Má smysl budovat obchod na Internetu?

Na zkušenosti s provozem a výstavbou internetových obchodů a na názor na budoucnost internetového obchodování jsme se zeptali některých zástupců významných elektronických obchodů u nás.
Na zkušenosti s provozem a výstavbou internetových obchodů a na názor na budoucnost internetového obchodování jsme se zeptali některých zástupců významných elektronických obchodů u nás.

Na dotazy odpovídali:

Petr Bříza, Comfor: Do budoucnosti se jedná o jeden z nejperspektivnějších trhů a obchodních modelů.

Martin Košut, Compaq: Největší překážka pře stavbě elektronického obchodu? Existující „business processes“ a setrvačnost v myšlení některých lidí.

Pavel Knapp, Computer Press: Důležitá je schopnost a ochota přizpůsobit v případě potřeby některé procesy ve firmě Internetu – naopak to moc nejde.

Martin Novotný, CYBEX Online: Největší překážky rozvoje elektronického obchodu vidím dvě: nedůvěra potenciálních zákazníků k nákupu v internetovém obchodě („Kde mám záruku, že mi v balíku nedojde cihla?“) a tím druhým, a možná větším, problémem jsou určitě vysoké telefonní poplatky.

Pavel Hrubý, Expandia Banka: Internetové obchodování má jednu velkou přednost – díky němu padají časová i prostorová omezení.

Jiří Kraval, Hewlett-Packard – PBO Czech Republic: Fakta jsou jasná. Podle odhadů v Evropě bylo na konci roku 1998 přibližně 20 miliónů uživatelů Internetu a do konce roku 1999 by toto číslo mělo dosáhnout 40 miliónů.

Petr Šebek, K.D.Marketing: Noví zájemci o elektronické obchodování? Ať se připraví na spoustu nákladů, se kterými nepočítali při myšlence založit si internetový obchod, a ty náklady, se kterými počítali, ať zvýší několikanásobně.

1. Connect!: Proč jste začali budovat elektronický obchod a co bylo hlavním důvodem, který vás přesvědčil o výhodnosti obchodování prostřednictvím Internetu?

Petr Bříza, Comfor: Do budoucnosti se jedná o jeden z nejperspektivnějších trhů a obchodních modelů.

Martin Košut, Compaq: Jednoduchost a příjemnost použití našimi zákazníky a partnery byl jeden z důvodů, proč jsme otevřeli www.compaqplus.cz. Jsme přesvědčeni, že se nám jeho prostřednictvím podaří dosáhnout větší spokojenosti našich zákazníků a uživatelů našich produktů a služeb.

Pavel Knapp, Computer Press: Vltavu (www.vltava.cz) jsme začali budovat jako první profesionální internetový obchod (knihkupectví) u nás, protože jsme cítili velký tržní potenciál a možnosti skryté v oblasti internetové komerce. Nemalou roli samozřejmě hrál úspěšný zahraniční příklad – Amazon (www.amazon.com). Začali jsme logicky s tím, co nám bylo jako vydavatelství a nakladatelství nejbližší, tedy s prodejem odborné literatury.

Martin Novotný, CYBEX Online: Hlavní důvod, proč jsme začali budovat internetový obchod, byl jednoduchý – jsme obchodní firma, takže stále hledáme způsoby, jak oslovit nové zákazníky. A internetový obchod takovou novou možností do budoucnosti nepochybně je.

Pavel Hrubý, Expandia Banka: Primárním záměrem eCity nebylo pouze budování elektronického obchodu, ale popularizace širokých možností Internetu. Přímé obchodování je pouze jednou částí, která může uživatelům Internetu přinést prospěch. Další velké možnosti spatřujeme v oblasti přímé komunikace a přímých finančních služeb. Proto se partnery Expandia Banky v projektu eCity staly společnosti RadioMobil a Internet On Line. Při budování Expandia Banky jsme získali mnoho zkušeností a nápadů, jak využít moderní komunikační technologie ke zpřístupnění zboží a služeb na Internetu efektivnějším a pro uživatele komfortnějším způsobem. Myslím tím standardy, které s sebou přineslo říjnové pokračování eCity, např. eKreditiv.

