Legální software skoro zadarmo? Academic Edition

Licenční programy společnosti Microsoft pro muzea, neziskové organizace, studenty, pracovníky ve školství a další subjekty, aneb akademické licence nejen pro školy – díl 2.
Legální software skoro zadarmo? Academic Edition

V prvním díle jsme si řekli, že o akademických licencích mohou uvažovat jen zákazníci, kteří vyhovují definici společnosti Microsoft pro oprávněného uživatele ve vzdělávání. Druhý díl odhalí mnoho cest, jak se tyto licence dají pořídit.

Microsoft pro své zákazníky připravil zvýhodněné akademické licence skoro ve všech prodejních modelech, konkrétně v PKC, FPP, MVL, Online Services, SPLA a speciálním programu DreamSpark.Milovníkům disciplíny zvané softwarové licence uvedené zkratky a pojmy jistě řekly dost, ale my jsme připravili následující přehled pro ostatní. V něm budou, jak pevně věříme, všechny podstatné informace srozumitelné.

PKC - Product Key Card

 • doporučeno pro komerční organizace do 5 PC, studenty a domácnosti
 • prodávají se v běžné obchodní síti
 • zvýhodněné ceny licencí pro studenty

Product Key Card (PKC) je prodejní model, ve kterém se typicky prodávají licence Office. Zakoupením PKC získají uživatelé aktivační klíč k balíčku Office, který bývá předinstalovaný v nových počítačích anebo ke stažení na Internetu. Existuje ve dvou edicích, pro komerční a nekomerční užití.

Pro studenty (a domácnosti) je určena ta nekomerční: Office Home & Student 2013. Nelze ji však nasadit do malé akademické organizace, to její licence nedovolí.

Práva licencí zakoupených v modelu PKC nejsou tak rozsáhlá jako u jiných licenčních modelů. Jedna licence PKC umožňuje instalovat jedinou kopii softwaru. Licence PKC nejsou přenositelné na jiný HW, nelze je uplatnit v terminálovém provozu a nejsou vhodné k nasazení v organizacích s více jak 5 PC z důvodů náročné správy, zejména individuální aktivace a dalších úkonů, které nelze automatizovat.

Výhody této licence ocení především domácnosti a studenti, protože software je předinstalovaný, první aktivace snadná, a s případnými reklamacemi se mohou zákazníci obracet na prodejce, od kterého si koupili hardware.

FPP - Full Packaged Product

 • doporučeno pro organizace do 5 PC, studenty, vysokoškoláky, učitele a domácnosti
 • prodávají se v běžné obchodní síti
 • zvýhodněné ceny licencí pro studenty, vysokoškoláky a učitele

Full Packaged Product obsahuje instalační médium a klíč. V tomto modelu se nejčastěji prodávají desktopové aplikace a operační systémy.

Desktopové aplikace Office jsou dostupné v balení Office pro studenty a domácnosti

Tato edice v FPP, na rozdíl od PKC, umožňuje instalovat software až na tři zařízení v domácnosti. Aktuálně platí speciální akce: dvě verze za cenu jedné. To znamená, že při zakoupení licence FPP Office 2010 pro studenty a domácnosti získá uživatel nárok používat verzi Office 2013. Informace o této akci, zejména o době trvání poskytnou prodejci. Akce bude časově omezena.Od začátku února 2013 je totiž možné již zakoupit i Office 2013 pro studenty a domácnosti. Druhou edicí, která nabízí zvýhodněné licence pro akademické uživatele je Office 2010 pro vysokoškoláky. Tato edice je určena výhradně vysokoškolským studentům zapsaným na denní anebo dálkové studium a vysokoškolským vyučujícím na akreditovaných vyšších odborných a vysokých školách. Primární uživatel může tuto licenci instalovat na dvě svá zařízení. Studenti mají právo tuto licenci dále používat i po skončení studia.

V obou edicích mají licence podobné vlastnosti. Licence je trvalá, přenositelná na jiný hardware. Uživatel má právo používat WebApps. Licenci nelze použít v terminálovém provozu, nelze ani instalovat nižší verzi, než jakou uživatel zakoupil (tzv. downgrade). Licenční podmínky těchto edic zakazují použití pro obchodní činnosti (ziskové i neziskové) a v organizacích veřejné správy. Jsou prostě určeny jen pro podporu vzdělávání, případně chodu našich domácností.

