Licenční podmínky pro SQL Server v detailu – díl 2.

Jedním z dražších produktů společnosti Microsoft, s nímž se setkáváme téměř u každého zákazníka, je SQL Server.
Licenční podmínky pro SQL Server v detailu – díl 2.

Nabízí se v několika edicích a ve třech rozdílných licenčních režimech: Server a CAL, Per Core a jako služba SQL Azure. Ačkoli jsou licenční podmínky už po mnoho let v základních principech stejné, mnoho uživatelů i dodavatelů IT jim nevěnuje dostatečnou pozornost, a tak si koledují o značné problémy a postihy v případě auditů a kontrol. Těm, kteří chtějí mít software legálně, odpovídáme často na stále stejné dotazy, proto jsme se rozhodli vytvořit seriál (první díl naleznete zde), který bude vysvětlovat opakující se scénáře nasazení a jejich korektní licenční řešení.

SQL Server RUNTIME integrovaný společně s dalšími řešeními

Nezávislí výrobci a dodavatelé vlastních aplikací (ISV, Independent Software Vendor) mohou do těchto aplikací zahrnout potřebné technologie společnosti Microsoft a dodávat je zákazníkům jako jedno ucelené řešení. Když zákazník technologii společnosti Microsoft využívá výhradně s tímto uceleným řešením, může k pořízení SQL Serveru využít cenově výhodnější licenci SQL Server RUNTIME. Ta má však svá zcela specifická licenční omezení.

Scénář nasazení

Zákazník provozuje ERP systém dodaný jako ucelené řešení společně s SQL Serverem 2012 Standard RUNTIME v licenčním režimu Server + CAL. Nyní by chtěl vybudovat elektronický obchod, který by s interním ERP systémem integroval tak, aby se veškeré obchodní transakce, provedené v elektronickém obchodě, automaticky promítaly do účetnictví, vedeném v ERP systému a zároveň aby se z ERP systému do elektronického obchodu automaticky promítaly veškeré informace o dostupnosti a cenách nabízeného zboží.

Základní předpoklady

Multiplexování

Multiplexování je procesem, při němž hardwarovými nebo softwarovými prostředky dochází ke sdružování spojení nebo přesměrovávání informací, čímž dochází k redukci počtu uživatelů, či zařízení, která přímo přistupují k SQL Serveru. Typickými multiplexory jsou například aplikační servery. V licenčním režimu Server + CAL však multiplexování nesnižuje počet licencí CAL potřebných pro koncová zařízení nebo uživatele, protože všechna zařízení i všichni uživatelé, kteří přistupují k SQL Serveru nepřímo prostřednictvím aplikačních serverů nebo jiných multiplexorů, potřebují přístupovou licenci CAL.

Omezení licence SQL Server RUNTIME

SQL Server RUNTIME má dodatečná licenční omezení; tím základním je to, že zákazník nesmí RUNTIME licenci využívat žádným způsobem k podpoře běhu jiných řešení, než toho, se kterým licenci pořídil, tzv. uceleným řešením. Žádná aplikace, která není přímou nebo modulární součástí uceleného řešení nesmí na SQL Server RUNTIME zapisovat, ukládat nebo modifikovat data, popřípadě vytvářet databáze a tabulky. Stejně tak nesmí být nad SQL Serverem RUNTIME vyvíjena žádná nová aplikace.

Klepněte pro větší obrázek

Licencování v režimu Server + CAL

V licenčním režimu Server + CAL musí zákazník pořídit serverovou licenci pro každý server, na kterém běží instance SQL Serveru a klientskou přístupovou licenci (CAL) každému zařízení, nebo uživateli, který přímo či nepřímo (viz. pravidlo multiplexování) přistupuje k SQL Serveru nebo jeho součástem. Uživatelem se v tomto případě myslí fyzická osoba, zařízením se myslí koncové zařízení typu desktopu, přenosného počítače, tabletu, chytrého telefonu atp.