Jiří Kraval, Hewlett-Packard: V době, kdy internetový prodej zažívá nebývalý rozvoj, nechce ani společnost Hewlett-Packard zůstat stranou. Fakta jsou jasná. Podle odhadů v Evropě bylo na konci roku 1998 přibližně 20 miliónů uživatelů Internetu a do konce roku 1999 by toto číslo mělo dosáhnout 40 miliónů. Podle IDC bude v Evropě do roku 2001 elektronické obchodování meziročně narůstat o 112 %. Český trh se chová velmi podobně, i když s nepatrným zpožděním. Nestačí proto být jen hnacím motorem nových trendů, důležité je jejich reálné uskutečňování. Proto jsme se rozhodli pro společný projekt Svět HP s firmou AutoCont. Vzniknuvší prodejní server www.svethp.cz těží ze vzájemně výhodného spojení dvou velkých firem a jejich dlouholeté partnerské spolupráce.

Petr Šebek, K. D. Marketing: Tak jako všichni podnikatelé jsme si chtěli zajistit slušné a hlavně dlouhodobé živobytí. Jelikož jsme již delší dobu pracovali v oblasti obchodu (především s elektrospotřebiči) a lákal nás Internet jako nové neprozkoumané médium, řekli jsme si, proč to nezkusit v této oblasti. To znamená spojit naše zkušenosti z obchodu a náš zájem o Internet. O výhodnosti obchodování prostřednictvím Internetu nás bohužel nepřesvědčilo nic, zatím se totiž nedá hovořit o výhodnosti.

2. Connect!: Co byste doporučil začínajícím firmám, které hodlají vybudovat vlastní elektronický obchod?

Petr Bříza, Comfor: Dobře si promyslet, zda mají dobrý produkt nebo službu a jakou zvolí strategii. Elektronický obchod sám o sobě není zárukou úspěchu.

Martin Košut, Compaq: Důkladně si promyslet strategii, co je cílem a čeho a jak chtějí dosáhnout.

Pavel Knapp, Computer Press: Důležitá je schopnost a ochota přizpůsobit v případě potřeby některé procesy ve firmě Internetu – naopak to moc nejde. Dále je třeba smířit se s poměrně velkými investicemi do vybudování internetového obchodu – je to zhruba stejné, jako otevřít klasickou prodejnu. A ta úplně nejdůležitější, věc, bez které nemáte šanci – musíte mít tým pro věc zapálených odborníků, spolehlivých (!) nadšenců.

Martin Novotný, CYBEX Online: Obecně bych začínajícím firmám poradil, aby se nespoléhaly na řešení pro všechny, ale spíše investovaly do řešení, které bude šito přímo na míru tomu co chtějí prodávat. Bude je to sice stát více, ale určitě se jim to vyplatí.

Pavel Hrubý, Expandia Banka: Předně musí být pro své zákazníky důvěryhodným partnerem, přinést atraktivní nabídku a zajistit kvalitní servis. Navíc komunikace se zákazníkem u firmy, orientované na prodej prostřednictvím Internetu, nemůže zůstat jen u aktivit prostřednictvím tohoto média. I tato firma bude muset vytvářet další komunikační spojení se zákazníkem, např. prostřednictvím call centra, kde budou operátoři schopni poskytnout doplňující informace, příp. poradit s vyřizováním reklamací.

Jiří Kraval, Hewlett-Packard: Mít řádně fungující informační systém a perfektní logistiku. Bez těchto dvou věcí nemá cenu ani začínat.

