný proxy-server zajišťuje pouze přijmutí žádosti o data a zpracování a případně ukládání ve vyrovnávacích pamětech. Ve Windows ovšem standardně chybí spousta základních služeb, a tak je třeba vyřešit i tento problém. Tím největším je podpora pošty, která praktický chybí. Není divu, že mnoho proxy-serverů obsahuje i poštovní server; ačkoliv přímo se samotným serverem proxy nemá příliš společného, přece jen je důležitou součástí softwarového vybavení, která je k připojení menší sítě k Internetu téměř nezbytná.

Proxy? Neznám
Proxy-server (nebo jenom jednodušeji proxy) je velice široký pojem. Obecně řečeno jde o program, který tvoří jakousi bránu, přes niž jsou vyměňována data. Podle toho, jak taková brána s daty pracuje, známe proxy aplikační a generické.

Aplikační proxy jsou například proxy služeb WWW, FTP a dalších. Znají protokol, pomocí kterého přes ně aplikace komunikují, a mohou s ním dělat taková kouzla, jako ukládat přenášená data do vyrovnávacích pamětí apod. Naproti tomu generická proxy nemusí nic tušit o tom, jaká data jí proudí. Pracuje na daleko nižší úrovni a zjednodušeně řečeno pouze přijímá pakety a jinam je zase vydává. Taková proxy je sice značně univerzální, ale zase ji nejde použít jako cache proxy – tedy proxy, která například šetří vaši linku vytvářením vyrovnávacích pamětí tak, že data nejsou načítána opakovaně z původního zdroje, ale z databáze proxy-serveru.

V praxi se používají oba dva typy. Každý je totiž vhodný k něčemu jinému. Zatímco aplikační proxy je výborná pro spolupráci se službami WWW, FTP, Gopher atd., je generická proxy zase tou pravou pro třeba telnet.

Proxy-server může ovšem plnit i jiné úkoly. Ačkoliv sám není firewallem, může být jeho významnou součástí; umožní také regulovat přístup na Internet z lokální sítě, vést statistiky o tom, která místa uživatelé takové sítě „za proxy-serverem“ navštěvují nejčasněji a v neposlední řadě – jak už bylo zmíněno – ušetřit zatížení vaší linky a umožnit připojení celé sítě přes jedinou IP-adresu.

Široký výběr
Pokud se rozhodnete nějaký ten proxy-server koupit, ať již z jakéhokoliv důvodu, najdete v této kategorii celkem pestrý výběr převážně velice zajímavého softwaru. I když je to zvláštní, v této kategorii neplatí vůbec pravidlo „čím dražší, tím lepší“. Některé proxy-servery, jako jsou například WinProxy nebo WinRoute, jsou překvapivě malé, překvapivě snadno instalovatelné a dokonce i cenově přijatelné. Přitom nabízí prakticky vše, co bude malá firma potřebovat k připojení svých několika PC, například s Windows 95. Pokud je ovšem počítačů řádově více, začínají být zajímavé i ostatní alternativy. Do základního výběru jsme zahrnuli WinProxy a WinRoute, jako zástupce sice té nižší kategorie, ale stále překvapivých parametrů; MS Proxy a Squid jsou zástupci třídy vhodné spíše do větších sítí, ačkoliv je lze slušně použít i v menších sítích jako představitele řady mnohem komplexnějších softwarových produktů představíme 602proInternet, který je spíše uceleným řešením nejen pro připojení k Internetu, ale i pro vytvoření menšího firemního intranetu.

WinProxy není jen proxy
WinProxy je produkt, který je určen pro Windows 95/98 a Windows NT. Pod posledně zmíněným operačním systémem běží dokonce jako služba a do operačního systému Windows NT vhodně doplňuje služby, které v něm standardně nelze najít.

Do instalace WinProxy jsem se pustil poprvé stejně živelně jako do instalace každého jiného softwaru. Z jedné diskety se nainstaloval software, který se bezproblémově spustil a bezproblémově běžel, ale jaksi nebylo na první pohled zřejmé, jak se dá také konfigurovat. Manuál je poměrně krátký, ale zato přesný a jednoduchý na pochopení (pro někoho může být výhodou i to, že je český) a situaci rychle vyjasnil. Nebývá zvykem, že software pro Windows jde konfigurovat pomocí prohlížeče webu.V případě WinProxy to pominulo přímou editaci registrů, což asi není cesta, kterou by se někdo vydal.

Konfigurace přes prohlížeč
Konfiguruje se tedy provádí pouze z prostředí webového prohlížeče, kterým se spojíme na port 3129. Číslo portu lze samozřejmě změnit, ale každopádně idea konfigurace pouze (nebo alespoň primárně) přes webový prohlížeč je velice sympatická a umožní konfiguraci aplikace i z jiných počítačů, které mají nainstalován alespoň prohlížeč.