Windows Server 2012 a webové úlohy

Na Windows Serveru 2012 může být provozováno internetové webové řešení. Internetovými webovými řešeními jsou veřejně přístupné webové stránky nebo aplikace, jejichž obsah, vystavované informace a nabízené aplikace nejsou omezeny jen na zaměstnance společnosti vystavující daný obsah a informace. Typickým internetovým webovým řešením je například elektronický obchod. Naopak ERP a CRM systémy typicky mezi taková řešení nepatří, protože informace (alespoň jejich část) v těchto systémech jsou omezeny pouze na zaměstnance společnosti.

Pro přístup k webové úloze na Windows Serveru 2012 nejsou vyžadovány klientské přístupové licence CAL.

Správné licenční řešení

Správné licenční řešení se skládá ze dvou částí. Nejprve je nutné vyřešit správné licencování samotného elektronického obchodu, a to jak SQL Serveru, tak i Windows Serveru, na kterém SQL Server běží. Následně je ale nutné zvážit, zda tato změna neovlivňuje i způsob licencování ERP systému, protože způsob užívání ERP systému se integrací dalšího řešení z licenčního hlediska zásadně změnil.

Licencování elektronického obchodu

Elektronický obchod je typickým internetovým webovým řešením. Může tedy na Windows Serveru 2012 běžet jako webová úloha a pro jeho licencování není potřeba pořizovat přistupujícím uživatelům klientské přístupové licence CAL. Pro správné licencování elektronického obchodu nám bude stačit serverová licence Windows Serveru 2012. (U starších verzí zde dobře posloužila specifická edice Windows Web Server.)

Vzhledem k tomu, že nejsme schopni spočítat celkový počet do e-shopu přistupujících uživatelů nebo zařízení, je jediným vhodným licenčním modelem pro SQL Server 2012 režim podle počtu využitých jader, který nezohledňuje počet přístupů. Webová edice SQL Serveru, určená právě pro podporu internetových webových řešení je dostupná pouze pro poskytovatele hostovaných služeb (v licenčním modelu SPLA), běžný koncový zákazník si i pro provoz elektronického obchodu musí pořídit edici SQL Server 2012 Standard (nevystačí-li s Express Edition).

Licenční pokrytí ERP systému

Pro správné licenční řešení je nutné vzít v úvahu, že SQL Server ERP systému bude integrován s SQL Serverem elektronického obchodu a mezi těmito systémy bude docházet k multiplexování. Všichni návštěvníci elektronického obchodu se tak zároveň stanou nepřímými uživateli SQL Serveru určeného pro ERP systém. Z toho vyplývá, že po integraci ERP systému s elektronickým obchodem nebudeme schopni spočítat celkový počet uživatelů databáze ERP systému a jediným vhodným licenčním modelem pro tento SQL Server je režim podle počtu využitých jader. Licenční režim Server + CAL už nebude možné nadále využít. Bohužel přechod z jednoho licenčního modelu do druhého není možný jinak, než tím, že zákazník pořídí nové licence.

Pokud zákazník pokrývá ERP systém prostřednictvím licence SQL Server 2012 RUNTIME, je třeba vzít v úvahu také všechna licenční omezení RUNTIME. Tedy, že SQL Server smí sloužit výhradně pro podporu běhu uceleného řešení. Pouze aplikace, které jsou součástí tohoto uceleného řešení, smějí do databáze na tomto SQL Serveru data zapisovat, ukládat a modifikovat je. Pokud řešení elektronického obchodu není součástí uceleného řešení, nesmí tato aplikace zapisovat a ukládat data do SQL Serveru RUNTIME ERP systému, ani v něm nesmí data modifikovat. Pokud řešení elektronického obchodu nepatří mezi součásti uceleného řešení (modul), je potřeba zajistit pro ERP systém licence SQL Serveru 2012 bez omezení cenově výhodnější licence RUNTIME.

