Lákavá supravodivost a Hewlettovo ovlivnění techniky

Aktuální výročí významných událostí tento týden pokrývají například narození Američana Williama Hewletta, stranou však nezůstává ani Robert Morris Page s pulsním radarem. Zmínku zasluhují také průkopníci supravodivosti či pokročilého zvukového záznamu.

Hewlett s Packardem dobývají svět techniky

Nejen zastánci kancelářské a výpočetní techniky společnosti Hewlett-Packard si tento týden mohou připomenout výročí narození (20. května 1913) Američana Williama Hewletta, jednoho z jejích zakladatelů. Některá fakta již byla zmíněna v dřívějším vydání kalendária, a sice pod názvem Továrna na sny Hewlett Packard a laserové vypalování.

Jak již bylo nastíněno výše, inženýr William Hewlett (celým jménem William Redington Hewlett) se narodil dne 20. května 1913 v americkém státě Michigan, za pár let se však ještě jako dítko s rodiči přestěhoval do Kalifornie. Hewlettovo pozdější přijetí a studium na Stanfordské univerzitě změnilo celý jeho život, jelikož právě zde se seznámil s budoucím obchodním kolegou a celoživotním přítelem Davidem Packardem.

William Hewlett a David Packard si roku 1939 s několika sty dolary v kapse založili společnost, jejíž zvučné jméno Hewlett-Packard se stalo uznávaným pojmem zbytku dvacátého století. Hewlett přitom vynikal a přispíval svými nadprůměrnými technickými schopnostmi, větší část obchodních jednání a inovací přecházela na Packardova bedra. Dohromady se stali nerozlučnou dvojicí a jejich přátelství se neomezovalo pouze na sféru businessu.

Společnost Hewlett-Packard výrazně prorazila na trhu kalkulátorů rozličných dovedností a všech rozměrů, na internetu si můžete projít například zajímavou online výstavku The Museum of HP Calculators. Historickou část virtuálního muzea dále doplňuje fotografický rozcestník HP Photo Gallery. Přímo na domovských stránkách společnosti Hewlett-Packard se zase šouravými kroky můžete vydat exhibicí Virtual musem, která je pro větší přehlednost rozdělena do kategorií Early instruments, Personal Systems, Imaging & Printing a konečně také Chronological Order.

William Hewlett + David Packard = Hewlett-Packard

Další informace:
www.aps-pub.com/proceedings/1472/208.pdf
www.grafika.cz/art/zpravy/hp_umrti.html
www.hp.com/hpinfo/execteam/bios/hewlett.html

Pageův pulsní radar

O jednom z mezníků ve vývoji radarů a jejich technologií jsme vás informovali již dříve, a to opět ve výše odkazovaném kalendáriu Továrna na sny Hewlett Packard a laserové vypalování. Dne 15. května roku 1992 zemřel americký fyzik Robert Morris Page, který se ve třicátých letech minulého století zásadně podílel na vzniku pulsního radaru.

Robert Morris Page se narodil 2. června 1903 v Minnesotě, čtyřiadvacet let poté úspěšně zakončil svá vysokoškolská studia fyziky. Začátkem třicátých let minulého století se pak jako nový zaměstnanec U.S. Naval Research Laboratory společně s kolegou Leo Youngem snažili vylepšit možnosti dosavadních radarových technologií. V roce 1934 jejich úsilí vyvrcholilo vznikem pulsního radaru, který společně otestovali na letadlech a později také lodích. Během svého bádání Robert Morris Page obdržel několik desítek patentů, své myšlenky také nesmazatelně vtiskl do stránek knihy The Origin of Radar (1962).

Další informace:
www.britannica.com/eb/article-9001097
www.amazon.com/gp/product/031320781X/104-8257761-4891164?v=glance&n=283155
www.answers.com/topic/radar

Bleskově: supravodivost a záznam zvuku

Dne 16. května své šestapadesáté narozeniny oslavil německý fyzik Georg Bednorz, který společně s K.A. Müllerem výrazně přispěl k pokroku a vývoji událostí ve světě supravodivosti. V roce 1986 oba zmiňovaní vědci, tou dobou zaměstnanci společnosti IBM, připravili první z keramických supravodičů, jehož kritická teplota (při níž materiál přechází do supravodivého stavu) byla 35 K.

Georg Bednorz

Stejného dne, tedy opět 16. května je možné si připomenout výročí narození (1831) vynálezce Davida Edwarda Hughese, jemuž vděčíme za vznik uhlíkového mikrofonu. Tento původem anglický Američan si na své konto dále připsal práce na zlepšení telegrafu, zkoumání elektromagnetismu či indukce. Zemřel 22. ledna v roce 1900.

Do třetice tentokráte pouze všeho dobrého, ke dni 16. května se váže taktéž výročí magnetického záznamu na pásku. Zmiňovaného dne totiž roku 1946 americký inženýr Jack Mulin spolu s kolegou Willieamem Palmerem demonstrovali svou novou technologii ve studiu NBC, a to před zástupci tehdejší podoby IEEE.

Dne 20. května roku 1851 se narodil americký vědec (avšak původem Němec) Emil Berliner, který se výrazněji prosadil zejména na poli zvukového záznamu a nepřímo také přispěl k vývoji telefonních přístrojů. Například v roce 1887 podal žádost o patentování gramofonu, jehož desky nejprve dosahovaly miniaturních rozměrů průměru v jednotkách centimetrů, následně se však zrodily také vetší až půlmetrové varianty. Emil Berliner zemřel 3. srpna roku 1929.

Emil Berliner s gramofonem

Další informace:
www.fzu.cz/texty/brana/supravodivost2/index.php
inventors.about.com/od/hstartinventors/a/david_hughes.htm
www.tvhandbook.com/History/History_mullin.htm
en.wikipedia.org/wiki/Emil_Berliner

Diskuze (1) Další článek: Ke stažení: používejte MPlayer bez příkazové řádky

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,