Petr Šebek, K. D. Marketing: Musím jim doporučit, aby nezačínali, to je samozřejmé, protože by to byla další konkurence pro naši firmu. Ale teď vážně. Ať se připraví na spoustu nákladů, se kterými nepočítali při myšlence založit si internetový obchod, a ty náklady, se kterými počítali, ať zvýší několikanásobně.

3. Connect!: Jaká byla ve vašem případě největší překážka při stavbě elektronického obchodu?

Petr Bříza, Comfor: Zvládnutí technologie.

Martin Košut, Compaq: Existující „business processes“ a setrvačnost v myšlení některých lidí.

Pavel Knapp, Computer Press: Dostatek kvalifikovaných, spolehlivých a pro věc zapálených lidí. Ne, že bychom jich měli málo, ale s větším týmem bychom dokázali ještě více.

Martin Novotný, CYBEX Online: Nedá se říci „překážka“, spíše „Co dalo nejvíce práce?“. V tom případě by odpověď byla: příprava dat, ceníků, popisů produktů a dalších materiálů tak, aby byly připraveny pro publikování v internetovém obchodě.

Pavel Hrubý, Expandia Banka: Naší ambicí není stavba elektronického supermarketu. Společnosti, které vytvořily eCity, mají pocit, že mohou přispět ke kultivaci Internetu jako prostředí pro klientsky orientované služby. V rámci eCity jsme se pokusili naznačit směr, kterým by se Internet mohl ubírat.

Jiří Kraval, Hewlett-Packard: Nedá se hovořit o překážce v pravém slova smyslu, ale nejobtížnější bylo naplnit systém všemi potřebnými daty a zajistit pravidelné aktualizace. Pracujete totiž vždy s obrovským množstvím dat, popisů a cen, jejichž přesnost a aktuálnost je naprostou nezbytností.

Petr Šebek, K. D. Marketing: Nedůvěra některých dodavatelů, kteří se na prodej přes Internet zatím dívají přes prsty.

4. Connect!: Kolik jste investovali do vybudování elektronického obchodu, a to z pohledu softwaru, hardwaru a lidských zdrojů?

Petr Bříza, Comfor: Řádově miliony korun.

Pavel Knapp, Computer Press: I když celkovou částku neuvádíme, je plně srovnatelná s vybudováním klasického „kamenného“ obchodu – tedy žádné drobné investice. Potřebný software jsme si vyvinuli a vyvíjíme sami, využíváme technologií Microsoftu. Mám-li uvést poměr investic (HW:lidské zdroje), je to zhruba 20:80.

Martin Novotný, CYBEX Online: V procentuálním vyjádření byly jednoznačně nejvyšší náklady na lidské zdroje (70 %). Hrubý odhad celkových vynaložených nákladů do 1. 10. 1999 (tedy do spuštění obchodu) je asi 400 tisíc korun.

Jiří Kraval, Hewlett-Packard: Investice se pohybovala zhruba kolem jednoho milionu korun. Nerad bych zabíhal do větších detailů.

Petr Šebek, K. D. Marketing: To se těžko dá vyčíslit jenom jednoduchými čísly, ale přesto se pokusím. Software – cca 500 tisíc korun, Hardware – cca 400 tisíc korun, Lidské zdroje – cca 1,5 mil korun. To samozřejmě nepočítám další náklady, které jsou spojeny s obchodováním.

5. Connect!: Kolik lidí v současnosti pečuje o chod vašeho obchodu?

Petr Bříza, Comfor: 10.

Pavel Knapp, Computer Press: O Vltavu se v současné době stará na plný úvazek tým 13 lidí.

Martin Novotný, CYBEX Online: V současné době pečují o chod našeho obchodu 3 zaměstnanci.

Jiří Kraval, Hewlett-Packard: V současnosti je to 8 lidí. Z tohoto počtu 4 pečují o vlastní aplikaci a další 4 mají na starosti marketing a logistiku.

Petr Šebek, K. D. Marketing: 7 lidí v naší firmě, 5 externích spolupracovníků.

