Maxtor uvádí UltraDMA/133

Firma Maxtor se v poslední době stává nosným prvkem novinek v oblasti IDE pevných disků. Na překonání hranice 137 GB nyní navazuje urychlení současného „paralelního“ ATA ze současné hodnoty UltraDMA/100 s taktem 100 MHz na takt 133 MHz. Tím se o třetinu zvýší průtoková rychlost rozhraní.
Nový standard zatím nemá tu nejdůležitější podporu, jakou je integrování protokolu UltraDMA/133 přímo do řadičů, integrovaných v čipsetech. Tento nedostatek má podle vyjádření firmy Maxtor vyřešit firmy VIA Technologies a Silicon Integrated Systems (SiS). To se má prý stát až na začátku příštího roku. Pokud se tato informace zakládá na pravdě a dodrží se termín, objeví se zřejmě až na CeBITu 2002. Masové rozšíření do většiny prodejen by při příznivém přijetí měl nastat do roku.

Do této doby jsou případní zájemci o využití UltraDMA/133 odkázáni na PCI řadiče firem Adaptec, Promise a Silicon Images. Při této příležitosti si dovolím připomenout, že klasická PCI sběrnice má špičkovou přenosovou rychlost 132 MB/s, což je stejná rychlost, jako UltraDMA/133 (jeden kanál). Případný druhý kanál zvyšuje nárok na 264 MB/s. Takovou přenosovou rychlost má 64bitová varianta PCI (kterákoli) nebo 32bitová s taktem 66 MHz. Obě však jsou spíš výjimkou v dnešních počítačích než pravidlem. Dokud tedy nebude UltraDMA/133 integrováno přímo do čipových sad, bude tento protokol spíš drahou hračkou, kde se maximální rychlost stejně nevyužije. Jediná „výmluva“ může být překonání hranice adresování (pokud tuto schopnost nebude mít základní deska).

Současná situace je tedy ještě problematičtější, než u připravovaného standardu Serial ATA. Ten představuje budoucnost připojení levných paměťových zařízení a má nahradit současné paralelní zapojení.

Živě komentuje: Firma Maxtor nechce nechat vizi blízké budoucnosti ve vzduchoprázdnu mezi UltraDMA/100 a Serial ATA. Přenosová rychlost současného UltraDMA/100 se při špičkové přenosové rychlosti rovná stropu, takže je nutné jej opět posunout. To má učinit očekávaný Serial ATA, ovšem jedině tehdy, když bude. Podle zpráv posledních dnů se však zdá, že podmínky pro masové šíření Serial ATA disků budou splněny opět v delším časovém horizontu, než jsme si slibovali před rokem či před půl rokem. První pokus o funkční Serial ATA jsme měli možnost vidět před rokem, ovšem podle současných informací se má Serial ATA objevit až roku 2003, což jsou čtyři roky po prvním předvedení a minimálně pět let po zahájení vývoje. Do té doby je 133 MB/s nutností.

Druhým důvodem proč mít UltraDMA/133 je překonání současné kapacitní hranice IDE disků (resp. jeho rozhraní). Teoreticky by se nový způsob adresování mohl použít u současného protokolu UltraDMA/100. To však není z obchodního a propagačního hlediska dobrá strategie, protože by běžný uživatel / kupující nepoznal rozdíl mezi „starým“ UltraDMA/100 a „novým“ UltraDMA/100. Vytvořilo by to více zmatků než užitku. Proto je velmi výhodné toto spojit s jiným zlepšením, které je neoddiskutovatelné, nejlépe takové, které se promítne i do názvu. Tuto podmínku splní beze zbytku zvýšení přenosové rychlosti prostým zvýšením taktu. Nemyslím, že by v současné době byl strop 100 MB/s tak kritický, aby se musel posouvat na 133 MB/s. Za rok však již bude oněch 33 MB/s využito rychlejšími disky, které zároveň využijí překonané hranice adresace. To je podle mě ten pravý důvod, proč se nyní propaguje UltraDMA/133. Je to právě Maxtor, který před velmi nedávnou dobou začal propagovat 48bitovou adresaci pro disky.

Pamětníci protokolu UltraDMA si mohou zavzpomínat na UltraDMA/33 protokol, který mohl špičkově přenést ve své době „závratnou“ přenosovou kapacitu 33 MB/s. Později se takt zdvojnásobil, takže přenosová rychlost stoupla z 33 na 66 MB/s, a to celé se pojmenovalo UltraDMA/66. Kabel již nestačil, tak se mezi stávající vodiče přidal vždy jeden. Dalším zvýšením taktu se dosáhlo přenosové kapacity až 100 MB/s pod názvem UltraDMA/100. Kabel se použil teoreticky stejný jako předtím, ale jeho maximální délka byla kratší a jeho výroba přísnější. Stejný princip se s největší pravděpodobností použije i zde. Kabel tedy může být teoreticky shodný s kabelem pro UltraDMA/66, ovšem při dvojnásobném taktu je nutné mít i dvojnásobně přísnější pravidla pro tento kabel. Ano, jsem si vědom, že se bavím o kusu umělé hmoty s kolíčky (to jak konektory), spojenými měděným lankem s dalším kusem umělé hmoty kolem (to jako plochý vodič). Nové disky již budou vyžadovat novější kabely, protože jinak se na ztrátách v nich vzniklých může rychlostní výhoda nových disků ztratit na opravách dat.

Co znamená UltraDMA/133 pro výrobce (obecně)?

Nejkrásnější je to, že skoro nic. Nejedná se totiž o nic jiného, než zvýšený kmitočet. Jediná investice kromě propagace je do tištěného spoje, určeného pro vyšší kmitočet a do součástek, které vyšší takt snesou. Proto nebude vyšší cena a tudíž nebude cenový problém.

Co znamená UltraDMA/133 pro výrobce čipových sad?

Zde může být situace stejná nebo odlišná, to záleží na vnitřní architektuře čipsetu, na propojení South a North Bridge. Pokud je přenosová kapacita tohoto spojení náležitě dimenzována (např. 533 MB/s), není zde vůbec řádný problém a propojení se upravovat nemusí. Při použití rychlosti 264 MB/s (nejběžnější) není výkonový převis prakticky žádný, protože použitím UltraDMA/133 se veškeré rezervy mohou vyčerpat. Přesto je tato varianta bez úpravy propojení North a South Bridge použitelná s tím, že stále ještě není omezena maximální kapacita. Třetí varianta se snad již nevyskytuje, alespoň ne u nových čipsetů. Zde se brána mezi North a South Bridge rovná běžnému PCI rozhraní neboli přenosové kapacitě 133 MB/s. Takový čipset není vůbec vhodný pro úpravu na UltraDMA/133. Takové čipsety jsou proto vybaveny jen protokolem UltraDMA/66 a nejsou výš.

Co znamená UltraDMA/133 pro tým, vyvíjející Serial ATA?

Přestože se jedná o konkurenci, tak pro vývojový tým nového Serial ATA může znamenat úlevu. Zní to sice zvláštně, protože to je svým způsobem konkurenční protokol, ale je to tak. Bez UltraDMA/133 by se totiž na vývojové týmy Serial ATA tlačilo, aby svůj vývoj urychlili. Dosavadní praxe však odpovídá opaku, protože se termíny spíš prodlužují. Předkové říkali „práce kvapná, málo platná“ a zde by se případný přílišný spěch mohl později krutě vymstít. Díky UltraDMA/133 budou mít dostatečný čas na vývoj a řádné připravení uvedení v maximální možné formě.

Diskuze (4) Další článek: Intergraph se soudí s Intelem o Itanium

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,