Desktopové operační systémy Windows 8 a Windows 8 Professional se v modelu FPP akademickým organizacím či studentům nenabízejí za zvýhodněné ceny.

MVL - Multilicenční programy

 • doporučeno pro organizace od 5 PC, školská zařízení, muzea, neziskové organizace
 • prodávají je vybraní partneři Microsoft AER a LAR
 • zvýhodněné licence pro organizaci, zaměstnance i studenty

Organizace vyhovující definici oprávněného uživatele ve vzdělávání si mohou pořídit licence v rámci multilicenčních programů

 • Open Value Subscription for Education Solutions (OVS-ES),
 • School Agreement,
 • Enrollment for Education Solutions (EES),
 • Open License Academic (OLP),
 • Select Plus Academic.

Jednotlivé multilicenční programy ovlivňují vlastnosti licencí (ne vlastnosti softwaru) a způsob jejich pořízení i úhrady.

Jsou to licence, které mají výrazně širší možnosti použití, než tomu je u licencí typu PKC a FPP. Mezi oblíbené vlastnosti patří možnost hromadné instalace, právo downgradu, přenositelnost na jiný hardware, právo na více instalací Office v jednom zařízení, terminálové přístupy a tak dále.

Multilicenční programy se v prvé řadě liší tím, zda jsou pořízené licence dočasné, anebo trvalé.

Dočasné licence opravňují k užívání softwaru pouze po dobu platnosti smlouvy. Smlouvy jsou na jeden až tři roky a platby jsou rozděleny do ročních úhrad. Často se o tomto způsobu pořizování licencí hovoří jako o pronájmu.

Je to velice moderní cesta k flexibilnímu řešení, v jehož rámci lze jednou za rok navyšovat a snižovat počty licencí. Náklady na software jsou pravidelné, nejedná se o nárazové investice, takto pořízený software se účtuje jako provozní náklady (OPEX).

Integrální součástí těchto programů je soubor výhod a služeb nazvaný Software Assurance. Mimo jiné poskytuje i nárok na nové verze. To umožní organizaci používat vždy aktuální nástroje a vyhnout se pasti zastaralého softwaru, s nímž se musí vydržet, co nejdéle to jde, z obavy před velkou nárazovou investicí do obnovy. Zejména u akademické instituce je fixace na staré verze velmi kontraproduktivní: jednak jsou nesourodé verze značně nákladné na údržbu, dále je obtížné komunikovat a sdílet dokumenty s okolním světem a do třetice (a nejhůř) – image organizace, jako instituce, která má připravovat studenty na jejich budoucí uplatnění, pokulhává, pracují-li s vybavením, které po příchodu do praxe najdou již jen v muzeu.

Organizace často ve snaze se z této pasti dostat začínají pořizovat „laciné“ licence jako OEM a nebo PKC, jenže to v důsledku znamená vysoké náklady na správu IT, kvalita infrastruktury se zlepší jen minimálně a doba trvání nekoncepčního stavu se prodlužuje.

Pronájmové multilicenční programy naopak umožní organizaci za velmi přijatelných a dobře rozpočtovatelných nákladů vybudovat vyzrálou IT infrastrukturu, postavenou na pevných základech a nízkých provozních nákladech.

Trvalé licence jsou licence, které se stávají trvalými, když zaplatíte jejich celou pořizovací hodnotu. To lze v některých případech udělat postupnými ročními splátkami, obvykle se však platí jednorázově. Doba použití je neomezená, prakticky bývá spjata s dobou morálního zastarání či koncem životního cyklu licencí.

Open Value Subscription for Education Solutions (OVS-ES)

 • doporučeno pro organizace od pěti zaměstnanců (základní, střední školy, knihovny, muzea)
 • prodejce: AER
 • pronájem, licence jsou dočasné

Smlouva se otevírá pokrytím všech zaměstnanců (5 a více) minimálně jedním tzv. platformovým produktem (Windows Upgrade, Office Professional Plus, Core CAL Suite nebo Enterprise CAL Suite ). Další produkty je možné do smlouvy doplňovat. Počet zaměstnanců je určen přepočtenými celými úvazky. Přesný výpočet pro organizaci připraví AER.