6. Connect!: Rok vzniku obchodu, vstup na trh v ČR?

Petr Bříza, Comfor: 1998.

Martin Košut, Compaq: Únor 1999.

Pavel Knapp, Computer Press: Vltava byla spuštěna v roce 1996.

Martin Novotný, CYBEX Online: Obchod byl vyvíjen od začátku roku 1999 a do ostrého provozu byl uveden 1. října 1999.

Pavel Hrubý, Expandia Banka: Jarní část projektu eCity byla spuštěna 1. 3. 1999, reálné nakupování od 4. 10. 1999.

Jiří Kraval, Hewlett-Packard: Svět HP vstoupil na trh Invexem ‘99, to znamená 4. 10. 1999.

Petr Šebek, K. D. Marketing: Druhá polovina roku 1998.

7. Connect!: Vrací se již investice vložené do budování obchodu? V případě, že ne, co si myslíte, že je největší brzdou a kdy si myslíte, že nastane zlom?

Petr Bříza, Comfor: V tomto roce.

Martin Košut, Compaq: Ano.

Pavel Knapp, Computer Press: Záleží na tom, jak definujeme návratnost. Speciálně na Internetu se ještě dlouho – až na určité výjimky – nebude mluvit o přímé finanční návratnosti; pokud ale zohledníme zásadní věci typu získávání trhu, budování značky, je nutné být u toho již dnes. A budete-li úspěšní a dokážete-li si pár let počkat…

Martin Novotný, CYBEX Online: Investice vložené do obchodu se vrací ode dne, kdy objednal první zákazník, který se o nás dozvěděl přes Internet, a to bylo 2. října.

Pavel Hrubý, Expandia Banka: Projekt eCity není z našeho pohledu považován za komerční aktivitu, má spíše popularizační funkci.

Jiří Kraval, Hewlett-Packard: Po této relativně krátké době, po kterou prodejní server funguje, je ještě velmi brzo hodnotit návratnost vložených investic. Nicméně vzhledem ke koncepčnímu pojetí tohoto serveru – prodejní a informační – se projevují ještě vedlejší efekty v podobě propagace a informovanosti trhu o našich produktech. Zároveň ocenění Křišťálovým diskem Světa HP na letošním veletrhu Invex Computer pomohlo nepřímo prodeji našich produktů.

Petr Šebek, K. D. Marketing: Bohužel ještě ne. Největší překážkou jsou dle mého názoru poplatky za telefon, který člověk musí zaplatit Telecomu za používání telefoního připojení na Internet. Zlom by mohl nastat po ukončení monopolu Telecomu, třeba konkurence vymyslí a zavede místní poplatky zdarma. Uvidíme.

8. Connect!: Jaké procento z celkových investic jste vložili do budování (udržování) elektronického obchodu a do reklamy (propagace obchodu)?

Petr Bříza, Comfor: Zatím většina do budování.

Pavel Knapp, Computer Press: Poměr je řádově 80:20 ve prospěch budování a údržby.

Martin Novotný, CYBEX Online: Do propagace obchodu vkládáme měsíčně okolo 25 tisíc korun a náklady na udržování (aktualizace sortimentu atd.) budou přibližně stejné, celkově asi 50 tisíc měsíčně.

Jiří Kraval, Hewlett-Packard: Reklamní kampaň právě začala a její finační objem prozatím není finální. Za půl roku vám prozradím více.

Petr Šebek, K. D. Marketing: Nevím přesně co odpovědět.

9. Connect!: Do které skupiny patří váš elektronický obchod? Business-to-business nebo Business-to-customers?

Petr Bříza, Comfor: Business-to-customers.