V pokrytí Windows Serveru 2012, na kterém je instalovaný SQL Server ERP systému, také došlo integrací s elektronickým obchodem ke změnám. Jejich pokrytí však není tak náročné jako u SQL Serveru. Ke správnému řešení totiž i nadále zužitkujeme serverovou licenci Windows Serveru 2012 a přístupové licence CAL pro zaměstnance společnosti. Nově ale bude k Windows Serveru 2012 prostřednictvím multiplexování přistupovat nedefinovatelný počet externích uživatelů z elektronického obchodu. Přístup těchto uživatelů je však možné pokrýt prostřednictvím licence externího připojovacího modulu (External Connector), kterou lze k Windows Serveru 2012 kdykoli dokoupit.

FAQ

Mohu SQL Server, který vystavuje svůj obsah do sítě Internet, licenčně pokrýt v režimu Server + CAL?

Ne. V licenčním režimu Server + CAL je nezbytné přiřadit licenci každému uživateli nebo zařízení, kteří k SQL Serveru přistupují přímo nebo nepřímo. Tedy i všem anonymním uživatelům (nebo jejich zařízením), kteří k SQL Serveru přistupují ze sítě Internet. Vzhledem k tomu, že není reálně možné určit přesný počet těchto uživatelů, je v tomto případě jediným správným licenčním modelem licencování podle počtu využitých jader, které nezohledňuje celkový počet přistupujících uživatelů.

Je pro způsob pokrytí rozhodující to, zda se uživatelé k elektronickému obchodu přihlašují?

Ne. Skutečnost, že se uživatelé elektronického obchodu ověřují, není z licenčního hlediska rozhodující. Ani licenční podmínky SQL Serveru 2012, ani licenční podmínky Windows Serveru 2012 ji nijak nezohledňují. Tato skutečnost neovlivňuje ani to, zda se u elektronického obchodu na Windows Serveru 2012 jedná o webovou úlohu nebo ne.

Je možné namísto licence SQL Server 2012 Standard RUNTIME instalovat a užívat verzi SQL Server 2008 R2 RUNTIME?

Ne. Licence z programu ISV Royalty nedisponují právem downgrade na starší verzi produktu. Dodavatel řešení však může jako jeho součást poskytovat předchozí verzi SQL Serveru ještě dva roky poté, co oficiálně vyjde verze nová. Pokud zákazník požaduje z nějakého důvodu downgrade na starší verzi SQL Serveru, musí licence pořídit v některém z multilicenčních programů a následně uplatnit právo na downgrade.

Musím pořídit licence pro všechny virtuální procesory operačního systému, když SQL Server bude využívat jen polovinu z nich?

Ano. U SQL Serveru 2012 v režimu pokrytí podle využitých jader je ve virtuálním prostředí nutné přidělit licence pro všechna virtuální jádra, přiřazená instanci operačního systému, ve kterém je instalován SQL Server. Stejně tak ve fyzickém prostředí je nutné pokrýt licencí všechna fyzická jádra, využitá instancí operačního systému bez ohledu na to, kolik jader skutečně využívá samotný SQL Server.

Pokud virtuální server používá jen dva virtuální procesory, budou mi stačit dvě licence SQL Serveru na jádro?

Ne. Jednomu virtuálnímu serveru je vždy nutné přiřadit nejméně čtyři licence na jádro.

Ovlivňuje nějak počet potřebných licencí ve virtuálním serveru využití hyperthreadingu?

Ne. Ve virtuálním serveru je nutné licencovat každé virtuální jádro bez ohledu na to, z jakého fyzického zdroje pochází, zda z jádra, či vlákna.

V příštím dílu seriálu o licenčních tajích a půvabech SQL Serveru se na vás opět těší

Radek Žalud,Senior Software Specialist, DAQUAS

Články ze série Microsoft TechNet nevytváří redakce Živě.cz, ale partneři programu Microsoft TechNet. Jsou publikovány v rámci mediálního partnerství Živě.cz a společnosti Microsoft.