Na portu 3129 naleznete nejenom možnost, jak definovat chování WinProxy, ale i manuál a třeba možnost, jak změnit samotné číslo tohoto portu. Přiznám se, že mě poněkud překvapilo, že část textů je anglická, část česká. Na druhé straně veškeré anglické termíny zde najdete vysvětleny v jakémsi slovníku odborných termínů.

Uživatel, který přečte manuál, má základní znalosti o Windows a je ochoten si přečíst nápovědu, se bude určitě v prostředí WinProxy rychle orientovat a zvládne snadno její konfiguraci.

Co tedy WinProxy nabízí uživateli? Především a samozřejmě je to cache proxy-server, ale i jednoduchý firewall, poštovní server a jakýsi správce úloh, který zajišťuje připojení k Internetu, vyzvednutí pošty a odpojení se v definovaných intervalech. Mezi standardní služby patří brána pro WWW, FTP, Gopher, News a Telnet. Nechybí podpora pro RealAudio. Přítomný je také server SOCKS a brána DNS. Naopak chybí transaparentní podpora pro protokoly UDP a TCP, jakou se chlubí např. WinRoute.

Není tak těžké vytvořit konfiguraci, která bude zajišťovat přístup do Internetu třebas i přes jedinou IP-adresu celé sítě. Podporováno je také automatické vytáčení. Když WinProxy zachytí žádost o přístup do Internetu, automaticky vytočí číslo a připojí se k vašemu poskytovateli. Po předem definované době se v případě nečinnosti zase odpojí. Řešení zvláště vhodné pro ty, pro něž je pevná linka zatím spíše luxusem, a přesto chtějí mít pocit, že připojeni pomocí ní jsou. Iluze – ale ušetří spoustu peněz.

Ve své kategorii je WinProxy velice dobrý program, který je překvapivě malý, za překvapivou cenu – nižší, než bývá zvykem – a navíc s velice jednoduchou instalací i konfigurací vhodný pro nenáročná řešení, k připojení několika málo počítačů k Internetu.

Také WinRoute umí víc
Jak již napovídá předpona „Win“, je i WinRoute aplikací pro Windows a to Windows 95 i Windows NT. V mnoha věcech je podobná WinProxy. Stejně jako WinProxy jde o software z uživatelského hlediska velice jednoduchý a snadno instalovatelný. Dokonce i poskytované služby jsou v mnoha směrech obdobné a i uživatel pro něhož je WinRoute určena, je z též skupiny, jako potenciální uživatel WinProxy. Přesto se oba produkty v některých věcech odlišují a zdaleka nejsou tak stejné, jako se zdá na první pohled.

WinRoute nabízí tradičně nejen cache proxy-server HTTP a FTP, ale i transparentní podporu pro protokoly TCP a UDP, podporován je Telnet, RealAudio, VDOLive, CU-SeeMe, IRC a další. Přítomen je také NAT (Network Address Translator), který umožňuje transparentní připojení sítě přes jedinou IP-adresu tak, že mnoho klientů z vnitřní sítě ani netuší, že přistupují přes nějakou bránu, která zpracovává a směruje jejich požadavky do a z Internetu. Potěší také podpora filtrování paketů na nejnižších úrovních, automatické vytáčení linky, ale i DHCP použité pro automatickou konfiguraci TCP/IP klientských stanic.

Dvojče anebo tajný tip?
Stejně jako v předchozím případě je možno určit pravidla pro přístup přes bránu, sledovat statistiku proxy-serveru anebo podrobně zaznamenávat veškerou činnost a přístupy z klientských stanic. Pro potřeby jmenné služby DNS je přítomna brána DNS a samozřejmostí je poštovní server a podpora pro získávání vašich e-mailů ze schránek poskytovatele.

Na první pohled se zdá, že nabízené služby jsou obdobné WinProxy, ale zdá se mi, že WinRoute je v některých směrech komplexnější. Konfigurace se naopak zdá o něco méně jednoduchá, i když u verze „Lite“ je tomu přesně naopak. Plné využití všeho, co WinRoute nabízí, ale vyžaduje přece jen o něco lepší přehled a orientaci v síťových záležitostech. Právě proto všechno však je také WinRoute černým koněm pro připojení menší sítě k Internetu.

Velká proxy od velké firmy
Hledáte-li řešení proxy-serveru přímo „od pramene“, nezbývá než se podívat, co nabízí firma Microsoft. MS Proxy je server určený pouze pro Windows NT s nainstalovaným Service Packem 3. Podporovány jsou platformy Intel a Alpha. Ovšem nároky na počítač jsou již také vyšší. Minimální množství RAM je uváděno 24 MB, ale na takovém množství běží s obtížemi i samotné Windows NT, a tak za rozumnou minimální velikost lze považovat asi 64 MB (zvláště v případě, kdy na počítači poběží také jiné služby). Instalace je jednoduchá, ale ne nutně bezproblémová. Zvláště je dobré přečíst si před ní manuál a speciálně se hodí i zkušenosti s Windows NT a službami vzdáleného přístupu.