Martin Košut, Compaq: C je správně. Otazkou je, co si představujete pod pojmem „business“ a „customer“ na pravé straně. Jsou Spojené Gumárny s.r.o. „business“ nebo „customer“? Co když jim prodávám počítače do kanceláře přes Internet a co když stejně přes Internet nakupují čpavek od H-chem a.s.? Když cokoli koupíte, jste zákazníkem. Když něco produkujete, jste „business“. Myslím, že smysluplné rozdělení je na organizace a spotřebitele – fyzické osoby. CompaqPlus je určen primárně pro organizace, nicméně obsluhuje i spotřebitele – fyzické osoby.

Pavel Knapp, Computer Press: Business-to-customers.

Martin Novotný, CYBEX Online: Obchod patří do skupiny business-to-customers.

Pavel Hrubý, Expandia Banka: Business-to-customers. Projekt eCity má za cíl hlavně seznámit koncové uživatele Internetu (především začínající) s možnostmi, které toto medium přináší. Na druhé straně by měl splňovat podobnou funkci i směrem k obchodníkům (prostřednictvím eCity si mají možnost s minimálními náklady vyzkoušet, zda mohou oslovit a zaujmout potenciální zákazníky (v jarním eCity to bylo 85 tisíc obyvatel).

Jiří Kraval, Hewlett-Packard: Je zaměřen na prodej koncovým zákazníkům.

Petr Šebek, K. D. Marketing: Business-to-customers.

10. Connect!: Můžete nám prozradit váš obrat realizovaný prostřednictvím elektronického obchodování v roce 1998 (případně 1999)? Kolik procent z celkového obratu společnosti realizujete přes Internet?

Martin Košut, Compaq: CompaqPlus je určen především pro malé a střední firmy. Od února do dneška jsme zrealizovali obchody za více než 170 milionů korun. Pokud beru náš celkový obrat u těchto zákazníků, děláme dnes více než 70 % přes CompaqPlus.

Martin Novotný, CYBEX Online: Vzhledem k tomu, že obchod byl otevřen 1. 10. 1999, jsou uvedeny údaje za první měsíc provozu: obrat (říjen 1999) činil 290 tisíc korun (předpokládaný obrat za rok 1999 je 1,2 milionu korun). Podíl z celkového obratu firmy (říjen 1999): 12 %.

Jiří Kraval, Hewlett-Packard: Jak jsem již zmiňoval, webová prodejna Svět HP funguje velice krátce, nicméně již za tuto krátkou dobu jsou prodeje zajímavé.

Petr Šebek, K. D. Marketing: V roce 1998 v podstatě žádný, v roce 1999 odhadujeme něco mezi 10 až 30 miliony korun.

11. Connect!: V případě, že přesné údaje nezveřejňujete, můžete určit skupinu, do které patříte?

  • c. 0 – 5 mil. Kč
  • d. 5 – 10 mil. Kč
  • e. 10 – 30 mil. Kč
  • f. 30 – 50 mil. Kč
  • g. víc než 50 mil. Kč
(Pozn.: Skupiny charakterizují roční obrat v roce 1998).

Petr Bříza, Comfor: 0 – 5 mil. Kč

Pavel Knapp, Computer Press: 10 – 30 mil. Kč (rok 1999)

Jiří Kraval, Hewlett-Packard: 0– 5 mil. Kč

Petr Šebek, K. D. Marketing: 10 – 30 mil. Kč v roce 1999

12. Connect!: Co považujete za největší překážku rozvoje elektronického obchodu v ČR? Co brání nárůstu prodeje přes Internet?

Petr Bříza, Comfor: Větší počet uživatelů Internetu. Zabezpečení elektronických plateb.

Martin Košut, Compaq: Konzervativismus a obavy o bezpečnost.

Pavel Knapp, Computer Press: Nedostatečná osvěta (jaké má internetové nakupování výhody, jaké nevýhody, jaká rizika?) a obecně nedůvěra lidí nakupovat na Internetu. Spolehlivě fungujících velkých internetových obchodů je u nás do deseti, ostatní zatím spíše dělají negativní reklamu. Věříme, že k pročištění situace pomůže Asociace pro elektronickou komerci (APEK), která představuje nezávislou certifikační autoritu hodnotící kvalitu a serióznost internetového obchodu.

