Martin Viktora, Kerio: Na firemní večírky zaměstnance chodit nenutíme

Martin Viktora ze společnosti Kerio Technologies se s námi podělil o své zkušenosti s životem v USA, názorem na softwarové patenty a účasti na výstavách. V rozhovoru jsme se věnovali vztahu Keria ke svým zaměstnancům. V neposlední řadě se dozvíte také zajímavé informace o produktech Kerio Technologies.

Martin Viktora, Kerio Technologies

Klepněte pro větší obrázek

Martin Viktora (1973) se narodil a vyrostl v Plzni. Během studií na Západočeské univerzitě napsal jeden z prvních softwarových proxy serverů pro Microsoft Windows, jehož mezinárodní úspěch později vedl až založení Kerio Technologies.
 
Martin Viktora žije v Silicon Valley v Kalifornii a k jeho nepracovním zálibám patří fotografie, squash a potápění.
 

Kerio MailServer si postupně získal, a i nadále získává velkou oblibu. A to jak u uživatelů, tak i administrátorů. Do jaké míry je však v tomto směru rozhodující obchodní hledisko a do jaké míry kvalita samotného programu?

Já věřím, že se nám daří dělat obojí. Snažíme se vyváženě investovat prostředky a úsilí jak do udržení vysokého standardu kvality produktů, tak do rozvoje obchodu. Nemyslím si, že lze s jedním bez druhého uspět. Samozřejmě, dobrá pověst produktu ho pomáhá prodávat.

Asi nejužívanějším produktem z dílny Kerio je WinRouteFirewall. Je možné podle zpětných reakcí uživatelů říci, jaké jsou nejčastěji zmiňované nejdůležitější vlastnosti tohoto produktu?

Je to především jednoduchá správa a vhodná kombinace uživatelských vlastností, zaměřená na trh menších a středně velkých firem. Kerio WinRoute Firewall integruje celou řadu prvků, jako je antivirová kontrola dat přicházejících do firmy prostřednictvím internetového připojení, kontrola a klasifikace web stránek navštěvovaných zaměstnanci, řízení alokace kapacity připojení, či nově připravované a výrazně vylepšené statistiky a reporty.

Tato míra integrace atraktivních vlastností nás odlišuje od konkurence. S naším řešením zákazník nemusí kombinovat různé produkty nebo dokupovat speciální moduly k dosažení téhož. Integrace nadále zvyšuje jednoduchost a logickou provázanost správy. Koncoví uživatelé, což jsou v případě našeho firewallu administrátoři, jsou příjemně překvapeni, jak snadné je porozumět produktu při jeho širokých schopnostech.

4D WebStar, dnes KerioWebstar, je z vašeho hlediska asi do určité míry průlomový krok. Jednak se nejedná o váš původní produkt a také se nejedná o produkt pro Windows. Jaká je ale úspěšnost zmiňovaného produktu, když již základní verze Mac OS X obsahuje Apache i mySQL?

Akvizice produktů 4D byla pro nás především obchodním krokem. Cílem bylo nabídnout zákazníkům 4D Mailu bezproblémový přechod na Kerio MailServer. To se nám podařilo beze zbytku splnit.

Co vás inspirovalo k rozhodnutí, že ve webovém rozhraní ke Kerio MailServeru využijete technologii AJAX? Bylo to na základě zpětné odezvy uživatelů, nebo se nápad zrodil v hlavách vývojářů, případně obchodníků z Keria?

AJAX se v posledních dvou letech stal zaklínadlem v oblasti webových technologií. Z toho pohledu jsme jej nemohli přehlédnout a samozřejmě jsme využili tuto technologii k vylepšení našeho webového rozhraní. AJAX se k tomu bezvadně hodí a v mnohém přibližuje uživatelský dojem klasické aplikace. Pochopitelně s tou výhodou, že AJAX je přítomen ve všech moderních internetových prohlížečích, a není tedy nutné nic instalovat a udržovat na koncových uživatelských stanicích.