Podporovány jsou standardní služby, jako je WWW, FTP, Gopher, obecné TCP a UDP, RealAudio a další. Přítomný je také server SOCKS. Mezi důležité vlastnosti patří podpora spolupráce většího množství proxy-serverů.

Na rozdíl od předchozích produktů jde prakticky pouze o proxy server, který nabízí možnosti jak omezit nebo povolit přístup z jednotlivých stanic, zaznamenávání přístupů i monitorování zátěže atd. V žádném případě v něm nelze hledat poštovní server, server WWW nebo něco jiného. Tyto služby lze získat jako součást samostatných produktů, jako je MS Exchange atd.

MS Proxy je orientován na nasazení ve středně velkých firmách o desítkách počítačů. To určuje už i cena, která je ve srovnání s WinProxy, WinRoute nebo i 602proInternet takřka neúměrně velká – pohybuje se přes asi pětatřicet tisíc korun. Oproti předchozí verzi 1.0 je aktuální verze MS Proxy 2.0 výrazně lepší a rychlejší. Pokud tedy máte verzi starší, určitě stojí za to, zamyslet se nad upgrade.

Goliáš pro Davida
Obrem mezi proxy-servery je bezesporu Squid. Je určen nejen pro menší firmy, ale i pro nasazení v prostředí stovek počítačů. Tento proxy-server používá koneckonců jako hlavní server pro své zákazníky několik velkých českých poskytovatelů Internetu. Už to mluví samo za sebe o zátěži, kterou Squid zvládne.

Existují sice verze pro Windows NT a OS/2, ale nejsou příliš podporovány a je lépe použít verzí pro operační systém Unix. V principu není až tak významné, pro jaký. Může to být Linux, FreeBSD, IRIX, Digital Unix, Solaris a další. Můžete si vybrat nenáročný Linux na levném hardwaru a nebo třebas Solaris na superserverech velkých firem SUN, IBM a dalších. Zvláště první varianta je vhodná pro menší firmy. Linux je zdarma a teď překvapení – stejně jako proxy-server Squid! Dokonce je součástí některých distribucí Linuxu.

Squid je čistý proxy-server. Nabízí podporu pro WWW, FTP a Gopher. Ve vyrovnávacích pamětech jsou udržována nejen data těchto služeb, ale jsou v nich udržovány například i dotazy na DNS. Podporována je také spolupráce více proxy serverů hierarchicky řazených za sebe.

Uživí admina
Ve srovnání s ostatními se zdá, že toho nenabízí příliš mnoho, ale přesto patří k jedněm z nejlepších dostupných proxy-serverů. Zdánlivá nedostupnost dalších služeb je způsobena tím, že služby jsou dostupné v Unixu samostatně s jinými programy a některé poskytuje například i samotné jádro systému (například v Linuxu filtrování paketů apod.).

Stejně tak je to s poštovními službami, serverem WWW a dalšími. Dokonce i připojování k poskytovateli je zajišťováno samostatným programem. Celé řešení je pak značně robustnější než předchozí a hlavně značně jemněji konfigurovatelné na míru. Za to se platí především tím, že konfigurace rozhodně není jednoduchá, stejně jako v případě MS Proxy, ale možná i o něco obtížnější. Na druhé straně fakt, že veškerý software je zdarma (v extrémním případě včetně operačního systému) vytváří dostatečnou finanční rezervu na zaplacení někoho, kdo to zvládne. Výsledek bude stát jistě za to a stojí za zvážení.

Internet na dlani od 602
Dříve jsem slyšel něco jako průpovídku „co český programátor, to alespoň jedno účetnictví“. V poslední době mám spíše pocit, že co česká firma zabývající se vývojem software, to proxy-server. Software602, jistě jeden z králů českého softwarového nebe, nezůstal pozadu a tak i on nabízí řešení problému připojení sítě k Internetu.

V porovnání s předchozími se Software602 se svým produktem 602proInternet orientuje především na celkovou komplexnost. Zatímco WinProxy a WinRoute se zaměřují na úzkou oblast, kterou pilně vybrušují, nabízí 602proInternet i klientské aplikace. Navíc lze programového balíku využít nejenom pro připojení k Internetu, ale i jako menší server na intranetu.

602proInternet umožní přístup na Internet síti počítačů, ale obsahuje i webový server, poštovní a POP3-server, prohlížeč webu a program pro příjem a odesílání pošty s integrovanou kontrolou pravopisu. Na straně severu jsou podporovány operační systémy Windows 95 a Windows NT. Klienti mohou být samozřejmě libovolní, ale aplikace dodávané s 602proInternet jsou určeny pro Windows 3.1, Windows95 nebo Windows NT.

