Sociální sítě | Vodafone | Soukromí

Kvůli nedostatečné ochraně osobních dat jsou lidé ochotni smazat účet dané služby, ukázal český průzkum

Podle průzkumu českého Vodafonu si většina Čechů si myslí, že má svá osobní data pod kontrolou a nebojí se jejich zneužití. Zároveň by až 82 % službu opustilo, kdyby měla problémy s jejich nedostatečnou ochranou.

Průzkum zaměřený na ochranu osobních údajů si nechal vypracovat Vodafone a zúčastnilo se jej na 1 200 respondentů ve věku 16 a více let, přičemž rozložení žen a mužů bylo přibližně na poloviny. Zaměřoval se hlavně na to, co uživatelé považují za osobní data a jak se bojí jejich zneužití.

image.png 
Za osobní data většina považuje hlavně rodné číslo, číslo účtu a soukromou e-mailovou adresu

Za nejvíce citlivé údaje přitom považují hlavně rodné číslo (99 %), číslo účtu (88 %) soukromou e-mailovou adresu či telefonní číslo. U mladých se výše umístila i fotografie, kterou celkově vybralo 70 % dotazovaných. S tím souvisela další otázka, zda mají svá osobní data pod kontrolou a vědí, kdo je eviduje. 47 % odpovědělo spíše ano, přímo ano 8 % a ne pak jen 9 %. Větší jistotu přitom projevili mladší a s nižším stupněm vzdělání.

Kvůli nedostatečné ochraně lidé službu opustí

Zajímavější byl dotaz na obavy ze zneužití osobních dat. Zde uvedlo 66 % respondentů že obavy nemá a 34 % že ano, přičemž u vysokoškolsky vzdělaných uživatelů byla tato skupina o 10 procentních bodů větší. Na to navázal dotaz, zda by byli ochotni vzdát se výhod nových technologií kvůli ochraně dat: 17 % ano a dalších 27 % spíše ano.

Snímek obrazovky 2021-05-03 154039.jpg 
Většina uživatelů by při nedostatečné ochraně dat službu opustila

Na pozoru by se měly mít banky, e-shopy a sociální sítě. Z výzkumu totiž vyplynulo, že na 82 % uživatelů by přestalo používat službu z důvodu nedostatečné ochrany dat. 15 % z dotázaných přitom uvedlo, že již takto službu opustili. Nejčastěji se přitom jednalo o e-shopy a sociální sítě.

Překvapivé byly výsledky u dotazu, zda čtou ě mění preference ohledně cookies – zde 5 % uvedlo ano a dalších 43 % někdy ano., zbývajících 52 % klikne většinou jen na souhlasím. Osobně bych očekával, že po několika letech od zavedení již všichni mají určitou apatii a slepost na podobná upozornění a automaticky je odklikávají, čemž jdou naproti i prohlížeče. Nepřekvapivá je pak informace, že nejméně uživatelů věří sociálním sítím a e-shopům, že pracují s jejich daty bezpečně, nejvíce pak s přehledem bankám, následně poskytovatelům energií.

Diskuze (13) Další článek: Zlobívá holka prodala originál svého vlastního memu za půl milionu dolarů. Pomohla burza NFT tokenů

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , ,