Matematický výlet do světa čísel

Aktuální pokračování pravidelného kalendária je tentokráte věnováno zejména příznivcům historie matematiky. Významná výročí totiž zaujímají velikáni tohoto oboru, jimiž jsou například Pierre de Fermat, Jacob Bernoulli či Jean Gaston, stranou však nezůstane ani Blaise Pascal.

Pierre de Fermat a jeho věta

Z výročí významných matematiků tento týden výrazně vyčnívá narození Francouze Pierre de Fermata – stalo se tak 17. srpna roku 1601. Ačkoli matematika nebyla jeho prvotním zaměřením a cílem zkoumání, nakonec se stal jedním z nejslavnějších matematiků nejen „svého“ sedmnáctého století, ale celé historie vývoje řeči čísel vůbec.

Pierre de Fermat (zdroj: Edinformatics)

Fermatovy výzkumy v oblasti současné analytické geometrie zůstaly v té době nedoceněny. Na vině přitom byl také fakt, že Fermat své výsledky velice často nesprávně považoval za skromné a nezveřejňoval je. Nikdo mu však nemohl upřít výrazné objevy a pokroky na poli teorie pravděpodobnosti a statistiky. Právě k teorii pravděpodobnosti se váže jedna z nejcitovanějších matematických historek v podobě dlouho objevovaného důkazu. Blíže jsme se tomuto na Živě věnovali již v dřívějším článku Život zpoza čísel V: Domněnka:

„Poté, co Fermat zemřel, dostala se jeho kopie Aritmetiky do rukou jiným a ti si všimli, že Fermat si často na kraji, jak to matematici dělávají, poznamenal nějaký zajímavý poznatek nebo objev. Všechny Fermatovy domněnky byly postupně potvrzeny nebo vyvráceny, až na jednu. Latinsky tam bylo napsáno cosi v tom smyslu, že neexistuje žádné celočíselné řešení rovnice x^n + y^n = z^n pro libovolné n větší než 2 a že Fermat má nějaký velmi elegantní důkaz, který se ale bohužel sem na okraj knihy nevejde.“

Tato takzvaná Velká Fermatova věta se nakonec korektního důkazu dočkala až koncem dvacátého století, tedy úctyhodnou dobu od své formulace a prvních pokusů. Úspěšným „luštitelem“ se stal se stal Angličan Andrew Wiles – bližší informace o historii popisované věty i jejím důkazu se nacházejí například na této stránce Wikipedie. Dodnes se vedou spekulace o tom, zda byl Fermat, který nakonec zemřel v roce 1665, vůbec schopen při tehdejší úrovni matematického poznání svou větu skutečně dokázat.

Další informace:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Fermat
http://www.kosmas.cz/knihy/101732/velka-fermatova-veta/
http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=2188

Otevřené matematické okénko

O co je tento týden poněkud skoupější na významná výročí v oblasti čistě počítačových technologií, o to naděluje dvojnásob příznivcům matematiky. Kromě již představeného Pierra de Fermata se dále jedná například o dalšího Francouze Blaise Pascala, o němž již byla řeč v jednom z dřívějších kalendárií. Tento vynálezce populárního mechanického kalkulátoru s názvem Pascaline zemřel dne 19. srpna v roce 1662, přičemž během svého života výrazně přispěl do dosavadních znalostí diferenciálního a integrálního počtu či pravděpodobnosti.

Mechanický kalkulátor Pascaline (zdroj: Visionfutur)

Také další matematik tohoto týdne, jímž je Jacob Bernoulli, má určitou spojitost s dřívějším dílem pravidelného kalendária, jmenovitě DNA, smlouva potvrzená otiskem a první neutron, kde byla obšírněji zmíněna tato rodina významných matematiků a fyziků. Jacob Bernoulli se do přehledu dostává vzhledem k datu své smrti, jelikož zemřel dne 16. srpna roku 1705. Se svým bratrem Johannem spolupracovali na zkoumání infinitezimálního počtu, samostatně pak prohloubil vědění v oblasti pravděpodobnosti či teorie čísel.

Posledním matematikem, o kterém bude zmínka, je opět Francouz – řeč je o Jeanu Gastonu Darbouxovi. Narodil se dne 14. srpna v roce 1842 ve francouzském Nimes a později proslavil jako významný profesor na poli geometrických teorií. Jazyk matematiky jej připomíná zejména pojmenováním takzvaného Darbouxova integrálu. Oproti některým jiným matematikům proslul velice příjemným a vstřícným přístupem, stejně jako reprezentativním vystupováním. Ověnčen slávou a uznáním nakonec zemřel dne 23. února 1917 v Paříži.

Jean Gaston Darboux (zdroj: Sulinet.hu)

Další informace:
http://www.converter.cz/fyzici/pascal.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
http://www-groups.dcs.st-andrews.ac.uk/~history///Biographies/Darboux.html

Bleskově: gigantická odmocnina

Dne 19. srpna roku 1819 zemřel významný skotský fyzik James Watt, který původem pocházel z městečka Greenock (právě zde se totiž předtím 19. ledna 1736 narodil). Jméno Watt je samozřejmě neodmyslitelně spjaté s fyzikální jednotkou, jako osoba se James Watt nejvíce proslavil vynálezy a postupným zlepšováním parního stroje.

Přestože se řádky tohoto pokračování přehledu významných výročí matematice věnovaly již v nadstandardním rozsahu, lze vzpomenout dalšího matematika, a sice Angličana Johna Wallise (zemřel 19. srpna roku 1703). Svými vědeckými příspěvky a publikacemi možná nedosahoval velikosti ostatních svých kolegů, nicméně (jak se píše na eri.cz) zaujal zajímavým kouskem – zpaměti urči celou část druhé odmocniny z čísla 3*10^40, správný výsledek přitom zapisoval na papír několik hodin. Dále zavedl symbol běžně používaný symbol označující nekonečno a zabýval se luštěním šifrovaných zpráv.

Další informace:
http://www.fyzika.webz.cz/index.php?clanek=32&title=James%20Watt
http://natura.eri.cz/natura/2002/1/20020105.html

Diskuze (20) Další článek: Ke stažení: virtuální počítač zadarmo

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,