Martin Novotný, CYBEX Online: Největší překážky rozvoje elektronického obchodu vidím dvě: nedůvěra potenciálních zákazníků k nákupu v internetovém obchodě („Kde mám záruku, že mi v balíku nedojde cihla?“) a tím druhým, a možná větším, problémem jsou určitě vysoké telefonní poplatky. Co se týká prvního problému, doufám, že bude přínosem APEK, který si dal za cíl tuto důvěru u zákazníků vybudovat, co se týká toho druhého, s tím bohužel zatím nikdo nic nenadělá.

Pavel Hrubý, Expandia Banka: To, co v současnosti české internetové obchodní domy potřebují nejvíce, je získání důvěry bezradných zákazníků, pro které je obtížně rozpoznatelné, který obchod lze považovat za spolehlivý a kvalitní a který ne. U současných internetových obchodů není problém bezpečnost, ale kvalita. U nás je zakořeněna představa, že Internet je jakási jiná realita, respektive že se jedná o anonymní prostor, kde je všechno dovoleno. Je ten pravý čas dát nakupování na Internetu určitá pravidla, chcete-li respektované standardy, které budou zákazníkovi garantovat maximální pohodlí a bezpečnost jeho nakupování.

Jiří Kraval, Hewlett-Packard: Za prvé se domnívám, že to je špatná zkušenost obyvatelstva se zásilkovými službami, která se nepřímo promítá i do nedůvěry v internetový prodej. Za druhé je to prozatím malé rozšíření výpočetní techniky v domácnostech. Podle našich zkušeností drtivá většina objednávek je realizována ze zaměstnání. S tím se samozřejmě váže třetí důvod, kterým jsou náklady na provoz a připojení k Internetu. Dnes již máte možnost přístupu na Internet zdarma, ale hlavní položku neustále tvoří telekomunikační poplatky. Připojení prostřednictvím rozvodů kabelové televize je zatím v plenkách – a to pouze ve velkých městech. Zbývá tedy opět využít služby prozatím monopolního Telecomu, který, jak se zdá, svůj přístup k podpoře Internetu nehodlá měnit.

Petr Šebek, K. D. Marketing: Jak už jsem uvedl, drahé poplatky za telefon.

13. Connect!: Kdy si myslíte, že nastane skutečný zlom (jestli vůbec nastane) v obchodování prostřednictvím Internetu v ČR?

Petr Bříza, Comfor: V následujících 2 až 3 letech.

Martin Košut, Compaq: Myslím, že nebude výrazný zlom. Bude to přicházet a najednou to bude tady, aniž byste postřehli kdy. Podívejte se na mobilní telefony.

Pavel Knapp, Computer Press: Úspěch internetové komerce souvisí s počtem uživatelů připojených k Internetu a hlavně s počtem uživatelů schopných rutinně Internet využívat. Nemalou roli, stejně jako v jiných oblastech podnikání, hraje rovněž aktuální ekonomická situace. Pro nás je důležité, že i nyní na Vltavě stále držíme rostoucí trend – vzrůstá obrat a zájem zákazníků.

Martin Novotný, CYBEX Online: Odpověď na tuto otázku souvisí s tou předchozí – možná moje předpověď vypadá hodně pesimisticky, ale myslím si, že opravdový zlom nastane až na konci roku 2001.

Pavel Hrubý, Expandia Banka: V okamžiku, kdy se pro většinu firem stane plnohodnotným prodejním nástrojem, nikoli pouze místem pro komerční prezentaci, kterou si podnik pořídí „protože ji mají ostatní“.

Jiří Kraval, Hewlett-Packard: Jakmile se překonají překážky, které jsem již zmiňoval. Pro Českou republiku můj osobní konzervativní odhad jsou 2 až 3 roky.