Kerio dodává své produkty na americký trh, o kterém se často tvrdí, že je rájem pro počítače Apple. Je zde vidět výraznější zájem o vaše produkty na platformě Mac OS než třeba u nás nebo v Evropě?

Ano, rozdíl je téměř dvojnásobný. Například zatímco prodeje Kerio MailServeru pro platformu Mac ve Spojených státech v roce 2006 dosáhly 41 procent, v zemích mimo USA se pohybovaly na 23 procentech. Jak jste zmínil v otázce, je to dáno tím, že počítače Apple jsou stále primárně doménou amerického trhu. Nadto se nám podařilo navázat dobrou spolupráci se společností Apple a komunitou nezávislých Apple konzultantů.

Jaký je váš názor, coby výrobce softwaru, na softwarové patenty?

Základní premisa patentového systému je podpora technologického pokroku a ekonomického růstu. Vláda garantuje jednotlivci či korporaci dočasný monopol na komerční využití jeho vynálezu za podmínky, že zveřejní veškeré informace popisující jeho funkci a po vypršení ochranné doby převede vynález do veřejného vlastnictví. Tento princip jednotlivci zaručuje ochranu investice, kterou vložil do vývoje, a společnost následně profituje z rozšířeného poznání a technologického pokroku.

Současné softwarové patenty však pokrok spíše brzdí, než podporují, a patentový systém je v mnoha ohledech zastaralý. Jak stoupá počet a složitost patentových žádostí, tak se americkému patentovému úřadu stále méně daří jednotlivé žádosti řádně kontrolovat. Navíc definice podmínek, které musí patent splňovat, jsou vágní a vedou k různým výkladům. Nijak mě nepřekvapuje, že v patentových sporech soudy prohlásí přes 80 procent patentů z různých důvodů za neplatné.

Patenty jsou zajímavý problém pro startupy, které jsou paradoxně největším motorem inovací. Průměrné náklady na patentový soudní spor se dnes vyšplhaly na dva miliony dolarů, což je mimo finanční možnosti většiny začínajících, menších firem.

Dobrá zpráva je, že v IT oboru začíná převládat názor na nutnost reformy patentového systému. A je pravděpodobné, že v letošním roce Kongres Spojených států připraví novelizaci patentového práva.

Vaše produkty zřejmě nebudou typickým cílem, ale přesto se zeptám, zda se setkáváte se softwarovým pirátstvím.

Se softwarovým pirátstvím musíme stále bojovat a naše statistiky ukazují, že přibližně 40 procent našich produktů je využíváno nelegálně. Situace se však výrazně liší podle jednotlivých zemí. V České republice se v posledních letech míra pirátství značně snížila, naopak v přechodových ekonomikách, jako je Rusko, je míra pirátství našich produktů největší.

Nakolik jsou pro firmu, která své produkty směřuje mezi firemní uživatele, důležitá různá ocenění v odborných magazínech? Projeví se to ve výsledku na prodejnosti produktů?

Ocenění v odborných magazínech jsou důležitá. Snažíme se pro naše produkty tato ocenění získávat a účastníme se různých produktových srovnání. Pomáhají významně v tvorbě tržního povědomí o produktu, což se následně projevuje v prodejích. I zákazníka, který o naší firmě nikdy neslyšel, je lehčí získat s referencí na odbornou recenzi v časopise, který zná.

Má pro Kerio význam účast na výstavách? Je nějaký zásadní rozdíl mezi například Invexem a zahraničními výstavami, tedy kromě velikosti a počtu návštěvníků?

Celosvětově se snažíme být přítomni na cca 15-20 výstavách ročně. Jsou pro nás příležitostí jak o sobě dát vědět a dále pak umožňují setkání s našimi partnery a koncovými zákazníky. Tento přímý kontakt pomáhá udržovat loajalitu k naší značce.