Předčí svůj název
Základem všeho je proxy-server, poštovní server a server WWW. Vše je integrováno do jednoho programu a celkem jednoduše konfigurovatelné. Instalace a konfigurace sice už není tak jednoduchá jako v případě WinProxy nebo WinRoute, ale také se jedná o produkt trochu jiné třídy a zaměření. Vytáčený přístup k Internetu je možno zajistit na žádost i v intervalech, ve kterých je stahována pošta. Proxy-server a server SOCKS umožní přístup celé síti bez problémů přes jedinou IP-adresu. Uživatelé menšího intranetu využijí také server WWW, který nabízí mimo jiné podporu CGI, FastCGI a také zabezpečení pomocí protokolu SSL. Poštovní server zajišťuje příjem a odesílání pošty i uživatelské poštovní schránky.

Na rozdíl od předchozích produktů není 602proInternet orientován pouze na Internet, jak by se mohlo zdát, ale i na jiné sítě, které jsou podporovány především poštovním serverem (X.25, Novell NetWare MHS atd.).

A přestože název napovídá, že se jedná o produkt určený pro Internet, je vhodný také pro budování intranetu. Oproti předchozím programům nabízí některé serverové služby navíc a také klientské aplikace určené přímo pro uživatele. Vyšší je ovšem také cena, a tak pokud potřebujete pouze proxy-server, bude lepší poohlédnout se jinde; jestliže hledáte ucelené řešení pro malý intranet připojovaný k Internetu, bude 602proInternet určitě stát za zamyšlení.

SOCKS aneb proxy trochu jinak
V mnoha produktech je přítomen také server SOCK. SOCK je speciální případ proxy-serveru, který je složen ze dvou hlavních komponent. Serveru SOCK (dohromady se setkáte se zkratkou SOCKS) a klienta SOCK. Rozdíl oproti běžným proxy-serverům je ve způsobu implementace. Zatímco server SOCK komunikuje s klientem a je tedy opravdovým serverem, z pohledu vnějšího světa je také klientem. V dnešní době se používají zejména SOCKS.

Nejrozšířenější jsou specifikace SOCKS V4 a SOCK V5. Typické použití je jako součást firewallu, tedy ochranné zdi, která chrání vnitřní síť a ukrývá své chráněnce před okolním nebezpečným světem.

Zdroj: Computer

Váš názor Další článek: Clik! ve Windows CE – začne se konečně vyrábět?

Témata článku: Internet, Windows, Windows část, Vhodný uživatel, Celý klient, Windows Server, Velká zátěž, Proxy, Translator, Vhodný font, Část Česka, Pestrý výběr, Intranet, TCP a UDP, Brána, Předpona, Automatické vytáčení, Jediná síť, Základní věc, Proxy Server, Server, Bran


Určitě si přečtěte

Vodafonu se zhroutila kabelovka. Síť bývalého UPC má výpadky
Lukáš Václavík
VodafoneUPC
Nejlepší notebooky do 10 000 korun: Co má ještě smysl kupovat. A co ne?

Nejlepší notebooky do 10 000 korun: Co má ještě smysl kupovat. A co ne?

** Notebooky s cenou do deseti tisíc korun jsou plné kompromisů ** Existuje několik modelů dobře použitelných pro nenáročné použití ** Vhodnou alternativou jsou tablety nebo repasované počítače

David Polesný | 94

David Polesný
Jak vybrat notebookNotebooky
Nejlepší herní notebooky a pracovní stroje: Když máte více než 20 tisíc

Nejlepší herní notebooky a pracovní stroje: Když máte více než 20 tisíc

** Když máte na notebook více než 20 tisíc korun, odpadají kompromisy ** Notebooky na práci dostávají tenká kovová těla a styl ** Herní notebooky zvládnou i nejmodernější hry v plné kvalitě

David Polesný | 43

David Polesný
Notebooky
Air Bank, Fio banka a MONETA zakládají alianci pro bankovní identitu
Jakub Čížek
BankaČeskoeGovernment
Starlink podle betatesterů: Rychlejší a levnější než satelitní internet v Česku

Starlink podle betatesterů: Rychlejší a levnější než satelitní internet v Česku

** Reddit se začíná plnit zkušenostmi se Starlinkem ** Při přímé viditelnosti dá i 120 Mb/s ** Klasický satelitní internet už teď dalece překonává

Jakub Čížek | 48

Jakub Čížek
StarlinkPoskytovatelé internetu

Aktuální číslo časopisu Computer

Jak prodloužit výdrž notebooku

Velké testy: gamepady a inkoustové tiskárny

Důkladný test Sony Playstation 5