Petr Šebek, K. D. Marketing: Souvisí s otázkou: „Vrací se již investice vložené do vybudování obchodu? V případě, že ne, co si myslíte, že je největší brzdou a kdy si myslíte, že nastane zlom?“

14. Connect!: Co považujete (vyjmenujte tři věci) za výhodu elektronického obchodu oproti tradičnímu kamennému obchodu?

Petr Bříza, Comfor: Šířka nabídky a ceny, rychlejší výběr a porovnání a časová úspora.

Martin Košut, Compaq: Je otázka, z čí strany se na to díváte. Výhody jsou jiné pro výrobce, obchodní organizace a zákazníky, dokonce v jednotlivých organizacích jsou výhody různé pro různé lidi a navíc záleží na samotném produktu a jeho míře vhodnosti pro elektronický prodej. Já z pohledu obchodního ředitele výrobce oceňuji především rychlost, s jakou jsem schopen nabídnou nové produkty na trh, a rychlost odezvy zájmu o ně. Náš zákazník naopak ocení vždy aktuální nabídku a možnost jednoduché konfigurace produktů.

Pavel Knapp, Computer Press: Nižší ceny, pohodlí nákupu (dodávka do domu), široký výběr a možnost jednoduše srovnávat konkurenční nabídky.

Martin Novotný, CYBEX Online: Z hlediska zákazníka jsou to určitě nižší ceny, pohodlnější výběr zboží a doprava až do domu. Z hlediska obchodníka je to možnost oslovit velmi široký okruh zákazníků. A pro všechny je určitě výhodou 24 hodinová provozní doba.

Pavel Hrubý, Expandia Banka: Internetové obchodování má jednu velkou přednost – díky němu padají časová i prostorová omezení. Další výhodou jsou nesporně informace – v ideálním případě zákazník na Internetu získává vyčerpávající nabídku zboží, včetně možnosti vybrat si nejkvalitnější a cenově nejvýhodnější produkt, a to všechno z jednoho místa u svého počítače.

Jiří Kraval, Hewlett-Packard: Za prvé je to dosažitelnost 365 dnů v roce a 24 hodin denně odkudkoli, například z pohodlí domácí pohovky bez časového tlaku a spěchu. Máte možnost si vše v klidu promyslet a prostudovat. Samozřejmě to také závisí na informační hodnotě toho kterého serveru – pouze popiska s cenou u IT-produktů nestačí. Za druhé je to dosažitelnost i z míst, kde by kamenný obchod vzhledem k velikosti města či vesnice nemohl vzniknout. V neposlední řadě to bude cena a pohodlí dodávky až do domu.

Petr Šebek, K. D. Marketing: Výhody z hlediska zákazníka: úspora času, úspora finančních prostředků, širší sortiment.

Zdroj: Connect! 12/99

Váš názor Další článek: Internet se valí Evropou

Témata článku: Internet, Bezpečnost, Klasická předpověď, Konzervativní odhad, Celkové náklady, Nakupování, M/s, Martini, Tisíc korun, Petr, Špatná zkušenost, Maximální pohodlí, Největší překážka, Smysl, Martin, Velké pohodlí, Milión uživatelů, Největší nákup, Nemalá cena, Internet věcí, Přesná předpověď, Obchodní firma, Velký byznys, Lidské zdroje, Martin NovotnýGoogle není jen vyhledávač: 15 užitečných funkcí, o kterých možná ani nevíte

Google není jen vyhledávač: 15 užitečných funkcí, o kterých možná ani nevíte

** Google umí kromě vyhledávání i spoustu dalších věcí ** Vybrali jsme více než 15 užitečných funkcí a schopností ** Stačí zadat do vyhledávače ta správná klíčová slova

