LuraWave - nová metoda komprese?

Pryč jsou časy, kdy pro uchování obrázků sloužil datově poněkud objemný formát BMP (bitmap). Časy se změnily, komprimačních metod přibylo jako hub po dešti. Ze všech těchto formátů se ukázaly jako nejlepší pro nenáročnou grafiku GIF a pro fotografie JPEG. Díky Internetu se tyto dva formáty ještě dále rozšířily a dnes se snad nenajde program, který by s nimi nedokázal pracovat. Může ale ještě někdo sesadit tyto kompresní formáty z pomyslného trůnu? Právě o to se snaží firma LuraTech s novou metodou LuraWave. A že je o co stát!

Formát LuraWave slibuje zmenšení velikosti oproti stávajícím metodám komprese, obzvláště pak oproti JPEG. Aby to nebylo všechno, autoři pro nás připravili také několik velice užitečných vylepšení. Jedná se jak o neztrátovou (LossLess), tak o ztrátovou metodu komprese, která nabízí lepší kvalitu při stejné velikosti souboru než JPEG. Je sice náročnější na hardware (hlavně na velikost RAM), ale dnešní počítače si s touto náročností dokáží snadno poradit.

Metoda LossLess

Metoda LossLess by měla být neztrátová (tj. výsledek je stejný jako originál). To mi nedalo a hned jsem si to vyzkoušel. Tady můžete porovnat výsledky pořízené touto metodou. Jedná se o zazoomovaný kreslený obrázek rakety.

Originál original

Klepněte pro větší obrázek metoda LossLess

Jak je vidět, opravdu se jedná o neztrátovou kompresi. Mimochodem, metoda LossLess je funkčně identická s kompresí v kvalitě 100. Autoři tvrdí, že typicky lze touto metodou dosáhnout kompresního poměru 1:1.5 až 1:5 (vzhledem k BMP), což můžu jen potvrdit. Pokud opravdu budete chtít komprimovat metrodou LossLess, mějte na paměti, že výsledný soubor je opravdu veliký a často i několikrát větší než JPEG.

Zkoušel jsem i výsledný soubor zkomprimovat. Docela mě to překvapilo, ale soubor šel dále zmenšit klasickou kompresí. S použitím solid archívu se obrázek dal ještě dále zmenšit v poměru asi 1:1.1 až 1:1.2 (JPEG se prakticky nedá zkomprimovat vůbec). Stejně je ale při high-quality kompresi lepší použít JPEG. Výsledek je někdy i třetinový! Tady má LuraWave ještě co dohánět. Ovšem silně komprimované soubory nejdou dále komprimovat prakticky vůbec.

Kvalita a velikost ztrátové komprese

Autoři se chlubí, že jejich state-of-the-art metoda je ta nejlepší z nejlepších a že si jí máte koupit (ano, slyšíte správně - koupit). Také by bylo divné, kdyby tvrdili něco jiného ;-). Ale stojí to opravdu za to? Nejedná se jenom o komerční lákadlo?

Provedl jsem jednoduchý test. Vzal jsem poměrně malý obrázek a zkomprimoval ho v několika poměrech od 1:10 až po 1:100. Pak jsem tento obrázek převedl do JPEG ve kvalitě 100 (tj. naprosto stejná kvalita). A právě tyto JPEG jsem použil v tomto článku. Opět vám připomínám, že kompresní poměr se určuje podle velikosti obrázku v BMP.Pokud tedy budete mít 200kB JPEG a převedete ho v poměru 1:5, nedivte se, že nedostanete 40kB soubor.

Klepněte pro větší obrázek

metoda LossLess

Klepněte pro větší obrázek

1:10

Klepněte pro větší obrázek

1:20

Klepněte pro větší obrázek

1:30

Klepněte pro větší obrázek

1:50

Klepněte pro větší obrázek

1:100

Na pohled je jasně vidět, že 1:10 je takřka beze změny, 1:20 je stále ještě dobré. 1:30 je akceptovatelné, ale rozhodně se nejedná o super kvalitu. Vyšší komprese je už na nic (a to program nabízí až 1:1000). Při bližším pohledu na komprimovaný obrázek si můžete všimnout použitého filtrování. A teď to nejlepší - velikosti souborů:

komprese

velikost v JPEG

velikost v LWF

originál *

23 582 B (ztrátově, HQ)

57 376 B

1:10

22 533 B

8 936 B

1:20

19 921 B

4 468 B

1:30

19 052 B

2 976 B

1:50

17 090 B

1 784 B

1:100

14 831 B

892 B

* velikost v BMP je 89 430 B

Při pohledu na tabulku výše se může někomu udělat nevolno. I několikrát lepší komprese při zachování stejné kvality! Ještě bych měl upřesnit, že JPEG byl komprimován s optimalizací Huffmanova kódu a progresivní metodou. Oboje přispívá k celkové menší velikosti souboru, ale starší software to nemusí podporovat. I tak ale nemá JPEG při vyšších nárocích na velikost šanci. Všimli jste si, že 1:100 LWF je pouze 892 Byte velký?

