Levná Prosper(ita)

Prosper, dnes už tedy GProsper, je modulární ekonomickou aplikací postavenou v prostředí databáze MS Access a slučitelnou s MS Office.
Tento článek vyšel v časopise Computer 18/00 dne 21. září 2000

Robert Holubec: Prosper, dnes už tedy GProsper, je modulární aplikací postavenou v prostředí databáze MS Access a slučitelnou s MS Office. Kód je kompletně naprogramován v jazyce Visual Basic. Zaškolení a používání podrobné uživatelské příručky však bude zpočátku nezbytné. Ke zdaru jistě dopomůže i plně kontextová nápověda. Většina funkcí v dialogových oknech je přístupná přes obrázková tlačítka, ale postrádal jsem „bublinkovou nápovědu“ napovídající, co se při klepnutí na dané tlačítko stane.

Všechno pohromadě

Hlavním modulem GProsperu je Podvojné účetnictví, ve kterém jsou obsaženy všechny povinné účetní knihy; faktury vydané a přijaté, banka, pokladna a interní doklady. Jako velice dobrá se jeví technologie tzv. Vyhledávací lišty, která pomáhá při hledání dokladů, o kterých má uživatel pouze částečné informace.

Při účtování jednotlivých zápisů a vlastně i u většiny ostatních zadávaných dat je využíváno rozbalovacích seznamů, které omezují výskyt chybných vstupů. V seznamech jsou pouze údaje z předem naplněných číselníků a program nedovolí zadat jiný údaj. Zadávání jednotlivých účtů tedy vychází z upravitelné účtové osnovy. K Podvojnému účetnictví se váží další, rozšiřující moduly (např. Finance, Majetek, Replikace, Prodej a sklad).

Promis (-lete to!)

Speciálním modulem je Promis. Detailní analýza dat počínaje účetnictvím, přes prodej a sklad, saldo aktiv a pasiv až po plánování prodeje a obratu nemusí být pro menší firmy až tak důležitá, ale ve větších společnostech bude na poradách graficky či v tabulkách prezentovaný hospodářský výsledek nebo vývoj obratu působit velmi dobře.

GProsper uspokojí potřeby širokého okruhu podnikatelů a firem z různých oborů. Pro drobné živnostníky a malé firmy o několika zaměstnancích, kde nebudou plně využity jeho schopnosti však není vhodný.

A jak je to s názvem?

Letos firmu ADT, která systém Prosper vyvíjela, prováděla servis a podporovala, koupila společnost Great Plains Czech – cílem mělo být převedení všech uživatelů na systémy eEnterprise nebo Dynamics, které sama prodává. Zatím však Great Plains Czech nepřestává Prosper podporovat a naopak pod novým názvem GProsper s ním vstoupila na trh jako s „krabicovým softwarem“ jehož cenu se snaží udržet co nejníže. Od 1. září je provozována bezplatná hot-line. Jak to ale bude s další podporou pokud se GProsper „v krabici“ nebude prodávat podle představ, nebo pokud se podaří většinu uživatelů převést na Dynamics nebo eEnterprise? Uvidíme, prozatím je tady levný systém s podporou.

Bližší informace o pozadí programu najdete v časopise Connect! 9/2000.

Plusy a minusy
+ vysoká funkcionalita systému
+ slučitelnost s prostředím MS Office
+ kvalitní a užitečné rozšiřující moduly
- chybějící „bublinková“ nápověda u tlačítek
- vyšší hardwarové nároky
- nejasná vzdálenější budoucnost vývoje a podpory
ekonomický informační systém
GProsper
Zdroj: Great Plains Czech, Praha
Telefon: (02) 24 31 57 98
Cena: základní verze Finance 6 290 Kč vč. DPH, verze Start zdarma
Doporučená konfigurace: MS Access 8, 32 MB RAM, Pentium

Právě vyšlo
nové číslo
časopisu Computer.
Diskuze (1) Další článek: OS/2 Warp: živá voda pro e-obchod

Témata článku: , , , , , , , , , ,