Diskuze (1) Další článek: Radeon R9 290: vysoký výkon za nízkou cenu

Témata článku: Microsoft, Licence, SQL, Independent, Virtuální obchod, Server, Využití, Sdružování, Díl, Přesný počet, Řešení, Potřebná aplikace, Koncový uživatel, Základní předpoklad, Jimi, Režim, Jádro, Úloha, Nezávislý audit, Využitý režim, Správné řešení, Windows \ Web, Stejná úloha, Možné řešení, Elektronická verzeSex manželských párů? Jen výjimečně. Ložnice ovládnou roboti s umělou inteligencí

Sex manželských párů? Jen výjimečně. Ložnice ovládnou roboti s umělou inteligencí

** Sex manželských párů jen při zvláštních příležitostech. ** Ložnice ovládnou sexuální roboti s umělou inteligencí. ** I to je jeden ze závěrů Mezinárodní robotické konference.

Filip KůželJiří Liebreich
RobotiSexUmělá inteligence
Druhotné softwarové licence. Kdo by nechtěl legální Windows za stovku…

Druhotné softwarové licence. Kdo by nechtěl legální Windows za stovku…

Koupě originálního programového vybavení přímo od výrobce není jedinou možností, jak sehnat pro váš počítač legální software. Další možností je koupit licenci od toho, kdo ji už nepotřebuje nebo nevyužije. Můžete ušetřit nemalou částku, zároveň si však dávejte pozor na podvodníky.

Jan Spěšný
25 nejlepších filmových parodií, které můžete vidět. Víme, kde je najdete online

25 nejlepších filmových parodií, které můžete vidět. Víme, kde je najdete online

Filmové parodie jsou divácky velmi vděčné a mezi filmaři oblíbené. Tvůrci v nich mohou totiž zcela beztrestně vykrádat cizí díla a v jejich nápodobě popustit uzdu své fantazii. Vybrali jsme nejlepší zahraniční i české parodie.

Marek Čech
Filmy, které musíte vidět
Jak promítnout displej telefonu na počítač s Windows 10

Jak promítnout displej telefonu na počítač s Windows 10

Chcete jednoduše ukázat známým fotky z dovolené a displej vašeho telefonu vám přijde malý? Promítněte si jej na obrazovku počítače, bez nutnosti kopírování nebo připojení přes kabel.

Jan Spěšný
SmartphoneWindows 10Android
Nový hit. Tahle appka vám udělá profilovku jako od pouličního ilustrátora

Nový hit. Tahle appka vám udělá profilovku jako od pouličního ilustrátora

** Aplikace NewProfilePic se na Androidu stala hitem ** Můžete si v ní vytvořit profesionálně vypadající profilovky ** Pozor ale na agresivní cenovou politiku za Pro verzi

Martin Chroust
FotografieUmělá inteligenceMobilní aplikace
Viděli jsme nové Saints Row v akci. Hravý open-world s hromadou možností

Viděli jsme nové Saints Row v akci. Hravý open-world s hromadou možností

Zapojili jsme se do exkluzivního představení hry Saints Row, kdy nám vývojáři ukázali nový gameplay a zodpověděli hromadu otázek. Hra vypadá velmi zajímavě, ale máme obavy.

Vojtěch Matušinský
Saints RowDojmyAkce
Nandali jste to Putinovi? Rusko zveřejnilo IP adresy, které se zapojily do obřího DDoS. Možná je tam i ta vaše

Nandali jste to Putinovi? Rusko zveřejnilo IP adresy, které se zapojily do obřího DDoS. Možná je tam i ta vaše

** Zapojte se do útoků, lákají lidé na Twitteru ** Mnohé weby Moskvy skutečně nejedou ani v Rusku ** Pozor na podvodníky, toto je příležitost pro phishing

Jakub Čížek
KyberválkaRusko