Nahradí i GIF?

O JPEG je známo, že si s obrázky ve formátu GIF špatně poradí. Výsledný soubor je u JPEG mnohokrát větší než u GIF. Bohužel, LuraWave trpí stejným problémem. Mnou používaný program LuraWave SmartCompress 2 dokonce vůbec nedokázal načíst obrázek v GIF. Jednoduše jsem tedy nejprve převedl GIF do BMP a pak se ho pokusil komprimovat. Už při tomto pokusu mě program upozornil touto hláškou:

The image you are currenty saving is not a true color image. The resulting compression rate will be factor 3 less than given in the save dialog.

To mě stejně neodradilo a pokusil jsem se o to. Cílem bylo zjistit kvalitu při stejné velikosti souboru jako u GIF. Jaké bylo mé překvapení, když jsem si pak obrázek prohlédl. Hrůza!

Klepněte pro větší obrázek

GIF (10kB)

Klepněte pro větší obrázek

JPEG (11 kB)

Klepněte pro větší obrázek

LuraWave (10 kB)

Zdá se, že starý dobrý GIF ještě dlouho nic nepřekoná (alespoň rozhodně ne LuraWave).

JPEG / GIF - aneb proč mít dvě metody

Joro: GIF je optimální metoda pro soubory s malým počtem barev a velkými stejnoměrnými plochami. Těmto souborům můžeme říkat "plakátová grafika". Celá GIF komprese pak spočívá v komprimaci plošek o stejné barvě - tato metoda například velmi věrně zachytí ostré grafické přechody (np. podklad / písmo, prezentační grafiku či grafy).

Naopak JPEG provádí diskrétní kosinovou transformaci která má za úkol snížit množství dat odstraněním "vyšších frekvencí / jemnějších složek" z plněbarevného obrázku (zde GIF selhává - nemůže najít ohraničené plochy konstantní barvy). Metoda JPEG však poškozuje písmo / detaily / hrany (ty obsahují vysoké "obrazové frekvence"). Výsledkem je pak narůst cizích šumu a artefaktů způsobených chybami "krácení".

V oblasti zvuku lze GIF přirovnat k MIDI souborům a JPEG ke kompresi použíté v souborech "MP3". Každý standard je pak lepší pouze na určitý úkol.

Typ souboru: Embedded

Jednou z vynikajících vlastností nového formátu je také možnost uložení obrázku ve formátu Embedded. Hodí se převážně při stahování souborů z Internetu. Zatímco JPEG se při stahování objevuje postupně odzhora dolů, tak formát Embedded pracuje tak, že se vám obrázek objeví hned celý a s "přísunem" nových dat se stává detailnějším. Obrázek tedy vidíte už od začátku. A co víc - v případě přerušení spojení se vám nestane, že vidíte třeba jenom třetinu. Neměl jsem možnost si to vyzkoušet, ale doufejme, že to funguje.

Regiony - priorita komprese

Také vás často naštve, když na velkém obrázku je nějaký detail, který se při kompresi "rozmaže" a celý obrázek je pak k ničemu? Na to autoři také pomýšleli a vymysleli systém regionů. Jednoduše ohraničíte vámi požadovanou část obrázku do jakéhosi pomyslného obdélníku a nastavíte prioritu. O více se starat nemusíte. Výsledek je tady:

Klepněte pro větší obrázek

Originál

Klepněte pro větší obrázek

Komprese 1:150

Klepněte pro větší obrázek

Komprese 1:150 s prioritou 3

Klepněte pro větší obrázek

Komprese 1:150 s prioritou 7

Nejnižší priorita je 0 (žádná priorita), nejvyšší 10. Z praxe jsem zjistil, že není dobré používat prioritu vetší než 8, protože se pak (mě z nepochopitelných důvodů) v obrázku objeví barva, která tam původně vůbec nebyla - růžová :-((. Obrázek pak vypadá hůř než při jeho zmenšení. Priority 4 a nižší ovšem už můžou být zajímavé (i třeba jako efekt rozmlžení obrazu). Program pak při ukládání obrázku "obětuje" okolní části a vámi zvolenému "obdélníku" věnuje více prostoru (rozumějte dat). Takovýchto obdélníků může být samozřejmě v obrázku víc a každý s jinou prioritou.

Klíč "kvality"

Lidé z LuraTech implementovali do své technologie také poměrně zajímavou metodu, jak zabránit "neautorizovanému" uživateli v prohlížení obrázků. Obrázek může být opatřen klíčem (heslem) a kvalitativním limitem.