Karel Kilián
TipyVyhledávačeGoogle
Konec českého poskytovatele internetu v přímém přenosu. Připomíná to krachující energetické firmy
Lukáš Václavík
CETINPoskytovatelé internetuPřipojení k internetu
Facebook má nejspíš vaše telefonní číslo, i když jste mu ho nikdy nedali. Tímto tajným nástrojem ho můžete smazat

Facebook má nejspíš vaše telefonní číslo, i když jste mu ho nikdy nedali. Tímto tajným nástrojem ho můžete smazat

**Meta poskytuje nástroj na vymazání telefonních čísel a e-mailových adres z Facebooku a Instagramu **V minulosti Mark Zuckebrg popřel, že by Facebook vytvářel stínové profily **Metě teď můžete sebrat klíčové iddentifikátory, pořád o vás ale nejspíš ví mnoho dalšího

Petr Urban
MetaSledováníSociální sítě
Dostaňte z chytré televize maximum. Tipy a triky pro Android TV

Dostaňte z chytré televize maximum. Tipy a triky pro Android TV

Až na pár výjimek vsadili výrobci televizorů na systém Android TV. Využívají jej i multimediální krabičky, které z hloupé anebo staré televize udělají chytrou. Ukážeme vám, jak ho dokonale ovládnout.

Karel Kilián
Android TVTipy
Za WhatsApp se bude platit! Za předplatné dostanete funkci, která je u konkurence zadarmo

Za WhatsApp se bude platit! Za předplatné dostanete funkci, která je u konkurence zadarmo

** Bylo to jen otázkou času ** Už i WhatsApp nabízí prémiové předplatné ** Za poplatek dostanete funkci, která je u konkurence zadarmo

Martin Chroust
předplatnéWhatsAppMobilní aplikace
Jak zvýšit herní výkon ve Windows 11? Vypněte tyhle funkce, radí Microsoft

Jak zvýšit herní výkon ve Windows 11? Vypněte tyhle funkce, radí Microsoft

**Windows 11 na některých počítačích aktivují bezpečnostní funkci Integrita paměti. **Virtualizační funkce ale negativně ovlivňují herní výkon. **Pokud některé funkce vypnete, můžete tím herní výkon posílit.

Petr Urban
Windows 11Microsoft
Starlink překvapivě zlevňuje. I v Česku teď satelitní internet stojí o polovinu méně
Karel Kilián
StarlinkPoskytovatelé internetuPřipojení k internetu
Vyzkoušeli jsme levnou autodiagnostiku s Androidem. Servisy ohrnou nos, řidičům bude stačit

Vyzkoušeli jsme levnou autodiagnostiku s Androidem. Servisy ohrnou nos, řidičům bude stačit

** Smartphone s Androidem dnes využijete i pro autodiagnostiku ** Jednotku OBD-II dnes pořídíte za pár stovek ** Co se vše dokáže diagnostika s bezplatným SW v češtině?

Martin Chroust
DiagnostikaPro řidiče
Tuto českou základnu plnou satelitů nesmíte vidět. V Mapy.cz je každá anténa pečlivě vyretušovaná

Tuto českou základnu plnou satelitů nesmíte vidět. V Mapy.cz je každá anténa pečlivě vyretušovaná

** Zapomeňte na rozčtverečkovaná místa, kterých si každý všimne ** Mapy.cz musely dokonale zakrýt desítky parabol ** Základnou se přitom na webu chlubí i její majitel. Kocourkov

Jakub Čížek
ČeskoMapy.czMapy
Máte rádi malé telefony? Pak si oblíbíte tohoto třípalcového drobečka, který není větší než platební karta

Máte rádi malé telefony? Pak si oblíbíte tohoto třípalcového drobečka, který není větší než platební karta

** Dnešní telefony se předhánějí v tom, který z nich bude větší ** Malé telefony na trhu skoro vyhynuly... ** Čínská značka si připravila telefon do dlaně s třípalcovým displejem

Martin Chroust
InfraportKompaktní velikostSmartphony