Rámcová smlouva CASA: School Agreement

 • doporučeno pro organizace od 5 PC (základní, střední školy, knihovny, muzea)
 • prodejce: AER
 • dočasné licence, pronájem

Smlouva se otevírá pokrytím všech oprávněných počítačů minimálně jedním platformovým produktem (viz OVS-ES). Ostatní produkty je možné do smlouvy doplňovat zvlášť. Pro otevření smlouvy je nutné dosáhnout počtu minimálně 50 bodů v první objednávce. Každý z platformových i doplňkových produktů je ohodnocen body. Počet bodů dosažených požadovanou konfigurací zjistí AER.

Rámcová smlouva CASA: School Agreement Partner in Learning (PiL)

 • dostupné pro vybrané školy z oblastí s nepříznivou socioekonomickou situací
 • prodejce: AER
 • zvýhodněná cena upgrade operačního systému, Office Professional
 • dočasné licence, pronájem

Partner in Learning je program pro vybraná školská zařízení v oblastech s nepříznivou socioekonomickou situací. Dlouhodobým cílem programu je zvyšování informační gramotnosti a snižování nezaměstnanosti v regionu tím, že žákům a studentům umožní přístup ke kvalitnímu programovému vybavení ve školách a pomůže jim dobrou přípravou zvýšit šance na pracovním trhu.

Program PiL stojí na základech School Agreementu, jedná se o roční předplatné. Vybrané školy mohou objednávat licence za zvýhodněné ceny.

Nejvíce zvýhodněné položky oproti jiným programům jsou Windows Upgrade za 0 Kč a Office Professional Plus za 100 Kč/PC/rok.

Seznam škol, které se mohou do tohoto programu zapojit, naleznete na http://www.microsoft.com/cze/education/pil/program_partners.aspx

Rámcová smlouva CASA: Enrollment for Education Solutions (EES)

 • doporučeno pro organizace od 1000 zaměstnanců (univerzity, VŠ, zřizovatelé více škol, kraje, města)
 • prodejce: LAR
 • dočasné licence, pronájem

Smlouva se otevírá pokrytím všech zaměstnanců minimálně jedním platformovým produktem (viz OVS-ES). Další produkty je možné do smlouvy dokupovat zvlášť.

Open License Academic (OLP)

 • doporučeno pro menší organizace (školy, knihovny, muzea)
 • prodejce: AER
 • trvalé licence

Smlouva se otevírá objednávkou libovolné kombinace minimálně pěti licencí. Jedná se o smlouvu, která trvá dva roky, během nichž lze další licence doplňovat i po jedné. Cena licencí se hradí celá při nákupu, nelze rozložit platby. Při financování z grantů či fondů EU je jednorázová platba a trvalé licence častou podmínkou. Součástí licence může být i předplatné Software Assurance (SA) na dobu do konce smlouvy. Obnova SA je pak možná otevřením další smlouvy na dva roky.

Select Plus Academic

 • doporučeno pro organizace nad 250 PC (školy, knihovny, muzea)
 • prodejce: LAR
 • trvalé licence

Select Plus Academic je neohraničená smlouva. Smlouvu lze otevřít objednávkou o 1 licenci. Jednou z vlastností této smlouvy je možnost pořizovat licence pro afilace organizace, která danou smlouvu otevřela. Ministerstvo školství a tělovýchovy tuto rámcovou smlouvu otevřelo a školská zařízení se mohou k této smlouvě připojit. Výhodou jsou nižší ceny než u programu Open License Academic. Nevýhodou je poněkud složitější administrativa pro jednotlivá zařízení, užívající tuto smlouvu. Součástí licence může být i předplatné Software Assurance (SA) na dobu do konce smlouvy.