Dle možností a důležitosti výstav volíme různou formu prezence. V některých případech je to účast našeho regionálního sales reprezentanta na stánku partnera, jindy plná účast s vlastním stánkem a týmem. Při příležitosti některých výstav, jako je například Macworld v San Francisku, spojujeme účast na výstavě s uspořádáním partnerského setkání.

Obecně lze o rozdílu mezi výstavami říci, že v alespoň ve Spojených státech je jejich zaměření více obchodní a praktické. Méně pompéznosti, převažují standardizované stánky, na nichž si každá firma pouze připevní ceduli s logem.

Setkáváte se s uživateli, kterým vadí absence klasického krabicového balení v nabídce vašich produktů?

Poptávka po krabicovém balení se liší země od země, obecně Evropa je v tomto ohledu více konzervativní. Nicméně v posledních letech je i v Evropě vidět posun k praktičnosti a nám již absence fyzického balení nezpůsobuje problémy.

V roce 2005 jste získali ocenění Zaměstnavatel roku. Čím se ve vztahu k zaměstnancům lišíte od ostatních softwarových firem?

Snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém lidi baví pracovat a mají možnost seberealizace. Zaměstnanci jsou součástí tohoto procesu a aktivně se podílí na jeho tvorbě. Naše společnost nevlastní žádné sklady, výrobní stroje, nemáme hodnotná fyzická aktiva a podnikáme v pronajatých kancelářích. Největší hodnotou je to, co je uloženo v hlavách našich lidí, a to si dobře uvědomujeme.

Velké úsilí jsme věnovali vytvoření zaměstnaneckého opčního plánu. Plán zahrnuje každého člověka ve všech našich pobočkách – v Čechách, Británii a Kalifornii – a dává mu předkupní právo na akcie americké mateřské společnosti. Koncepce plánu je plně podle vzoru amerických společností, tedy žádná ořezaná evropsko-socialistická varianta. Tím se Kerio aspoň na české poměry výrazně odlišuje od jiných firem v Čechách. Když se bude společnosti nadále dobře dařit, každý zaměstnanec bude zajímavým a přímým způsobem na úspěchu profitovat.

Mohou u vás pracovat i absolventi?

Ano, mohou. Dokonce velká část našich programátorů přišla přímo ze školy. Jedním z důvodů je to, že vyvíjíme pokročilé technologie, které jsou často mimo záběr většiny typických programátorů v ČR, kteří spíše pracují s databázemi či adaptují moduly informačních systémů. Děláme hodně věcí v C++, některé části softwaru píšeme jako ovladače pro jádro operačního systému Windows, či implementujeme rozsáhlá multiplatformí uživatelská rozhraní. To nenapíše někdo, kdo sesmolil nějaký webík ve Visual Basicu. Z toho pohledu pro nás praxe není zase tak důležitá, zajímají nás hlavně chytří lidé, kteří mají talent a ctižádost se učit.

Pokud se firma navenek prezentuje velmi pohodovou atmosférou, bývá často kritizována zklamanými zaměstnanci, kteří nemají rádi povinně nepovinné společenské akce, firemní večírky atp. Nemůže něco podobného uškodit i pověsti Keria?

Takový problém v Keriu nevnímám. Máme hodně neformální kolektiv, každý každému tyká. Někdo na akce chodí, někdo je raději s rodinou. Neděláme z toho žádnou vědu.

Jakých dat si ve svém počítači ceníte nejvíce?

To je dobrá otázka. Nejvíc asi dat s různými přístupovými kódy a čísly karet. Na tento soubor používám extra šifrování. Další v řadě jsou pak různé obchodní a technické dokumenty. Osobně si cením své kolekce digitálních fotografií, nasbíraných od doby, kdy digitální fotoaparáty začaly být rozumně použitelné.

Co myslíte, že se vám v profesním životě nepovedlo?

Nejsem člověk, který si stěžuje. Samozřejmě, podívám-li se zpět, je spousta věcí, které bych udělal jinak. Luxus zpětného pohledu však v době, kdy tato rozhodnutí děláte, nemáte. Některé věci jsem si představoval, že se odehrají rychleji, což se nestalo.

A naopak, co se vám v profesním životě povedlo?

Je spousta menších věcí, které se mi povedly, byť mají hlavně pro mne osobní důležitost. Obecně bych řekl, že jsem měl štěstí při výběru lidí, se kterými bylo možné realizovat sen a proměnit malou plzeňskou firmičku bez kapitálu na společnost s působností v Silicon Valley.

V čem je pro vás osobní život lepší ve Spojených státech než v České republice? A v čem horší?

Prožít část života v cizí zemi, ať jakékoliv, je vždy zkušenost, která obohacuje. Na Americe mám rád optimismus lidí a po profesní stránce Silicon Valley je stále nejlepší místo pro podnikání v informačních technologiích. Kalifornie, a specificky oblast kolem San Franciska, je výrazné multikulturní prostředí. Skoro každý sem přišel odněkud, buď z jiné země, nebo z jiné části Spojených států, a cizinec se tady může cítit opravdu doma. Navíc tu mají velmi příjemné počasí. Místní občas říkají, že jsou zde pouze dvě roční období, léto a skoro léto, což je mírně eufemistický pohled, protože v zimě jsou tady některé dny poměrně chladné. Co mi naopak schází, je stará skupina přátel, možnost s nimi zajít jen tak na pivko.

Diskuze (8) Další článek: Oživeno: Internet Explorer 7 v češtině - doplněn odkaz na stažení

Témata článku: Windows, Apple, Presence, Jednoduchá správa, Squash, Vhodná kombinace, Digitální fotoaparáty v akci, Viktor, Antivirová kontrola, Ajax, Kalifornie, Plzeňsko, Digitální fotoaparáty recenze, Chod, Obchodní plán, Zaměstnanci, Velký spor, Přímý pohled, Obchodní hledisko, Velké úsilí, Softwarový produkt, Dobrá pověst, Výrobní stroj, Reform, Důležitá část


Určitě si přečtěte

Chyba roku 2038 způsobí problémy, počítače dnes totiž stárnou příliš pomalu

Chyba roku 2038 způsobí problémy, počítače dnes totiž stárnou příliš pomalu

** Loni ajťáky vystrašilo přetečení GPS čítače týdnů ** Nemělo se stát vůbec nic, ale svět opět nebyl připravený ** Za 18 let nás ale čeká ještě něco mnohem většího

Jakub Čížek | 69

Nejlevnější router s Wi-Fi 6 v testu: vážně ještě chcete kupovat routery jen pro 802.11ac?

Nejlevnější router s Wi-Fi 6 v testu: vážně ještě chcete kupovat routery jen pro 802.11ac?

** Otestovali jsme TP-Link Archer AX10, nejdostupnější router s Wi-Fi 6 ** Šetřilo se, ale zatím ty ústupky tolik nebolí ** Pro domácí síťování pohodlná volba, do firmy ale chcete něco lepšího

Tomáš Holčík | 45

Biblická potopa Česka: Jak bychom dopadli, kdyby nás zatopil oceán

Biblická potopa Česka: Jak bychom dopadli, kdyby nás zatopil oceán

** Představte si biblickou potopu ** Nejprve zaniknou Děčín a Břeclav, pak i Brno a Praha ** Hlavním městem se stane Jihlava a zbytky Čechů přežijí na Kvildě

Jakub Čížek | 94

Šmírování kamerami Googlu: Koukněte, co šíleného se objevilo na Street View

Šmírování kamerami Googlu: Koukněte, co šíleného se objevilo na Street View

Google stále fotí celý svět do své služby Street View. A novodobou zábavou je hledat v mapách Googlu vtipné záběry. Podívejte se na výběr nejlepších!

redakce | 8Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test autokamer

Test ATX skříní

Jak surfovat pohodlně

Sportovní aplikace

Jak funguje procesor