Klepněte pro větší obrázek

Originál

Klepněte pro větší obrázek

Obrázek zablokovaný klíčem

Na obrázek vpravo jsem použil limit kvality 50. To znamená, že bez klíče se vám obrázek objeví v kvalitě 50. Pokud zadáte správný klíč, objeví se obrázek v původní kvalitě (vlevo). Klíč je samozřejmě v obrázku uchován v zakódované formě. Jeho použití nijak neovlivňuje výslednou velikost obrázku. No, ve skutečnosti ano, ale minimálně - na začátek souboru se přece ten klíč musí uložit.

Neumíte německy - tak to máte problém

Firma LuraTech sídlí na Rotterstrasse 20 v Berlíně. Není se co divit, že program LuraWave SmartCompress 2 má už při instalaci nastavenu jako default němčinu. Můžete sice zvolit i angličtinu, ale stejně si nepomůžete vždy. Z nějakého mně nepochopitelného důvodu na vás mluví i anglická verze někdy německy. Většinou se jedná o lehká a snadno odhadnutelná slova jako "Hilfe" apod. Nechci si ale dělat iluze, že všichni rozumí třeba větě "Geben Sie bitte eine ganze Zahl zwischen 1 und 100 ein". Ano, dá se to odhadnout. Jedná se ovšem o vyslovené lajdáctví. Produkt je veden jako shareware a stejně občas vypadá jako nějaký "nedodělek".

Shrnutí

Komprese obrázků LuraWave by mohla přinést opravdovou (a tolik očekávanou) revoluci v oblasti komprimace obrázků. nejdříve se podívejme na výčet vlastností:

Klady: +++ vyšší kvalita než JPEG při stejné velikosti souborů, výrazně menší soubory ++ i velice malé soubory dokáží zachytit požadovaný obraz + regiony určující prioritu kvality + funkce Embedded + klíč kvality

Zápory: ---- není zdarma -- zatím malá podpora na straně programů - neumí komprimovat z formátu GIF - program LuraWave SmartCompress 2 ještě potřebuje mírně doladit - větší náročnost na hardware než u JPEG

Podle mého názoru se jedná o velice dobrou technologii, která by konečně mohla na Internet přinést i obrázky s vysokým rozlišením. Kvalita je opravdu dobrá a často ani nepoznáte, že se jedná o ztrátovou kompresi. Bohužel se nehodí na všechno. Nejlepší je používat tuto technologii na fotografie. Priorita kvality je také velice dobrý nápad - konečně si můžete vybrat, co pro vás na obrázku nejdůležitější. Autoři prostě měli při tvorbě tohoto formátu dobré nápady. Jenom škoda, že se jedná o placenou technologii.

Aktuální informace ohledně technologie LuraWave můžete zjistit na oficiálních stránkách společnosti LuraTech: http://www.luratech.com

Autor: Eagle

Váš názor Další článek: Prohlížeč K-Meleon, to nejlepší od nejlepších

Témata článku: Hardware, Nová metoda, Gang, Komprese, Dobrá barva, Kvalita, Určitý úkol, Velká obrazovka, Klíč, Centra, Obrázek, Vynikající vlastnost, Velikost, Dobrý výsledek, Velká náročnost, Malá podpora, Pace, Centrum, Výsledný obraz, Vysoká náročnost, Stejná kvalita, Celá obrazovka, Original, Původní kvalita, Center


Určitě si přečtěte

Notebook do 10 000 korun: Co koupit a čemu se raději vyhnout

Notebook do 10 000 korun: Co koupit a čemu se raději vyhnout

** Do deseti tisíc korun lze dnes koupit slušné notebooky ** V nabídce ale převládají zastaralé a pomalé modely ** Poradíme, jak dobře vybrat i s omezeným rozpočtem

David Polesný | 75

Osudová havárie Concordu: Před 18 lety přišel konec nadzvukových dopravních letadel

Osudová havárie Concordu: Před 18 lety přišel konec nadzvukových dopravních letadel

** Concorde byl nejrychlejším dopravním letadlem ** Atlantik dokázal přeletět za cca 3 až 3,5 hodiny ** Před osmnácti lety tragická havárie provoz těchto letadel prakticky ukončila

David Polesný, Jiří Černý | 39

Vybrali jsme 16 programovatelných hraček a stavebnic pro děti. A vlastně i pro vás

Vybrali jsme 16 programovatelných hraček a stavebnic pro děti. A vlastně i pro vás

** Získejte děti pro matematiku a základy techniky ** Kupte jim hračku nebo stavebnici, které vdechnou vlastní život ** Vybrali jsme 16 stavebnic pro nejmenší caparty i vás samotné

Jakub Čížek | 16

Co udělat s novým počítačem s Windows, než ho začnete používat

Co udělat s novým počítačem s Windows, než ho začnete používat

** Čerstvě zakoupený počítač je vhodné trochu připravit ** Věnujte pozornost instalaci a předinstalovaným aplikacím ** Zamyslete se nad zálohou a antivirem

David Polesný | 83