Speciální výhody přidružené k multilicenčním smlouvám

Work at Home

 • výhoda pro zaměstnance
 • 1 kopie softwaru pro pracovní použití na vlastním zařízení

Work at Home je možnost pro zaměstnance, primárního uživatele zařízení, které má přiřazenu licenci ze smlouvy dané instituce, používat jednu kopii Microsoft Office na svém domácím zařízení pro pracovní účely. Zaměstnancům mohou tuto výhodu poskytnout organizace zapojené do Open License Academic a Select Plus Academic

Zaměstnanci organizací, které mají smlouvu Enrollment for Education Solution, School Enrollment a Campus Enrollment mohou používat jakékoli licence, které mají přidělené v zaměstnání, i doma na svém zařízení, ale také jen pro pracovní účely. Více informací naleznete na http://www.microsoft.com/education/en-us/buy/licensing/Pages/home_use.aspx

Home Use Program

 • výhoda pro zaměstnance
 • 1 kopie softwaru pro použití na vlastním zařízení

Organizace, které mají otevřený multilicenční program OVS-ES, School Agreement, EES, nebo jinak získali licence se Software Assurance, mohou po dobu trvání pokrytí SA poskytnout svým zaměstnancům jednu kopii Office pro domácí použití.

Microsoft Student Select

 • pro studenty školských zařízení, která využívají multilicenční smlouvu Select Plus
 • sleva 85 % na produkty oproti komerční ceně

Tato smlouva umožňuje školským zařízením poskytnout svým studentům licence za zvýhodněné ceny. Více informací naleznete na stránkách http://www.microsoft.com/cze/education/studentselect/

Prodejci Akademických Licencí

AER Authorised Education Reseller. Partneři společnosti Microsoft, kteří mohou nakupovat produkty pro své zákazníky za zvýhodněné akademické ceny a prodávat je kvalifikovaným uživatelům ve vzdělávání. https://aer.microsoft.com/aer/

LAR Large Account Reseller jsou vybrané společnosti, které mohou zprostředkovávat velké multilicenční smlouvy: Enrollment for EducationSolution (EES), Select Plus Academic.

Co bude dál?

Do třetice všeho dobrého jsme si nechali tři specifické cesty k zvýhodněným licencím pro „akademické uživatele“. O nich se dočtete zase za měsíc. Půjde o program s poetickým názvem DreamSpark, o tajemnou zkratku SPLA a o stále častěji užívaný, leč ne-skloňovaný pojem ONLINE.

Věřím, že se těšíte stejně jako Kateřina Součková, MCTS ze společnosti DAQUAS, která pro vás toto licenční počteníčko připravuje.

Autorka. Kateřina Součková

Články ze série Microsoft TechNet nevytváří redakce Živě.cz, ale partneři programu Microsoft TechNet. Jsou publikovány v rámci mediálního partnerství Živě.cz a společnosti Microsoft.

Váš názor Další článek: Tipy na rychlejší práci s příkazovým řádkem ve Windows 8

Témata článku: Academic, Studenti, Home Use Program, Speciální akce, Organizace, Home Office, Past, Select, Toto, Open Office, Work, Lara, Pronájem, Education, Campus, Jednorázová platba, Domácnost, Doba trvání, Budoucí uplatnění, Casa, Microsoft Account, Vysokoškolský student, Ministerstvo školství, Pracovní účel, Pracovní použití


Určitě si přečtěte

Nejjednodušší cesta, jak nepřijít o data: nastavte si zálohování a zapomeňte

Nejjednodušší cesta, jak nepřijít o data: nastavte si zálohování a zapomeňte

** Přijít o důležitá data je jednodušší, než si umíte představit ** To, zda a jak snadno je získáte zpět, záleží především na vás ** Když si nastavíte zálohování, může to být otázka několik minut

Karel Kilián | 30

Teď už Chromium ovládne Windows 10 úplně. Microsoft dokončil WebView2

Teď už Chromium ovládne Windows 10 úplně. Microsoft dokončil WebView2

** Před dvěma lety se Microsoft zasnoubil s Chromem ** Nový Edge není zdaleka jejich jediné dítě ** Ještě důležitější je komponenta WebView2

Jakub Čížek | 44


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest televizí do 25 000 Kč

Nejlepší herní klávesnice

Srovnání správců hesel

Jak upravit fotky pro tisk